23 Δεκ 2010

Ευχές

Το blog edu4adults σας εύχεται
Καλά και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα.
Χρόνια πολλά επίσης σε όλες και όλους που γιορτάζουν.

Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί στις 27/12/2010Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Προβλήματα στο site Embedit

Προβλήματα στο site Embedit.in που χρησιμοποιείται από το blog για το upload αρχείων, καθιστά την εμφάνιση και την πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία, προς το παρόν αδύνατη.

Πρόκειται για άλλη μία αστοχία των υπηρεσιών φιλοξενίας αρχείων που έρχεται να προστεθεί στα κατά καιρούς προβλήματα του blogger, του hitstats και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών που δημιουργεί σίγουρα ερωτηματικά για την συνέπεια των εν λόγω υπηρεσιών.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Μεθοδολογία Διδασκαλίας

Του Λεωνίδα Κατσίρα
Μ.Δ.Ε. Νομικής, Θρησκειολογίας, Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, κλάδου ΠΕ13 Νομικών –Πολιτικών Επιστημών
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Δεκ 2010

Fantasticat - ideas for developing, teaching and learning - especially children, and for open-minded grown-ups too

Ανακτήθηκε από businessballs

There's this cat character - Fantasticat - he can do anything...

If you think like Fantasticat does - then you can do anything too.

Fantasticat is a concept for teaching and learning and for helping people - particularly children, but grown-ups as well - to identify, express and focus on their own unique personal talent and potential.

Sometimes it's easier to see your dreams through someone else - like a funny cat character who can do anything.

Fantasticat provides a platform for various ideas for teaching and developing people's self-belief and confidence. It's a simple method for self-reflection and visualisation.

Fantasticat helps liberate people from limits and negative conditioning, which in many of us - adults and children children of all ages - are typically imposed by other people and other external factors.

Using a simple abstract idea like Fantasticat can help bring new clarity to personal aspirations, improve self-awareness, lift self-limiting beliefs, and contribute towards defining new personal directions, purposes and goals...

Please note - Fantasticat is essentially an activity for young people and children. The concept will not suit some adults who prefer to adopt a more conservative or structured view of life and work. If using Fantasticat with grown-ups please consider the group and how you position the activity.

"They who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night." (Edgar Allen Poe)

" 'Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.' We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be?... Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do... It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we subconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others." (Marianne Williamson, author, from A Return To Love, 1992. Ack C Wilson and J Cooke. The full version includes a couple of references to God, which some people prefer; others not. Use whichever is appropriate. The other version is on the quotes page.)

Fantasticat is simply the idea of being fantastic at something: having natural ability and potential - visualised and expressed through a cat character: Fantasticat.

The reason for thinking about and expressing personal talent and potential in the form of a cat character is to bring fresh objectivity - a new perspective.

Some people find it hard to think and say that they are fantastic - or even remotely good - at anything.

As a reflective tool, Fantasticat can help someone to see what's good in themselves, as if they were Fantasticat, which for some people is a lot easier than seeing it in themselves.

Fantasticat is primarily a teaching and development concept for young children but it's fine to use it with grown-ups too, if people are happy to relax and have fun.

There are lots of ways to use the Fantasticat idea.

There is no definitive Fantasticat image - Fantasticat can be anything people want him/her to be - the pictures on this page are examples of how one school class has interpreted it.

If using Fantasticat to encourage people to visualise and express their own potential, talent, passion, etc., it's important that people can represent Fantasticat however they want to - whether a written or spoken description or a drawing, or any other representation that is personal and meaningful about individual potential.

Young children should immediately relate to Fantasticat, however for older people and teams for who maybe don't fancy participating in creating and expressing their own Fantasticats (people who don't want to play, basically) you can use the Fantasticat concept by referring to its use as a tool for younger people, and to illustrate the principles of lifting self-limiting beliefs and making positive personal change: detaching from day-to-day pressures - finding time and space to imagine what might be - to visualise and dream - to connect again with one's personal passions and natural talents. Liberating one's thoughts is often easier using a technique like Fantasticat. Detachment brings objectivity - which helps to remove subjective self-doubt; it helps to imagine what could be, rather than what is (usually conditioned, 'owned', and subjective).

People of all ages tend to live according to the imposed conditioning of others - from schools, parents, society, peers, whatever - instead of focusing on their own individual special talent, dreams, and potential. Fantasticat can help people see things differently.

Imagine you are Fantasticat - what would you be like? If you were Fantasticat, what would you be doing?

What can you do?
What do you love?
What is your talent?
What can you become?
Visualise your Fantasticat.
fantasticat for grown ups..

I'm not necessarily suggesting you run a fully participative Fantasticat session at your next regional management conference, however the underlying principles are relevant to personal growth and development for everyone.

Where grown-ups are concerned, some people discover later in their life that they've been living their father's life or their mother's life - living out the dreams and expectations of someone else.

"Why the hell am I accountant?... I wanted to work in music..." (no offence to the accountancy profession - it could be anything) or "I always wanted to work with animals - how come I've ended up in an office doing work I hate?" or "I've spent half my life moaning about my job... I wanted to work at something I love doing... where did I go off track?"

People go off track and begin to falsify their own selves because of external influences (often other people's expectations and pressures) and also because of a lack of belief and support.

When we go off track, or get stuck on a wrong one, it's helpful to look outside of ourselves - to break the cycle - to revisit and rekindle the things we are truly good at and which we truly enjoy (which almost always go hand-in-hand since no-one ever made a million doing something they hate..)

Other factors mean that it makes sense to review our purpose and potential - to find new enjoyable ways of working and earning a living, and maybe to create or build something of lasting significance:

we're living longer
we're staying healthier and fitter
we no longer have a job or career for life - we can change our careers quite fundamentally
we learn lots more new things and develop lots more new capabilities than we used to (although we commonly don't see the resulting opportunities for positive change - see Campling's Age Work Arc theory for example)
we probably could do with finding useful profitable rewarding things to do instead of retiring
retirement from work for many people is not long followed by retirement from life
Fantasticat - and this page - are just a simple little idea to help us (and to help others) to focus on what we love and enjoy and what we are naturally fantastic at - or would love to be fantastic at.

Where you take it and how you build on it is up to you.

fantasticat in schools - some suggestions and notes

The positive influence and encouragement we receive from great teachers at school is the most significant influence we ever receive.

Parents are important of course, but in a different way - besides which, what kid ever listens to their parents even when they do say the right things?..

Most of us remember certain teachers from our school years who inspired us and gave us belief.

Teachers who helped us recognise and take a pride in something we could do well and become fantastic at.

When people are helped to focus on what they are good at, their self-belief and confidence grow.

Aside from finding a meaningful purpose, the resulting confidence and belief then helps people to address some of the things they are not so good at.

When you help someone to that there is something they are fantastic at - whatever it is - you give them a foundation for becoming fantastic at other things too. Belief is the mother of achievement.

some suggested words of explanation

(You'll know far better than me how to position this for your own situations - these are just some ideas to get you started.)

Fantasticat is a cat who can do anything he/she chooses.

If you were Fantasticat - what would you be?

If you were to describe your own unique talent and potential - what you love to do and and dream to be - what would it be - what would you be?

How would you draw your own Fantasticat or write about or talk about your Fantasticat?

Expressing your dreams and self through a Fantasticat can be easier and more liberating than trying to imagine it as yourself.

We are all conditioned by external expectations - but your Fantasticat can do anything.

other thoughts and notes

One of the big challenges for young people's education - and adult development too - is to find ways to 'motivate' people to learn and train and grow; so that they are truly interested in learning and developing themselves. For themselves, not just because someone says so.

Everywhere teachers and trainers and managers struggle to 'motivate' people to train and learn.

Much education and training is wasted, just going through the motions, and in this respect children are no different to adults.

Moreover, people's behaviours and attitudes and limits can commonly be traced back to their experiences as children at school. Many grown-up people have difficulty in seeing themselves outside of received or conditioned roles and limits, and their reluctance to imagine that their own limits might be lifted, or that their purpose and direction can be changed, is often formed when they are very young.

Being able to express and develop personal dreams, and to visualise progression towards something personal and meaningful helps young people create a positive outlook for life, and helps both old and young to liberate their imagination and break out of conditioning.

This is where 'motivation' comes from. Not from outside. Motivation must be connected with something meaningful and personal, and this can only come from inside the person.

Teaching and developing people should be about bringing out, not putting in.

Young people particularly need help to focus on what they love and are good at, whatever it is - it really does not matter - anything - rather than be bombarded and disillusioned by stuff that holds no meaning for them.

People of all ages want to learn about the things that they are naturally good at, and which they love and enjoy. Tapping into this motivation, and then, later, carefully building onto it other aspects of development which might not initially be so important in the person's mind, is the way to develop people. Start with the person - where they want to go and what they want to do - and then you've a basis for development.

Teaching and training should be firstly about helping people to grow and to develop their own personal potential. This is the platform onto which all else is built.

With no foundation there can be no development.

On the other hand, when you foster self-belief and a sense of value and purpose, you enable unlimited development.

A caring positive teacher, trainer, mentor, coach or manager - or friend - can open up the world for another person by using the principles which underpin the Fantasticat idea.

You cannot put in. You can only bring out.

ideas for using fantasticat in teaching and personal development

Here are some suggestions for using the Fantasticat idea. Just a few pointers. You'll think of others. Obviously some of these ideas are more appropriate for younger people than adults, however bear in mind that grown-ups like to play too.

Ask people to create (written/drawn/modelled, whatever) their own personal Fantasticats as a way of visualising/expressing/developing their own passions/strengths/aspirations.
Have people create story-boards (step-by-step cartoons or diagrams or pictures) showing how their Fantisticats become/became what they are (development is often easier to imagine if you start with where you want to end up and work backwards to where you are today).
Make a really big Fantasticat picture and have everyone decorate it with items, or symbols that represent their own personal Fantasticats.
Create a big Fantasticat on a notice-board or bulletin-board and surround it with writings and drawings of people's own Fantasticats. (Ack Andrea Phillips).
Write and perform a Fantasticat play or video in which everyone appears playing the part of their own Fantasticat. The aim is to work together to script a story that utilises everyone's strengths, and has people acting their dreams also.
Ask people to write a learning plan or training plan for their own Fantasticat.
What was Fantasticat like as a kitten and what did he/she do to become the expert Fantasticat that he/she is today? This could be an individual exercise or a group debate, or a team exercise to help understand about early capabilities and talent which can be nurtured and grown with the proper care and support and belief, etc.
If you come up with variations that work well and you'd like to share them please get in touch.

If you use Fantasticat in your school and have some pictures and written descriptions that you'd like to share, again please get in touch.

People's ideas and feelings about what they are fantastic at, or want to be fantastic at, of course change over time. And some people's dreams and passions might not be fantastic in our eyes, but what's important is giving people the encouragement and opportunity to think about themselves in these terms - without external persuasion or influence - and to encourage them to develop their ideas and dreams for themselves.

While chiefly for children and young people, the principles and ideas within the Fantasticat teaching and development aid can be used with people of all ages.

Fantasticat can be used in conjunction with self-discovery tools such as the Gardner Multiple Intelligences model and tests, and also VAK learning style tests.

the wishing well

I was prompted to add this by some feedback about how Fantasticat had been used as part of a change programme.

Extending the concept, alongside Fantasticat, on a wall board in a shared work area, the group created a 'wishing well', on which team members are encouraged to post ideas for improvements using sticky notes.

This provides an unusual and highly visible method for group thinking and involvement, and also serves as a barometer for how people are feeling about current activities and change.

(Thanks M Rivett.)

acknowledgements

I am grateful to the Instituto San Roberto school in Monterrey, Mexico, and particularly class is 2A (second grade) 2003 for providing inspiration and helpful feedback for the development of the Fantasticat concept. My special thanks to teacher Andrea Phillips and the teacher's aide, Miss Armida Treviño.

Below are some examples of class 2A's written descriptions of their Fantasticats, including English-second-language mistakes. The pictures on this page are from the Instituto San Roberto school and their Fantasticat bulletin-board, used with permission, which is gratefully acknowledged.

Fantasticat by Priscila Escoto Espinoza: "I am fantastic at sing. I like to sing because a person can hear me sing. I like to dance because I love my mom see me and clap me. I like to take care of animals because I can give food and play special with dogs. I also like to read because when I not doing anything I can read."

Fantasticat by Luis Flores Garza: "I am fantastic at playing Play Station. I know I am fantastic at that because I always play that. Doing that makes me feel bad because it makes my head hurt. I hope I am always fantastic at playing play station."

Fantasticat by Daniela Portillo Hérnandez: "I am fantastic at painting. I know I'm fantastic at it because people tell me that I paint very pretty. Painting makes me feel very good because I know some people like the way I paint. I really like to draw and paint. When I have free time I take colors, markers, erasers, sharpeners, papers and pencils to paint. It is very fun to paint. I like to see art in places because it gives me ideas about what I can paint. I hope when I grow up I can be a very famous artist."

Fantasticat by Carlos Enrique Canto Lozano: "I am fantastic at dance because my sister is in Hip Hop and she always is dancing. I like doing this because I am happy to be like that. I hope I never change and always be very happy.""They who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night."
(Edgar Allen Poe, with acknowledgements to Andrea Phillips)
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακτήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Δεκ 2010

Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η
∆ιαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία Ερευνητική ΜελέτηΕρευνητική οµάδα:
Παπαδόπουλος Σίµος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Ασλανίδου Σοφία
Γεωργιάδης Μιχάλης
Μενεξές Γεώργιος
Οικονόµου Ανδρέας
Πάντα Δήμητρα
Σταυρίδης Φωκίων

2008 Οικονόμου και συν. - Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών σχετικά με την καταβολή διδάκτρων στο ΕΑΠ

Ανακοίνωση ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ σχετικά με τα δίδακτρα και το δικαστήριοΑθήνα 14/12/2010
Αρ. πρωτοκόλλου 210

Προς: ΔΕ ΕΑΠ
Υ/Ο: προέδρου Χ. Κοκκώση
Κοιν.: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων


Το διοικητικό εφετείο Πατρών αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση ακύρωσης που είχε υποβάλει ο Τάσος Λιάλιος και είχε υποστηρίξει ο σύλλογός μας, για την μη εγγραφή του στους καταλόγους φοιτητών του ΕΑΠ, επειδή αρνήθηκε να καταβάλει την “οικονομική συμμετοχή” των 700 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα, επικαλλούμενος το άρθρο 16 του Συντάγματος που προβλέπει την δωρεάν παροχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποκλειστικά από το κράτος.
Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που προχωρά ουσιαστικά όχι στην ερμηνεία, αλλά στην κατάργηση του εν λόγω άρθρου του θεμελιώδους νόμου του ελληνικού κράτους. Η πλειοψηφία της σύνθεσης του διοικητικού εφετείου Πατρών, έλαβε μια απόφαση-μνημείο άσκησης πολιτικής και όχι υπεράσπισης των κανόνων δικαίου και εφαρμογής του Συντάγματος για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, που ήταν το καθήκον του δικαστηρίου. Ενώ στο σκεπτικό που αναπτύσσεται υπάρχει σαφής η παραδοχή ότι όπως και αν χαρακτηρίζονται, όποιο όνομα και αν φέρουν, τα χρήματα που πληρώνει ο φοιτητής στο 19ο ΑΕΙ της χώρας, ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, εν τούτοις...

υποστηρίζεται ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 16, λόγω του διαφορετικού τρόπου οργάνωσης του πανεπιστημίου, αλλά και της εξ αποστάσεως παροχής της εκπαίδευσης. Πηγαίνει όμως η πλειοψηφία του δικαστηρίου ένα βήμα παραπέρα όταν τονίζει ότι “ To κοινωνικό όμως δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία ΔΕΝ ισοδυναμεί και με γενική απαγόρευση επιβολής διδάκτρων για φοίτηση σε κρατικά εκπαιδευτήρια”, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό διάπλατα την Κερκόπορτα για την παραβίαση και στην πράξη αχρήστευση του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος που πριν λίγα χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα έδωσε αγώνα και πέτυχε να εμποδίσει την αναθεώρησή του !

Σε μια περίοδο που τα κοινωνικά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα, μαζί με το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων, που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών, πλήττονται βάναυσα από τις πολιτικές που χαράσσουν οι τρόϊκες και οι εγχώριοι συνεργάτες-υπάλληλοί τους, στο στόχαστρο είναι δεδομένο ότι έχει μπει και η δημόσια δωρεάν παιδεία. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι σε μια απροκάλυπτη προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης, προσκλήθηκε από τον πρόεδρο και τη διορισμένη διοικούσα επιτροπή του ΕΑΠ να παρέμβει ώστε να μην “περάσει” η θετική για τις θέσεις μας εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και τελικώς μειοψηφήσαντα εφέτη, βρίσκει τον αρωγό που χρειάζεται για να μεθοδεύσει τις ανατροπές που θα οδηγήσουν στην άλωση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και στην παράδοση και αυτού του κοινωνικού αγαθού στα χέρια των ολιγοπωλίων, σε δικαστικές αποφάσεις με ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα.

Επειδή θεωρούμε ότι η σαφής και απόλυτη διατύπωση του άρθρου 16 του Συντάγματος δεν αφήνει περιθώρια για ερμηνείες και για εξαιρέσεις, επειδή δεν περιορίζει το Σύνταγμα τους δικαιούχους του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας σε νέους, μη εργαζόμενους, σε πρώτο πτυχίο κ.ο.κ., επειδή δεν εξαρτά το Σύνταγμα το δικαίωμα στην δημόσια δωρεάν παιδεία από τον τρόπο εισαγωγής, τον τρόπο οργάνωσης του ιδρύματος ή τον τρόπο παροχής της γνώσης, επειδή ο συνταγματικός νομοθέτης του 2001 γνώριζε ήδη από το 1997 την ύπαρξη και λειτουργία του ΕΑΠ και δε θεώρησε απαραίτητο να επέμβει στη διατύπωση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να εξαιρείται το ΕΑΠ από τις πρόνοιές του, επειδή εξακολουθούμε να θεωρούμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση κοινωνικό αγαθό που οφείλει το κράτος να παρέχει ανεξαιρέτως σε όλους τους έλληνες πολίτες δωρεάν, επειδή τέλος το ΕΑΠ, παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να επιβάλει ΔΙΔΑΚΤΡΑ στους φοιτητές του, ο ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ θα υποστηρίξει την προσφυγή του Τάσου Λιάλιου στο ΣτΕ για την τελική δικαίωση.

Καλούμε τη διορισμένη διοίκηση του ΕΑΠ, στην προοπτική της πλήρους κατάργησης των διδάκτρων,
-να μειώσει αμέσως τα δίδακτρα στο μισό, προκειμένου οι συνάδελφοί μας που πλήττονται από την επίθεση στα εισοδήματά τους και δυσκολεύονται πλέον και να επιβιώσουν, να μην αναγκαστούν είτε να διακόψουν, είτε να επιμηκύνουν το χρόνο σπουδών τους καθώς και
-να καθιερώσει την καταβολή των μειωμένων διδάκτρων σε τουλάχιστον τρεις δόσεις

Παράλληλα με τη δικαστική οδό, είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο της κινηματικής πάλης και δράσης, να μαζικοποιήσουμε τους αγώνες μας και να συντονίσουμε τη δράση μας με το σύλλογο των καθηγητών μας, αλλά και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μην επιτρέψουμε να υλοποιηθούν τα σχέδια για επιβολή διδάκτρων στα δημόσια εκπαιδευτήρια και δη στα δημόσια πανεπιστήμια.


Για το ΔΣ του ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ

Η Πρόεδρος
Κορίνα Ζαρταμοπούλου

Ο Γ. Γραμματέας
Γιάννης Μισεντζής
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Δεκ 2010

Πως να κτίσεις ένα δίκτυο προσωπικής μάθησης

Παρουσίαση στο 2 συνέδριο για την πληροφορική, Ημαθία 2010Πηγή Ανάκτησης:
Ict Scenarios


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Εδική Ομάδα στα Γυμνάσια , Λύκεια και ΑΕΙ προβλέπει το Μνημόνιο- Θα είναι σε συνεχή επαφή με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή

Ανακτήθηκε από likio

Τη συγκρότηση ανεξάρτητης ειδικής ομάδας εκπαιδευτικής πολιτικής, για τα Γυμνάσια , Λύκεια, Δημοτικά και ΑΕΙ, η οποία δεν διευκρινίζεται εάν θα αποτελείται από Έλληνες ή ξένους, προβλέπει το νέο Μνημόνιο του ΔΝΤ που υπέγραψε η κυβέρνηση. . Τα μέλη της ειδικής ομάδας θα έχουν "ανοιχτή" γραμμή με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση η οποία αποτελείτε μόνο από ξένους μ εξαίρεση

την ελληνίδα Λίντα Κατέχη , προβλέπει το νέο Μνημόνιο του ΔΝΤ που υπέγραψε η κυβέρνηση.

Η ειδική ομάδα θα συγκροτηθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του νέου έτους , του 2011...

Η ειδική ομάδα, σύμφωνα με το μημόνιο , θα έχει στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και την αποτελεσματικότητα της χρήσης πόρων στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ειδική ομάδα, σύμφωνα πάντα με το Μνημόνιο, (KAΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 43) θα είναι σε συνεχή επαφή με την ήδη υπάρχουσα Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην οποία προεδρεύει η Λίντα Κατέχη .

Τα μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (KANETE ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ) που βρίσκονται από χθες στην Αθήνα και θα αναχωρήσουν την Κυριακή είναι τα εξής:


· David Naylor (Καναδάς), Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Toronto.

· Gavin Brown (Αυστραλία), πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ.

· Gudmund Hernes (Νορβηγία), Πρώην Υπουργό Παιδείας και Έρευνας, Πρώην Υπουργό Υγείας και Πρόεδρο του διεθνούς Συμβουλίου Κοινωνικών Ερευνών.

· James J. Duderstadt (ΗΠΑ), Επίτιμο Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Michigan.

· Jo Ritzen (Ολλανδία), Πρώην Υπουργό Παιδείας και Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ.

· John Sexton (ΗΠΑ), Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

· Λίντα Κατέχη (Linda P.B. Katehi) (ΗΠΑ), Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Davis. (Η κ. Κατέχη θα είναι και συντονίστρια της επιτροπής).

· Patrick Aebischer (Ελβετία), Πρόεδρο του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας στην Λωζάννη.

· Lap-Chee Tsui (Hong Kong), Πρύτανη και Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Hong Kong.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση: Ζητήματα κινητοποίησης και πρόσβασης σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις)

Πανεπιστημιακές σημιώσεις του Λέκτορα συεχιζόμενης εκπαίδευσης στο ΑΠΘ Γ. Ζαρίφη

Το αρχείο των σημειώσεων (249 σελίδες) μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Δεκ 2010

Ενεργός συμμετοχή και μάθηση ενηλίκων

Της Δρ Κατερίνας Κεδράκα (Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ)

3. Ενεργός Συμμετοχή και Μάθηση Ενηλίκων


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Μαθησιακά εργαλεία και περιβάλλοντα. Ανοικτό και Δωρεάν Λογισμικό

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για μαθησιακά εργαλεία και περιβάλλοντα. Μπορείτε επίσης να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα τρία σχετικά βιβλιάρια-καταλόγους που έχει κυκλοφορήσει το Π.Ι. Οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι εξαντλητικοί και θα ανανεώνονται συνεχώς με νέους τίτλους και με νεότερες εκδόσεις.
Το κάθε ηλεκτρονικό μαθησιακό εργαλείο ή περιβάλλον παρουσιάζεται με κάποιες γενικές πληροφορίες (τίτλος, κατασκευαστής, είδος/κατηγορία, τάξη/επίπεδο, γλώσσα, απαιτήσεις συστήματος, μάθημα/θέμα, ιστοσελίδα), περιγραφή και εισηγήσεις αξιοποίησής του). Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που ακολουθεί για να κάνετε την αναζήτησή σας.
Στη σελίδα αυτή μπορείτε επίσης να υποβάλετε τις δικές σας εισηγήσεις για νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα, καθώς επίσης να υποβάλετε εισήγηση για αξιοποίηση του κάθε εργαλείου. Για τις νέες εισηγήσεις φαίνεται η ημερομηνία εισήγησης.


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...