8 Οκτ 2011

Νέος Παγκόσμιος Ιστός (Web 2.0) και Τεχνολογίες Δημιουργίας Περιεχομένου από το Χρήστη. Μελέτη της διείσδυσής τους σε Έλληνες Φοιτητές

Διπλωματική εργασία της Ελένης Γιώτη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 2011

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό  εμπόριο» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης κι Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και πραγματεύεται τις βασικές αρχές που διέπουν τις έννοιες του Νέου Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0), με επικέντρωση στην Κοινωνική Δικτύωση και τις Τεχνολογίες Δημιουργίας Περιεχομένου (User Generated Content) από το χρήστη.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική της Ελένης Γιώτη, πατήστε εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Οκτ 2011

Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από ΗΥ σε πλαίσιο ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Κριτική ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική εργασία του Αντώνη Ανδρεάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Πάτρα, 2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της συνεργατικής μάθησης [ΣΜ] στα πλαίσια της ΑεξΑΕ, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ακολουθείται μια βαθμιαία προσέγγιση του αντικειμένου: ξεκινάμε από τις θεωρίες μάθησης και τη θεωρία της ΑεξΑΕ και προχωράμε στη θεωρία της συνεργατικής μάθησης· ύστερα εξετάζουμε την υποστηριζόμενη από ΗΥ συνεργατική μάθηση και τα διάφορα εργαλεία λογισμικού που την υποστηρίζουν και στη συνέχεια επικεντρώνουμε την προσοχή μας σ’ ένα συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, με το οποίο αναλύουμε καταγεγραμμένα δεδομένα συνεργατικών συνόδων εξ αποστάσεως μεταξύ φοιτητών του ΕΑΠ.

Επί μέρους στόχοι στο θεωρητικό επίπεδο είναι:
· Να συζητήσουμε τα παιδαγωγικά μοντέλλα της ΑεξΑΕ και της συνεργατικής
μάθησης και να εξετάσουμε κατά πόσον ταιριάζουν και μπορούν να
συλλειτουργήσουν.
· Να ορίσουμε την συνεργατική μάθηση μέσω ΤΠΕ (CSCL), να διερευνήσουμε σε θεωρητικό επίπεδο πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι πρωτεύοντες μηχανισμοί μάθησης που εμφανίζονται.
· Να δείξουμε ότι η συνεργατική μάθηση μπορεί να προσφέρει πολλά στα πλαίσια της ΑεξΑΕ.
· Να προτείνουμε την συνεργατική μάθηση μέσω ΤΠΕ ως ένα βοηθητικό συμπληρωματικό μηχανισμό μάθησης και επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών της ΑεξΑΕ.

Στο πρακτικό μέρος μελετήθηκε μια συγκεκριμένη περίπτωση καταγεγραμμένων συνεργατικών συνόδων ενηλίκων προπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ. με τη βοήθεια ενός ειδικού ερευνητικού εργαλείου, του «Synergo». Επί μέρους στόχοι μας στο πρακτικό επίπεδο είναι:
· Ο ορισμός μιας τυπολογίας χαρακτηρισμών των συνεργατικών διαλόγων και μιας μεθοδολογίας ανάλυσης των συνόδων.
· Η ανίχνευση και ανάλυση των μηχανισμών μάθησης που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση του «Synergo» σε πραγματικά δεδομένα.
· Η ανίχνευση δευτερευόντων μηχανισμών ΣΜ και βοηθητικών μηχανισμών μη σχετιζόμενων με την μάθηση.
Καρπός της εργασίας είναι μια μέθοδος αξιολόγησης συνεργατικών συνόδων, μέσω ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, χρήσιμη σε καθηγητές και ερευνητές της ΣΜ. Η μέθοδος επιτρέπει και την ξεχωριστή αξιολόγηση της συνεισφοράς εκάστου συνεργαζομένου μέλους.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία του κ. Ανδρεάτου, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Οκτ 2011

Τι σημαίνει αξιοπρέπεια στην εργασία

Η
αξιοπρεπής εργασία αφορά το δικαίωμα στην εργασία για όλους χωρίς καμία διάκριση. Αναφέρεται στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων που τους επιτρέπει, σε αυτούς και στις οικογένειές τους, να ζουν με αξιοπρέπεια (Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε., 2008).


Η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί στόχο των εργαζομένων όσον αφορά την εργασιακή τους πορεία. Οι άνθρωποι, επιθυμούν να νιώθουν ασφαλείς στην εργασία τους στον ίδιο ακριβώς βαθμό που επιθυμούν μια δουλειά, η οποία θα είναι παραγωγική και θα τους αποφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Η αξιοπρεπής εργασία θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων, εθνικών και τοπικών στρατηγικών που στοχεύουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επικεντρώνεται στην προσπάθεια μείωσης της φτώχιας και είναι μέσο για την επίτευξη της συνεχούς ανάπτυξης (ILO, 2006).
...Σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προβλέπεται μεταξύ των υπολοίπων ότι:
ΑΡΘΡΟ 23
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία. 'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Τι συμβαίνει όμως σήμερα στη "σύγχρονη" ελληνική πραγματικότητα;

Η έννοια της αξιοπρεπούς αμοιβής για την εργασία που προφέρεται αποτελεί πλέον ένα αποτυχημένο ανέκδοτο. Εκπαιδευτικοί καλούνται να μορφώσουν τα παιδιά μας, νοσηλευτές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας μας και τόσοι άλλοι υπάλληλοι ο κάθε ένας στο πόστο του για 1000 ή και πολύ λιγότερα ευρώ το μήνα. 
Αυτοί ωστόσο θα πρέπει να θεωρούνται και οι "προνομιούχοι" καθώς υπάρχουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με το ελαστικό ωράριο, την επισφάλεια στην εργασία και την ημιαπασχόληση που τους "εξασφαλίζει" μια αξιοπρεπή διαβίωση με 500 ευρώ το μήνα.
Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση του 20% των ανέργων που καθημερινά νιώθουν την ταπείνωση του κράτους που αντί να τους εξασφαλίσει μία θέση εργασία τους οδηγεί στην κυριολεκτική εξαθλίωση.

Έχει αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν να ανταπεξέρχεται κανείς στις βασικές ανάγκες διαβίωσης μιας οικογένειας με τέτοιες αμοιβές;
Γνωρίζει κανείς ποιο είναι το κόστος των πάγιων εξόδων μιας οικογένειας για τα απολύτως αναγκαία;
Ενδιαφέρεται κανείς για την επιβίωση της "σύγχρονης" ελληνικής οικογένειας που δεν είχε την τύχη (γιατί υπάρχουν και τέτοιες) να έχει αποταμιευμένο "λίπος" για κάψιμο; 

Όταν δεν εξασφαλίζονται από την εργασία τα απαραίτητα για μία αξιοπρεπή διαβίωση πως είναι δυνατόν να υπάρχει η απαίτηση και η προσδοκία για σωστή παροχή υπηρεσιών;
Πως είναι δυνατόν με τη συνεχή υποβάθμιση και την κυριολεκτική πλέον εξαθλίωση του εργατικού δυναμικού της χώρας να υπάρχει ελπίδα για ανάκαμψη;

Πως είναι δυνατόν παράλληλα με την οικονομική εξόντωση των εργαζομένων να θεσμοθετούνται επιπλέον και επαχθή εργασιακά νομοσχέδια ή να κυοφορούνται απειλητικές διατάξεις για το ούτως ή άλλως δυσοίωνο μέλλον των Ελλήνων εργαζομένων;
Όποιο καινούριο εργασιακό νομοθέτημα και αν δει κανείς, το πρώτο που συναντάει είναι πειθαρχικές ποινές, απειλές απόλυσης και περιορισμούς σε στοιχειώδη δικαιώματα του εργαζομένου.

Η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό δικαίωμα σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο οι συνεχώς αυξανόμενοι άνεργοι έχουν απολέσει αυτό το δικαίωμα. 

Ένα κράτος που χρεοκοπεί ασφαλώς και οφείλει να πάρει σκληρά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Ωστόσο είναι επίσης βέβαιο ότι ένα κράτος που χρεοκοπεί δεν είναι δυνατό να αποφύγει τη χρεωκοπία στηριζόμενο σε στρατιές ανέργων ή αναξιοπρεπείς εργαζομένους.

Όταν το πρώτο καθημερινό μέλημα του Έλληνα εργαζόμενου και πολύ περισσότερο του Έλληνα άνεργου είναι πως θα βγάλει πέρα τις υποχρεώσεις της ημέρας και πως θα εξασφαλίσει όχι πλέον την άνετη αλλά την στοιχειώδη επιβίωση της οικογένειάς του, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτόν τον τόπο.

Εάν όσα αναφέρονται ξενίζουν κάποιους είναι γιατί έχουν την ευτυχία να μην τους έχει αγγίξει ακόμα αυτή η πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως όλα αυτά είναι πολύ γνωστά και οικεία σε πολύ μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού αυτής της χώρας.

Εάν μπορούσαν να αισθανθούν αυτήν την πραγματικότητα στην ουσία και όχι στα λόγια οι ταγοί της εξουσίας πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εάν μπορούσαν να καταλάβουν στην κυριολεξία τι σημαίνει να είσαι πτυχιούχος με οικογένεια χωρίς δικό σου σπίτι και να παλεύεις να τα φέρεις βόλτα με 900 ευρώ το μήνα, ίσως και να υπήρχε μια κάποια ελπίδα. Εάν μπορούσαν να βιώσουν την καθημερινότητα ενός ανέργου θα καταλάβαιναν ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά στοιχειώδες δικαίωμα του ανθρώπου και υποχρέωση της πολιτείας.

Αναφορές:
- Οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου: 
- Αξιοπρεπής εργασία για Αξιοπρεπή διαβίωση: Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε.
- Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.):
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Οκτ 2011

Η Ποιότητα στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης Κριτική Προσέγγιση στο Σύστημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» - Δ.Ο.Π. (T.Q.M.)

Του Κώστα Φασούλη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ι. Εισαγωγή - Βασικές παραδοχές

Οι απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην εποχή μας για μια αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και η απαίτηση για λογοδοσία από μέρους των εκπαιδευτικών οργανισμών και μονάδων, έρχονται ως αποτέλεσμα τριών κυρίως κοινωνικών τάσεων:
α. Των νέων εξελίξεων και των ερευνητικών δεδομένων στην παιδαγωγική, στην ψυχολογία και στην εκπαιδευτική τεχνολογία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα,
β. Των διαρκώς αυξανόμενων οικονομικών πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση, και
γ. Της απαίτησης από μέρους των μαθητών, των γονιών τους και της ευρύτε-ρης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη Εκπαί¬δευση.
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» (Δ.Ο.Π.) – «Total Quality Management» (T.Q.M.) βασιζόμενες στην παραδοχή ότι η ποιότητα έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισμού, μπορεί να επικεντρωθεί κυρίως στα εξής σημεία:

Για να διαβάσετε ολόκληρη της εργασία του Κώστα Φασούλη (αρχείο doc, 198 σελ.) πατήστε εδώ

Πηγή:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Οκτ 2011

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

Α Leonardo da Vinci Program. Stress Prevention Avtivities (SPA)

To έργο SPA
Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κυριότερα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Συνδέεται με ψυχο-κοινωνικούς κινδύνους και αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφαλείας εξαιτίας της συνεχώς εναλλασσόμενης φύσης της εργασίας στη σημερινή οικονομία η οποία βασίζεται στη γνώση. Η αποφυγή του εργασιακού άγχους είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αναφέρθηκε στη σύμβαση Υγείας και Ασφάλειας που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2002. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αφιέρωσε το 2002 για το εργασιακό άγχος μία Ευρωπαϊκή εβδομάδα και μία ενημερωτική εκστρατεία με σλόγκαν «Working on Stress». Επιπλέον, το άγχος αναγνωρίστηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση τόσο στην επίσημη όσο και στην ανεπίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο.

Εν προκειμένου, η αποφυγή του άγχους έχει μεγάλη σχέση με την ποιότητα των μαθησιακών διαδικασιών, είτε πρόκειται για επίσημη, είτε για ανεπίσημη εκπαίδευση, είτε για ανεπίσημη επαγγελματική κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την αύξηση των κινήτρων, τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και την αποτελεσματική χρήση των εκπαιδευτικών πόρων.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο, πατήστε εδώ

Πηγή:
http://www.pepen.gr/spa/gr/main_gr.htm Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Οκτ 2011

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Τ
ων Μπεζάτη Θεοδώρας (Φιλόλογος, Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους και μετανάστες») και Θεοδοσοπούλου Μάρας (Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών), ΙΔΕΔΚΕ, Αθήνα, 2006


Εισαγωγή
Η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι ένα μεγάλο μωσαϊκό λαών, γλωσσών, πολιτισμών. Η συνένωση των ευρωπαϊκών λαών αποτελούσε ένα όραμα και ταυτόχρονα μια ουτοπία. Οι εμπνευστές της θεώρησαν ως δύναμή της την επί αιώνες θεωρούμενη αδυναμία της, την ανομοιογένειά της. Βασική αρχή της ενωμένης Ευρώπης είναι η αποδοχή του Άλλου ως ισότιμου μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ωστόσο, οι συγκρούσεις λαών και εθνοτήτων, τα κύματα νόμιμης και μη μετανάστευσης σε ευρωπαϊκές χώρες, η ξενοφοβία, η βία συνεχίζουν να είναι ζωντανά θέματα, που περιμένουν την αντιμετώπισή τους. Ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάζονται για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ισονομία και ισότητα, την εδραίωση της ασφάλειας, τη διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας, την προώθηση της οικονομικής ευημερίας, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη κατακτήσει το όραμά της, αλλά εργάζεται για αυτό. Εργάζεται να ανασυγκροτηθεί, να ισχυροποιηθεί πολιτικά και οικονομικά, να μάθει πώς οι ποικίλες ομάδες της πολυεθνικής κοινωνίας της μπορούν να διαλεχθούν και να οικοδομήσουν μία διαπολιτισμική κοινωνία.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο (6 σελ.) των Μπεζάτη και Θεοδοσοπούλου, πατήστε εδώ

Πηγή:
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Οκτ 2011

Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ Διδάσκοντος - Διδασκομένου

Της Δρ. Αναστασίας Αθανασούλας Ρέππα (Καθηγήτρια ΣΕΛΕΤΕ- Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την εργασία αυτή επιχειρείται να υποστηριχθεί και ως ένα βαθμό να αποδειχθεί ότι η αποτελεσματική επικοινωνία και οι ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ διδάσκοντος - διδασκομένου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) εξαρτώνται όχι μόνο από την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της ΑεξΑΕ και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και την κατάλληλη διαχείριση των συναισθηματικών ικανοτήτων των δυο μερών. Σημαντικότερο όμως ρόλο παίζει η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης από την πλευρά του Καθηγητή - Συμβούλου λόγω του εμψυχωτικού - συμβουλευτικού έργου που αυτός επιτελεί στη μαθησιακή διαδικασία της ΑεξΑΕ.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Αναστασίας Αθανασούλας Ρέππα, πατήστε εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...