23 Φεβ 2013

Έρευνα: Επίδραση Κοινωνικών Δικτύων στην Υγεία


Του Νίκου Φακιολά
Δρ Κοινωνιολογίας, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό, τμήμα της έρευνας του ΕΚΚΕ «Γήρανση και Κοινωνία», εξετάζεται η συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου και των κοινωνικών δικτύων στην εκτίμηση από το άτομο του επιπέδου της ατομικής του υγείας, στην υγεία και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Έχει διαμορφωθεί ένας δείκτης κοινωνικής δικτύωσης που στηρίζεται στα κριτήρια της οικογενειακής κατάστασης των ερωτώμενων, στην παρουσία των παιδιών τους και στη συχνότητα των επαφών γονέων-παιδιών, της εργασιακής τους κατάστασης, καθώς και της εμφάνισης αιφνίδιων προβλημάτων υγείας και οικονομικών δυσκολιών τους και υποδηλώνει τις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας με βάση τις θετικές επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο δείκτη.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, υγεία, υπηρεσίες υγείας, αυτοεκτίμηση υγείας, δείκτης κοινωνικής δικτύωσης
...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα του Νίκου Φακιολά, πατήστε εδώ

Πηγή:
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 A΄ - B΄, 2012

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Φεβ 2013

Αξιολόγηση Συστημάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης


Του Θανάση Νταραντούμη, Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΓια να κατεβάσετε την παρουσίαση του Θανάση Νταραντούμη...

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του Θανάση Νταραντούμη πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Φεβ 2013

Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση


Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Αθήνα, 24/1/2013

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. 
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης πρόθεση των δύο Ινστιτούτων είναι η περαιτέρω συστηματική διερεύνηση των βασικών δεδομένων της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη έρευνα που θα διεξάγεται ανά δύο χρόνια, με την ευθύνη τους, να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών...


Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Φεβ 2013

«Εκπαίδευση Ενηλίκων και Αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου: Mία µελέτη στα οργανωµένα προγράµµατα ενηλίκων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς»


Διπλωματική εργασία της Σταυρούλας Αντωνοπούλου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνδυασμό με τον ελεύθερο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στη μελέτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους ενηλίκους που πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς που δρουν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έγινε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο μελετήθηκε μέσω ερωτηματολογίου το προφίλ των συμμετεχόντων στα προγράμματα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου καθώς και οι στάσειςτους απέναντι στα προγράμματα αυτά. Στο δεύτερο επίπεδο μελετήθηκαν μέσω συνέντευξης οι φορείς που διοργανώνουν τέτοιου είδους προγράμματα. Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ελεύθερου χρόνου στην ανάπτυξη των ατόμων αλλά και του κοινωνικού συνόλου...

Για να δείτε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία της Σταυρούλας Αντωνοπούλου, πατήστε εδώ

Πηγή:
http://hdl.handle.net/2159/13717
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Φεβ 2013

Τεχνικές συστάσεων και ασκήσεις γνωριμίας


Ανακτήθηκε από το project restart

Παιχνίδι Τριών Ερωτήσεων
•Το κάθε µέλος της οµάδας θα γράψει 3 τολµηρές ερωτήσεις που θα ήθελε να ρωτήσει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Να µην είναι συνηθισµένες όπως, για παράδειγµα "τι είναι το όνοµά σου" τύπου ερωτήσεις, αλλά κάτι σαν, "Πού είναι το πιο ενδιαφέρον µέρος που έχετε ποτέ ταξιδέψει" ή "Αναφέρετε ένα θέµα για το οποίο είστε απολύτως παθιασµένος".
• ∆ώστε τους χρόνο να µιλήσουν µεταξύ τους, και να υποβάλουν σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους στην οµάδα µια από τρεις ερωτήσεις τους.
• Μαζευτείτε και πάλι σαν µια οµάδα και ζητήστε από ένα άτοµο να σταθεί και να πει το όνοµα του. Αφού πει το όνοµα του, ζητήστε από τα µέλη της οµάδας να πουν τι ξέρουν για αυτό το άτοµο...Παιχνίδι µε Χαρτί Υγείας
• ∆ώστε στην οµάδα ένα ρόλο χαρτί υγείας και ζητήστε από τον καθένα να πάρει όσο χρειάζεται χωρίς καµία περαιτέρω εξήγηση. 
•Αφού το κάθε µέλος της οµάδας πάρει ένα κοµµάτι χαρτί υγείας , πέστε στην οµάδα ότι ο καθένας από αυτούς πρέπει να πει ένα πράγµα για τον εαυτό του για κάθε τετράγωνο κοµµάτι που πήρε. 

Παιχνίδι µε Χάρτινο Αεροπλάνο
• Ο καθένας φτιάχνει ένα χάρτινο αεροπλάνο και γράφει σε αυτό το όνοµά του, ένα πράγµα που συµπαθεί και κάτι που αντιπαθεί στον εαυτό του (µπορείτε, επίσης, αν θέλετε να προσθέσετε άλλες ερωτήσεις). Μετά από ένα καθορισµένο σύνθηµα, ο Καθένας πετάει το αεροπλάνο του γύρω στο δωµάτιο. Όταν βρείτε ένα αεροπλάνο, το σηκώνετε και συνεχίζετε να τα ρίχνετε για 1-2 λεπτά. Όταν τελειώσει ο χρόνος, ο καθένας πρέπει να έχει ένα χάρτινο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο που θα έχει ο καθένας στα χέρια του αναφέρεται σε χαρακτηριστικά του προσώπου που πρέπει να βρει και να παρουσιάσει στην οµάδα. 

Παιχνίδι ∆ιήγησης Ιστοριών
• Ο διευκολυντής αρχίζει να διηγείται µια ιστορία ξεκινώντας µε µια πρόταση. Το επόµενο πρόσωπο στον κύκλο θα προσθέσει ακόµα µια πρόταση και συνεχίζοντας ο καθένας στον κύκλο θα προσθέσει µια πρόταση στην ιστορία αφού επαναλαµβάνει τις προτάσεις που ήδη έχουν διαµορφωθεί. 

Παιχνίδι µε Τρία Κοινά 
• Χωρίστε την οµάδα σε µικρότερες οµάδες τον τριών ατόµων. Ο στόχος είναι η κάθε οµάδα να βρει 3 κοινά σηµεία των τριών οµάδων, αλλά όχι τα συνηθισµένα πράγµατα όπως την ηλικία, το φύλο ή το χρώµα τον µαλλιών. Πρέπει να είναι τρία ασυνήθιστα  Αφού αφήσουµε τις οµάδες να συζητήσουν για 10 - 15 λεπτά, η κάθε οµάδα θα πει στις υπόλοιπες οµάδες τα 3 πράγµατα που µοιράζονται όλες οι οµάδες µεταξύ τους. 

Παιχνίδι µε ∆ιακοπές τον Ονείρων µας
• Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να περιγράψουν µε λεπτοµέρεια της ιδανικές, τέλειες διακοπές τον ονείρων τους. 

Ετικέτες για το όνοµα και για το πρόσωπο του καθενός
• ∆ώστε στον καθένα 15 λεπτά για να δηµιουργήσει τη δική του ετικέτα µε το όνοµά του. Οι συµµετέχοντες µπορούν να γράψουν τα χόµπι τους, να σχεδιάσουν µια εικόνα, να περιγράψουν τον εαυτό τους, κλπ.

Για να δείτε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό από το project restart (αρχείο pdf, 286 σελ.), πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Φεβ 2013

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Διαδικασίες Μάθησης


Τ
ο έβδομο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 8 έως 10 Νοεμβρίου στα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή (Οδός Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη Αττικής). Κεντρικός ομιλητής, προσκεκλημένος από το εξωτερικό, είναι ο Καθηγητής Alan Tait, από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας...

Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου
Μαθησιακές διαδικασίες
Καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες στη δια βίου μάθηση και σχολική εκπαίδευση
Εφαρμογές και έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης
Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση
Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση (σχολική, τριτοβάθμια και δια βίου εκπαίδευση)
Η αξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης
Εκπαιδευτικό υλικό σε : E-learning, M-learning, D-learning, Online learning

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Φεβ 2013

The best technology for education


The goal of Edudemic is to connect teachers, administrators, students, and just about everyone else with the best technology on the planet. A modest goal, to be sure.

Started in April 2010 by Jeff Dunn, Edudemic has grown to become one of the leading education technology sites on the web. With more than 500,000 unique monthly visitors, it’s become a vibrant forum of discussion, discovery, and knowledge.

Run by Jeff Dunn and Katie Lepi, Edudemic features a regular flow of tools, tips, resources, visuals, and guest posts from dozens of authors around the world.

Edudemic exists and flourishes because there is a need to enable resource discovery among educators around the world. We are currently in the early stages of building Edudemic and hope you join us as it grows into a more community-focused and resource-sharing destination for millions...

You can visit Edudemic, here
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...