27 Απρ 2013

Αποκλίνουσες συμπεριφορές - διαχείριση κρίσεων στο σχολείο


Ερευνητικό Πρόγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ: Αποκλίνουσες συμπεριφορές - διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά των ανηλίκων είναι μια από τις προκλήσεις με τις οποίες η σύγχρονη κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη. Οι διαρκώς αυξανόμενες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, όπου παιδιά καταγράφονται ως δράστες και θύματα καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της φύσης του προβλήματος και των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτό, τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και στα πλαίσια μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπισή του. O Mayer (1995) σε σχετική μελέτη του επιβεβαιώνει τη δραματική αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων στις πιο σημαντικές κατηγορίες: φόνος, βιασμός, ληστεία και αθροιστικές επιθέσεις. Τονίζει, μάλιστα, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των ενηλίκων συχνά συνδέεται με την διακοπή της φοίτησης στο σχολείο και την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία...

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Το ιστολόγιο του εκπαιδευτικού Ισίδωρου Γλαβά
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Απρ 2013

Υποβολή εργασιών στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Ξ
εκίνησε η διαδικασία υποβολής εργασιών στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα "Μεθοδολογίες Μάθησης"


Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο αλλά και για τη διαδικασία υποβολής των εργασιών που λήγει την 1/6/2013 μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου...


κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Απρ 2013

Θερινό Σχολείο: Ποιότητα, Καινοτομία και Τεκμηρίωση στην Εκπαίδευση


Ποιότητα, Καινοτομία και Τεκμηρίωση στην Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (με συνδυασμό κατά πρόσωπο και από απόσταση επιμόρφωσης)

24 Ιουνίου-12 Ιουλίου

Αναλυτικό πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 2013

Περιγραφή
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του θερινού σχολείου που οργανώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν/μιου Πελοποννήσου και στο οποίο έλαβαν μέρος 214 εκπαιδευτικοί, αλλά και έπειτα από απαίτηση πολλών μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εφέτος επαναλαμβάνεται το θερινό σχολείο με ανανεωμένη θεματολογία και εκπαιδευτική μεθοδολογία προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ακόμα μεγαλύτερου φάσματος εκπαιδευτικών.

Το φετινό επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενημερώσει σχετικά με σύγχρονα θέματα αιχμής που αφορούν σε θέματα ποιότητας, καινοτομίας και έρευνας του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα από αυτή την ενημέρωση αλλά κυρίως με βάση:
α) το συνδυασμό των εμπειριών από την εκπαιδευτική πράξη με τις σύγχρονες τάσεις όπως αυτές αναδεικνύονται σε διεθνές επίπεδο και
β) την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με τους επιμορφωτές και τους άλλους επιμορφούμενους
στο τέλος του προγράμματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναστοχαστούν σε σχέση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές τους καθώς και να υιοθετήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση αυτών των πρακτικών.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
...

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Απρ 2013

Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Την ευθύνη της σύνταξης του Οδηγού που έχετε στα χέρια σας, είχε ο οικονοµολόγος Γιάννης Καζάκος, µέλος της Κεντρικής Οµάδας Έργου του Προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ.
Καθηγητής Ιωσήφ Χασσίδ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ

Οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) αποτελούν αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο όταν στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εκπαιδευτή είναι να παρουσιάσει στους µαθητές – σπουδαστές του, πώς η πραγµατική ζωή µιας επιχείρησης συγκλίνει η αποκλίνει απ’ ότι η θεωρία προτείνει και πώς εξηγούνται κάθε φορά οι τυχόν αποκλίσεις. Μέσα από την πραγµατική «ιστορία» µιας συγκεκριµένης επιχείρησης, αναδεικνύεται η σηµασία των «επιχειρηµατικών ιδιαιτεροτήτων», το πώς οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα καθηµερινά η πιο µόνιµα προβλήµατα. Και, µε το υπόβαθρο αυτό, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι µπορούν να αναπτύξουν έναν διάλογο και έναν προβληµατισµό που συµπληρώνει µε «προστιθέµενη αξία» την υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...

1. Γιατί γίνονται οι µελέτες περιπτώσεων
2. Πως σχεδιάζεται µια µελέτη περίπτωσης
3. Εκπόνηση µιας µελέτης περίπτωσης
4. Η συγγραφή µιας µελέτης περίπτωσης
5. Από τι εξαρτάται η επιτυχία µιας µελέτης περίπτωσης
6. Οι µελέτες περίπτωσης ως εργαλεία εκπαίδευσης
7. ∆ιδασκαλία των µελετών περιπτώσεων στο σχολείο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Απρ 2013

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις


Της Μαρίας Βαϊνά
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ»
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (30 διδακτικές ώρες = 15 δίωρα)

Διδακτικοί νεωτερισμοί και ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Διδακτικές προσεγγίσεις με νέες τεχνολογίες. Η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών κατευθύνσεων στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Ευέλικτα διδακτικά σχήματα, ευέλικτα Σχέδια Διδασκαλίας, αξιοποίηση εξωσχολικών εστιών μάθησης. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες δύο ατόμων, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του μαθήματος, διδασκαλία με τη μέθοδο σχεδίου δράσης / project, διδασκαλία με βάση τη διερευνητική διαδικασία, διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης, διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική μέθοδο, επιτόπια διδασκαλία, διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση του προβλήματος, διδασκαλία με μοντελοποίηση, διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών / team teaching, διδασκαλία με βάση την ανάπτυξη από τους μαθητές Ατομικού Φακέλου του αθήματος, καταιγισμός ιδεών, κτλ.) Η διδασκαλία ως δημιουργία. Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού. Σύνδεση διδακτικών μεθόδων. Διερεύνηση των διδακτικών στόχων μιας διδασκαλίας πέραν των γνωστικών προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας, του ομαδικού πνεύματος, της αναγνώρισης αξιών, της απόκτησης στάσεων κτλ. Σχεδιασμός και οργάνωση σχολικών projects, καθώς και εξωσχολικών διδακτικών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα του Α.Π. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας προσομοίωσης στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της θεματικής ενότητας, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Απρ 2013

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ


Π
ριν επιλέξουμε το θέμα πάνω στο οποίο θα εργαστούμε, εξετάζουμε όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη δεκτικότητα και αποδοχή των μαθητών. Είναι σημαντικό για παράδειγμα, να γνωρίζουμε αν υπάρχουν μαθητές που βιώνουν συνθήκες διακρίσεων ή τη στέρηση κάποιου δικαιώματός τους.

Η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, ο τρόπος δουλειάς και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το άτυπο ή κρυφό πρόγραμμα είναι η πρώτη μας μέριμνα.

Πρώτο Βήμα: Οργάνωση της τάξης
Δεύτερο βήμα: Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και σεβασμού
Τρίτο βήμα: Η εμπειρία της ανθρώπινης ζεστασιάς
Τέταρτο βήμα: Η κοινωνική δικαιοσύνη στην τάξη
Πέμπτο βήμα: Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Έκτο βήμα: Αξιοποίηση των καθημερινών προβλημάτων της τάξης
Έβδομο βήμα: Αποφασιστική αντιμετώπιση συμπεριφορών διάκρισης
...

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα βήματα εφαρμογής, πατήστε εδώ


Πηγή Ανάρτησης:
Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Απρ 2013

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής: Πρακτικά Συνεδρίου


Τ
ο 7 Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής έλαβε χώρα στις 12-14 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Τα πρακτικά του συνεδρίου δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι τα πρακτικά δε δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του συνεδρίου (εδώ), τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Το ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" προσφέρει τα πρακτικά του συνεδρίου σε όλους όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παραβρεθούν στο συνέδριο.

Για να κατεβάσετε τα πρακτικά του συνεδρίου...

κάντε κλικ εδώ

Υ.Γ. Στα πρακτικά του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε την εργασία που παρουσίασα με τίτλο "H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo"

-----------Ενημέρωση 22/4/2013-----------
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΠΕΚΑΠ, ενημερώθηκα ότι η μη δημοσίευση των πρακτικών οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα τα οποία αναμένεται να ξεπεραστούν σύντομα. Όταν συμβεί αυτό, τα πρακτικά θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο synedrio.pekap.gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...