25 Μαΐ 2013

Προκαλώ για απάντηση...


Γ
ια το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γραφτεί ακόμα περισσότερα. Σήμερα θα επιχειρήσω μία προσέγγιση επί της αρχής, βασισμένη σε στοιχεία και προκαλώ για απάντηση ή διάψευση από τους εμπλεκόμενους.

Πριν την ανάλυση θα ήθελα να καταστήσω σαφή την προσωπική μου θέση που είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και αυτήν τη διαδικασία.

Ας ξεκινήσουμε με το ΦΕΚ 83/9-4-2013 τεύχος Α' με θέμα Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ και στο άρθρο 1, συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και διεθνή ονομασία «Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education».

Προσέξτε! Ανεξάρτητη αρχή.
Για να δούμε λοιπόν ποιοι απαρτίζουν αυτή την ανεξάρτητη αρχή
Στο άρθρο 1.4.α. ορίζεται: Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1.4.αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.
1.4.ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Τι δεν καταλαβαίνεις;
Θα σου το εξηγήσω εγώ. Ο πρόεδρος είναι αποκλειστικά κομματική επιλογή όπως και ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
...
Στο άρθρο 3.1.α αναφέρεται:
Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται από τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.β αναφέρεται:
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ., οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι υπεύθυνοι και αναπληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. και οι προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται από τους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. 

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.γ αναφέρεται:
Οι σχολικοί σύμβουλοι, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι στους Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καθώς και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των οικείων τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης. 

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.δ αναφέρεται:
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης.

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Πάμε τώρα στην ουσία. 
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται διοικητικά από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικά από τους σχολικούς συμβούλους (άρθρα 3.1.στ και 3.3)

Τι δεν καταλαβαίνεις;
Αυτοί που αξιολογήθηκαν κομματικά θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικά τους εκπαιδευτικούς.

θέλεις κι άλλα;
Μάθε λοιπόν:
Ας πάρουμε για παράδειγμα την ειδικότητα των καθηγητών πληροφορικής. Θα θέσω δύο ερωτήματα και προκαλώ για απάντηση.

1. Πόσοι σύμβουλοι πληροφορικής είναι πτυχιούχοι σχολών πληροφορικής; (σημ. η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην πληροφορική δεν σε κάνει πληροφορικό, όπως δε με κάνει εμένα κοινωνιολόγο η κατοχή μεταπτυχιακού -που έχω- στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες)
2. Πόσοι έκαναν μάθημα σε τάξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολόκληρη σχολική χρονιά την τελευταία 10-ετία;

Δεν πείστηκες ακόμα;
Μάθε λοιπόν κι αυτό:
Οι σύμβουλοι θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικά τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την παρουσίαση δύο σχεδίων μαθημάτων σε προαποφασισμένη ημέρα και τμήμα μαθητών. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση οι σύμβουλοι αξιολογήθηκαν στην παρουσίαση σχεδίου μαθήματος κατόπιν κλήρωσης, όχι στην τάξη, αλλά ενωπίω της επιτροπής αξιολόγησης (βλ. παραπάνω). 

Δε θα πω άλλα. Στην παρούσα διαδικασία προσβάλλεται κάθε έννοια επιστημονικής προσέγγισης του θεσμού της αξιολόγησης και αυτό είναι θλιβερό. Αν λάβουμε υπόψη και το εγγενές χαρακτηριστικό του Έλληνα που η ανάθεση εξουσίας ισοδυναμεί με ένα μεγάλο καλάμι, είναι βέβαιο ότι η αξιολόγηση που σχεδιάστηκε έχει ένα και μόνο σκοπό. Την απομάκρυνση από την εκπαίδευση όχι των ανεπαρκών, αλλά των μη αρεστών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Μαΐ 2013

Second life και παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο (εκπαιδευτικό video)


Ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα του Αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αλεβίζου Σοφού

Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης γύροv από το θέμα της παιδικής πορνογραφίας στο second life που μεταγλωττίστηκε στα ελληνικά.

Για να δείτε το σχετικό video...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Μαΐ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Της Αθηνάς Καραβόλτσου
Αθήνα, 2013

Πρόλογος
Ενώ ο εκφοβισμός στο σχολείο δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, ιδιαίτερης επιστημονικής προσοχής έχει τύχει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Όλες οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες, έχουν καταδείξει την ύπαρξη του εκφοβισμού σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα σχολεία(π.χ. Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία). Σε κάποιες από τις χώρες αυτές, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου.
Οι πλέον πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις των ερευνών, έχουν επισημάνει την ανάγκη αύξησης του αριθμού των συστατικών των προγραμμάτων παρέμβασης, σε όλα τα επίπεδα - ατομικό, σχολείου, τάξης και για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας– μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Επίσης έχουν καταδείξει τη θετική συσχέτιση της διάρκειας και της έντασης του προγράμματος με τη μείωση της έκτασης του φαινομένου.

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο της Αθηνάς Καραβόλτσου...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Μαΐ 2013

101 ιδέες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς (βιβλίο από τη Microsoft)


Παραγγελία της
Microsoft Ουγγαρίας
Επιστημονική επιμέλεια:
Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács
Μετάφραση:
Γιάννα Σκαρβέλη
Επιμέλεια κειμένων και Προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
ΑΘΗΝΑ 2010

Εισαγωγή
Φίλοι εκπαιδευτικοί,
Η τεχνολογία, σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει τη δυνατότητα να αίρει τα εμπόδια ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο. Τα προηγμένα λογισμικά και το Διαδίκτυο αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο πρόσβασής μας στη γνώση. Καινοτόμοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της σχολικής αίθουσας. Έτσι γεννιούνται νέες προσδοκίες για τους μαθητές: πέρα από τις βασικές δεξιότητες, χρειάζονται ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας –όλες δεξιότητες του 21ου αιώνα– και πρόσβαση σε εργαλεία μάθησης που κάνουν προσιτές τις δεξιότητες αυτές

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο της Microsoft...

πατήστε εδώ

Πηγή Αρχικής Ανάρτησης:
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Μαΐ 2013

Εργαστήρια γνωριμίας για την εκπαίδευση στο : P l a y b a c k T h e a t r e …αυτοσχέδιο θέατρο του αυθορμητισμού !!!


ΑΜε χαρά σας ανακοινώνουμε ότι o τομέας Playback του ΨΥΚΑΠ οργανώνει εργαστήρια γνωριμίας για την εκπαίδευση στο:

P l a y b a c k T h e a t r e
…αυτοσχέδιο θέατρο του αυθορμητισμού !!!
Έκφραση, παιχνίδι, δράση, σύνδεση, γέλια, επαφή, αυτοσχεδιασμός, κέφι, συν-δημιουργία !

Workshops γνωριμίας: Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαρτίου (πραγματοποιήθηκε)
Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Απριλίου (πραγματοποιήθηκε)
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Μαΐου
Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Ιουνίου

♪ μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα, περισσότερα ή όλο τον κύκλο των εισαγωγικών εργαστηρίων της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2013 και εν συνεχεία να αποφασίσει...

αν θέλει να συμμετάσχει στη σταθερή ομάδα εκπαίδευσης που θα ξεκινήσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου
♪ ώρες εργαστηρίων: Σάββατα: 16.00-20.00 / Κυριακές: 12.00-16.00
♪ συντονίζουν: Δανάη Χορομίδου, Ηλιάννα Πεσσάρη, Έλενα Καβροχωριανού, ψυχοδραματίστριες, συνεργάτες του ΨΥΚΑΠ, εκπαιδευμένες στο Playback theatre
♪ κόστος: 60€ κάθε διήμερο/50 για φοιτητές & ανέργους, 200 ευρώ για όλον τον κύκλο/180 για φοιτητές & ανέργους
♪ πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 210 7243765, 210 7294757, 6943 293 408


Playback: Παίζοντας τις ιστορίες μας

Το Play back θέατρο, είναι μια πρωτότυπη μορφή αυτοσχέδιου θεάτρου που αναπτύχθηκε από τον Jonathan Fox στα μέσα της δεκαετίας του ΄70, στο οποίο οι θεατές & τα μέλη της ομάδας μοιράζονται με το κοινό ιστορίες από τη ζωή τους, όνειρα και άλλα γεγονότα, και βλέπουν την επί τόπου αναπαράσταση που δημιουργείται με βάση αυτές τις ιστορίες.

Ένας θίασος Play back, αποτελείται από τον συντονιστή της ομάδας, τους ηθοποιούς και τον μουσικό. Όλοι μαζί συνεργάζονται δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την προσφορά μιας εμπειρίας σύνδεσης και επαφής κοινού και θιάσου, όπου καθένας μπορεί να «πει την ιστορία του, να ακουστεί» και να βιώσει τη θεραπευτική χροιά της αναγνώρισης και του μοιράσματος με τους άλλους ανθρώπους.

Οι πρόβες & η εκπαίδευση στο Playback περιλαμβάνουν:

· Την εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών play back θεάτρου (φόρμες play back)
· Βιωματικές ασκήσεις που βοηθούν τα μέλη της ομάδα να αναπτύξουν τις ικανότητές του στον αυτοσχεδιασμό, αυτό- έκφραση, αυθορμητισμό, δημιουργικότητα
· Βιωματικές ασκήσεις που βοηθούν τα μέλη της ομάδα να αναπτύξουν την ικανότητά για ενσυναίσθηση και ψυχολογική σκέψη (πώς να αντιλαμβάνονται το βαθύτερο νόημα των όσων λέγονται)

Οι πρόβες γίνονται σε πλαίσιο φιλικότητας και πλήρους αποδοχής του ρυθμού και τρόπου έκφρασης του κάθε μέλους. Η ομάδα γίνεται σταδιακά μια «οικογένεια», που παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια και εμπιστοσύνη για την απελευθέρωση της εν δυνάμει δημιουργικότητας που κρύβεται μέσα στον καθέναν από εμάς, δίνοντάς μας την ευκαιρία να πειραματιστούμε και να απελευθερωθούμε στη σκηνή!

Όταν η ομάδα νιώσει έτοιμη, μπορεί να πραγματοποιεί παραστάσεις προσφέροντας συναρπαστικές εμπειρίες αυθεντικότητας, μοιράσματος και ενότητας με τους άλλους ανθρώπους!

Τι έχω να κερδίσω από τη συμμετοχή μου σε μια ομάδα Playback ;

Ανάπτυξη :

√ δημιουργικότητας, αυθορμητισμού & φαντασίας
√ εκφραστικότητας μέσα από το σώμα και της ικανότητας σύνδεσης της δράσης του σώματος με τη σκέψη & τα συναισθήματα
√ ικανότητας για ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση & ψυχολογική σκέψη
√ μουσικότητας και ρυθμού
√ συνεργασίας και συντονισμού με τους άλλους
√ παιχνίδισμα, χαλάρωση, ψυχική απελευθέρωση

Ποιος μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα Play back ;

Oποιοσδήποτε έχει διάθεση για συνεργασία, δημιουργία, παιχνίδισμα, και πολλή διασκέδαση!

Πληροφορίες για την εκπαίδευση Playback, στο site του ΨΥΚΑΠ :
www.psychodrama.gr
http://www.psychodrama.gr/main.php?display=news_3&&child=0&lang=gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Μαΐ 2013

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: «Το Θέατρο του Καταπιεσμένου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»


Η
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διοργανώνει ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα:
«Το Θέατρο του Καταπιεσμένου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

Σκεπτικό και Στόχος
Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (Theatre of the Opressed) αναπτύχθηκε από τον Augusto Boal με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, ανεξαρτήτως προέλευσης, μόρφωσης και κοινωνικής θέσης. Είναι εμπνευσμένο από διάφορες μορφές πολιτικού, παιδαγωγικού, θεραπευτικού και κοινωνικού θεάτρου, καθώς και από την προσωποκεντρική και την κριτική παιδαγωγική. Βασική αρχή της θεατρικής μεθόδου είναι ότι το θέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για αναστοχασμό, διάλογο, επαναπλαισίωση και μετασχηματισμό σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και ως ένας προστατευμένος χώρος όπου στρατηγικές διαπολιτισμικότητας, ενδυνάμωσης, αποτίναξης της καταπίεσης και της αδικίας και κοινωνικής αλλαγής προβάρονται, για να χρησιμοποιηθούν και στην πραγματικότητα...Στο προτεινόμενο εργαστήριο επιδιώκεται μια περιεκτική βιωματική παρουσίαση των τεχνικών του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, όπως μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τυπική και μη τυπική, ώστε να επιτευχθεί μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση της μεθόδου και να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου να εφαρμόζουν αυτόνομα ένα πρώτο επίπεδο των τεχνικών αυτών στο πεδίο δραστηριοποίησής τους.
Πιο συγκεκριμένα επιδιώκονται:
 η θεωρητική επαφή με το Θέατρο του Καταπιεσμένου και την παιδαγωγική του αξία
 η προσωπική εκφραστική ανάπτυξη και η ενδυνάμωση
 η εξοικείωση με τις τεχνικές του Θέατρο του Καταπιεσμένου και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων
 η δυνατότητα σχεδιασμού ενός διαδραστικού δρωμένου ή/και ενός προγράμματος παρέμβασης από τους συμμετέχοντες
Μέθοδος Διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα είναι βιωματικό και θα αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες:
 Παιχνίδια - ασκήσεις προθέρμανσης, ενεργοποίησης, όξυνσης των αισθήσεων, «από-μηχανοποίησης»
 Παιχνίδια - ασκήσεις για την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναισθητική κατανόηση, τη μη λεκτική και τη λεκτική επικοινωνία
 Τεχνικές για την καλλιέργεια της θεατρικής φαντασίας και έκφρασης, την κατασκευή του ρόλου, τη δόμηση θεατρικών σκηνών
 Παιχνίδια στάτους και κοινωνικών προσωπείων
 Θεωρητική επισκόπηση του Θεάτρου του Καταπιεσμένου: θεατρικές, πολιτικές, παιδαγωγικές καταβολές, αρχές, τεχνικές, δυνατότητες
 Εισαγωγή στο Θέατρο Εικόνων
 Εισαγωγή στο Θέατρο Φόρουμ
 Τεχνικές συναισθηματικού κλεισίματος και αναστοχασμού
 Σχεδιασμός ενός διαδραστικού δρωμένου / προγράμματος παρέμβασης
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ηθοποιούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε ενεργούς πολίτες, μέλη θεατρικών ομάδων, συνελεύσεων γειτονιών, κλπ., που δραστηριοποιούνται στην τυπική ή στη μη τυπική εκπαίδευση, και που θέλουν να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο και τη δράση τους με βιωματικές τεχνικές προερχόμενες από το Θέατρο του Καταπιεσμένου, καθώς και να αναμετρηθούν με τις δυσκολίες του συγκεκριμένου είδους.

Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη θεατρική εμπειρία.
Συστήνεται η άνετη ένδυση.
Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Θα δοθούν άρθρα και βιβλιογραφία στους συμμετέχοντες.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ
Η Χριστίνα Ζώνιου διδάσκει Υποκριτική καθώς και διάφορες μορφές Κοινωνικού Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Πραγματοποίησε θεατρικές σπουδές στην Αθήνα (Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Γλασκόβη (Glasgow University) και τη Φλωρεντία (Δραματική Σχολή Laboratorio Nove/ Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας), με ειδίκευση στη σύγχρονη θεατρική πρακτική, σκηνοθεσία και δραματουργία. Εκπαιδεύτηκε επίσης ως εμψυχώτρια Θεάτρου του Καταπιεσμένου και θεατροπαιδαγωγός σε σεμινάρια ειδίκευσης στην Ιταλία, Βρετανία, Αυστρία, Γαλλία και Ελλάδα. Εκπονεί διατριβή στο ΠΤΠΕ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πάνω στο θέατρο και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Διατέλεσε καθηγήτρια υποκριτικής, θεατροπαιδαγωγός και εμψυχώτρια κοινωνικού θεάτρου, καθώς και σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτη και δραματολόγος (Intercity Festival, Τeatro della Limonaia, Teatro Verdi, Prima Del Teatro - European School for the Art of the Actor, Nέα Σκηνή). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μελέτες για θέματα σχετικά με το εφαρμοσμένο θέατρο, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, το θέατρο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την υποκριτική, τη βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και έχει συμμετάσχει και συντονίσει πολλά ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και εθνικά. Είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Ώσμωση και της Ακτιβιστικής Ομάδας Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Η Νάγια Μποέμη είναι καθηγήτρια θεατρικής αγωγής στην τυπική εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για το θέατρο στην εκπαίδευση και έχει επιμορφωθεί στο Θέατρο του Καταπιεσμένου στη Βαρκελώνη . Συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις ως ηθοποιός και ως βοηθός σκηνοθέτη. Έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις και θεατρικές δράσεις με μαθητές, εκπαιδευτικούς και ομάδες πολιτών. Έχει διδάξει θεατρικό παιχνίδι στο ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας στη Θεσσαλονίκη και σε θεατρικά εργαστήρια των δήμων. Από το 2001 διδάσκει στη δημόσια και ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση (Α/βάθμια και Β/βάθμια) συμμετέχοντας σε καινοτόμα προγράμματα και σε δημόσια ΙΕΚ (θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ιστορία θεάτρου). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το Θέατρο του Καταπιεσμένου και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι υπεύθυνη έρευνας και θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην Ώσμωση και εμψυχώτρια της Ακτιβιστικής Ομάδας Θεάτρου του Καταπιεσμένου.

Χώρος διεξαγωγής : Οικονόμου 12 Πλ. Εξαρχείων/Ισόγειο
Διάρκεια: 22 ώρες (2 Σαββατοκύριακα)
Ημερομηνίες: Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 και Σάββατο 15 και
Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 (ωράριο: 10.30 – 16.00)
Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ για μέλη / 150 για μη μέλη
Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα, θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας θα πρέπει να έχετε
αποστείλει την αίτησή σας και να έχετε καταθέσει τα χρήματα μέχρι την Παρασκευή 31-5-2013.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και στείλτε την με email στο : adulteduc2@gmail.com
Πληροφορίες : Χριστίνα Κόκκου 2106012297

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...