15 Φεβ 2014

Η μορφοπαιδευτική αξία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην εκπαίδευση


Του Αντώνη Λενακάκη
Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο του Θόδωρου Γραμματά

Ενδεικτικές Τεχνικές Θεατροπαιδαγωγικής

Στο ρεπερτόριο ενός ευαίσθητου και έμπειρου παιδαγωγού/εμψυχωτή συγκαταλέγεται μια σειρά ασκήσεων και παιχνιδιών, τα οποία λειτουργούν ως ερευνητικά και δημιουργικά εργαλεία. Σ’ αυτά ανήκουν τεχνικές και μέθοδοι των μεγάλων θεατρανθρώπων όπως των: K. Stanislavski, M. Chekhov, B. Brecht, L. Strasberg, A. Boal, J. Grotowski, K. Johnstone. Οι ίδιες τεχνικές συζητούνται, εμπλουτίζονται και μετασχηματίζονται από ερευνητές και θεατροπαιδαγωγούς σε μορφοπαιδευτικά εργαλεία, εμπλουτίζοντας με τη σειρά τους το μεθοδολογικό ρεπερτόριο των θεατροπαιδαγωγών. Στην ελληνική ειδική βιβλιογραφία υπάρχουν εν τω μεταξύ αρκετές σημαντικές μελέτες που μεταφράζουν, οργανώνουν και επικαιροποιούν βασικές θεατροπαιδαγωγικές στρατηγικές[31].
Στο εξής παραθέτουμε κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές, τις οποίες δανειζόμαστε, με ελάχιστες τροποποιήσεις, από την ευφάνταστη και πρωτότυπη μελέτη της Άλκηστις (2008). Μαύρη Αγελάδα. Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος, σσ. 259-269. Η γνωστή και έμπειρη θεατροπαιδαγωγός, προετοιμάζει τον παιδαγωγό/εμψυχωτή στην εισαγωγή των τεχνικών, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει ‘συνταγή’ για αυτού του είδους τη διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπνευστεί από προγράμματα που έχουν γίνει, αλλά καλείται ο ίδιος να δημιουργήσει τη δική του σύνθεση» (ό.π., σ. 259). Δημιουργικό πνεύμα, συνθετική ικανότητα, αξιοποίηση του τυχαίου και αναπάντεχου αλλά και του δεδομένου και υπαρκτού, είναι όχι μόνο μερικοί στόχοι των τεχνικών αυτών αλλά συγχρόνως και προϋποθέσεις για τον ίδιο τον παιδαγωγό πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους στην ομάδα του...


Για να διαβάσετε τις Τεχνικές θεατροπαιδαγωγικής, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Φεβ 2014

Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: από την ανατροφοδότηση στον αναστοχασμό


Της Ελένης Γιαννακοπούλου (Δρ. Παιδαγωγικής, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, τεύχος 14, Μάιος - Αύγουστος 2008, σελ. 11 - 16

Περίληψη
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται, οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και η πορεία ανάπτυξης της μικροδιδασκαλίας, ως μεθόδου πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Σε αυτή τη βάση, αναλύεται η θέση ότι η μικροδιδασκαλία με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρέχει πολλές δυνατότητες αυτογνωσίας στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς υποκινώντας την κριτική αντιμετώπιση της διδακτικής τους συμπεριφοράς, όπως και τις συναφείς με τη διδακτική πράξη ιδέες και γνώσεις τους. Από την οπτική αυτή η μικροδιδασκαλία εμπεριέχει εν δυνάμει όλα τα στοιχεία για τον αναστοχασμό της διδακτικής πρακτικής και για την κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς της σχέσης ανάμεσα στις σκέψεις και στις πράξεις τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Ελένης Γιαννακοπούλου...


πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Φεβ 2014

Διαδικτυακό σεμινάριο για τις Ερευνητικές Εργασίες


Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο: Από τη θεωρία στην πράξη. Διαδικτυακό Σεμινάριο.


Για αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...