25 Ιουλ 2015

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».


Τ
ο 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


Συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής («Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση» και «Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση») και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Το 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διεξάγεται παράλληλα με το 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

Για πρόσθετες ή νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, την υποβολή εργασιών, προτάσεις διοργάνωσης συμποσίου ή στρογγυλής τράπεζας κλπ., οι σύνεδροι καλούνται να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση didinfo2016@etpe.gr.

Θεματολογία
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

Για να δείτε τις λεπτομέρειες του συνεδρίου, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Ιουλ 2015

8th International Conference in Open and Distance Learning


I
nnovation and Research in Open and Distance Learning and in Information Communications Technology

Athens, 6-8 November 2015, Ellinogermaniki Agogi
The 8th International Conference in Open and Distance Learning focuses on Innovation and Research in Open & Distance Learning and on Information Communications Technology. You can find all the information you need in the following pages:
In a nutshell
Conference identity
Conference topics
Keynote speakers
Call for papers
Proceedings
Conference center
If you have any additional query, please contact us at: icodl2015@gmail.com
8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας
Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2015, Ελληνογερμανική Αγωγή
Το 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εστιάζει στην Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες (στα αγγλικά και τα ελληνικά):
In a nutshell
Conference identity
Conference topics
Keynote speakers
Author guidelines
Proceedings
Conference center
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο: icodl2015@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Ιουλ 2015

Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου


Διδακτορική Διατριβή Καλλαρά Αθηνάς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης


Εξεταστική επιτροπή
Ταμουτσέλη Κωνσταντία
Μητακίδου Χριστοδούλα
Ντρενογιάννη Ελένη
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Λιάμπας Αναστάσιος
Φίστα Ευαγγελία
Φλογαϊτη Ευγενία

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην προοπτική εξέλιξης του Βιώσιμου Σχολείου, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, επιδίωξε να μελετήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, όπως της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης καθώς και το ρόλο του ιστολογίου (blog) στην ανάδυση αυτών των χαρακτηριστικών στο σχολικό πλαίσιο, στο οποίο εφαρμόζεται η μελέτη. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η «Μελέτη Περίπτωσης» για τη σε βάθος διερεύνηση του συγκεκριμένου σχολικού περιβάλλοντος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα σχολείο της Χαλκιδικής με τη συμμετοχή έντεκα εκπαιδευτικών και είχε διάρκεια μια σχολική χρονιά. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των δράσεων και διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου. μέσα από την υλοποίηση ενός συνεργατικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σχολικό πρόγραμμα με την αξιοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου, του ιστολογίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αναδεικνύει ότι συγκεκριμένες δράσεις και διδακτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην ανάδυση τριών χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και ότι ο ρόλος του ιστολογίου μπορεί να είναι υποστηρικτικός στη διαδικασία αυτή.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διδακτορική διατριβή, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...