ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

11 Ιουν 2010

Αλληλεπιδραστικότητα και Διαδραστικότητα. Αποσαφήνιση εννοιών


Ανακτήθηκε ως μεταφρασμένο κείμενο από
http://e-articles.info/t/i/2693/l/gr/

Τι είναι η αλληλεπίδραση και γιατί χρήση σε on-line μάθηση

Ένας αποδεκτός ορισμός της διαδραστικότητας στη βιβλιογραφία σχετικά με τη διαμεσολάβηση του υπολογιστή διδασκαλία είναι μια αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ της τεχνολογίας και του μαθητή, μια διαδικασία που αναφέρεται ως "ανατροφοδότηση." Αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους αλληλεπιδράσεων:

• Εκπαιδευόμενο περιεχόμενο αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και το περιεχόμενο που μελετάται. Η δράση σε αυτόν τον τύπο των αποτελεσμάτων από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων που έχουν συνομιλίες με τον εαυτό τους ως προς το περιεχόμενο. Το υλικό που μελετάται ενεργοποιεί ένα εσωτερικό διαλόγου. Έτσι, μαθητής περιεχόμενο αλληλεπίδραση συμβαίνει όταν ο μαθητής αντικατοπτρίζει σχετικά με το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις του υλικού, προκειμένου να αναλύσουν, συνθέτει και να τις αξιολογήσουν...

Εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή αλληλεπίδραση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση κατά την οποία ο μαθητής και ο εκπαιδευτής έχουν ανταλλαγές στην οποία ο εκπαιδευτής επιδιώκει να τονώσει το ενδιαφέρον, να αποσαφηνίσουν ερωτήσεις, οδηγός, κίνητρα, και διαλόγου με το μαθητή. Αυτό το είδος της αλληλεπίδρασης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια τάξη ή σε ένα one-on-μία ρύθμιση. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτού και του μαθητή-περιεχόμενο αλληλεπίδρασης είναι ότι ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νέας γνώσης και την αξιολόγηση της κατανόησης του μαθητευόμενου του υλικού.

• Εκπαιδευόμενο μαθητής αλληλεπίδραση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Δεδομένου του εύρους των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών, οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν αυτό το είδος της αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο ή ασύγχρονα-στο πλαίσιο μιας συζήτησης σπείρωμα ή με ανταλλαγή e-mail? Με έναν εκπαιδευτή ή δεν είναι παρόντες σήμερα? Και one-on-one ή ένας-προς-πολλούς.

Αυτό το μοντέλο της αλληλεπίδρασης έχει τους επικριτές της. Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ "διάδραση" και "αλληλεπίδραση" (Wagner, 1994). Wagner επισημαίνει "αλληλεπίδραση είναι μια αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή με τον οποίο τα άτομα και τις ομάδες επιρροής μεταξύ τους ". Ισχυρίζεται ότι, επειδή η αλληλεπίδραση προϋποθέτει την αμοιβαία ανταλλαγή είναι δυνατή μόνο για να έχουν αυτό το είδος της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή, μαθητής (ες)-μαθητής (ες), και μαθητή (ες)-εκπαιδευτή. Αντίθετα, Wagner παρατηρεί ότι �διαδραστικότητα� φαίνεται να έχουν προκύψει από το "περιγραφές των τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη δημιουργία συνδέσεων από σημείο σε σημείο. . . σε πραγματικό χρόνο �. Έτσι, εστιάζεται στην αλληλεπίδραση συμπεριφορές των ανθρώπων, ενώ η διαδραστικότητα επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά των συστημάτων τεχνολογίας.

Collins και Berge υποδηλώνουν ότι υπάρχουν δύο είδη αλληλεπίδρασης στη μάθηση, ο μαθητής ατομικά αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο και ο μαθητής που ασχολούνται με την κοινωνική αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο με άλλους. Κατά την άποψή τους, "συνεργαζόμαστε με περιεκτικότητα σε ενεργά μέσα επεξεργασίας και συνδυάζει το περιεχόμενο με την προηγούμενη γνώση." Τέρι Άντερσον, καθηγητής και πρόεδρος του Καναδά Έρευνας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Athabasca, έχει αναπτύξει μια θεωρία που ονομάζεται η ισοδυναμία της αλληλεπίδρασης. Περιθώριο θεωρία του αυτή τη συζήτηση με τον υπαινιγμό ότι: Βαθιά και ουσιαστική τυπική εκπαίδευση υποστηρίζεται, εφόσον μία από τις τρεις μορφές αλληλεπίδρασης (φοιτητών-καθηγητών? Φοιτητή-σπουδαστή? Φοιτητής-περιεχόμενο) είναι σε υψηλό επίπεδο. Οι άλλες δύο είναι δυνατόν να προσφέρονται σε ελάχιστα επίπεδα, ή ακόμη και να εξαλειφθούν, δεν ταπεινωτική την εκπαιδευτική εμπειρία. Τα υψηλά επίπεδα άνω του ενός από τα τρία αυτά μέσα θα προσφέρουν πιθανό μια πιο ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία, αν και αυτές οι εμπειρίες που δεν μπορεί να είναι το κόστος ή χρόνο λιγότερο αποτελεσματική ως διαδραστική μάθηση ακολουθίες.

Αυτό σημαίνει ότι θεώρημα για εκπαιδευτικούς σχεδιαστής μπορεί να υποκαταστήσει ένα είδος αλληλεπίδρασης για μία από τις άλλες (στο ίδιο επίπεδο), με μικρή απώλεια στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα-έτσι το σήμα μιας θεωρίας ισοδυναμίας [Anderson, 2003].
Γιατί να χρησιμοποιήσω Αλληλεπίδραση;

Αλληλεπίδραση είναι ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας μάθησης, καθώς και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας.

Instructional σχεδιαστές θα πρέπει να μαθητές συμμετέχουν ενεργά, δεν είναι παθητικοί θεατές στη διαδικασία. Ενεργητική μάθηση έχει χαρακτηριστεί ως �παροχή ευκαιριών για φοιτητές ουσιαστικά να μιλήσουμε και να ακούσουμε, να γράψετε, να διαβάσετε, και αντανακλούν στο περιεχόμενο, τις ιδέες, τα θέματα, και ανησυχίες". Αυτό δεν είναι ένα μικρό εντολή.

Αλληλεπίδραση μετατοπίζει το επίκεντρο διδασκαλίας από το διαμεσολαβητή και τα υλικά για το μαθητή, ο οποίος πρέπει να δεσμευθεί ενεργά με τους συμμαθητές, υλικά, και τον εκπαιδευτή. Areview της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει άλλοι λόγοι για τη χρήση των αλληλεπιδράσεων. Έχει αποδειχθεί ότι τα υψηλότερα επίπεδα αλληλεπίδρασης που συνδέονται με βελτιωμένες επιδόσεις και την θετική στάση απέναντι στη μάθηση.

Πριν αφήνουμε τους αναγνώστες με την εντύπωση ότι η αλληλεπίδραση είναι μια μαγική συνταγή για τη μάθηση σε απευθείας σύνδεση, πρέπει να συζητήσουμε την άλλη όψη της αλληλεπίδρασης. Αλληλεπίδραση προϋποθέτει ότι οι μαθητές θέτουν μεταγνωστικών δεξιοτήτων για το έργο της μάθησης. Πολλοί ενήλικες εκπαιδευόμενους που έχουν πραγματοποιηθεί στον ρόλο της παθητικής μάθησης, αλλά ο ρόλος του ενεργού βίου μάθησης είναι ξένο και ανήσυχο έδαφος. Υπάρχει επίσης το θέμα των κινήτρων. Απλά το σχεδιασμό αλληλεπιδράσεις δεν εξασφαλίζει μαθητές θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις, διαβάσει, να γράψει ή να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο.

Τα οφέλη και τους περιορισμούς της Αλληλεπιδράσεις

Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών των εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεις είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμβουλεύουν τους πελάτες και την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Όταν πελάτης έχει τόσους πολλούς ορισμούς και τις ιδέες της διαδραστικότητας, να είναι σε θέση να εκτιμήσει την αξία της χρήσης αλληλεπίδραση είναι μια ουσιώδη δεξιότητα. Roderick Sims Όπως επισημαίνει, η κατανόηση "διαδραστικότητα είναι το ένα στοιχείο που μπορεί να διακρίνει αυτό που παράγουν οι εκπαιδευτικές τεχνολόγοι [διδασκαλίας και σχεδιαστές] από ό, τι άλλους προγραμματιστές� της-λεγόμενης διαδραστικά προϊόντα που παράγει "

Τα οφέλη της Αλληλεπιδράσεις

Η αξία της χρήσης αλληλεπιδράσεων εξαρτάται από εκπαιδευτικούς στόχους, το ακροατήριό σας, και τον προϋπολογισμό. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ικανοποίηση μαθητής όταν χρησιμοποιείται καλά. Αυτή η ενότητα αναλύει τα πλεονεκτήματα της προσθήκης αλληλεπίδρασης με το πρόγραμμά σας.

Κίνητρα

Αλληλεπιδράσεις έχουν μεγάλη επίδραση στα κίνητρά μαθητή και την επιτυχία μαθητή. Το e-learning, όπως σε κάθε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τριβή μπορεί να είναι υψηλή, έτσι ώστε στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν που ενθαρρύνουν την ολοκλήρωσή του. Η έρευνα έχει δείξει ότι η αλληλεπίδραση μαθητή-εκπαιδευτή γίνεται αντιληπτή ως πλέον εκτιμούνται ιδιαιτέρως από τους μαθητές.

Κερδίζοντας Προσοχή

Ένα πολύ γνωστό συστατικό πολλών μοντέλων διδασκαλίας σχεδιασμού είναι η ανάγκη να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την προσοχή των μαθητών.

Πρακτικών και Διατήρηση

Αλληλεπιδράσεις παρέχουν το μαθητή με την ευκαιρία να πρακτική νέες δεξιότητες σε ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον. Η αξία της αλληλεπίδρασης είναι ότι ωθεί τους εκπαιδευόμενους για την ανάκτηση πληροφοριών από τη μνήμη, και είναι αυτή η πρακτική ανάκτηση που προτρέπει την εκμάθηση βελτιώσεις.

Προώθηση Προβληματισμού

Πολλές από τις μαθητή προς μαθητή και μαθητή-to-αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτή προώθηση αντανακλάσεις. Ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν την δική τους άποψη, εξηγούν τα ζητήματα με δικά τους λόγια, και να διατυπώσει αντίθετες ή διαφορετικά επιχειρήματα ήταν πάντα σχετικές με το βαθύ επίπεδο-μάθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Οι περιορισμοί αλληλεπίδρασης

Αλληλεπιδράσεις δεν είναι μια μαγική συνταγή για την ηλεκτρονική μάθηση. Το τμήμα που ακολουθεί συνοψίζει τα όρια.

Δεν είναι τόσο γρήγορα όσο Direct Instruction

Εμπλοκή στην ουσιαστική αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές και το δάσκαλο απαιτεί χρόνο. Αν ο στόχος της μετάβασης διδασκαλίας στο Internet είναι να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η διαδραστικότητα δεν μπορεί να παραδώσει. Αναμονή για αμοιβαίες ανταλλαγές με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό μπορεί να σημαίνει το παράθυρο διαρκεί ημέρες ή εβδομάδες για να εξελιχθούν. Φυσικά, αλληλεπιδρώντας με υλικά που εξακολουθεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή.

Ώρα Έντασης

Αυτοί που διδάσκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέδειξαν ότι τα online μαθήματα με υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης πάρει περισσότερο χρόνο για να διδάξουν από τις παραδοσιακές κατηγορίες κάνω. Αλληλεπιδρά με τους μαθητές είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας μάθησης και έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ικανοποίηση των σπουδαστών. Η πρόκληση της παροχής εκπαιδευόμενο αλληλεπίδραση εκπαιδευτή είναι ότι οι εκπαιδευτές πρέπει να γράψει το περιεχόμενο-φορτίο, ανταποκρίνεται μηνύματα προσαρμοσμένα στις μαθητή. Αυτό το είδος της γραπτής αλληλεπίδρασης διαρκεί περισσότερο από λεκτικής αλληλεπίδρασης που προβλέπονται στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Φοιτητές και διδάσκοντες, επίσης, να βρείτε μαθητή-μαθητή χρόνο αλληλεπίδρασης-καταναλώνουν. Αυτά τα peer-to-peer εμπειρίες απαιτούν προσπάθεια από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές για την παρακολούθηση σπείρωμα συζητήσεις, αντιδράσεις μετά, και διαιτητής ομαδική εργασία.

Δεν είναι δυνατή η Κλίμακα

Λόγω των απαιτήσεων του χρόνου, μαθητή-μαθητή και μαθητή-αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτή δεν κλίμακα καλά. Αυτό είναι, αυτό που λειτουργεί καλά για μια μικρή ομάδα, δεν λειτουργεί τόσο καλά, όταν η ομάδα είναι μεγάλη. Ο εκπαιδευτής είναι έντονες πιέσεις για να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, και η διαδικασία για τη διατήρηση του διαλόγου λειτουργίας γίνεται πιο πολύπλοκη. Οι φοιτητές είναι επίσης σε μειονεκτική θέση επειδή μεγάλο τάξεις απαιτούν από τους σπουδαστές να περνούν περισσότερο χρόνο για ανάγνωση και απάντηση σε threaded συζητήσεις.

Ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με επίπεδο αλληλεπίδρασης

Δεν είναι ασυνήθιστο για εκπαιδευτικούς σχεδιαστές να αναθέσει τον αριθμό των τοποθετήσεων μια εβδομάδα ή να αναθέσει τα έργα κατά ομάδες σε μια προσπάθεια να μέχρι το επίπεδο της αλληλεπίδρασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός του μαθήματος αντανακλά μια ρεαλιστική προσδοκία όσον αφορά το χρόνο μαθητές πρέπει να συμμετέχουν. Instructional σχεδιαστές θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον το επίπεδο της αλληλεπίδρασης είναι λογικό, όταν συγκριθεί με ένα παραδοσιακό πρόγραμμα τάξη. Αν ένα θέμα δεν θα έχουν υποστηρίξει οδήγησε σε έντονη συζήτηση στην τάξη, φαίνεται λογικό να περιμένουμε το θέμα να είναι εξαιρετικά διαδραστικό στο Web. Επίσης, δεν υπάρχει υποκατάστατο για μια καλή ανάλυση ακροατήριο. Πόσο αλληλεπίδραση είναι λογικό, αν οι μαθητές λαμβάνουν e-learning, λόγω των απαιτητικών προγράμματα εργασίας ή προσωπική ζωή; Ποιες είναι οι εύλογες προσδοκίες όσον αφορά τη συμμετοχή σε threaded συζητήσεις; Τα σχέδια της ομάδας που εξαρτώνται από άλλους μαθητές δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση;

Δαπανηρή Ανάπτυξη

Τα μειονεκτήματα που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα έχουν εστιαστεί σε μαθητή-μαθητή και μαθητή-εκπαιδευτή. Αυτά είναι σχετικά φθηνά για την ανάπτυξη, επειδή βασίζονται σε υφιστάμενες υποδομές, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σπείρωμα συζήτηση. Το τρίτο είδος της αλληλεπίδρασης, εκπαιδευόμενο περιεχόμενο, μπορεί να είναι δαπανηρή για την ανάπτυξη. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε καθώς πολλές από τις εκπαιδευόμενο περιεχόμενο αλληλεπιδράσεις δυνατό. Ακόμη και αυτοί που δεν φαίνεται να έχουν υψηλές τιμές παραγωγής είναι εξαπάτηση του ποσού της προσπάθειας που απαιτείται για το σχεδιασμό, τη δοκιμή, και να γράφουν.

ένα άρθρο που υπέβαλε η Tracy Δ. Steup


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...