ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

10 Ιουν 2010

Το πλαίσιο θεωριών για την ανάπτυξη και σχεδιασμό της εξ αποστάσεως συμμετοχικής εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου


Α

ανακτήθηκε από http://www.eap.gr/

Θεωρία

Βασική αρχή

Σκοπός

Κύρια υπόθεση

Συνέπειες

Εποικοδομητικής κριτικής ή αναλυτικής σκέψης

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω αναλυτικής σκέψης

Δημιουργία θεωριών για την κατανόηση της πραγματικότητας

Οι διδάσκοντες μαθαίνουν καλύτερα όταν ανακαλύπτουν πράγματα μόνοι τους

Κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο διδασκόμενος και ο διδάσκοντας είναι βοηθός του στην όλη διαδικασία.

Συνεργασιακή

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής γνώσης με άλλους διδασκόμενους

Η βελτίωση και ανάπτυξη της επικοινωνίας και του διάλογου

Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων είναι αναγκαία

Ο διδάσκοντας θέτει ερωτήσεις και ανατροφοδοτεί

Συμμετοχική εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου

Η μάθηση μπορεί και επιτυγχάνεται σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο

Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας εικονικής μαθησιακής κοινότητας, προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο

Η εκπαιδευτική διαδικασία επιφέρει οφέλη αποδοτικότητας σε χρόνο και χρήμα

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει χρονικά και γεωγραφικά όριαRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...