ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

11 Ιουν 2011

Μελέτη αξιολόγησης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Παραδοτέο Β' Φάσης

Ανακτήθηκε από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"


Συγγραφέας/Δημιουργός
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.
Τελικός Δικαιούχος
ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ
Φορέας Υλοποίησης
ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την αποτίμηση και ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης των Πράξεων/ Έργων του ΕΑΠ, που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΚΤ, την διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων και διοικητικών λειτουργιών του ΕΑΠ και την ενίσχυση και συμπλήρωση του έργου της μονάδας εσωτερικής αξιολόγησης. Βασικός και απώτερος στόχος του έργου είναι η παρούσα Μελέτη Αξιολόγησης του ΕΑΠ να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο και κατευθυντήρια γραμμή για τη Διοίκηση του Ιδρύματος, παρέχοντας προστιθέμενη αξία (added value) στη λειτουργία, και το εκπαιδευτικό έργο του ΕΑΠ.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη πατήστε εδώ


Πηγή:
http://hdl.handle.net/10795/116
http://repository.edulll.gr/116


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...