ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

26 Φεβ 2013

Οδηγός για εκπαιδευτές «ηλεκτρονικής μάθησης» (e-Learning)


Τ
ου Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη (Ειδ. Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Είναι περιττό να αναλύσουμε τη χρησιμότητα του e-Learning στη σύγχρονη προσέγγιση της δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι και στην ηλεκτρονική μάθηση σημαντικοί παράγοντες και μεταβλητές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι δύο συνιστώσες του ανθρώπινου παράγοντα: «εκπαιδευτής» και «εκπαιδευόμενος» και όχι τα LMS (Learning Management Systems), τα Authoring Tools, και γενικότερα τα εργαλεία πληροφορικής, μέσω των οποίων δημιουργείται περιεχόμενο και διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning). Αυτά θα πρέπει να θεωρούνται πλέον δεδομένα.

Δεν υποτιμούμε τις λύσεις που προσφέρει η εκπαιδευτική τεχνολογία στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης όμως και το καλύτερο τεχνολογικά αυτοκίνητο δεν κινείται εάν δεν υπάρχει οδηγός. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μάθησης ο «οδηγός» είναι ο «εκπαιδευτής», σε αντίθεση ενδεχομένως με τις συμβατικές μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου απουσιάζει η χρήση των νέων τεχνολογιών και τον ρόλο του «οδηγού» αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες ο εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να στηριχθεί είναι οι εξής:

(α) Edutainment = Education + Entertainment. Η εκπαίδευση μέσω e-Learning πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και εντέλει ψυχαγωγική, σε μεγαλύτερο βαθμό από την παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη.

(β) To improve not to prove: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων δεν έχει στόχο να αποδείξουν ότι γνωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά να βελτιώσουν τις ικανότητες τους και να αναπτύξουν νέες, πράγμα που δεν θα μπορούσαν το ίδιο εύκολα να επιτύχουν στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...