ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

25 Φεβ 2013

Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης


Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Ιανουάριος 2011

Ταυτότητα έρευνας:
PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8)
Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων
και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

Πανελλαδική

Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 3.004 άτομα και το
πραγματοποιηθέν σε 3.050 άτομα

23/12/2010 - 18/1/2011

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας

Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%,
το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 1,8 %

Εργάστηκαν 46 ερευνητές και 2 επόπτες
...

Για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...