ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

2 Μαρ 2013

Βιβλιοµετρική Ανάλυση - Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ


Των ∆ρ. Εύης Σαχίνη, ∆ρ. Νένας Μάλλιου και ∆ρ. Νίκου Χούσου

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Αθήνα 2012

Αντικείµενο της βιβλιοµετρικής ανάλυσης είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδοµένων που σχετίζονται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιοµετρικών δεικτών», όπως ο αριθµός των δηµοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δηµοσιεύσεις (citations), ο συσχετισµός τους µε συγκεκριµένους φορείς, επιστηµονικά πεδία, κ.λπ. Οι µελέτες που στηρίζονται στη βιβλιοµετρική ανάλυση αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια στο διεθνή χώρο. Οι βιβλιοµετρικοί δείκτες µέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν αντικειµενικά µετρήσιµης εικόνας των συστηµάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισµών, οµάδων και ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστηµονική κοινότητα, αποτυπώνουν τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύονται καθώς και τα επιστηµονικά δίκτυα που δηµιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων...


Για να δείτε/κατεβάσετε ολόκληρη την έρευνα, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...