27 Αυγ 2011

Κριτήρια Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Διπλωματική εργασία της Μαρίας Καλαθάκη
στο ΕΑΠ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Για να κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία (αρχείο word, 170 σελίδες, 1,2 Mb) κάντε κλικ εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Αυγ 2011

Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ


Τ
ο εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος Marketing των σπουδαστών των ΚΕΕ. Απευθύνεται όμως σε κάθε ενδιαφερόμενο (επιστήμονα, στέλεχος επιχειρήσεων, επιχειρηματία) ο οποίος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με αυτό το επιστημονικό πεδίο και να αποκτήσει γνώσεις γύρω από το Marketing ή να συστηματοποιήσει και να εμπλουτίσει αυτές που έχει στο συγκεκριμένο αντικείμενο


Συγγραφέας: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφ. 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Κεφ. 2 - ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Κεφ. 3 - Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Κεφ. 4 - Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Κεφ. 5 - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κεφ. 6 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Κεφ. 7 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Για να κατεβάσετε το βιβλίο (αρχείο pdf, 148 σελίδες, 3Mb) κάντε κλικ εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Αυγ 2011

Η σημασία της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις - οργανισμούς

Διπλωματική εργασία του Γιώργου Παπαγιάννη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ Β΄:
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία, κάντε κλικ εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Αυγ 2011

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Ανακτήθηκε από το δίκτυο eTwinning
Του  Α. Κωνσταντινίδη

Στις σελίδες που ακολουθούν περιέχεται το επιμορφωτικό υλικό όπως διατέθηκε στους επιμορφούμενους κατά το διαδικτυακό μάθημα "Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός" τον Νοέμβριο του 2010.

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης, σχεδόν 84 εκατομμύρια ευρωπαίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, γεγονός που συνεπάγεται σωρεία προβλημάτων για τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Η φτώχεια δημιουργεί στους ανθρώπους συναισθήματα ανασφάλειας, καθώς δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες όπως η τροφή και η στέγη, ενώ παράλληλα είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ο οποίος συνήθως οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες πάνω σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν αντίστοιχα eTwinning προγράμματα.
Το μάθημα απευθύνεται σε έλληνες εκπαιδευτικούς (διορισμένους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι επιθυμητό οι εκπαιδευτικοί να έχουν ήδη έρθει σε προηγούμενη επαφή με το eTwinning και να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα συχνής πρόσβαση στο internet, κατά προτίμηση μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL)...

Στόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι με τη λήξη θα αναμένεται να μπορούν:

Να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των προβλημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Να μπορούν να αποτιμήσουν τα πιθανά παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη από την ανάπτυξη ενός eTwinning προγράμματος σχετικά με τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Χρονοδιάγραμμα
Το μάθημα παραδίδεται εξ΄ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και έχει διάρκεια 10 ημερών. Για την επιτυχή συμμετοχή στο μάθημα απαιτούνται 10-15 ώρες απασχόλησης συνολικά για τη μελέτη των κειμένων, εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή στις συζητήσεις. Προτείνεται η καθημερινή σύνδεση στο χώρο του μαθήματος για την παρακολούθηση και συμμετοχή στις συζητήσεις.

Υλικό ενημέρωσης

Προτεινόμενες δραστηριότητες

Εργασίες

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα "Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός" δημιουργήθηκε από τον Άγγελο Κωνσταντινίδη και υλοποιήθηκε χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες επιμόρφωσης.

Για να επικαλεστείτε το επιμορφωτικό υλικό από το μάθημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω παραπομπή:
Κωνσταντινίδης, Α. (2010). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Διαδικτυακό μάθημα της δράσης eTwinning. Διαθέσιμο στο: http://www.etwinning.gr


Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το
Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning
email: etwinning@sch.gr
URL: http://www.etwinning.gr
helpdesk: 801-11-38946 (etwin)
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Αυγ 2011

Συμβουλευτική κρατουμένων

ΑΕ. Ρηγούτσου Θεματική Υπεύθυνη Φυλακισμένων
Φορέας: ΙΔΕΚΕ
Αθήνα, Ιανουάριος 2005

Πρόλογος
Το κείμενο αυτό αποτελεί έναν "Οδηγό" για τη λειτουργία των τμημάτων Συμβουλευτικής κρατουμένων, στο πλαίσιο του έργου "Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ 2, Μέτρο 1.1. ενέργεια 1.1.2., Πράξη 1.1.2Β).
Το κείμενο αυτό έχει ως στόχο:
- να περιγράψει εν συντομία μερικά χαρακτηριστικά της φυλακής και τις επιπτώσεις του εγκλεισμού στους κρατούμενους,
- να παρουσιάσει το ρόλο της εκπαίδευσης μέσα στις φυλακές
- να περιγράψει το πλαίσιο και τους στόχους των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις φυλακές
- να παρουσιάσει στους Συμβούλους το πλαίσιο και τους στόχους της Συμβουλευτικής,
- να οριοθετήσει το ρόλο του Συμβούλου,
- να περιγράψει το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής το οποίο δίνει στους Συμβούλους μερικές ιδέες εναύσματα για συζήτηση - οι οποίες ενώ είναι απόρροια προηγούμενων εμπειριών εργασίας με κρατούμενους, σε καμιά περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για τους Συμβούλους.

Δεδομένης της έλλειψης αντίστοιχου κειμένου-πλαισίου για το χώρο των φυλακών, το παρόν κείμενο αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια στο χώρο εκπαίδευσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, συγκεκριμένα των κρατουμένων, στις ελληνικές φυλακές. H προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πέρυσι, από την ομάδα της κ. Τρέσσου Υπεύθυνης της Επιστημονικής Ομάδας για την παραγωγή υλικού Συμβουλευτικής και τους Θεματικούς Υπεύθυνους Γ. Κουλιεράκη και Ε. Ρηγούτσου.
Το κείμενο αυτό, είναι μια πρώτη απόπειρα που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσμα για συζήτηση και περαιτέρω επεξεργασία από τους εμπλεκόμενους φορείς και άτομα. Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν με την αντίστοιχη σειρά κάθε έναν από τους στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο (αρχείο pdf), πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Αυγ 2011

Educational Networking: The important role Web 2.0 will play in education

By Steve Hargadon
from http://www.stevehargadon.com/2009/12/social-networking-in-education.html

TabLE of CoNTENTS
1. overview/Introduction
2. Social—and Educational—Networking
3. Web 2.0: a Perfect fit for Educators
4. Web 2.0 building blocks
5. Web 2.0: an Information Revolution
6. Using Web 2.0 for Educational Networking: Ning and Classroom 2.0
7. 24/7 Professional Development
8. Pedagogical Value of Web 2.0
9. Elluminate’s LearnCentral™: Educational Networking Takes a Major Step forward
10.LearnCentral, Private Community: Making It Your own
11.See you online!

To read the full paper, click here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Αυγ 2011

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές

Της Στέλλας Βοσνιάδου

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO
Ιούνιος 2001


Εισαγωγή
Οι ψυχολογικές αρχές που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ανακεφαλαιώνουν ορισµένα από τα σηµαντικά πορίσµατα της τρέχουσας έρευνας για τη µάθηση και αφορούν στην εκπαίδευση. Προσπαθούν να ενσωµατώσουν έρευνες από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εκπαιδευτική, η εξελικτική, η γνωστική, η κοινωνική και η κλινική ψυχολογία. Οι έρευνες αυτές µας έχουν προσφέρει νέες ιδέες για τη µαθησιακή διαδικασία και την εξέλιξη της γνώσης σε πολλούς τοµείς µελέτης. Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά προγράµµατα και ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζουν στα σχολεία σήµερα, προσπαθώντας να γίνουν πιο µαθητοκεντρικά παρά δασκαλοκεντρικά, να συνδέσουν το σχολείο µε τις πραγµατικές συνθήκες ζωής και να εστιαστούν στην κατανόηση και στη σκέψη παρά στην αποµνηµόνευση και την απλή εξάσκηση.

Αν και η καθεµιά από τις αρχές εξηγούνται ξεχωριστά, και οι 12 αρχές µαζί γίνονται ευκολότερα κατανοητές ως µία οργανωµένη ενότητα όπου η καθεµιά υποστηρίζει τις υπόλοιπες. Στο σύνολό τους, οι αρχές προτείνονται ως ένα ενιαίο πλαίσιο για το σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων και του τρόπου διδασκαλίας. Πραγµατικά, βρίσκονται πίσω από ένα αριθµό καινοτοµικών προγραµµάτων σε σχολεία σε ολόκληρο τον κόσµο.

Για τη συνέχεια της έρευνας, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...