10 Δεκ 2011

Σύγχρονες Θεωρίες για τη μάθηση (συνοπτική παρουσίαση)

Του Νίκου Παπασταματίου (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Μάθηση είναι…

Μια διαδικασία που οδηγεί σε μια διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ενός ατόμου, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας ή της άσκησης.

Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας (διδασκαλίας/ εκπαίδευσης) ή/ και να προέρχεται αποκλειστικά από την εμπειρία του ατόμου.

Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι παρατηρήσιμα
(παρατηρήσιμη συμπεριφορά)…

…άλλοι, θεωρούν τη μάθηση ως τη μεταβολή

● της κατανόησης,
● των στάσεων,
● των γνώσεων,
● των πληροφοριών,
● των δεξιοτήτων,
● των ικανοτήτων του ατόμου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την παρουσίαση του Νίκου Παπασταματίου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Δεκ 2011

H μικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των παραδειγμάτων

Της Γεωργίας Πολυζώη, M.Εd. Εκπαιδευτικός

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρ οσ ένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5 Πανελλήνιο Συνέδριο μμε θέ α «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010

Η μ ικροδιδασκαλία ως προσο μοιωτική τεχνική και άσκηση δεξιοτήτων αποτελεί ένα πολύτι μο εργαλείο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται συγκεκρι μένα η δεξιότητα της χρήσης των παραδειγμ άτων στη διδασκαλία με βάση τη διεξαγωγή ενός δειγμ ατικού μικρο αθή ματος σχετικά μ ε τη χρήση των λογοτεχνικών παραδειγ άτων. Η κατάλληλη επιλογή και η εποικοδομ ητική χρήση των παραδειγμ άτων προσδιορίζει και την αποτελεσ ματικότητα της μ ικροδιδασκαλίας, όπως αυτή καταγράφεται σε φύλλα αξιολόγησης. Ση μασία έχει ο μαθητής, ε μπλεκόμ ενος ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, να χρησιμ οποιήσει τα δικά του παραδείγμ ατα, τα οποία λειτουργούν εσυνθετότερους ρόλους ως διαμ εσολαβητές νοη μάτων για την αποφυγή δυσερμ ηνειών και άλλων ε μποδίων εντός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση της Γεωργίας Πολυζώη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Δεκ 2011

REPORT On the 9th International Transformative Learning Conference

Από τον καθηγητή Αλέξη Κόκκο

This report is not a scientific evaluation of the Conference. It is based on the opinions of 73 participants which were collected through questionnaires, as well as on comments and suggestions of the Greek team responsible for hosting the Conference1.

A. Data of the 9th International Conference
There were a total of 355 participants: 190 from Greece, 85 from other European countries, 65 from North America and 15 from other countries. It is noted that at the 8th International Conference which was held at the Bermudas in November, 2009 the participants were 150. In total 15 Europeans attended then, two of them were Greek.

The activities of the 9th International Transformative Learning Conference were:
- A keynote lecture
- One panel with North American and one with European scholars whose
subject was “The perspectives of transformative learning theory”

To read the rest of the report, click here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Δεκ 2011

Θεατρικό παιχνίδι. Ασκήσεις Γνωριμίας, επικοινωνίας, κ.ά.

Του Νίκου Γκόβα

Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
«Τα Ονόματα»: Όλοι καθιστοί σε κύκλο. Λέει διαδοχικά ο καθένας το όνομά του καιμετά το όνομα του διπλανού του.

«Φρουτοσαλάτα»: Όλοι καθιστοί κυκλικά, όρθιος ο εμψυχωτής που oνομάζει το κάθε μέλος της ομάδας “μήλο” ή “αχλάδι” ή “μπανάνα”. Μία καρέκλα λιγότερη. Ο εμψυχωτής λέει π.χ, «Όλα τα αχλάδια να αλλάξουν θέσεις» και αλλάζουν θέσεις όσοι έχουν αυτό το όνομα .Ένας θα μένει κάθε φορά όρθιος και θα δώσει την επόμενη εντολή. Στην εντολή «φρουτοσαλάτα» αλλάζουν θέσεις όλοι. Μετά, όποιος βρίσκεται στο κέντρο λέει το όνομά του και κάτι που του αρέσει π,χ «Με λένε Χάρη και μου αρέσει η τζαζ.» και αλλάζουν θέσεις όσοι έχουν την ίδια προτίμηση...


«Κυνηγητό». Στην αρχή με αργή κίνηση στο χώρο και μετά πιο γρήγορη και μεταδιδόμενη από τον ένα στον άλλο.

«Οδήγησε τον τυφλό». Σε ζεύγη, ο Α οδηγεί τον Β που έχει τα μάτια κλειστά. Κρατώντας τον απαλά αγκαζέ ή αγκαλιά ή από την πλάτη τον κινεί στο χώρο. Σιγά σιγά ο Β αφήνεται. Μετά αλλάζουν ρόλους.

«Βρες το ταίρι σου».Το κάθε ζευγάρι συμφωνεί σε ένα δικό του αναγνωριστικό ήχο. Όλοι προχωρούν στο χώρο με κλειστά μάτια σε διάφορες κατευθύνσεις και καθένας κάνει τον ήχο του μέχρι να πλησιάσει και να αναγνωριστεί από το ταίρι του. Τότε αποσύρονται.

«Τα φίδια και τα φύκια». Τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε δύο στήλες παράλληλες. Η μία είναι τα φύκια και η άλλη είναι τα φίδια. Όταν ο εμψυχωτής πει π.χ.<<Φίδια>>,τότε αυτά κυνηγούν τα φύκια που τρέχουν για να ξεφύγουν, δηλαδή η μία ομάδα γίνεται κυνηγός της άλλης.

«Σωτηρία στην αγκάλη σου». Ένας γίνεται κυνηγός, χτυπάει κάποιον με το χέρι του και λέει <<Άλλος!>>.Τότε γίνεται αυτός κυνηγός. Το θήραμα για να αποφύγει τον κυνηγό πρέπει να καταφύγει στην αγκαλιά ενός άλλου παίκτη και να μείνει σ’ αυτήν το πολύ για 3΄΄(παιγνίδι εμπιστοσύνης-συνεργασίας).

“Μικρή κουκίδα –μεγάλο μπαλόνι”. Οι παίκτες περπατούν στο χώρο. Πιο γρήγορα. Σκέφτονται: Είμαι δ ι α θ έ σ ι μ ο ς για ό,τι συμβεί. Διευρύνουν το χώρο που κινούνται. Έχουν κλειστά μάτια. Με την εντολή του εμψυχωτή, με αργή κίνηση και με κλίμακα 10…1, κάθε παίκτης θα κλείσει το σώμα του σε μια μικρή κουκίδα(“προσωπικός χώρος”). Στη συνέχεια με αργή κίνηση και κλίμακα 1…10, η κουκίδα μεγαλώνει και σιγά σιγά γίνεται μεγάλο μπαλόνι (“μερικός χώρος”). Επαναλαμβάνουμε μία ή δύο φορές ακόμα . Στη συνέχεια γίνονται ζευγάρια και το καθένα –με κοινό χρόνο-μετατρέπεται σε κουκίδα πιάνοντας το μικρότερο δυνατό χώρο και μετά σε μπαλόνι φτιάχνοντας με τα σώματα σχήματα πολυδιάστατα. Μετά τα ζευγάρια συνδυάζονται δύο δύο ή τρία τρία και κάνουν σχήματα ακόμα πιο σύνθετα .

«Ομαδικό περπάτημα» (άσκηση συνενοχής). Η ομάδα σπάει στα δύο. Οι μισοί παίκτες ανεβαίνουν στη σκηνή και οι υπόλοιποι τους παρακολουθούν. Οι πρώτοι περπατούν στο χώρο, σε διάφορες κατευθύνσεις προσπαθώντας να τον γεμίσουν. Με εντολή του εμψυχωτή <<Στοπ>> και<<Πάμε>> σταματούν και ξεκινούν την κίνηση. Ο εμ/τής τους ζητάει να σκεφτούν με κλίμακα 1…10 σε ποιο βαθμό το σώμα τους είναι διαθέσιμο, δηλαδή είναι σκηνικό, «εξω-καθημερινό» και όχι παραιτημένο. Στη συνέχεια όλοι μαζί σταματούν και ξεκινούν με δική τους εσωτερική συνεννόηση. Όταν σταματούν, γυρίζουν το κεφάλι και κοιτάζουν το κοινό. Μετά συγκεντρώνονται στο βάθος της σκηνής και όρθιοι γίνονται μικρή κουκίδα. Κάποιος γίνεται ο ηγέτης της ομάδας, προχωρεί, σταματά και ξεκινά την κίνηση. Ενώ η κίνηση συνεχίζεται μέσα στο χώρο, δεξιά, αριστερά, εμπρός, πίσω, όλοι οι παίκτες διαδοχικά γίνονται ηγέτες. Η κίνηση θυμίζει σμήνος πουλιών.

«Σωματικές εικόνες-Καθρέφτης» Ζευγάρια. Ο ένας απέναντι στον άλλον κάνουν τον καθρέφτη αρχικά αντικριστά και μετά παράλληλα. Ενώ εξελίσσεται η κίνηση, ο εμ/τής ζητά αυτή να γίνεται αργά στους χρόνους 1-2-3και μετά να παγώνει. Έτσι το κάθε ζευγάρι δημιουργεί το δικό του σχήμα..

«Αγάλματα»-«Ένας την κάθε φορά». Οι παίκτες διεσπαρμένοι στο χώρο. Κινείται ένας κάθε φορά προς τον άλλον, παγώνει και συνεχίζει ο επόμενος. Όλα γίνονται με συγκέντρωση και συνενοχή. Οι παίκτες κάθονται ημικυκλικά. Κάποιος κινείται πιο εμπρός και παίρνει μια στάση. Παγώνει. Κάποιος άλλος παίρνει μια στάση σε σχέση με τον προηγούμενο. Παγώνει. Όταν ολοκληρωθεί το σύμπλεγμα, η ομάδα του κοινού δίνει τίτλο. Μετά με μια μικρή κίνηση από όλους και ξαναπάγωμα το κοινό δίνει νέους τίτλους. Φτιάχνουμε εικόνες με τα σώματά μας προσθέτοντας σε αυτό που ο άλλος καταθέτει. Από αυτές μπορούμε να κάνουμε και σύνθεση σεναρίου. «Το μοντάζ» Ο εμψυχωτής παγώνει την εικόνα, την ξανακινεί, τίτλος από το κοινό.Η διαδικασία. επαναλαμβάνεται μέχρι το αποτέλεσμα να ικανοποιήσει όλους. Ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο εμψυχωτής δίνει στην καθεμία από μία φωτογραφία και ζητάει από τα μέλη της, αφού την παρατηρήσουν, να την αναπαραστήσουν. Οι παίκτες προετοιμάζονται για 3 λεπτά και μοιράζουν ρόλους. Παγώνουν στη στάση τους, ενώ οι υπόλοιποι τους βλέπουν και συγκρίνουν με τη φωτογραφία .Διαδοχικά στην αναπαράσταση περνούν όλες οι ομάδες. Στη συνέχεια οι ομάδες ξανασυγκεντρώνονται και ξαναφτιάχνουν τη φωτογραφία, αφού ο εμψυχωτής έχει ζητήσει η νέα «φωτογραφία» να είναι χρονικά τοποθετημένη π.χ. 2 ημέρες πριν ή αργότερα .Ο κάθε παίκτης εξελίσσει το χαρακτήρα του και η κάθε ομάδα τη σύνθεση της φωτογραφίας. Το κοινό παρακολουθεί, κρίνει και κατανοεί. Είναι δυνατόν η πρώτη και η επόμενη φωτογραφία να παιχτούν διαδοχικά και το πέρασμα από τη μία στην άλλη να γίνει σε αργή κίνηση με ενδιάμεσα παγώματα, ώστε όλοι να βλέπουν την εξέλιξη του κάθε χαρακτήρα. Το μοντάζ σύμφωνα με τον Μπρεχτ περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: παρατήρηση-αντιγραφή-εξέλιξη .

Πηγή:

Πηγή αρχικής αναφοράς:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Δεκ 2011

Διαχείριση πληροφοριών από το ιντερνέτ και διαδικτυακά ερωτηματολόγια

Από το ιστολόγιο του καθηγητή Ε. Παπάνη

Διαχείριση πληροφοριών από το ιντερνέτ

Από το βιβλίο του Ευστράτιου Παπάνη ΄Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο', Εκδόσεις Σιδέρη, 2010

Τις περισσότερες φορές οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδίκτυο είναι ανώνυμες και ανεξέλεγκτες. Κατά πολλούς αυτό συνιστά την πρωτοτυπία και τη δυναμική του ιντερνέτ. Απόπειρες φίμωσής του αλλοιώνουν τη φύση του και περιορίζουν τη χρηστικό- τητά του. Οι ερευνητές όμως, πριν βασιστούν σε δεδομένα που αντλούν από ιστοσελίδες, θα πρέπει να φιλτράρουν τις πληροφορίες θέτοντας ορισμένα επιστημονικά κριτήρια και αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιλογών τους...


Ίσως το βασικότερο κριτήριο επιλογής είναι η επωνυμία των συγγραφέων και των συντακτών των υπό εξέταση ιστοσελίδων. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ο ερευνητής πρέπει να εστιάσει στην ύπαρξη βιβλιογραφίας, στους υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλες αξιόπιστες σελίδες και στον τρόπο, με τον οποίο προσπέλασε την ιστοσελίδα (εάν ο σύνδεσμος προερχόταν από κάποιο έγκυρο site).
Εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν υπάρχει τότε θα πρέπει να αναζητηθούν βιογραφικά στοιχεία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, πραγματικές διευθύνσεις, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που λειτουργούν.
Μερικές φορές η αξιοπιστία ενός διαδικτυακού κειμένου κρίνεται από το κατά πόσο πληροί ποιοτικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, φορέα που το φιλοξενεί. Κείμενα τα οποία βρίσκονται σε ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και κρατικών ιστοσελίδων σε site πανεπιστημίων, ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών κ.λπ. σε γενικές γραμμές θεωρούνται έγκυρα, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ο συγγραφέας, εφόσον συνάδουν με τη φιλοσοφία του οργανισμού. Ο ερευνητής μπορεί να βεβαιωθεί ότι το κείμενο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά συγκρίνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου με του οργανισμού και διακριβώνοντας ότι η θεματολογία του κειμένου σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του συγγραφέα. Η ακεραιότητα μπορεί να διαπιστωθεί με την αναζήτηση του dns (γα παράδειγμα στο who is). Λιγότερο αξιόπιστα (αλλά όχι αναγκαστικά μη αξιόλογα) είναι κείμενα που βρίσκονται σε προσωπικές ιστοσελίδες ή ιστολόγια.
Παρόλα αυτά ενδεχομένως κάποια κείμενα που φιλοξενούνται σε διεθνείς φορείς, που είναι έντονα πολιτικοποιημένοι ή απηχούν συγκεκριμένες κοινωνικές απόψεις, μπορεί να μην συνεισφέρουν στην ανεπηρέαστη και ουδέτερη επιστημονική έρευνα, επειδή είναι έντονα πολωμένα προς μια κατεύθυνση. Ο ερευνητής ίσως θελήσει να μελετήσει το οικολογικό κίνημα, τα δικαιώματα των γυναικών, τις πολιτικές για τους μετανάστες, την τρομοκρατία κ.λπ. μπορεί να βρεθεί σε έντονα προκατειλημμένες παρουσιάσεις που φιλοξενούνται σε επίσημους διαδικτυακούς τόπους.
Η αμεσότητα και η τεράστια εξάπλωση του διαδικτύου το έχει μετατρέψει σ’ ένα κόσμο προπαγάνδας, διαφημιστικών εκστρατειών και παραπλάνησης. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις μπορεί να παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τον πλέον θετικό τρόπο ή να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις και μετρήσεις, των οποίων τα αποτελέσματα είναι αμφισβητήσιμα. Έτσι μια φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να υπερτονίζει τους κινδύνους της κατάθλιψης στο γενικό πληθυσμό, για να προωθήσει αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενδεχομένως να αποκρύπτει έρευνες που επισημαίνουν τους κινδύνους της ακτινοβολίας. Πολλές φορές εξτρεμιστικές τάσεις υποκρύπτονται επιμελώς σε ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και παιδοφιλικές αποκλίσεις σε ιστοσελίδες με παιδικά βίντεο και κινούμενα σχέδια.
Όταν κάποιος αντλεί πληροφορίες από το διαδίκτυο θα πρέπει να έχει κατά νου ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί εύκολα να δημοσιεύει σ’ αυτό παραπάνω από μία προσωπικές του απόψεις. Όμως, εφόσον ο συγγραφέας φαίνεται να είναι γνώστης των πηγών στις οποίες παραπέμπει, παρουσιάζει όλες τις πιθανές αντιλήψεις για ένα θέμα και κάνει αναφορές σε γνωστές σχολές σκέψης ή τεχνικές και στην αρχή του άρθρου θέτει τα κριτήρια προσέγγισης ενός θέματος, τότε μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Εάν το κείμενο είναι ερευνητικό πρέπει απαραιτήτως να γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία, στη δειγματοληψία και στις τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων.
Το πρόβλημα με τα κείμενα στο διαδίκτυο είναι ότι σπάνια αναφέρουν χρονολογίες και παρά πολλές φορές δεν αναθεωρούνται, αλλά παραμένουν στατικά παρέχοντας αναχρονιστικά δεδομένα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι δύσκολο να διασφαλιστούν στο διαδίκτυο και η κείμενη νομοθεσία δεν είναι επαρκής. Τέλος, ο ερευνητής πρέπει να έχει υπόψη ότι τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, η βαθμολογία προσβασιμότητας των ιστότοπων και η σχετικότητά τους κρίνεται από πολλούς ή σύνθετους αλγόριθμους, επηρεάζεται από διαφημιστικές επιδιώξεις, περιορίζεται από νομοθεσίες και κρατικές επιλογές. Ένα τεράστιο κομμάτι του διαδικτύου παραμένει ανεξερεύνητο και μη προσπελάσιμο από τον ερευνητή (Kirk, E. 1996).
Διαδικτυακά Ερωτηματολόγια
Η χρήση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, ειδικά στις περιπτώσεις που ο ερωτώμενος δεν έχει καμία ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τον ερευνητή μπορεί να οδηγήσει σε άλλη πηγή σφάλματος, που οφείλεται στη μη κατανόηση ή διαστρέβλωση των οδηγιών. Πραγματικά, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό ότι το διαδίκτυο θα αποτελούσε πανάκεια για τη συγκέντρωση μεγάλου και αντιπροσωπευτικού δείγματος με μικρό κόστος, ακρίβεια και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες, πολλές έρευνες επισημαίνουν ότι ο μεγάλος αριθμός αναπάντητων ερωτηματολογίων διακυβεύει την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Μέχρι σήμερα τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στέλνονταν ως επισυνάψεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ως σύνδεσμοι, που οδηγούσαν στον ιστότοπο που είχε σκεδάσει ο ερευνητής για την περίπτωση αυτή. Για να αντισταθμίσουν τους παραπάνω κινδύνους αρκετοί προτείνουν τη χρήση μιας μεικτής μεθόδου, κατά την οποία τα δεδομένα αντλούνται παράλληλα, τόσο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όσο και με την επιστράτευση παραδοσιακών μεθόδων (π.χ. τηλεφωνικά, με ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.). Φυσικά, υπάρχουν ενστάσεις, ειδικά όσον αφορά το συνδυασμό μεθόδων, που θα επιλεγεί και κυρίως αντινομίες που εγείρονται για τη διασφάλιση της προϋπόθεσης, ότι όλα τα δεδομένα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό, ανεξάρτητα από τον τρόπο συλλογής τους. Ακόμα και η σειρά χορήγησης μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα: τα ερωτηματολόγια που δίνονται πρώτα (είτε ηλεκτρονικά είτε συμβατικά, συνήθως έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν). Τέλος ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος κάποιος εκ των ερωτώμενων να απαντήσει και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά. Ο ερευνητής δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τις απαντήσεις, που θα συλλέξει, ως ενιαίες, αλλά αντίθετα οφείλει να τις διαχειριστεί, σαν να προέρχονται από ανεξάρτητα δείγματα και έπειτα να προχωρήσει στην ενοποίηση Και προσέγγιση της αλήθειας. Οι δύο μέθοδοι δεν συγκρούονται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται.
Γενικότερα η χρήση ερωτηματολογίων αυτή κα’ αυτή δεν είναι η εγκυρότερη μέθοδος, εφόσον συνήθως αποτυπώνει γεγονότα που συντελέστηκαν στο παρελθόν – άρα παρεμβαίνει πάντα η μνημονική ικανότητα – στάσεις που δεν διαθέτουν κεντρικότητα, άρα δεν μπορούν να επαληθευτούν εμπειρικά και λάθη απόδοσης (υπερεκτίμηση – υποτίμηση γεγονότων). (Schwarz 1999, Bernard et.al. 1981, 1983, Comscore 2001).
Οι Sudweek & Smoff, 1987, θεωρούν ότι μόνο η χρήση πολλών μεθόδων παράλληλα (πείραμα, ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, συνέντευξη) μπορεί να άρει τις ανεπάρκειες των οργάνων μέτρησης, γεγονός, όμως που αυξάνει το κόστος σε πόρους και χρόνο. Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική αλληλογραφία και η παραπομπή σε ειδικά σχεδιασμένους ιστότοπους, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξίσου καλό τρόπο με τον παραδοσιακό για την καταγραφή στάσεων, απόψεων, γεγονότων. Επειδή το mail είναι σύγχρονη μορφή επικοινωνίας και λίγο διαφέρει το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο από ένα τυπωμένο, η διαχείριση των δεδομένων, που προκύπτουν πρέπει να γίνει πρώτα δια χειρός, γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση της ιστοσελίδας, όπου τα δεδομένα περνιούνται αυτόματα στον στατιστικό επεξεργαστή (αυτό είναι εφικτό με τη χρήση τεχνολογιών HTML ή SQL κ.λπ.). Ο συμμετέχων όμως μπορεί να εκφράσει τυχόν απορίες και να ζητήσει διασαφήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο ίδιος.
Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια πρέπει να είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο σχεδιασμένα, ώστε να υποστηρίζουν όλους τους φυλλομετρητές, να αποκλείουν πολλαπλές καταθέσεις απαντήσεων από τον ίδιο ερωτώμενο, να δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τν απαντήσεων του ερωτώμενου (ειδικά εάν οι ερωτήσεις είναι πάνω από 30), να διασφαλίζουν τη συνέχεια, οπότε επιθυμεί ο χρήστης, να καταγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και να ενθαρρύνουν την ανατροφοδότηση. Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιτρέπει στον ερευνητή να διαπιστώσει εάν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο ανοίχτηκε, διαβάστηκε (όχι κατανοήθηκε), απορρίφθηκε, πόσος χρόνος αφιερώθηκε σε αυτό κ.λπ. Όμως ο ερευνητής δεν μπορεί να έχει κανένα στοιχείο για το πώς το ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε στον συμμετέχοντα ή αν ο ίδιος μπόρεσε να χειριστεί τον επεξεργαστή κειμένου, ώστε να σημειώσει σωστά τις απαντήσεις του. Η τεχνολογία σήμερα προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κουμπιά, συρόμενα μενού, πίνακες επιλογής, χρώματα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η παράλληλη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων πολλές φορές (ειδικά εάν αυτές αποκτούν απλές απαντήσεις) παρέχει πλούτο πληροφοριών και ενδυναμώνει το ερωτηματολόγιο.
Σε αντίθεση με την αποστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται on line ελέγχουν τη σειρά παρουσίασης των ερωτήσεων (και διαθέτουν λογική ταξινόμηση), παρέχουν στο τέλος αυτόματη ανατροφοδότηση, αποθαρρύνουν την τροποποίηση των ερωτήσεων από τον συμμετέχοντα, ελέγχουν και δεν διασφαλίζουν την απάντηση όλων των υποχρεωτικών ερωτήσεων (αλλιώς ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη σελίδα), αξιοποιούν σύνθετες τεχνολογίες (π.χ. flash), δεν απαιτούν εξοικείωση του χρήστη με κάποιο λογισμικό και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα άμεσα στον ερευνητή και τον ερωτώμενο.
Η ευελιξία που παρέχει το διαδίκτυο στη χορήγηση ερωτηματολόγιων ενθουσίασε τους ερευνητές, μερικοί από τους οποίους, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τη συμμετοχή, έστελναν σωρεία email, γεγονός βέβαια που θεωρείται ανεπιθύμητη αλληλογραφία και παραβίαση της ιδιωτικότητας. Άλλοι πάλι εστράφησαν στις εικονικές κοινότητες και τα ομαδικά διαδικτυακά παιχνίδια για να συλλέξουν ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες δεδομένα, τα οποία, εξαιτίας της ιδιομορφίας των κοινοτήτων αυτών και της ανωνυμίας ήταν ανεξάρτητα από δημογραφικά χαρακτηριστικά, αγνοώντας έτσι ότι πολλά τέτοια διαδικτυακά κοινωνικά μορφώματα παρείχαν συναισθηματικά κάλυψη και αλληλεπίδραση στους χρήστες και η διοχέτευση ερωτηματολογίων αντιμετωπίζονταν ως εισβολή και εναντίωση στην ίδια –κουλτούρα των ομάδων.
Οι Cho & Larose (1999) προτείνουν στους ερευνητές να στέλνουν στους υποψήφιους συμμετέχοντες ξεχωριστή πρόσκληση, να διασφαλίζουν εγγράφως τη συναίνεσή τους, να παρέχουν ανταλλάγματα για τη συμμετοχή (ηλεκτρονικές αμοιβές), να διαφυλάττουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των παραληπτών, να αντιμετωπίζουν τα ψευδώνυμα τους, όπως τα πραγματικά ονόματα, να μη χρησιμοποιούν cookies, να παρέχουν τα πλήρη στοιχεία του ερευνητή ή του ερευνητικού κέντρου, να χρησιμοποιούν έγκυρα domain names και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, να μην παρέχουν τις συλλεγείσες πληροφορίες σε τρίτους, να εξασφαλίζουν τη συναίνεση των διαμεσολαβητών (προκειμένου για κοινότητες), και να γνωστοποιούν στους συμμετέχοντες τα ευρήματα της έρευνας.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Δεκ 2011

Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο

Των Σοφίας Ασλανίδου και Ανδρέα Οικονόμου
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βιντεοπαιχνίδια, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, Ίντερνετ Καφέ, blogs αποτελούν τα νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα των εφήβων, τα οποία χαρακτηρίζουν την κουλτούρα των νέων. Το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο επέβαλαν πρακτικές επικοινωνίας από απόσταση. Ποια χαρακτηριστικά έχει όμως η επικοινωνία στο νέο πολιτιστικό γίγνεσθαι που διαμορφώνεται μέσα από τις νέες τεχνολογίες;
Η έρευνά μας, βασισμένη σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, μελετά τη γραπτή επικοινωνία των νέων 12-18 ετών μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, στις διαφορές της χρήσης τους και τις διαφορετικές προτιμήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Έφηβοι, επικοινωνία, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ και μια εικοσαετία η τεχνολογία βρίσκεται στην καρδιά μιας δημόσιας συζήτησης και απασχολεί ειδικούς επιστήμονες, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς. Τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο που ξεσηκώνει ενθουσιασμό αλλά και διαμάχες. Επέβαλλαν νέα ήθη και νέους κανόνες στην αγορά, αλλά και στις πολιτικές, φιλικές, οικογενειακές σχέσεις. Επέβαλλαν νέα δεδομένα στην εκπαίδευση, γιατί τα νέα πολιτιστικά αγαθά που έφερε η τεχνολογία επηρέασαν και τη σκέψη των νέων και τον τρόπο ζωής των εφήβων...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Ασλανίδου και Οικονόμου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Δεκ 2011

Scarleteen: Sex education for the real world

S
carleteen is an independent, grassroots sexuality education and support organization and website. Founded in 1998, Scarleteen.com is visited by around three-quarters of a million diverse people each month worldwide, most between the ages of 15 and 25. It is the highest-ranked website for sex education and sexuality advice online and has held that rank through most of its tenure.


Since 2006 alone, our site has had over one billion hits and nearly 70 million page loads. We have an above-average rate of page reads and amount of time spent at our site: young people spend almost twice as long here as users on Facebook and nine times as long as users on YouTube or MySpace (Nielsen, 2009). We engage in around 5,000 direct conversations with users online per year via our message boards alone. Most users find Scarleteen through search engines or when provided a link or verbal referral from friends, other websites or magazines; parents, guardians and other family members; healthcare providers/clinics or other sexuality/sexual health education programs and resources. Every day, young people and adults who care about them let us know how valuable they find our services.


Visit Scarletten webpage here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...