14 Σεπ 2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρησης ΤΠΕ

Δελτίο Τύπου


Κωδ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ: 11966-08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTraining A.E  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, και ειδικότερα της Πράξης 2 «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Άξονας προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με αριθμ. Έγκρισης 2.12631/5.6752/17-5-2012  πρόκειται να υλοποιήσει δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων  στη Θεσσαλονίκη, συγρηματοδοτούμενα  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ-ΤΥΠΟΣ 3»
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ώρες και περιλαμβάνει έκαστο 50 ώρες αυτοεκπαίδευση στους χώρους του ΚΕΚ. Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των προγραμμάτων θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος «Κey Cert  IT Basic Plus» του φορέα πιστοποίησης Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ‘’KeyCert’’.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
ü Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ , απόφοιτοι: Υποχρεωτικής- Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Απόφοιτοι ΙΕΚ- ΑΕΙ- ΤΕΙ.
Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων είναι 2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης  και 3 ευρώ  για άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης καλύπτεται από τα προγράμμματα  για όλους τους συμμετέχοντες και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες πληροφορικής του ΚΕΚ EUROTraining Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 28/9/2012. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής:
ΚΕΚ EUROTraining: Χ. Πίψου 9, 2ος όροφος,  Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 508410.
Ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00, Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παπαδοπούλου Έφη
Email: kek@eurotraining.gr, www:eurotraining.gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Το απαραίτητο βοήθημα για όλους τους καθηγητές και τους φοιτητές !!!


Τ
ο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" είναι το απόλυτο βοήθημα για όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και κυρίως μεταπτυχιακούς, που εκπονούν ερευνητικές εργασίες, αλλά και για όλους τους εκπαιδευτικούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται με ερευνητικές εργασίες (project).


Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια:
-Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της δεοντολογίας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας που αποτελούν το βασικό τρίπτυχο μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας.
-Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή μιας ερευνητικής εργασίας.
-Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά στις έννοιες της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, της δειγματοληψίας, των μεταβλητών και των συσχετίσεων.
-Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για την ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το πρότυπο APA.
-Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένο παράδειγμα μια πλήρης πιλοτική έρευνα, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ΕΚΠ51 (Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη) του ΕΑΠ.

Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους όσους αναζητούν ένα συνοπτικό και κωδικοποιημένο εγχειρίδιο που θα τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν τα βήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας.

Δείτε περισσότερα για το βιβλίο αλλά και πως μπορείτε να αποκτήσετε κάνοντας εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Σεπ 2012

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σχεδιασμός και εφαρμογή της ενεργητικής μάθησης μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές...


T
ο “Learning by six Thinking Hats” είναι ένα project το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) με τη μεθοδολογία της «Ιστοεξερεύνησης» - Web Quest και βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο του Edward de Bono “Six Thinking Hats” - τα έξι καπέλα σκέψης.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν:

αναζητούν πληροφορίες (πολυμορφικό υλικό) από ιστοσελίδες (WebQuest) που τους προτείνονται για το σκοπό αυτό αναφορικά με θέματα που αναφέρονται σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως, μορφές ενεργητικής μάθησης (brainstorming, reverse brainstorming, snowballing, Think - Pair - Share κ.ά), μάθηση μέσω σχεδιασμού (learning by design), εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, επιμόρφωση κ.ά..
προτείνουν οι ίδιοι υλικό (ιστοσελίδες, πληροφορίες, άρθρα, βίντεο) και γενικότερα πολυμορφικό υλικό που αφορά στα υπό διαπραγμάτευση θέματα και αλληλεπιδρούν.
αναστοχάζονται σχετικά με τα θέματα που προτείνονται μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές, (έξι ομάδες εργασίας) σε κάθε μία από τις οποίες έχει δοθεί, για λόγους συμβολισμού, ένα χρώμα (άσπρο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μαύρο και μπλε καπέλο). (Six Thinking Hats). [η ένταξη στις ομάδες θα γίνει τυχαία μετά από κλήρωση και οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σε ομάδες θα συνεργάζονται ανά ομάδα χρησιμοποιώντας εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης]
στο τέλος της διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία θα βγουν από το ρόλο τους και θα επιλέξουν ατομικά και αιτιολογημένα το καπέλο (οπτική) που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο.

Για να συνδεθείτε στη σελίδα του προγράμματος (το πρόγραμμα υλοποιείται) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moofle), πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Σεπ 2012

Προσθήκη περιεχόμενου στην ενότητα εκπαιδευτικό υλικό


Η
ενότητα "Εκπαιδευτικό Υλικό" του ιστολογίου της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" απέκτησε νέα μορφή και νέο περιεχόμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προστέθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ενώ προσθήκες υλικού έγιναν και σε πολλές από τις υπόλοιπες κατηγορίες που περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό του ιστολογίου επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα στην κορυφή του ιστολογίου, ή απλά κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Σεπ 2012

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει...


Σ
τη σημερινή μου ανάρτηση θα θίξω για πολλοστή φορά έναν από τους πολλούς παραλογισμούς που διακρίνουν το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.


Όπως είναι γνωστό σε όλους τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, μία από τις ειδικότητες που αντιμετωπίζει σε μέγιστο βαθμό πρόβλημα υπεραριθμίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ειδικότητα των πληροφορικών ΠΕ19-20.

Γιατί όμως εμφανίζεται αυτό το πρόβλημα;
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Τη δεκαετία του '90, όταν η πληροφορική εισήχθη για πρώτη φορά στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι απόφοιτοι σχετικών σχολών ήταν ελάχιστοι, με αποτέλεσμα να διορίζονται ως πληροφορικοί ή πιο σωστά να κάνουν μετάταξη στον κλάδο της πληροφορικής εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας (π.χ. γυμναστές, μαθηματικοί, φιλόλογοι, φυσικοί κ.ά) που με επιμόρφωση 100-300 ωρών αποκτούσαν την ειδικότητα του πληροφορικού.

Αν συνυπολογίσουμε την απαίτηση που υπήρχε για όσους ήταν απόφοιτοι τμημάτων πληροφορικής να έχουν περάσει ΣΕΛΕΤΕ, καταλαβαίνουμε ότι εξ αρχής το ζήτημα της πληροφορικής στην εκπαίδευση ξεκίνησε στραβά.

Στην πορεία των χρόνων, με τη ραγδαία "παραγωγή" πληροφορικών από τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ και την άρση του περιορισμού της ΣΕΛΕΤΕ, τα σχολεία άρχισαν να αποκτούν καθηγητές πληροφορικής που ήταν απόφοιτοι σχετικών τμημάτων...


Με την τεχνική εκπαίδευση σε άνθιση (ΤΕΛ, ΤΕΕ, Πολυκλαδικά Λύκεια κ.λπ), τα νέα προγράμματα σπουδών, την πληροφορική υστέρηση της χώρας κ.λπ. οι διορισμοί καθηγητών πληροφορικής εμφάνιζαν μεγάλα ποσοστά.

Η σταδιακή απαξίωση της τεχνικής εκπαίδευσης, η αλλαγή των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όπου μειώθηκαν οι ώρες των ειδικοτήτων (άρα και της πληροφορικής) και αυξήθηκαν οι ώρες των μαθημάτων γενικής παιδείας, η κατάργηση της πληροφορικής στην Α' λυκείου, η αντιμετώπιση της πληροφορικής στο σχολείο ως "αναγκαίο κακό" και η "ώρα του παιδιού" από πλευράς του υπουργείου παιδείας, είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστούν συντριπτικά οι απαιτούμενες ώρες πληροφορικής από τα ωρολόγια προγράμματα και κατά συνέπεια να "περισσεύουν" οι αντίστοιχοι καθηγητές πληροφορικής. 

Η αντίστοιχη δε αύξηση των ωρών στα μαθήματα γενικής παιδείας είχε ως αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι αντίστοιχοι καθηγητές (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί κ.λπ.) με αποτέλεσμα να διορίζονται αθρόα τόσο μόνιμοι όσο και αναπληρωτές.

Το Ελληνικό δηλαδή εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τις προτάσεις των "φωστήρων" του υπουργείου παιδείας "κατάφερε" να δημιουργήσει πλεόνασμα προσωπικού σε κάποιες ειδικότητες και ταυτόχρονα έλλειμμα σε κάποιες άλλες.

Αυτό πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε όλοι ότι πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία, ενώ οι υπεύθυνοι για το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στα παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά.

Βέβαια, για την αντιμετώπιση του προβλήματος βρέθηκε λύση!

Η εφαρμογή της πληροφορικής από την Α' Δημοτικού (σε πρώτη φάση) γιατί είναι πολύ πιθανό να δούμε να προτείνεται και να εφαρμόζεται η πληροφορική και στους παιδικούς σταθμούς σε λίγο. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι είναι περισσότερο αποδοτικό από εκπαιδευτικής άποψης να εφαρμοστεί η πληροφορική από την Α' δημοτικού (άραγε πόσοι γονείς νιώθουν ωραία βλέποντας το παιδί του να καθηλώνεται στην οθόνη του Η/Υ από τα 6 χρόνια του) από το να αποκτήσουν πληροφορική παιδεία οι μαθητές των γυμνασίων και ιδίως των λυκείων που βρίσκονται χαμένοi κάπου μεταξύ facebook και Youtube.

Θεωρήθηκε δηλαδή ότι στο "ψηφιακό σχολείο" θα πρέπει η πληροφορική να αποτελεί μάθημα επιλογής στο Λύκειο (με το νέο πρόγραμμα σπουδών πληροφορική και βιολογία αποτελούν μαθήματα επιλογής), πάρεργο στο Γυμνάσιο (μία ώρα την εβδομάδα) και κανονικό μάθημα στο Δημοτικό από την Α' δημοτικού.

Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. 

Υ.Γ. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που "αξιοποιεί", "αναγνωρίζει" και "επιβραβεύει" τα στελέχη του, πέτυχε και κάτι ακόμα:
Να με στείλει εξ ανάγκης, όντας καθηγητή πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων, να διδάξω στο δημοτικό.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Σεπ 2012

Conversations on Transformative Learning - Free participation

M
eridian University's Center for Transformative Learning is hosting a series of virtual conversations. These conversations will take place in September and October as we approach the 10th International Transformative Learning Conference - A Future for Earth: Re-Imagining Learning for a Transforming World, held in San Francisco in November 2012.
 

We invite you to join us and participate in this exciting series of conversations! You can register here to participate in these live conversations at no charge. Once you register for these conversations, you will also have access to the recordings from the April 2012 summit on Transformative Learning.

Click to Register for the Conversation Series

Click here for the official web page
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...