5 Ιουλ 2013

Η εκπαίδευση με μια ματιά 2013. Δείκτες ΟΟΣΑ


Π
ερίληψη στα ελληνικά

Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες εν μέσω κρίσης
Κατά το διάστημα 2008‑2011 τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν απότομα στην πλειονότητα των χωρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση του 2013 της έκθεσης «Η εκπαίδευση με μια ματιά», και παρέμειναν υψηλά έκτοτε. Η ανεργία και η υποαπασχόληση έπληξαν ιδιαίτερα σκληρά τους νέους ως συνέπεια της παγκόσμιας ύφεσης. Το 2011 το μέσο ποσοστό των νέων ηλικίας 15‑29 ετών που δεν εργάζονταν, δε σπούδαζαν και δε συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης (NEET) στις χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 16%• επιπλέον, το 20% των νέων ηλικίας 25‑29 ετών κατατάσσονταν στην ομάδα των ΝΕΕΤ. Σε μερικές χώρες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα, καθώς περισσότερα από ένα στα τρία άτομα ηλικίας 25‑29 ετών ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται (Δείκτης C5). Αυτοί οι νέοι άνθρωποι πληρώνουν ένα πολύ υψηλό τίμημα για την κρίση, για την οποία δεν ευθύνονται και η οποία θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες στις δεξιότητές τους, το εργασιακό τους ηθικό και την κοινωνική τους ένταξη.


Education at a Glance 2013 (Summary in Greek) | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution


Για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη, κάντε κλικ εδώ

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση...

κάντε κλικ εδώ

Πηγή:
OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
doi: 10.1787/eag-2013-en
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Ιουλ 2013

Άρση της επιστράτευσης των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με το ΦΕΚ 1635 2/7/2013 γίνεται άρση της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Η Συστημική Προσέγγιση - Κλειδί για έναν Νέο Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό


Της Μίνας Πολέμη Τοδούλου, Ph.D.

Δημοσιεύτηκε στο:
Μετάλογος, Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Τεύχος 18, Δεκέμβριος 2010.

Βασικές συνιστώσες της συστημικής προσέγγισης Κατ’ αρχήν, προσεγγίζουμε τον άνθρωπο και τα κοινωνικά συστήματα ως «ζωντανά συστήματα». Αυτό σημαίνει ότι για να καταλάβουμε τη δομή τους χρειάζεται να κοιτάξουμε «προς τα μέσα», αναζητώντας να αναγνωρίσουμε όλα τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελούνται και τον τρόπο που αυτά συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.2 Ταυτόχρονα, για να καταλάβουμε τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους χρειάζεται να κοιτάξουμε «προς τα έξω», ένα επίπεδο πιο πάνω, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ενταγμένα, από κοινού με άλλα συστήματα, με τα οποία βρίσκονται σε συναλλαγή και αλληλεπίδραση. Επομένως, μια πρώτη
συνέπεια αυτής της αρχικής θέσης είναι ότι, για να καταλάβουμε ένα σύστημα, πρέπει από την αρχή να συμπεριλάβουμε στο οπτικό μας πεδίο τουλάχιστον τρία επίπεδα συστημάτων: του συστήματος, των υποσυστημάτων που το συναποτελούν και του άμεσου υπερσυστήματος. Έτσι, διευρύνεται η οπτική μας για να συμπεριλάβει μια ιεραρχία συστημάτων, ως ραχοκοκαλιά που καθορίζει την ταυτότητα και την ανάπτυξη του συστήματος. Η έννοια ιεραρχία παραπέμπει στην αύξηση της συμπλοκότητας καθώς ανεβαίνουμε επίπεδα οργάνωσης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη...

τη δημοσίευση της Μίνας Πολέμη-Τοδούλου, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Ιουν 2013

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς...

Τ
ο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" μπαίνει από σήμερα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι το περιεχόμενό του θα ανανεώνεται, αλλά όχι σε καθημερινή βάση.


Επειδή ωστόσο οι ημέρες που διανύουμε είναι κρίσιμες, όποτε υπάρχει κάτι έκτακτο θα γίνεται σχετική αναφορά.

Εύχομαι σε όλες τις αναγνώστριες και όλες τους αναγνώστες καλό καλοκαίρι.Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...