21 Νοε 2019

Σκιαγραφώντας τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών εκπαίδευσης: Η περίπτωση των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Α
του Γεώργιου Ν. Βοζαΐτη, Διδάκτωρ Επιστημών της εκπαίδευσης, Διευθυντή 21ου Γυμνασίου Πατρών

στο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 16ο, 65-77, 2019


Περίληψη. Στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και ειδικότερα, της διοίκησης των σχολικών μονάδων, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος και στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η σχετική συζήτηση ή παραμένει πολύ θεωρητική, έξω από το ελληνικό συγκείμενο ή εικονική (π.χ. διαβουλεύσεις). Η σχολική καθημερινότητα τις περισσότερες φορές είναι εντελώς διαφορετική, με αποτέλεσμα, τα κατώτερα στελέχη εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολείων να βιώνουν όλο και περισσότερο καταστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης, ποικίλων διαστάσεων. Αν η μάθηση δεν είναι μόνο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας εκπαίδευσης αλλά και ό,τι προσλαμβάνεται ως βιωμένη εμπειρία, στη μελέτη αυτή μέσω της παρατήρησης καταγράφονται διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης την οποία βιώνουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας, προτείνεται μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και παιδαγωγικά ρεαλιστική πολιτική για την υποστήριξη των στελεχών αυτών.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Νοε 2019

1.500.000 pageviews στο ιστολόγιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Σ
υμπληρώθηκαν πλέον πάνω από 1.500.000 Pageviews στο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" από το Μάρτιο του 2010 που βγήκε στον "αέρα" του διαδικτύου, σύμφωνα με τον μετρητή επισκεψιμότητας της Google που υπάρχει στο ιστολόγιο. Το τεράστιο αυτό νούμερο για ένα θεματικό ιστολόγιο όπως αυτό της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" αποδεικνύει την αποδοχή που τυγχάνει από όλους όσους δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή.


Οι πάνω από 1.300 αναρτήσεις υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, το εκτεταμένο υλικό για κατέβασμα, τα προγράμματα και οι διαθέσιμες εφαρμογές όπως και το βήμα ελεύθερου διαλόγου που προσφέρονται, έχουν γίνει αποδεκτά από το αναγνωστικό κοινό και έχουν καθιερώσει το ιστολόγιο edu4adults ως σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον, οι δεκάδες βιβλιογραφικές αναφορές σε ελληνικές και ξένες επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί, υποδηλώνουν το υψηλό επιστημονικό κύρος του ιστολογίου.

Στα σχεδόν 10 χρόνια της λειτουργίας του το ιστολόγιο edu4adults έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα. Τα πάνω 1.500.000 pageviews αποτελούν μια παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους παλιούς και νέους επισκέπτες του ιστολογίου για την προτίμησή τους και γι' αυτά τα 1.500.000 pageviews

Βασίλης Σωτηρούδας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Νοε 2019

Θεωρία των νοητικών μοντέλων (mental model theory)


Η
νακτήθηκε το ιστολόγιο https://gerasimos-politis.blogspot.com/


Η θεωρία των νοητικών μοντέλων προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι έχουν μια περιορισμένη ικανότητα λογικής σκέψης, αλλά ότι αυτή η λογική σκέψη μπορεί να εμποδίζεται από περιορισμούς της επεξεργασίας (π.χ. περιορισμένη μνήμη εργασίας, Johnson-laird 1983, 1995a,b, 1999; Johnson-laird & Byrne, 1991, 1993a, 1996). Σε αντίθεση με την θεωρία των αφηρημένων κανόνων (abstract rule theory), η θεωρία των νοητικών μοντέλων δίνει κεντρικό ρόλο στην κατανόηση κατά τη διαδικασία της λογικής. Οι άνθρωποι δημιουργούν μοντέλα όταν καταλαβαίνουν τη γλωσσική περιγραφή των αντικειμένων και η λογική τους στηρίζεται σ’ αυτά τα μοντέλα.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια...


πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...