25 Ιουν 2011

Εκπαίδευση Συνδικαλιστών - EUROWORK

Α
νακτήθηκε από thalys (Thalys is an open distance learning site that provides distance learning for employees and entrepreneurs, in various topics.)
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:
Συνδικαλιστική εκπαίδευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Copyright © IDEC Ε.Π.Ε., 2001
Ηρώων Πολυτεχνείου 96
185 36 Πειραιάς
Τηλ.: 01 4286227 (5 γραμμές), Fax: 01 4286228
e-mail: info@idec.gr http://www.idec.gr
ISBN 960 - 86724 - 2 - 2
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, αποθήκευση σε αρχείο πληροφοριών ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Για να διαβάσετε το βιβλίο, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Ιουν 2011

Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα σήμερα & η Εκπαίδευση Ενηλίκων

Της Ε. Ρίζου

Περίληψη
Με το θέμα του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα ασχολείται η παρούσα εργασία με σκοπό να καταγράψει την έννοια του αναλφαβητισμού, τη σχέση του με την εκπαίδευση ενηλίκων, τις διαχρονικές τάσεις εξέλιξης, τα ποσοστά των αναλφάβητων στη χώρα σήμερα και τη θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που μπορούν να ασχοληθούν με την καταπολέμηση του φαινομένου.
Στην Ελλάδα τα ποσοστά του αναλφαβητισμού παραμένουν ακόμα σε ψηλά επίπεδα, περίπου 4% του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15+. Αν και αυτά είναι τα επίσημα δεδομένα που καταγράφονται από την ΕΣΥΕ αλλά και από την Unesco στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερα αν συνυπολογίσουμε όχι μόνο τους οργανικά αναλφάβητους, που καταγράφονται στις προηγούμενες στατιστικές, αλλά επίσης, έστω κατά προσέγγιση, τα άτομα που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική 9ετή φοίτηση και αυτά που θεωρούνται αναλφάβητα σύμφωνα με τις νέες όψεις της έννοιας: ψηφιακά, τεχνολογικά, κοινωνικά κ.λπ.
Με τα νέα δεδομένα ο αλφαβητισμός συνδέεται με την ανάπτυξη της ικανότητας της διά βίου μάθησης. Η δια βίου μάθηση, ως στρατηγική της Λισσαβόνας, στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων στη διαμόρφωση της μορφωτικής τους εξέλιξης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
scientific-journal-articles Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Ιουν 2011

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Ανακτήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
Περιλαμβάνονται κείμενα των:

-Άνθης Κ. Χρήστος – Κακλαµάνης Κ. Θωµάς, Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
ηγετικών στελεχών στην Εκπαίδευση.

- Καζαντζής Χρήστος, Για ένα σχεδιασµό – Προγραµµατισµό της Εκπαιδευτικής µονάδας.

- Μαρίνος Ευστράτιος, Τα «µεσαία στελέχη» στην διοίκηση των σχολικών µονάδων. Ο
ξεχασµένος κρίκος.

- Σιαµάγκας Αθ. ∆ηµήτριος – Πάνου Π. Κωνσταντίνος, Ο Σχολικός Σύµβουλος
συνδιαµορφωτής στη νέα σχολική πραγµατικότητα.

- Σούλη Αλεξάνδρα, Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης «Τοπικής» εσωτερικής πολιτικής από τις
Εκπαιδευτικές µονάδες-Παράµετροι και προϋποθέσεις.

- Τασούλα Βασιλική, ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εκπαιδευτικό λογαριασµό.
Προβλήµατα και αντιφάσεις της Ελληνικής Εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.

- Τζίφας Απόστολος, Ο ∆ιευθυντής στο σύγχρονο σχολείο.

Για να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Ιουν 2011

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη

Του Εμ. Κολιάδη
Σημειώσεις από τους τρεις τόμους Εμ. Κολιάδη με γενικό τίτλο "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ" καθώς και από το βιβλίο του "Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη" 
Επιμέλεια, Διον. Κ. Παρούτσας
Ένας ακόμη πολυγραφότατος πανεπιστημιακός, ο οποίος παρά την πολύχρονη παραμονή του στα εκπαιδευτικά πράγματα εξακολουθεί να βρίσκεται στην αιχμή της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι ο Εμμανουήλ Κολιάδης. Οι σημειώσεις αυτές προέρχονται από τα 4 πρώτα βιβλία του, τα οποία αναφέρονται στις διάφορες θεωρίες μάθησης, καθώς και από το 5ο που συνδυάζει τα τελευταία ευρήματα της παιδαγωγικής ψυχολογίας. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια του συνδέσμου της προηγούμενης ενότητας με τίτλο "Ψυχολογία" Στην πραγματικότητα, μαθαίνοντας καλά αυτές τις σημειώσεις είναι κάποιος εξαιρετικά προετοιμασμένος, να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, αρκεί φυσικά να διαθέτει και κάποιο απαραίτητο υπόβαθρο. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν κι εδώ μνημονικοί ενδείκτες!

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
το ιστολόγιο του Λεωνίδα Κατσίρα (συμβούλου ΠΕ13)


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Ιουν 2011

Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα

T
ο Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγής (Μ.Ε.Δ.Ε.Α.) του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει ετήσιο διαπανεπιστημιακό διαδικτυακό σεμινάριο ειδίκευσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα, διάρκειας 450 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των ειδικεύσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:
1. Εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
3. Υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
4. Σχολικούς Συμβούλους
5. Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
6. Σε άλλους ενδιαφερόμενους

2. Διαδικασία συναντήσεων και διδασκαλιών των μαθημάτων του Σεμιναρίου συνοπτικά
...


Η διαδικασία συναντήσεων και οι ομάδες μαθημάτων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

3. Χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει και το οποίο θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Η ημέρα διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι κάθε Τετάρτη, από τις 20.00 μέχρι τις 22:45, με 15λεπτο διάλειμμα από 21:20 μέχρι 21:35.

4. Οργάνωση και ερευνητική καθοδήγηση

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 450 ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. 120 ώρες διδασκαλίας
2. 55 ώρες για 1 υποχρεωτική εργασία παράλληλα με τους κύκλους μαθημάτων. Για το είδος της εργασίας θα ενημερωθείτε μετά τη δήλωσή σας. Ενδεικτική βιβλιογραφία για την εργασία, θα είναι διαθέσιμη σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. 
3. 165 ώρες επιστημονικής ερευνητικής εργασίας σε συνεργασία με τους επιβλέποντες.
4. 110 ώρες πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διδασκαλία, την καθοδήγηση στις εργασίες και την καθοδήγηση στην πρακτική άσκηση θα δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.

5. Παροχές στους επιμορφούμενους

1. Οι επιμορφούμενοι, για την αμεσότερη πρόσβασή τους σε βιβλιογραφία, θα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση ενός έτους στη Διεθνή Ηλεκτρονική Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη (http://www.inpatras.com).
2. Βιβλία σχετικά με τα μαθήματα που θα διδαχθούν, τα οποία θα διανεμηθούν κατά την πρώτη επίσκεψη στην Πάτρα.
3. Σημειώσεις των διδασκόντων στα γνωστικά αντικείμενα τους, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου του σεμιναρίου.
4. Τα πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 9-11 Νοεμβρίου 2012 σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Επίσης στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν:
Φάκελος Σεμιναρίου
Πρόγραμμα σεμιναρίου
Βεβαίωση συμμετοχής στο Σεμινάριο

6. Τρόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί ως εξής:.

1. Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί μία μονοήμερη συνάντηση όλων των επιμορφωτών και επιμορφούμενων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου και θα γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης θα ανακοινωθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2011.

2. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (διαδικτυακά).

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η οικονομική συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται σε 500 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2011. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία κατάθεσης της οικονομικής συμμετοχής σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και την οριστική ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε οι επιμορφούμενοι να δηλώνουν απαραιτήτως:
· αριθμό κινητού τηλεφώνου
· πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
· διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

8. Απαιτήσεις συστήματος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου

· ταχύτητα ADSL τουλάχιστον 1 mbps
· ενημερωμένο FlashPlayer (τρέχουσα έκδοση)
· σετ ακουστικών (όχι ενσωματωμένα στον υπολογιστή)

9. Δηλώσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ στη διεύθυνση: www.kedek.gr μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται. Επομένως, αν κάποιος δεν είναι βέβαιος για τη συμμετοχή του, παρακαλούμε να μην αποστείλει δήλωση συμμετοχής, για την αποφυγή προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

10. Έναρξη και λήξη του σεμιναρίου

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. Το σεμινάριο θα λήξει στις 30 Μαΐου 2012, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί η ερευνητική εργασία για να χορηγηθεί η βεβαίωση του σεμιναρίου.

11. Σεμινάριο και συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα»

Όλοι οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με την ερευνητική εργασία ως εισηγητές στο 4ο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα με 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής, εφόσον:
1. Η ερευνητική εργασία έχει εγκριθεί από τους επιβλέποντες μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.
2. Η ερευνητική εργασία που θα έχει εγκριθεί από τους επιβλέποντες θα σταλεί στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και εφόσον εγκριθεί θα έχει ο επιμορφούμενος τη δυνατότητα συμμετοχής ως εισηγητής στο συνέδριο.
3. Οι ανακοινώσεις – εισηγήσεις των επιμορφούμενων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν σε όλους τους επιμορφούμενους σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Μετά την κρίση της επιστημονικής επιτροπής, όλοι οι επιμορφούμενοι θα ενημερωθούν μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2012 για το αν θα συμπεριληφθεί η ανακοίνωσή τους στο κανονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

12. Οδηγίες για τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας με προοπτική παρουσίασής της στο συνέδριο

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2012:
1. Αίτηση συμμετοχής online στο www.kedek.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές)
2. Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσής τους, έτοιμο προς δημοσίευση, σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4 (μαζί με τη βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά: Times New Roman, 10 pt. διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
3. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση d_synedrio@inpatra.gr 
4. Περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (7-8 σειρές έκαστη),
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων - ανακοινώσεων στο www.kedek.gr.

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:
1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και
2. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής της κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος


Παντελής Γεωργογιάννης

Σημ. Διαχειριστή Ιστολογίου:
Ευχαριστώ το φίλο του blog Χρήστο για τη ενημέρωση
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Ιουν 2011

Θαυμάστε διαφάνεια και αξιοκρατία στον Οργανισμό ΕΠιμόρφωσης ΕΚπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)

ΟΤην Παρασκευή 17-6-2011 προέβη σε νέα ανακοίνωση για τα

Για να δούμε τώρα τι πραγματικά έχει γίνει στον περίφημο ΟΕΠΕΚ:1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιελάμβανε συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης τόσο για την επιλογή των επιμορφωτών, όσο και για την επιλογή των επιμορφούμενων. 
Στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν βλέπουμε 3 επιμορφωτές με σύνολο μορίων 100 στα 100. Δε θα ήταν καλό να γνωρίζουμε τι προσόντα είχαν ακριβώς οι εν λόγω επιμορφωτές;
Δεν υπάρχει αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο μοριοδότησης αλλά συνολική, απ' όπου δε μπορεί να βγει συμπέρασμα και να γίνει έλεγχος για τα προσόντα των επιλεγέντων
Δεν υπάρχει σύνολο μορίων για τους επιλεγέντες επιμορφούμενους, αλλά ούτε και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν όσοι δεν επιλέχθηκαν, γεγονός που είναι τουλάχιστον περίεργο για να μην πω τίποτα πιο βαρύ 


2. Σε αίτησή μου προς τον ΟΕΠΕΚ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους επιμορφωτές, προκειμένου ως άμεσα ενδιαφερόμενος να ενημερωθώ για την αναλυτική μου βαθμολογία ανά κριτήριο μοριοδότησης αλλά και για την αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο μοριοδότησης όσων επιλέχθηκαν ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,  μολονότι η διοίκηση οφείλει να απαντάει σε αιτήματα του πολίτη

 3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλεγέντων επμορφούμενων όπου ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ, ως άμεσα ενδιαφερόμενος απέστειλα εκ νέου αίτηση στον ΟΕΠΕΚ προκειμένου να ενημερωθώ τόσο για τα δικά μου μόρια, όσο και για τα μόρια των επιλεγέντων. 

Την αίτησή μου αυτή την κοινοποίησα τόσο στην ΟΛΜΕ όσο και στο Υπουργείο Παιδείας. παραθέτω αυτούσιο αντίγραφο της ηλεκτρονικής μου αίτησης προς τον ΟΕΠΕΚ 
"Την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 στις 17:27 ανακοινώσατε τα αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των επιμορφούμενων στα ΠΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»(Απόφαση 21/17.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.). 

Επειδή στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλα αίτηση Επειδή είμαι άμεσα ενδιαφερόμενος 

Επειδή η διοίκηση έχει υποχρέωση απάντησης στον ενδιαφερόμενο πολίτη 

Επειδή στην ανάλογη αίτηση - ένστασή μου για τους επιλεγέντες επιμορφωτές δεν απαντήσατε 

Επειδή δεν ανακοινώσατε τα αναλυτικά μόρια των επιλεγέντων εκπαιδευτικών Επειδή η πράξη σας αυτή αποτελεί διοικητική παράλειψη  

Επειδή ηλεκτρονική αλληλογραφία αποτελεί θεσμοθετημένο μέσο επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και διοίκησης 

Ζητώ: 
Να μου κοινοποιήσετε τα αναλυτικά μόριά μου ανά κριτήριο μοριοδότησης 

Να μου κοινοποιήσετε τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο μοριοδότησης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών 

Το παρόν μου αίτημα θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο εποπτεύον υπουργείο και τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών" 

Στη συγκεκριμένη αίτηση, αναμένω απάντηση (αν θα υπάρξει ποτέ απάντηση) 

Από τα παραπάνω εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Εσείς;
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...