30 Ιουν 2011

Προτεινόμενη αναλυτική βιβλιογραφία για την "Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"

Του Ν. Ανδρεαδάκη, Επίκουρου Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ  2005-2006  ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ν. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

• ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Π. (2004) Ο ρόλος των σκιαγραφήσεων στη βελτίωση των σχολείων, Επιστήμες της Αγωγής, 2/2004, 45-58.

• ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, κ. ά. (2002) Αντιλήψεις διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Αχαΐας για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα. Μια ποσοτική και ποιοτική έρευνα, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 3, 72-94.

• AΓΙΑΚΛΗ, Χ. (2003) Αξιολόγηση: Ελεγκτική Διαδικασία ή ουσιαστική λειτουργία;, Aspects, 72, 41-43.

• ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Χ. (2001) Εκπαιδευτικά Συνδικάτα και Αξιολόγηση 1982-2000, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείων: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς:, Αθήνα, Μεταίχμιο, 146-153.

• ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. (1993) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο σχολείο, στο: Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο: Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 229-254.

• ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. (2000) Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού έργου, Ιωάννινα, εκδ. ίδιου.

* ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. (1998) Ψυχομετρία - τόμος Α΄: σχεδιασμός τεστ και ανάλυση ερωτήσεων, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

* ΑΛΙΜΗΣΗΣ, Δ. (2001) Αξιολόγηση των γνωστικών δυσκολιών του μαθήματος της Φυσικής από τους ίδιους τους μαθητές, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32, 101-118.

• ANAΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Β. (1999) Μερικές προϋποθέσεις αποδοτικής διδασκαλίας, Νέα Παιδεία, 90, 46-50.
...

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., κ. ά. (1993) Στάσεις μαθητών απέναντι στις διαδικασίες βαθμολογίας-ιεράρχησης μέσα στο σχολικό μηχανισμό, στο: Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο: Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 149-165.

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΚΑΪΛΑ, Μ., κ. ά. (1995) Σχολική αποτυχία: Από την οικογένεια του σχολείου στο σχολείο της οικογένειας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., κ. ά. (1997) Αξιολόγηση των μαθητών της α΄ τάξης λυκείου: Γενικές οδηγίες και στοιχεία μεθοδολογίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, Μ. (2005) Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας: σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής, Αθήνα, Ατραπός.

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., κ. ά. (2005α) Θέση και ρόλος των διευθυντών σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική – Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα, Ατραπός (υπό έκδοση).

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., κ. ά. (2005β) Αυτοαξιολόγηση μαθητή ως διαδικασία αυτοπροσδιορισμού του στο σχολείο, Εκπαιδευτική – Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα, Ατραπός (υπό έκδοση).

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., κ. ά. (2005γ) Ερευνητές της εκπαίδευσης – εκπαιδευτικοί της δράσης: Σχέση αλληλεπίδρασης ή γραμμική σχέση;, Εκπαιδευτική – Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα, Ατραπός (υπό έκδοση).

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ν., ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., κ. ά. (2005δ) Εμπειρική μελέτη του επικοινωνιακού πλαισίου της σχολικής τάξης, Εκπαιδευτική – Σχολική Ψυχολογία, Αθήνα, Ατραπός (υπό έκδοση).

• ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1984) Η διδασκαλία: Μια μορφή επικοινωνίας, Νέα Παιδεία, 31, 105-115.

• ΑΝΔΡΕΟΥ, Α. (1998) Ζητήματα διοίκησης της εκπαίδευσης, Αθήνα, Βιβλιογονία.

• ΑΝΔΡΕΟΥ, Α. (1999) Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας, Αθήνα, Νέα Σύνορα.

• ΑΝΔΡΕΟΥ, Α. (2003) Τάσεις και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 20- 23.

• ΑΝΔΡΕΟΥ, Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. (1994) Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα, Νέα Σύνορα.

• ΑΝΘΟΓΑΛΙΔΟΥ, Θ. (2001) Από τον πολυμορφικό στο συλλογικό δάσκαλο του κυβερνοχώρου, Το Εικονικό Σχολείο (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.auth.gr/virtualschool/2.2-3), (2) 2-3.

• ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, Ι. (1999) Η συμβολή των εσωτερικών χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος στη σχολική επιτυχία του μαθητή, Το Σχολείο και το Σπίτι, 412, 29-38.

• ΑΡΑΒΑΝΗΣ, Γ. (2002) Κοινωνική προέλευση και σχολική επιτυχία των μαθητών στο μάθημα της γλώσσας, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Α΄, Αθήνα, Ατραπός, 624-635.

• ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Δ. (2002) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: μια πρόταση, Τα Εκπαιδευτικά, 63-64, 190-193.

• ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ, Μ. (1996) Η συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς: κριτήρια εφαρμογής της στην παιδαγωγική πράξη, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 23, 7-36.

• ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. (1989) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Αναγκαιότητα, χρησιμότητα, μορφές και παράμετροι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Μετεκπαίδευση και Επιμόρφωση του Μαθηματικού, Θεσ/νίκη, Ε.Μ.Ε - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, 73-95.

• ΑΣΠΡΙΔΗΣ, Γ. (2002) Η αναγκαιότητα για την καθιέρωση ενός ιδεατού συστήματος αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση, Διοικητική Ενημέρωση, 23, 48-59.

• ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ, Κ. (1985) Η αξιολόγηση του μαθητή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εκπαιδευτικής πράξης, Λόγος και Πράξη, 27, 5-23.

• ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Π. (2000) Κριτήρια αξιολόγησης της εικονογράφησης στο εικονογραφημένο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας: Ο χαρακτήρας της εικονογράφησης στο εικονογραφημένο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας της δεκαετίας του ‘80, Επιστήμες Αγωγής, 1-3/2000, 149-156.

• ΒΑΪΝΑΣ, Κ. (2001) Προσπάθειες ελαχιστοποίησης της υποκειμενικότητας στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 488-494.

• ΒΑΪΡΑΜΙΔΟΥ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. (2001) Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή ως προϋπόθεση για τη διερεύνηση της σχέσης του εκπαιδευτικού με το μάθημα των θρησκευτικών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104-5, 89-119.

• ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ, Π. (1997) Ο ρόλος των προσδοκιών του δασκάλου στη σχολική απόδοση και επίδοση των μαθητών, Το Σχολείο και το Σπίτι, 1, 48-51.

• ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, Μ. (1988) Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία, Αθήνα, Γρηγόρης.

* ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Μ. & ΤΡΟΥΛΗΣ Γ. (1993) Οι στάσεις των δασκάλων απέναντι στην αξιολόγηση των μαθητών, στο: Η αμφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο: επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 200-225.

• ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Ε. & ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, Μ. (1997) Άγχος αξιολόγησης και τρόποι αντιμετώπισης ψυχοπιεστικών καταστάσεων από παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27, 43-60.

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γ. (1999) Βελτίωση της μάθησης δια της αξιολόγησης, στο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 284-290.

• ΒΑΣΙΛΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Β. (2002) Η αυτοβιογραφία ως μέθοδος για την κατανόηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών, στο: Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 234-242

• ΒΕΚ, Χ. (1987) Αξιολόγηση και βαθμολογία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, γ΄ έκδοση.

• ΒΕΪΚΟΥ, Χ. (2001) Τέσσερις Σημειώσεις και ένα Υστερόγραφο για την Αξιολόγηση στο Μάθημα της Γλώσσας, Νέα Παιδεία, 98, 31-34.

• ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. (2001) Η συμβολή της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πολιτική, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 40-60.

• ΒΕΡΔΗΣ, Α. (2001) Αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, ποιότητα: Αποσαφηνίσεις και συσχετίσεις, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 97-106.

• ΒΕΡΕΒΗ, Α. (2003) Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 23-26.

• ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ, Χ. (2001α) Η αναγκαιότητα της πολυδιάστατης μεθοδολογικής προσέγγισης στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Η περίπτωση μελέτης των ολοήμερων σχολείων, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 301-309.

• ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ, Χ. (2001β) Συγκριτική Παρουσίαση Θεωρητικών Μοντέλων Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 471-479

• ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-ΣΟΡΩΝΙΑΤΗ, Χ. (2002) Η αξιολόγηση του ολοήμερου σχολείου: Δομές, λειτουργίες, επιπτώσεις και προοπτικές – μια σύνοψη, στο: Το Έργο ¨Έρευνα¨ 1997-2000: Συνοπτική Παρουσίαση, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 96-104.

* ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Β. (1997) Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη Γερμανία, στο: Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης: Ευρωπαϊκές Τάσεις και Πρόταση για ένα Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα, Ίων, 122-161.

• ΒΩΡΟΣ, Φ. (1989) Η Κοινωνική διάσταση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, στο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του Μαθηματικού, Θεσ/νίκη, Ε.Μ.Ε - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, 58-72.

• ΒΩΡΟΣ, Φ. (1999α) Σχολικά βιβλία για μια εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση», Νέα Παιδεία, 89, 34-51.

• ΒΩΡΟΣ, Φ. (1999β) Αξιολόγηση διδασκόντων, διδασκομένων και άλλων ... ενόχων, Τα Εκπαιδευτικά, 53-54, 223-225.

• ΒΩΡΟΣ, Φ. (2000) Αξιολόγηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, Φιλολογική, 70, 66-67.

• ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α. (2001) Παράγοντες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 459-468.

• ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σ. (1996) Γονεϊκή συμπεριφορά και σχολική επίδοση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 23, 131-155.

• ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σ. (2002) Που αποδίδουν οι δάσκαλοι τη σχολική αποτυχία και τι κάνουν για τα παιδιά που αποτυγχάνουν στο σχολείο, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Α΄, Αθήνα, Ατραπός, 250-254.

* ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σ., ΣΤΑΥΡΑΝΙΔΗΣ, Π., κ. ά. (2002) Σχολική αποτυχία: Αιτιακή απόδοση και συμπεριφορά δασκάλων, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32, 115-136.

* ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Κ., ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, Κ., κ. ά. (1998) Καλοί μαθητές στη Φυσική και τη Χημεία του δημοτικού σχολείου: τι τους κάνει καλούς;, στο: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσ/νίκη, Χριστοδουλίδης, 294-300.

* ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σ. & ΧΡΙΣΤΟΥ, Κ. (1999) Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ως παράμετροι της σχολικής επίδοσης του παιδιού, στο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: πρακτικά 1ου πανελληνίου συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 511-517.

• ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Π. (1998) Η Αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού: Portfolio assessment, μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, Αθήνα, Δελφοί.

• ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Π. (1999α) Η Μέτρηση και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα, εκδ. ίδιου.

• ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Π. (1999β) Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού, Νέα Παιδεία, 92, 182-183.

• ΓΙΑΛΟΥΡΙΔΗΣ, Γ. (2002) Φάκελος επιτευγμάτων: Η άλλη διάσταση της αξιολόγησης του μαθητή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 124, 122-124.

• ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, Π. (2002α) Ο χειρισμός των ερωτήσεων διαμεσολάβηση αποτελεσματική στη σχέση γνώσης, διδασκαλίας και αξιολόγησης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, 124-133 & 123, 96-102.

• ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, Π. (2002β) Διοικητική αποκέντρωση και εφαρμογή της καινοτομίας στη σχολική μονάδα, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Β΄, Αθήνα, Ατραπός, 115-130.

• ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001) Τα αλφαβητάρια στο νηπιαγωγείο: Κριτήρια αξιολόγησής τους, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 451-458.

• ΓΙΑΣΕΜΗΣ, Χ. (2001) Τα χαρακτηριστικά του ιδεώδη διευθυντή στην Κυπριακή Δημοτική Εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 116, 86-100.

• ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ, Κ. (1989) Η τεχνική των ερωτήσεων, Δράμα, εκδ. ίδιου.

• ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ, Κ. (2000) Ο σχολικός σύμβουλος: Εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, Αθήνα, Γρηγόρης.

* ΓΚΙΒΑΛΟΣ, Μ. (2002) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην έρευνα και στη γνωστική διαδικασία, στο: Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 159-167.

• ΓΡΟΛΛΙΟΣ, Γ. (1995) Περιγραφική αξιολόγηση και νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 34 - 35, 50-56.

• ΓΡΟΛΛΙΟΣ, Γ. & ΤΖΗΚΑΣ, Χ. (2001) Θέσεις και αντιθέσεις για την αξιολόγηση στο «Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου», στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 137-145.

• ΓΡΟΣΔΟΣ, Σ. (2000) Περιγραφική αξιολόγηση: μια πρόταση, Ανοιχτό Σχολείο, 75, 5-8.

• ΔΑΣΚΟΛΙΑ, Μ. (2001) Απαιτούμενες διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: Αξιοποιώντας την πρόταση και την εμπειρία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο: Ο Δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ξάνθη, Σπανίδης, 262-271.

* ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Α. (2002) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στα πλαίσια σύγχρονων απόψεων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, 28-44.

* ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Α. (2003) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, Aspects, 72, 29-40.

• ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΔΗΣ, Α. (2002) Το Μετέωρο Βήμα του Δασκάλου, Νέα Παιδεία, 101, 45-67.

• ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, Ε. (2000) Ο Ρόλος του Προσανατολισμού των Μαθητών προς το Στόχο Επίτευξης κατά τη Διαδικασία της Μάθησης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 111, 74-85.

• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1985) Μελέτη της επίδρασης του είδους των ερωτήσεων στην επίδοση των μαθητών κατά τη γραπτή εξέταση, Φιλόλογος, 40, 86-101.

* ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1989α) Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος δεύτερο: η αξιολόγηση του μαθητή, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1989β) Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: το τι, το πώς, το γιατί. μια οριοθέτηση της προβληματικής της, στο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του Μαθηματικού, Θεσ/νίκη, Ε.Μ.Ε - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, 29-57.

* ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1997α) Η Αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη Σουηδία, στο: Η Αξιολόγηση της εκπαίδευσης: ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, Αθήνα, Ίων, 122-161.

• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1997β) Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: οδηγός του αξιολογητή, Αθήνα, Γρηγόρης.

* ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (1998) Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος πρώτο: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα, Γρηγόρης, 4η έκδοση.

• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. (2003) Αποφάσεις, λήψη αποφάσεων, εισαγωγή στην ψυχολογία των αποφάσεων, Αθήνα, Γρηγόρης.

* ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, Β., ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Β., κ. ά. (1998) Εφαρμογή σύγχρονων εξεταστικών μέσων για την αξιολόγηση της επίδοσης των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής, στο: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσ/νίκη, Χριστοδουλίδης, 251-257.

• ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ, Γ. (2000) Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 89-100.

• ΔΟΥΚΑΣ, Χ. (1996) Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία: η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (1982-1994), διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε.

• ΔΟΥΚΑΣ, Χ. (1997) Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΔΟΥΚΑΣ, Χ. (2000) Η Παιδεία στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΔΟΥΚΑΣ, Χ. (2001) Ποιότητα και Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Συνοπτική Ερευνητική Επισκόπηση, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 1, 172-185.

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1999α) Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη, τόμος Β΄, Πάτρα, Ε.ΑΠ.

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1999β) Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη: Εγχειρίδιο Μελέτης, Πάτρα, Ε.ΑΠ.

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. (2000) Πώς οι μαθητές/μαθήτριες θέλουν τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη, Νέα Παιδεία, 96, 70-84.

• ΕΥΚΛΕΙΔΗ, Α. (2002) Υποκειμενικές αξιολογήσεις και η αξιοπιστία τους: Εφαρμογή στην εκπαίδευση, στο: Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 71-90.

• ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, Τ. (2002) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και ο ρόλος του διευθυντή, Το Σχολείο και το Σπίτι, 443, 309-314.

• ΖΑΒΛΑΝΟΣ, Μ. (2003) Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση, Σταμούλης.

• ΖΑΪΡΗ, Μ. (1996) Μια συνθετική πρόταση αξιολόγησης των συντελεστών της εκπαίδευσης, Σχολείο και Ζωή, 10, 320- 330.

• ΖΑΜΠΕΤΑΣ, Π. (1990) Συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και κοινωνικός έλεγχος της εκπαίδευσης: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 55, 78-86.

• ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. & ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Α. (2001) Η αυτοεκτίμηση του δασκάλου και η επίδρασή της στη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών, Ψυχολογία, 4 (2001), 451-468.

• ΖΙΑΓΑΚΗΣ, Π. (1993) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, Λόγος και πράξη, 53, 122-127.

• ΖΜΠΑΪΝΟΣ, Δ. & HALLAM, S. (2002) Βαθμολόγηση στο δημοτικό σχολείο: Προς τη δημιουργία ενός μοντέλου των παραγόντων και των πρακτικών που την επηρεάζουν, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 35-47.

• ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ, Κ. (2002) Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, Aspects, 71, 22-27.

• ΗΛΙΟΥ, Μ. (1993) Αντιλήψεις και πρακτικές αξιολόγησης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 69, 19-21.

• ΗΛΙΟΥ, Μ. (1996) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σήμερα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 90-91.

• ΗΛΙΟΥ, Μ. (2000) Οι εκπαιδευτικοί: Εξέλιξη και διαφοροποίηση των ρόλων τους, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 45-46.

• ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ. (1995) Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: Από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα, Δαρδανός.

• ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ. (1997) Η δεξιότητα της επεξήγησης: Μια βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 96/97, 106-110.

• ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ. (2002) Γνωρίσματα της αποτελεσματικής Νηπιαγωγού, Επιστήμες Αγωγής, 2, 131-145.

• ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Σ. (2000) Φιλοσοφία & Πρακτική της Διοίκησης Δημοτικού Σχολείου στην Κύπρο, Λευκωσία, αυτοέκδοση.

• ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Σ. (2002) Ελλείμματα στη διοίκηση του δημοτικού σχολείου στην Κύπρο, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, 136-156.

• ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. (1996) Επανάληψη της τάξης ή ακώλυτη προαγωγή;, Το Σχολείο και το Σπίτι, 5/589, 301-305.

• ΘΕΡΙΑΝΟΣ, Κ. (2001) Έρευνες σχολικής αποτελεσματικότητας, μεθοδολογικά – πολιτικά ζητήματα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 118, 148- 152.

• ΘΩΜΑ, Μ. (1999) Σχολική αξιολόγηση, εξετάσεις και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη: Εργασία ομάδας ψυχοπαιδαγωγών και φιλολόγων, Αθήνα, Πολυεκδοτική.

• ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗΣ, Ε. (2000) Η αξιολόγηση των σχολικών επιδόσεων: προβληματισμοί, εμπειρίες, προτάσεις, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 52, 16-17.

• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ν. (2001) Στοιχειοθεσία και αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας στο δημοτικό, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 59, 26-29.

• ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ, Γ. (1999) Συζήτησε τα πιθανά στοιχεία ενός σχεδίου αξιολόγησης, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον οργανισμό ή το εκπαιδευτικό ίδρυμά σου, Τα Εκπαιδευτικά, 49-50, 80-87.

• ΚΑΒΟΥΡΗ, Π. (1992) Κλινική επιθεώρηση: Μια νέα μορφή αξιολόγησης του διδακτικού έργου, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 52, 46-54.

• ΚΑΒΟΥΡΗ, Π. (1997) Αξιολόγηση του έργου του σχολικού συμβούλου στα πλαίσια της κλινικής επιθεώρησης, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 41, 8-12 & 57-59.

* ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ, Μ. (2002) Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ως μέσο διερεύνησης του επικοινωνιακού κλίματος της σχολικής τάξης. Ποιοτική προσέγγιση, Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 367-374.

• ΚΑΪΛΑ, Μ. (1999α) Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (3η έκδοση).

• ΚΑΪΛΑ, Μ. (1999β) Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα, εκδ. ιδίας.

• ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Φ., ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ, Χ., κ. ά. (2002) Το λάθος και το στίγμα: Αξιολόγηση λαθών στα Μαθηματικά και πρόληψη σχολικής αποτυχίας, στο: Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία, τόμος γ΄: αποκλίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, Αθήνα, Ατραπός, 120-155.

• ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2001) Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας, Αθήνα, Τυπωθήτω.

• ΚΑΛΑΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ, Ε.Γ. (2002) Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Δ. (2001) Η αναγκαιότητα της έρευνας – δράσης στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 375-382.

* ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, Δ. (2002) Ο εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει ως ερευνητής; Μια εφαρμοσμένη πρόταση, στο: Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 466-473.

• ΚΑΝΑΚΗΣ, Ι. (1993) Οι ερωτήσεις του δασκάλου και οι αντιδράσεις του στις απαντήσεις των μαθητών, στο Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο: Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 255-266.

• ΚΑΝΤΑΣ, Α. (1998) Οργανωτική–Βιομηχανική Ψυχολογία: Κίνητρα-Επαγγελματική ικανοποίηση-Ηγεσία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 3η έκδοση.

• ΚΑΠΙΔΗΣ, Π., ΠΑΥΛΟΥ, Α., κ. ά. (2001) Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου: εκπαιδευτική αξιολόγηση; πώς;, Αθήνα: Μεταίχμιο, 214-224.

• ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ, Α. & ΚΟΥΝΕΛΗ, Ε. (2001) Αξιολόγηση των ερωτήσεων – εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 433-440.

* ΚΑΠΠΑΣ, Ε. (1999) Η Πίεση για ακαδημαϊκή επιτυχία που ασκείται στα σημερινά παιδιά ως παράγων σχολικής αποτυχίας, Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: πρακτικά η΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 373-384.

• ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Δ. (1994) Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, Τα Εκπαιδευτικά, 33, 34-45.

• ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Δ. (2000) Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 3, 45-56.

• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, Γ. (2003) Κριτήρια αξιολόγησης διαδικτυακών περιοχών: Πυξίδα πλοήγησης για εκπαιδευτικούς, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 129, 145-150.

• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. (1994α) Θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, Θεσ/νίκη, Art of Text.

• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. (1994β) Αξιολόγηση προσώπων και λάθη αξιολόγησης, Σχολείο και Ζωή, 5-6, 193-205.

• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. (1996α) Έμμεσες επιδράσεις της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης στον αξιολογούμενο μαθητή, Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 88-96.

• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. (1996β) Η παιδαγωγική διάσταση της επίδοσης στο σχολείο, Παιδαγωγικός Λόγος, 3, 77-88.

• ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Κ. (1995) Η αξιολόγηση του μαθητή, Τα Εκπαιδευτικά, 37-38, 105-109.

• ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ, Ι. (2001) Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας, Τα Εκπαιδευτικά, 59-60, 233-238.

• ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ, Ε. (2000) Η αξιολόγηση ως νομιμοποιητικός μηχανισμός ταξικών εκπαιδευτικών δομών και μικρο-στρατηγικών, Το Σχολείο και το Σπίτι, 426-427, 319-322.

• ΚΑΡΑΤΖΙΑ-ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ, Ε. (1996) Αποτελεσματικά σχολεία, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 86, 81-86.

• ΚΑΡΑΤΖΙΑ-ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ, Ε. (1999) Σχολική αποτελεσματικότητα- Μια συγκριτική Οικονομική Προσέγγιση, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor/mentoras1.zip), 1, 49-76.

• ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ, Α. (2001) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 21ο αι. σε σχέση με την αξιολόγηση του παρελθόντος, στο: Ο δάσκαλος του 21ου αι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σπανίδης, Ξάνθη, 375-379.

• ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. (1992) Το αίτημα της αντικειμενικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα προβλήματά του, στο: Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου - Βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Αθήνα, Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων – Καθηγητών, 46-70.

* ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. (1995) Η αξιολόγηση των μαθητών: Ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης, στο: Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα, Σείριος, 417-444.

• ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. (1997) Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών, Αθήνα, Γρηγόρης, 7η έκδοση.

• ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. (2003) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 3-8.

• ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. & ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (2001) Μάθηση και διδασκαλία, τόμος Α΄: Μάθηση, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ, Μ. (2003) Πού αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές τις δυσκολίες των μαθητών στο σχολείο: Συγκριτική θεώρηση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 205-209.

• ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Ε. & ΤΣΑΦΟΣ, Β. (2001) Εφαρμόζοντας το Πειραματικό Πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός Έργου στη Σχολική Μονάδα»: Το Παράδειγμα των Διερευνητικών Πρακτικών, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 206-213.

• ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ. (1995) Οικογένεια και σχολική επίδοση, Νέα Παιδεία, 74, 121-128.

• ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ. & ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. (1998) Κρίση του σχολείου και εκπαιδευτική πολιτική: Κριτική των εκπαιδευτικών αλλαγών (1990-1997), Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Χ. & ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Γ. (2002) Το «εγχειρίδιο» του καλού εκπαιδευτικού: Ο δάσκαλος που αγάπησα και άλλες «ιστορίες» του μαυροπίνακα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΚΑΤΣΙΛΗΣ, Ι. (1997) Περιγραφική στατιστική: Εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, Σ. (1994) Η σωστή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 6, 38-40.

• ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. (1994) Αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο, Θεσ/νίκη, Art of Text.

• ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. & ΒΡΕΤΤΟΣ, Ι. (2002) Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων, Αθήνα, Ατραπός.

• ΚΕΚΕΣ, Ι. (2000) Εκπαιδευτική έρευνα και σχολείο. Προκλήσεις και αναγκαιότητες στην κοινωνία της πληροφορίας, Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 3, 16-44.

• ΚΕΚΕΣ, Ι. (2004) Μεθοδολογία επιστημονικής εργασίας, Αθήνα, εκδ. ιδίου.

• ΚΕΚΕΣ, Ι. & ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ-ΚΕΚΕ Η. (2002) Η αυτογνωσία του εκπαιδευτικού, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Β΄, Αθήνα, Ατραπός, 298-311.

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2002) Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων, Αθήνα, Κ.Ε.Ε.

• ΚΙΟΥΣΗΣ, Γ. (1990) Αρχές και Βάσεις Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών, Λόγος και Πράξη, 43.

• ΚΙΟΥΣΗΣ, Γ. (1991) Οι μη αποδοτικοί εκπαιδευτικοί: Παράγοντες, επιπτώσεις και λύσεις του προβλήματος, Τα Εκπαιδευτικά, 22-23, 209-219.

• ΚΙΟΥΣΗΣ, Γ. (1994) Η συγγραφή και αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων, Νέα Παιδεία, 69, 92-102.

• ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, Μ. (2001) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 22, 34-42.

• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗ, Γ. (1996) Κοινωνιολογική ανάλυση της αξιολόγησης της επίδοσης, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗ, Γ., ΣΟΛΟΜΩΜ, Ι., κ. ά. (2000) Ανιχνεύοντας την επίδοση των μαθητών στην ελληνική εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ, Α. (2002) Προβλήματα ή ασκήσεις; Τι κατανοούν καλύτερα τα παιδιά;, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Β΄, Αθήνα, Ατραπός, 821-833.

* ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, Φ. (1999) Σχολική αποτυχία: Μια ένδειξη της παθολογίας του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και μια δυνατότητα υπέρβασης του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαιδευτική πράξη, στο: Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 169-180.

• ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, Φ. (2002) Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, Φ. (2003) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο μετανεοτερικό σχολείο: Προσδοκίες, προοπτικές, όρια. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική τους ετοιμότητα, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΟΥΖΕΛΗΣ, Γ. (1993) Ο ρόλος της αξιολόγησης στην επιλεκτική διαφοροποίηση μορφών γνώσης, Η αμφισβήτηση των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο: Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 34-47.

• ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ, Β. (1992) Αξιολόγηση και αναλυτικά προγράμματα, στο: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: διήμερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Όμιλος Συγγραφέων – Καθηγητών, 71-85.

• ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ, Α. (2001) Συστημική προσέγγιση της αξιολόγησης και γνωστική μαθητεία: εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 340-348.

• ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ, Α. (2003) Η κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα σχολικά βιβλία και στη διδακτική πράξη. Συστημική συσχέτιση και αξιολόγηση. Εφαρμογές στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Χ. (2003) Σκέψεις και προτάσεις για την υποστήριξη της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, Τα Εκπαιδευτικά, 65-66, 250-257.

• ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Μ. (2001) Ζητήματα σχετικά με την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο: Οργάνωση και Διοίκηση των σχολικών μονάδων, Αθήνα ,ΟΙΕΛΕ, 147 – 155.

• ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Μ. (2003) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Εξηγήσεις και παρεξηγήσεις, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 28-29.

• ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Μ. (1996) Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων, Νέα Παιδεία, 79, 70-77.
• ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ, Μ. & ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ, Χ. (1998) Διερεύνηση και συνεργασία για μια αποτελεσματική διδασκαλία, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ, Μ. (2000) Ο καλύτερος δάσκαλος: Η αξιολόγησή του από το μαθητή, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 380-390.

• ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ, Θ. (2002) Η αξιολόγηση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, Θέματα Παιδείας, 8, 16-18.

• ΚΥΡΙΑΖΗ, Ν. (1998) Η κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα, Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις.

• ΚΥΡΙΑΖΗ, Ο. (2002) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του νέου νόμου 2986/2002, Επιστήμες της Αγωγής, 3/2002, 23- 30.

• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Λ. (1996) Οι αντιλήψεις των Κυπρίων δασκάλων για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων των μαθητών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24, 261-283.

• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Λ. (2001α) Δυνατότητες σύζευξης στοχοκεντρικών και συμμετοχικών μοντέλων αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 107-116.

• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Λ. (2001β) Συμμετοχική αξιολόγηση σχολικής μονάδας για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 250-261.

• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Λ. & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ. (2002) Οι αντιλήψεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών για τα κριτήρια αξιολόγησης τους όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, Επιστήμες Αγωγής, 3/2002, 31-46.

• ΚΥΡΙΔΗΣ, Α. (1994α) Κριτική της αποστήθισης ως μαθησιακής μεθόδου και κριτηρίου για την αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 77, 21-28.

• ΚΥΡΙΔΗΣ, Α. (1994β) Οι Κοινωνικές προεκτάσεις του συστήματος αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης: η στρατηγική μιας κοινωνικής επιλογής, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 79, 24-31.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. (1995) Η περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών ως ¨θεραπευτικό¨ παιδαγωγικό μέσο, Τα Εκπαιδευτικά, 39-40, 222-241.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. (2000) Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. (2001) Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία. Ο αυταρχισμός ως κυρίαρχο γνώρισμα της υπαρκτής σχολικής πραγματικότητας, Αθήνα, Gutenberg.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. (2002) Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr /publications/epitheorisi/teyxos7), 7, 37-51.

* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. & ΜΙΧΟΣ, Ν. (1999) Ο ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική πράξη, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 161-166.

• ΚΩΣΤΑΚΗ, Α. (1997) Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, στο: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης: ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, Αθήνα, Ίων, 163-208.

• ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. (2003) Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων Αλμωπίας του νομού Πέλλας, Το Σχολείο και το Σπίτι, 448, 59-64.

• ΛΑΘΟΥΡΗΣ, Δ. (2001) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Κριτική θεώρηση του θεσμού, παρουσίαση των προβλημάτων και των προοπτικών, Τα Εκπαιδευτικά, 59-60, 223-232.

• ΛΑΘΟΥΡΗΣ, Δ. (2002) Απρόσεχτος – αδιάφορος μαθητής, Το Σχολείο και το Σπίτι, 2 (440), 116-118.

• ΛΑΜΝΙΑΣ, Κ. (1997) Η αξιολόγηση του μαθητή: ανάδειξη διαφοροποιημένων σημασιοδοτήσεων της έννοιας, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 26, 7-46.

• ΛΑΜΝΙΑΣ, Κ. (2001) Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Από τις μεροληψίες της «αντικειμενικότητας» στη ρευστότητα των αυθύπαρκτων λογικών, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 79-88.

• ΛΑΜΝΙΑΣ, Κ. (2002) Κοινωνιολογική ανάλυση διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών πρακτικών, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor /mentoras5.zip), 5, 82-102.

* ΛΑΜΝΙΑΣ, Κ. & ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, Α. (1999) Σχολική γνώση και πρακτικές αξιολόγησης: Ο ρόλος τους σε σχέση με την αποτυχία στο σχολείο και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στο: Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 125-154.

• ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ, Ι., κ. ά. (2001) Μοντέλα αξιολόγησης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία: Οι διεθνείς τάσεις και η ελληνική προοπτική, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 127-136.

• ΛΕΟΝΤΑΡΗ, Α. & ΚΥΡΙΔΗΣ, Α. (1999) Ποιος είναι ο καλός δάσκαλος; ας αφήσουμε τους μαθητές να τον περιγράψουν, Νέα Παιδεία, 92, 159-181.

• ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, Φ. (2000) Η Σχολική αποτυχία, Το Σχολείο και το Σπίτι, 424, 193-195.

• ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, Φ. (2001) Ο Δάσκαλος στη Σχολική Τάξη, Το Σχολείο και το Σπίτι, 3 (432), 141-146.

• ΜΑΚΡΑΚΗΣ, Β. (1997) Ανάλυση δεδομένων στην επιστημονική έρευνα με τη χρήση του S.P.S.S.: Από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα, Gutenberg.

* ΜΑΚΡΗ–ΜΠΟΤΣΑΡΗ, Ε. (1999) Σχολική αποτυχία, αξίες του σχολικού συστήματος και αυτοαντίληψη, Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 59-73.

• ΜΑΚΡΗ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ, Ε. (2001) Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση: μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΜΑΝΔΑΛΟΣ, Λ. (1996) Συνεργατική και σχετιζόμενη με κριτήρια αξιολόγηση της διδασκαλίας, Σχολείο και Ζωή, 7-8-9, 267-277.

• ΜΑΝΕΣΗΣ, Ν. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ι. (2002) Το τεστ και η έννοια της εγκυρότητας, Το Σχολείο και το Σπίτι, 441, 139-146.

• ΜΑΝΤΑΣ, Π. (1997) Προσδοκίες του δασκάλου και αυτοεκπληρούμενη προφητεία, Σχολείο και Ζωή, 5-6, 226-236.

• ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΖΙΩΓΑ, Τ. (2003) Η καινοτομία των ερεθισμάτων και η υποβολή ερωτήσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Επιστήμες Αγωγής, 3/2003, 101-118.

• ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ, Μ. (1981) Ο διευθυντής του σχολείου και ο ρόλος του, Νέα Παιδεία, 16, 45-50.

• ΜΑΡΚΑΔΑΣ, Σ. (2004) Αναζητώντας τον «καλό» δάσκαλο, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 69, 34-43.

• ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ, Π. (1992) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (έρευνα), Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 4-5, 41-49.

• ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Α. (2002) Παράμετροι αξιολόγησης στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, Aspects, 71, 32-34.

* ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (1995) Στοχαστικοκριτικός δάσκαλος: Αίτημα του καιρού μας, στο: Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα, Σείριος, 456-476.

* ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (1999) Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας ως ρυθμιστικός παράγοντας αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού, στο: Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 211-228.

• ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (2002) Η προσωπική θεωρία των ελλήνων δασκάλων. Οι απόψεις τους για επιδιώξεις του σχολείου, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Β΄, Αθήνα, Ατραπός, 335-371.

• ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (2004) Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας των εκπαιδευτικών: Προϋπόθεση της επαγγελματικής αυτονομίας τους, Επιστήμες Αγωγής, 1/2004, 7-26.

• ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. & ΧΕΛΜΗΣ, Σ. (2002) Εκπαιδεύοντας το δάσκαλο της μετανεοτερικής εποχής: Από τον τεχνοκράτη στο στοχαστικο-κριτικό δάσκαλο, Επιστήμες Αγωγής, 2/2002, 7-26.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (1992α) Η αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η ευρεία συναίνεση, στο: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: διήμερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Όμιλος Συγγραφέων – Καθηγητών, 86-106.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (1992β) Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και το Ψευδεπίγραφο Π.Δ, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 66, 13-24.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (1993) Εκπαιδευτικοί και αξιολόγηση, Αθήνα, Σύγχρονη Εκπαίδευση.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (1993) "Συμμετοχή" των μαθητών στο μάθημα: Άτυπες μορφές αξιολόγησης και κοινωνική διάκριση στο δημοτικό σχολείο, στο: Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο: Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 28-33.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (2001) Σχολείο: Διδασκαλία και αξιολόγηση, Γιάννενα, Παν/μιο Ιωαννίνων.

• ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (2003) Γιατί τόση «συζήτηση» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού;, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 26-28.

• ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Γ. (1997) Διερευνώντας το φαινόμενο της αξιολόγησης στην τάξη: Οι φάσεις της αξιολογικής διαδικασίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 96-97, 61-68.

• ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ, Δ. (1998) Το ζήτημα της αξιολόγησης και της επιλογής των Διευθυντών των σχολείων: Ιστορική διάσταση και σημερινή συγκυρία, Νέα Παιδεία, 87, 143-159.

• ΜΕΛΑΣ, Δ. (1997) Η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, Τα Εκπαιδευτικά, 44-45, 76-86.

• ΜΕΛΛΟΝ, Ρ. (2001) Ψυχοδιαγνωστικές μέθοδοι, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 56-57, 204-205.

• ΜΕΛΛΟΝ, Ρ. (2005) Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΜΙΧΑΗΛ, Κ., ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ι., κ. ά. (2003) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λειτουργών: μια νέα προσέγγιση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, 60-81.

• ΜΙΧΑΗΛ, Κ., ΤΣΙΑΚΙΡΟΣ, Α., κ. ά. (2004) Πρόταση αξιολόγησης του προγράμματος ‘Η πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου’ με χρήση της τεχνικής της δομικής αποδόμησης, Επιστήμες Αγωγής, 4/2004, 35-54.

• ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1998α) Εκπαιδευτική διοίκηση, τόμος 1: Διαδικασίες δομικής μορφολογίας, Αθήνα, εκδ. ιδίου.

• ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1998β) Εκπαιδευτική διοίκηση, τόμος 2: Διαδικασίες επιρροής και ενεργοποίησης της εργασιακής συμπεριφοράς, Αθήνα, εκδ. ιδίου.

• ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (2004) Η ηγεσία ως αναγκαίο λειτούργημα καινοτομικής δράσης και οργανωτικής αποτελεσματικότητας στα σχολεία, Διοικητική Ενημέρωση, 29, 76-85.

• ΜΟΥΛΙΝΟΥ Α. & ΤΖΑΒΑΡΑ, Δ. (2001) Μια πρόταση σφαιρικής αξιολόγησης από το πειραματικό πρόγραμμα πολιτισμικής αγωγής «Μελίνα – εκπαίδευση και πολιτισμός», στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 310-319.

• ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ, Ε. (2001) Η σχολική αποτυχία και το «σχολείο» της οικογένειας, Το Σχολείο και το Σπίτι, 4 (433), 180-182.

• ΜΠΑΓΑΚΗΣ, Γ. (επιμελ.) (2001) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο.

ΜΠΑΓΑΚΗΣ, Γ. (επιμελ.) (2002) Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΜΠΑΓΑΚΗΣ, Γ. (επιμελ.) (2003) Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΜΠΑΓΑΚΗΣ, Γ. (επιμελ.) (2004) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Κ. (1992) Το Εκπαιδευτικό έργο: Από τον προβληματισμό στον προσδιορισμό και το σχεδιασμό του, στο: Εκπαιδευτικό Έργο: Προβληματισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Αθήνα, ΟΛΜΕ, 24-35.

• ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Κ. (1999) Ο Σχολικός σύμβουλος στην τάξη: προτάσεις και παρατηρήσεις για τη διδασκαλία, Νέα Παιδεία, 89, 13- 22.

• ΜΠΑΡΑΛΟΣ, Γ., ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2002) Μια διερεύνηση των αντιλήψεων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση και τους φορείς της, Ευκλείδης Γ΄, 57, 43-47.

* ΜΠΑΣΕΤΑΣ, Κ. (1999) Οι αρνητικές προσδοκίες του δασκάλου για τις ικανότητες των μαθητών ως αιτία σχολικής αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού, στο: Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 181-200.

* ΜΠΑΣΕΤΑΣ, Κ. & ΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2001) Η απόδοση των αιτιών και η ανάληψη των ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς για τις επιδόσεις των μαθητών τους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32, 157-174.

• ΜΠΑΣΕΤΑΣ, Κ. & ΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2002) Η απόδοση αιτιών από τους μαθητές κατά την αποτυχία ή επιτυχία τους στο σχολείο, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Α΄, Αθήνα, Ατραπός, 277-289.

• ΜΠΕΛΛΑΣ, Θ. (1998) Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας: Με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΜΠΙΚΟΣ, Κ. (2004) Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΜΠΟΛΛΑΣ, Θ. (1994) Εμπειρική έρευνα αξιολόγησης των διδακτικών βιβλίων, Λόγος και Πράξη, 56, 87 κ. ε.

• ΜΠΟΜΠΑΣ, Λ. (1995) Η φωνή των ίδιων των μαθητών: αυτά πιστεύω για τον εκπαιδευτικό, Νέα Παιδεία, 75, 148-169.

• ΜΠΟΝΙΔΗΣ, Κ. (2004) Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΜΠΟΝΤΙΛΑ, Μ. (2002) Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου μέσα από τη διερεύνηση δυο παράλληλων αλλά αντίρροπων εκπαιδευτικών συστημάτων, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, τόμος Α΄, Αθήνα, Ατραπός, 88-94.

• ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (2003) Προς μια κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών: Προκλήσεις για την εκπαίδευση, στο: Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Μόναχο, Ακαδημία Dillingen, 320-332.

• ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ, Σ. (2000) Η εσωτερική αξιολόγηση και οι επιδράσεις της στη διαμόρφωση της ταυτότητας του έλληνα εκπαιδευτικού, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 29- 33.

• ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ, Σ. (2001) Διαδρομές με την εσωτερική αξιολόγηση, στο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου: εκπαιδευτική αξιολόγηση; πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 166-176.

• ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ, Σ. (2002) Η εσωτερική αξιολόγηση και ο έλληνας εκπαιδευτικός, στο: Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 439-447.

• ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Γ. (2002) Η αξιολόγηση είναι εκπαιδευτικό πρόβλημα;, Θέματα Παιδείας, 10-11, 125-142.

• ΝΕΡΑΤΖΗΣ, Ι. (2001) Τα προβλήματα που επισημαίνονται κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η μετατροπή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 118, 89-100.

• ΝΟΥΤΣΟΣ, Μ. (2001-2002) Εκπαιδευτικοί και φαντάσματα αξιολόγησης, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 60, 24-29.

* ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Μ. (2001) Ο εκσυγχρονισμός και το εκπαιδευτικό σύστημα στη μετανεοτερικότητα: μια σχέση εξελισσόμενη, Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 4, 117-135.

• ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ. (1998) Η δημιουργικότητα στο σχολείο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., ΤΣΙΝΑΣ, Ε., κ. ά. (2000) Στάσεις και Αναπαραστάσεις των Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων και Κυκλάδων σχετικά με την αξιολόγησή τους, στο: Ελληνική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 402-415.

• ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., ΤΣΙΝΑΣ, Ε., κ. ά. (2002α) Αξιολόγηση: ψυχοπαθολογία και ψυχοπαθογένεια στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, στο: Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος γ΄: Αποκλίσεις στο Χώρο της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Ατραπός, 72-89.

• ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Γ., ΤΣΙΝΑΣ, Β., κ. ά. (2002β) Ο εκπαιδευτικός και οι στάσεις του απέναντι στην αξιολόγησή του: Μια παθογένεια του σχολείου;, στο: Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος δ΄: Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό Πλαίσιο, 171-185.

• ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. (2000) Ιδέες/θέσεις/απόψεις για ένα αποτελεσματικότερο παιδευτικό έργο, Το Σχολείο και το Σπίτι, 1 (421), 9-15.

• Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (1992) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα, Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Εκπαιδευτικών.

• Ο.Λ.Μ.Ε. (1992) Εκπαιδευτικό έργο: Προβληματισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, Αθήνα, Ο.Λ.Μ.Ε.

* ΟΡΦΑΝΟΥ, Α. (2000) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1976, Νέα Παιδεία, 95, 164-173.

• ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Σ. (1997) Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη Γαλλία, στο: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης: ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, Αθήνα, Ίων, 69-119.

• ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Σ., ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., κ. ά. (1997) Αξιολόγηση της εκπαίδευσης: ευρωπαϊκές τάσεις και πρόταση για ένα πλαίσιο ελληνικής πολιτικής, Αθήνα, Ίων.

• ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α. (2001α) Αποτελεσματικό σχολείο. Χαρακτηριστικά και αντιλήψεις σε μια προσπάθεια αξιολόγησης του, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr /publications/epitheorisi/teyxos5), 5, 81-90.

• ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α. (2001) Προς μια αξιολογική οπτική για τον «γεννημένο» ή «αποτελεσματικό» δάσκαλο;, στο: Ο Δάσκαλος του 21ου αι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σπανίδης, Ξάνθη, 75- 82.

• ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α. (2002) Η Συμβολή της έρευνας δράσης στην αξιολόγηση του μαθητή, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi /teyxos6), 6, 135-144.

• ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, Α. (2003) Αξιολόγηση και Σχολικός Σύμβουλος: Συνιστώσες της σχολικής αποτελεσματικότητας, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, Χ., κ. ά. (2002) Εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών: Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor/mentoras6.zip), 6, 75-87.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, Χ., κ. ά. (2003) Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Γ. (1985) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 25, 88-95.

• ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Μ. (1994) Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού, Τα Εκπαιδευτικά, 34-35, 13-20.

* ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ–ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Β. (1999) Η σχολική αποτυχία, σύμπτωμα οικογενειακής δυσλειτουργίας, στο: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: πρακτικά η΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 365-372.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. (1996) Και πάλι για την αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 37, 18-23.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Η., κ. ά. (1993) Το σχολικό κλίμα: θέσεις και κρίσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10, 139-155.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. & ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Η. (1994) Σχέσεις καθηγητών-μαθητών: μια εμπειρική ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 13, 141-156.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Β. (1998) Η παρατήρηση της διδασκαλίας στα πλαίσια της εκπαίδευσης δασκάλων: Μορφές, όργανα και τεχνικές καταγραφής, λειτουργίες, Τα Εκπαιδευτικά, 47-48, 183- 196.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Β. (1999) Παρατήρηση διδασκαλίας: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές, Θεσ/νίκη, Αφοι Κυριακίδη.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Β. (2001) Τριγωνοποίηση: Μια εναλλακτική πρόταση για την αξιολόγηση της διδασκαλίας, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 480-487.

• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Χ. (2003) Πρόταση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί, 10, 43-47.

• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. (1992α) Εκπαιδευτικό έργο και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: διήμερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε , Αθήνα, Όμιλος Συγγραφέων – Καθηγητών, 125-152.

• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. (1992β) Εκπαιδευτικό έργο: από τον προβληματισμό στο σχεδιασμό, στο: Εκπαιδευτικό έργο: προβληματισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, Αθήνα, ΟΛΜΕ, 36-57.

• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π. (1993) Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Αθήνα, Έκφραση.

• ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ, Ζ. (1995) Η Διεύθυνση Σχολείου-θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.

• ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ, Ζ. (2000) Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προεκτάσεις, στο: Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, Θεσσαλονίκη, χ. ε., 11-21.

• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ. (1993) Μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ. (1996) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Λευκωσία, εκδ. ίδιου.

• ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Α. (2001) Μεθοδολογία της διδασκαλίας, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΠΑΠΑΝΗΣ, Ε. (2004) Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της: Εμπειρική έρευνα και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Ατραπός.

• ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ, Α. (2001) Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 31, 37-64.

• ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Θ. & ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗ, Ε. (2002) Η αναγκαιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, Το Σχολείο και το Σπίτι, 447, 498-502.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2004) Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Αθήνα, εκδ. ιδίου.

• ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2005) Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, Αθήνα, Ατραπός.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (1993) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Αθήνα, εκδ. ίδιου.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Γ. (2001) Το σχολικό κλίμα, Αθήνα, Τυπωθήτω.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (1994α) Προς ένα σύστημα αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, Νέα Παιδεία, 72, 15-33.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (1994β) Αποτελεσματικός διευθυντής: Αυτοαξιολόγηση των αναγκών των διευθυντών σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 20-21, 171- 205.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (1996) Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (1997) Η συμβολή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στο: Αναβάθμιση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης, Λευκωσία, Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., 92-100.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (1999) Παράμετροι ποιοτικής διεύθυνσης στο δημοτικό σχολείο του 21ου αιώνα, στο: Ελληνική και παιδαγωγική έρευνα. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 813-823.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. (2004) Εκπαιδευτική ηγεσία:Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή, Αθήνα, Γρηγόρης.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. & ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Γ. (1993) Το αποτελεσματικό σχολείο και ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, Θεσ/νίκη, Art of Text.

• ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ, Π. & ΠΑΣΙΑΡΔΗ, Γ. (2000) Αποτελεσματικά σχολεία: Πραγματικότητα ή ουτοπία;, Αθήνα, Τυπωθήτω.

• ΠΑΤΕΛΗΣ, Δ. (2000) Για μια κοινωνικοφιλοσοφική θεώρηση της Παιδείας: Εκπαίδευση, αξιολόγηση και εξουσιαστικές σχέσεις, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 47-56 / 114, 41-52.

• ΠΑΤΟΥΝΑ, Α. (2002) Ο μαθητής του δημοτικού σχολείου ως φορέας αξιολόγησης κατά το Π.Σ. της Γλώσσας, Γλώσσα, 54, 40-53.

* ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Π. (2001) Η προσωπικότητα στα γρανάζια της αξιολόγησης, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 56, 18-23.

• ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ, Π. (1997) Τρία Μοντέλα Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών, στο: Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Αναβάθμιση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης, Λευκωσία, Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., 101-113.

* ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ, Π. (2001) Η ελληνική μεταρρύθμιση «Εκπαίδευση 2000-παιδεία ανοικτών οριζόντων»: μια συγκριτική θεώρηση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 31, 65-80.

• ΠΗΓΙΑΚΗ, Π. (2001) Ο εκπαιδευτικός της πράξης και η έρευνα δράσης, Νέα Παιδεία, 99, 51-68.

• Π.Ι. & Ε.Μ.Π. (1998) Καθορισμός προδιαγραφών για τη συγγραφή και παραγωγή σχολικών βιβλίων, τόμος 1ος, Αθήνα, Ε.Μ.Π.

• ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ. (2001) Συγκριτική μελέτη των συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική εκπαίδευση στις χώρες της Ε.Ε.: Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 238-249.

• ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ. & ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Ε. (2001) Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 225-237.

• ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. (1981) Προβλήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, Νέα Παιδεία, 17, 65-75.

• ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. (2001) Προσέγγιση του ζητήματος της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής αξιολόγησης υπό το πρίσμα μιας παιδαγωγικο-ανθρωπολογικής θεώρησης, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 89-96.

• ΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2003) Η διδακτική αποτελεσματικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor /mentora75.zip), 7, 3-18.

• ΠΡΙΝΤΖΑΣ, Γ. (2003) Ο ρόλος του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο, στο: Η Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας: Τάσεις και Πρακτικές, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 19-29.

• ΡΑΠΤΗ, Μ. (2000) Η Αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, 97-105.

• ΡΕΠΠΑΣ, Χ. (2000) Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση: Σκέψεις πάνω στην πρόταση εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 52, 22-27.

• ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. (1998) Η πολιτική των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, Το Εικονικό Σχολείο (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.auth.gr/virtualschool/1.1), (1) 1.

• ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ε. (2002) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και συναίνεση, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 28, 38-39.

• ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΤΟΜΣΟΝ, Ι. (2002) Σκέψεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Aspects, 70, 16-20.

• ΣΑΪΤΗΣ, Χ. (2000) Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Θεωρία και πράξη, Αθήνα, Ατραπός.

• ΣΑΪΤΗΣ, Χ. (2001) Η λειτουργία του σχολείου μέσα από τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, Αθήνα, Ατραπός.

• ΣΑΪΤΗΣ, Χ. (2002) Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο, Αθήνα, αυτοέκδοση, 2η έκδοση.

• ΣΑΪΤΗΣ, Χ., ΦΕΓΓΑΡΗ, Μ., κ. ά. (1997) Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της ηγεσίας στο σύγχρονο σχολείο, Διοικητική ενημέρωση, 7, 87-108.

• ΣΑΪΤΗΣ, Χ., ΤΣΙΑΜΑΣΗ, Φ., κ. ά. (1997) Ο Διευθυντής του σχολείου: Manager - ηγέτης ή παραδοσιακός γραφειοκράτης;, Νέα Παιδεία, 83, 66-77.

• ΣΑΛΒΑΡΑΣ, Ι. (2001) Διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων και για τη συγγραφή και χρήση σχολικών βιβλίων, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi /teyxos1), 1, 33-44.

• ΣΑΛΤΕΡΗΣ, Ν. (2001) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Διοικητική Πυραμίδα και ανάδειξη στελεχών εκπαίδευσης, Ο Πολίτης, 94, 17-26.

• ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ε. (2000) Ο δάσκαλος επιλέγει το ρόλο του στο δημοτικό σχολείο σήμερα, Νέα Παιδεία, 94, 84-102.

• ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ε. (2001) Αυτό και ετερο-προσδιορισμός του δασκάλου και του ρόλου του, Ο Δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ξάνθη, Σπανίδης, 134-142.

• ΣΕΡΑΦΕΙΜ–ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (2000) Το δικαίωμα του παιδιού στην επιλογή και ο ρόλος του δασκάλου, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 25, 41-43.

• ΣΙΑΡΚΟΣ, Γ. (2003) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Όρος επιτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος, Τα Εκπαιδευτικά, 65-66, 175-183.

• ΣΙΓΑΛΑΣ, Γ. (1992) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, στο: Εκπαιδευτικό έργο: Προβληματισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Αθήνα, ΟΛΜΕ, 116-126.

• ΣΙΓΑΛΑΣ, Γ. (2002) Η αισθητική διάσταση του σχολικού βιβλίου: Προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την αισθητική ποιότητα των σχολικών βιβλίων, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor/mentoras6.zip), 6, 88-104.

• ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ, Μ., (2001) Συστήματα αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης: στόχος η μάθηση και η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος του μαθητή, Το Σχολείο και το Σπίτι, 2 (431), 99-103.

• ΣΙΣΚΟΣ, Α. & ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ν. (2001) Αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, Ανοιχτό Σχολείο, 81, 37-43.

• ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι. (1993) Η αρχιτεκτονική της αξιολόγησης: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση του σχολικού χώρου ως μηχανισμού αξιολόγησης, στο: Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο: Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα, Αθήνα, Γρηγόρης, 166-175.

• ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι. (1999) Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης, Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τμήμα Αξιολόγησης.

* ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, Α., κ. ά. (1999) Εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Η έννοια του εκπαιδευτικού - ερευνητή, στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 252-262.

• ΣΟΛΟΜΩΝ, Ι., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Κ., κ. ά. (2001) Εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος: Ο ρόλος του δικτύου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 177-188.

* ΣΟΥΜΕΛΗΣ, Κ. (1999) Από τη σχολική αποτυχία προς ένα αποτελεσματικό σχολείο, στο: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: πρακτικά η΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 643-652.

• ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ-ΜΕΛΛΙΟΥ, Ε. (2001) ‘Δάσκαλε … τον ήρωά μου’ Το Κοινωνικό Πρόσωπο της Σχολικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Έκφραση.

• ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ, (1996) Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Αθήνα, Gutenberg, 2η έκδοση.

• ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. (1998) Το portfolio (προσωπικός φάκελος) και η εφαρμογή του στο σχολείο, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 46-47, 117-124.

• ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (1992) Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, στο: Εκπαιδευτικό Έργο: Προβληματισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Αθήνα, ΟΛΜΕ, 58-67.

• ΣΤΑΥΡΟΥ, Α. (1997) Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση προσωπικού και οι συνέπειές της, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού, 42- 43, 52- 66.

• ΣΤΑΧΤΕΑΣ, Χ. (2003) Η στρατηγική και ο προγραμματισμός στα πλαίσια του επιστημονικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, Επιστήμες Αγωγής, 3/2003, 67-78.

• ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (1992) Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, στο: Εκπαιδευτικό έργο: προβληματισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, Αθήνα, ΟΛΜΕ, 58-67.

• ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, Ε. (1996) Η δύναμη του portfolio: Ένας τρόπος αξιολόγησης, Ανοιχτό Σχολείο, 60, 24-27.

• ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ, Π., (2003α) Ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της, μια εμπειρική έρευνα, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.

• ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ, Π., (2003β) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.

• ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Μ. (2002) Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής: Μια πρόταση για μοντελοποίηση και αξιολόγησή τους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 44-64.

• ΣΥΦΑΝΤΟΣ, Ν. (2001) Αξιολόγηση και «καλός» εκπαιδευτικός, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 59, 12-13.

• ΤΑΜΠΟΥΚΟΥ, Μ. (2001) Εσωτερική αξιολόγηση: κατασκευάζοντας τα υποκείμενα της εκπαίδευσης, στο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου: εκπαιδευτική αξιολόγηση; πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 189-195.

• ΤΑΡΑΤΟΡΗ–ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ, Ε. (1995) Η Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή: Με παραδείγματα από τα βιβλία του δημοτικού σχολείου, Θεσ/νίκη, Αφοι Κυριακίδη.

• ΤΖΑΝΗ, Μ. (2002) Διάγνωση αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησής του, στο: Το Έργο ¨Έρευνα¨ 1997-2000: Συνοπτική Παρουσίαση, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 134-138.

• ΤΡΙΛΙΑΝΟΣ, Θ. (1992) Μεθοδολογία της διδασκαλίας: Κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικής διδασκαλίας με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, Αθήνα, Αφοι Τολίδη.

• ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, Α. (επιμ.) (1995) Η περιπέτεια της αξιολόγησης στα σχολεία μας, Θεσ/νίκη, Κώδικας.

• ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ, Ν. & ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, Η. (2001) Οικογενειακές και κοινωνικές πηγές σχολικής αποτυχίας, Επιστήμες Αγωγής, 2-3/2001, 139-148.

• ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, Α. & ΚΟΤΣΙΡΑ, Α. (2001) Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: Μεθοδολογία της μελέτης για την αποτίμηση του προτύπου, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 196-205.

• ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, Α., ΚΟΤΣΙΡΑ, Α., κ. ά. (1998) Εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: η έννοια του «εκπαιδευτικού- ερευνητή», στο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, Ατραπός, 252- 261.

• ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. (1992) Εκπαιδευτικό έργο: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, Εκπαιδευτικό Έργο, Προβληματισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Αθήνα, Συζητήσεις για την Εκπαίδευση 5, ΟΛΜΕ, 68-86.

• ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, Γ. (1992) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Η Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Βασική Κατάρτιση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Αθήνα, Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων-Καθηγητών, 29-45.

• ΤΣΙΠΛΗΤΑΡΗΣ, Α. (2001) Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης, Αθήνα, Ατραπός.

• ΤΣΙΠΛΗΤΑΡΗΣ, Α. (2002) Η εκπαιδευτική δυναμικότητα του δασκάλου και η απειλή της από το σύνδρομο burnout. Εμπειρική έρευνα, στο: Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος Δ΄: Διαστάσεις Παθογένειας στο Κοινωνικοπολιτικό Πλαίσιο, Αθήνα, Ατραπός, 186-208.

• ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, Σ. (2003) Το σύστημα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στη Δανία, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 8-9.

• ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Κ. & ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (1996) Οργάνωση και διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• ΥΦΑΝΤΗ, Α. (2000) Εκπαιδευτικές αλλαγές και βελτίωση του σχολείου: μια πολύπλοκη σχέση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 57-63.

• ΥΦΑΝΤΗ, Α. (2001) Αξιολόγηση και η πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 61-70.

• ΦΑΡΑΤΖΗΣ, Ν. (1999) Το Πρόβλημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ρότα, 5, 49-53.

• ΦΑΣΑΤΑΚΗΣ, Ν. (2003) Πρακτικές εφαρμογές της ερώτησης του μαθητή, Τα Εκπαιδευτικά, 67-68, 91-94.

• ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Α. (1994) Κριτική ανάλυση των Π.Δ του ΥΠΕΠΘ: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - αξιολόγηση των μαθητών, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 32, 18-27.

• ΦΘΕΝΑΚΗΣ, Β. (2003) Η ποιότητα της αγωγής και της Παιδείας στον καθρέπτη της κοινωνικής αλλαγής, Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Μόναχο, Ακαδημία Dillingen, 333-351.

• ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (1982) Δάσκαλοι, Διδασκαλία, και η Αποτελεσματικότητά τους, Νέα Παιδεία, 23, 26-52.

• ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (1987) Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, στο: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 629-651.

• ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (2002) Αναζητώντας ένα νέο πλαίσιο διαμόρφωσης αρχών σχολικής μάθησης και διδασκαλίας: Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική έρευνα, στο: Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 13-46.

• ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (2003) Σκέψεις για την αναζήτηση ενός πλαισίου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης, στο: 100 Χρόνια από την Ίδρυση Διδασκαλείου στην Κρήτη. Από τα Διδασκαλεία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης: Προβληματισμοί για το Παρόν και το Μέλλον ενός Θεσμού, Αθήνα, Ατραπός, 201-224.

• ΦΡΑΓΚΟΣ, Χ. (1985) Από τον επιθεωρητή στο σχολικό σύμβουλο, Τα Εκπαιδευτικά, 1, 35-42.

• ΦΡΑΓΚΟΣ, Χ. (1991) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 1, 3-8.

• ΦΥΚΑΡΗΣ, Ι. (1997) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: προβληματισμοί και επισημάνσεις, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 96-97, 151- 154.

• ΦΩΤΙΑΔΟΥ, Τ. (2001) Το portfolio ως μέσο ανάπτυξης των μαθητών: Μια πρόταση, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5), 5, 128-138.

• ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Ν. (1998) Η περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

• ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Ν., ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. (2002) Αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Επιστήμες Αγωγής, 2/2002, 27-37.

• ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1999) Διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την αξιολόγησή τους και την επίδοση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Παιδαγωγικής.

* ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Ν. (1996) Η διαφορική επίδραση της συνεργατικής και ατομικής μάθησης στη σχολική επίδοση, Λευκωσία, εκδ. ίδιου.

* ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. (2000) Γνώθι το curriculum, Αθήνα, Ατραπός.

• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. (2001) Μοντέλα αξιολόγησης των αναλυτικών προγραμμάτων και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 70-78.

• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. & ΛΕΡΙΑΣ, Γ. (2001) Αναλυτικά προγράμματα και έρευνα: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 117, 42-48.

• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. & ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Ν. (2003) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής: Ένας βασικός ρόλος από τη σκοπιά της κριτικής παιδαγωγικής, Επιστήμες Αγωγής, 1/2003, 25-38.

• ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ, Π. (1999) Το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα την περίοδο 1990- 1996, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 106, 78- 90.

• ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Α. (2001) Γλωσσικοί φάκελοι: Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, Μέντορας (ηλεκτρονικό περιοδικό, www.pi-schools.gr/download/publications/mentor/mentoras4.zip), 4, 203-213.

• ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Π. (2003) Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.

• ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2001) Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Θεωρία και πράξη, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 262-270.

• ΧΟΛΤ, Τ. (1995) Γιατί αποτυγχάνουν τα παιδιά, Αθήνα, Καστανιώτης.

• ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΜΠΑΓΑΚΗΣ, Γ. (2001) Αναζητώντας a posteriori προσέγγιση αξιολόγησης για τα προγράμματα τοπικής ιστορίας, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 393-403.

• ΧΡΟΝΗΣ, Σ. (1993) Διδακτική πράξη και κοινωνικός έλεγχος, Αθήνα, Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών.

• ΨΑΛΤΗ, Α. & ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Μ. (1995) Συνεργασία γονιών-σχολείου: Πραγματικότητα ή ουτοπία για την Ελλάδα;, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 85, 71-75, 86, 57-60.

• ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (2003) Συστήματα αξιολόγησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, Παιδαγωγική Επιθεώρηση,36, 114- 132.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* ALTRICHTER, H. (2002) Γιατί πρέπει να κάνουν έρευνα οι εκπαιδευτικοί και πώς θα μπορούσαν να την κάνουν;, στο: Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 31-42.

• ALTRICHTER, H., POSCH, P., et. al. (2001) Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους: Μια εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας δράσης, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• APPLE, M. (2002) Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• BERTHOUD-ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. (2002) Έρευνα και εκπαίδευση – αντιθέσεις και αλληλεπιδράσεις, στο: Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 146-158.

• BERTRAND, Y. (1999) Σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• BLOOM, B. S. & KRATHWOHL (1986) Ταξινομία διδακτικών στόχων, τόμος α΄: Γνωστικός τομέας, Αθήνα, Κώδικας.

• BREAKWELL, G. (1995) Η Συνέντευξη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• COHEN, L. & MANION, L. (1997) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα, Έκφραση.

• CORDIE, A. (1995) Κουμπούρες δεν υπάρχουν: ψυχανάλυση και σχολική αποτυχία, Αθήνα, Ολκός.

• DUNNE, R. & WRAGG, T. (2003) Αποτελεσματική διδασκαλία (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση), Αθήνα, Σαββάλας.

• FRITZSCHE, K. (1992) Τα σχολικά εγχειρίδια και αντικείμενο έρευνας, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 17, 173-181.

• GOLEMAN, D. (1998) Η Συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το ¨EQ¨ είναι πιο σημαντικό από το ¨IQ¨, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (21η έκδοση).

• GOTTMAN, J. (2000) Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη;, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (3η έκδοση).

• HARGREAVES, A. & FULLAN, M. (1995) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, Αθήνα, Πατάκης.

• HOFSTETTER, R., SCHNEUWLY, B. (επιμ.) (2005) Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• HOWARD, K. & SHARP, J. (1998) Η επιστημονική μελέτη: Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών, Αθήνα, Gutenberg.

• MASON, J. (2004) Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• McBEATH, J. (2001) Το σχολείο που μαθαίνει, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 157-166.

• McBEATH, J. (2002) Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• McBEATH, J., SCHRATZ, M., κ. ά. (2005) Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο. Πώς Άλλαξαν Όλα, Αθήνα, Μεταίχμιο.

• MISHLER, E. (1996) Συνέντευξη έρευνας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• NEAVE, G. (1998) Οι εκπαιδευτικοί: Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη, Αθήνα, Έκφραση.

• PERRENOUD, P. (1997) Η τριπλή κατασκευή της σχολικής αποτυχίας, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 43, 31-38.

• STERNBERG, R. (1999) Η νοημοσύνη της επιτυχίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

• TILL, G. WARRANT, F. (2001) Το πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Ατραπός.

• VYGOTSKY, L. (1988) Σκέψη κ

Πηγή Ανάρτησης και ηλεκτρονικού αρχείου:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.katsiras.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D211%26Itemid%3D30&ei=hEgMTtuHLMXusgafiqHnDg&usg=AFQjCNFnJQJ7WYEeiMILcPJM870X3zsT8g&sig2=RSds2CZFk8d5YSD5gKjsMA
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Λόγω προβλημάτων (πάλι) στον Blogger δεν ανεβαίνουν προς το παρόν αναρτήσεις

Α Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Ιουν 2011

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕΕπιμέλεια:
Θανάσης Καραλής
Συγγαφείς:
Ρ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Γούλας, Ι. Δέδε, Κ. Δημουλάς,
Λ. Ζαχείλας, M. do Carmo Gomes, A. E. Costin, L. E. Hansen,
Θ. Καραλής, Π. Λιντζέρης, M. Matache, P. Patchev, P. Roukova,
P. Werquin, Ν. Φωτόπουλος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η δια βίου μάθηση, αφορά ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων και παραμέτρων οι οποίες συνθέτουν στην ουσία ένα ολόκληρο παιδευτικό και πολιτισμικό σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξή της αφορά στην πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του πολίτη. Ταυτόχρονα όμως, δεν νοείται αποκομμένη από το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο υλοποιείται και αναπτύσσεται η παραγωγική και επαγγελματική δραστηριότητα.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η δια βίου μάθηση να συνδεθεί δομικά με τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ενός έγκριτου και κοινά αποδεκτού Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (NQF) στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το οποίο με τη σειρά του να συναρτάται αρμονικά με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) με στόχο την διευκόλυνση της μετακίνησης και την αναγνώρισης των προσόντων των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη (160 σελίδες), πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Ιουν 2011

Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα

Της Μαρίας Πουρνάρη (Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

Γνωσιακή επιστήµη ή γνωσιοεπιστήµη (cognitive science) έχει ονοµασθεί η διακλαδική έρευνα της ανθρώπινης διάνοιας και της νοηµοσύνης από τις επιστήµες της ψυχολογίας, της επιστήµης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Τεχνητής Νοηµοσύνης, της γλωσσολογίας, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας. και αργότερα της νευροεπιστήµης. H γενέθλια πράξη των γνωσιακών επιστηµών εντοπίζεται το 1956 σε συµπόσιο για την πληροφορική τεχνολογία που πραγµατοποιήθηκε στο Tεχνολογικό Iνστιτούτο της Mασσαχουσέτης, όταν, για παράδειγµα, οι A. Newell και Η. Simon εισηγούνται τη «Λογικοθεωρητική Μηχανή», την πρώτη πλήρη απόδειξη θεωρήµατος µε υπολογιστική µηχανή, ενώ ο γλωσσολόγος N. Chomsky δείχνει ότι ένα υπόδειγµα γλωσσικής παραγωγής µε βάση τη θεωρία πληροφοριών του C. Shannon δεν εφαρµόζεται στη φυσική γλώσσα και προτείνει γλωσσικούς µετασχηµατισµούς της δικής του γραµµατικής. Η επίσηµη αναγνώριση της Cognitive Science Society έρχεται στα µέσα της δεκαετίας του 1970 όταν εκδίδεται το περιοδικό Cognitive Science.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε εδώ

Πηγή:
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Ιουν 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ PROJECT

Του Αδάμ Κ. Αγγελή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Μέθοδος Project
Ως «µέθοδο Project» µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «Οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδα- σκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν». (Frey, 1998, σελ 9) Οι απαρχές της µεθόδου βρίσκονται στην εµφάνιση του φιλοσοφικού ρεύµατος του Πραγµατισµού που αναπτύχθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα, στο κίνηµα της µεταρρυθµιστικής κίνησης των αρχών του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα στη µέθοδο διδασκαλίας µε βάση την επίλυση προβληµάτων που πρότεινε ο J. Dewey.
Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιµοποίησε τον όρο Project και εννοούσε µε αυτόν τη διδασκαλία της χειρονακτικής εργασίας σύµφωνα µε ορισµένο τρόπο Τη µέθοδο όµως εισηγήθηκε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H. Kilpatrick ο οποίος υπήρξε µαθητής και συνεργάτης του J. Dewey.
Σύµφωνα µε τον Kilpatrick η µέθοδος project είναι «µία σχεδιασµένη δράση, η οποία γίνεται µε όλη την καρδιά και λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». (Kilpatrick, 1935, σελ.163)

Για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά πατήστε εδώ

Επιπλέον, μία πλήρης αναφορά της μεθόδου project περιλαμβάνεται στο Wiki του ΠΑΚΕ Ιωαννίνων, εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Ιουν 2011

«Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Τ
ων Τζιμόπουλου Νίκου (Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου), Πόρποδα Αριάδνης (Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης) και Προβελέγγιου Πέτρου (Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης)Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (Βέροια-Νάουσα, 23,24,25 Απριλίου 2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη συγκεκριμένη εισήγηση αναφερόμαστε στους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές. Παρουσιάζουμε έρευνα που διεξήχθη σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σύρο τον Ιανουάριο του 2009 καθώς και τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών. Τέλος, καταλήγουμε σε προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από το σχολείο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο, ασφαλής χρήση διαδικτύου, έρευνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από το 1989 που δημιουργήθηκε ο πρόδρομος του διαδικτύου, έως σήμερα, η εξέλιξη του είναι εντυπωσιακή. Απαραίτητο εργαλείο, πλέον, σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας με χρήστες από μικρά παιδιά έως ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, με εξάπλωση σε κάθε γωνιά της γης, το διαδίκτυο έχει εισβάλει δυναμικά στην κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική ζωή.
Έχει χαρακτηριστεί επανάσταση του αιώνα, εργαλείο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, ανεξάντλητη πηγή γνώσεων και πληροφοριών. Αποτελεί το βασικό όχημα της «Κοινωνίας της Γνώσης».
Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης οι χρήσεις του διαδικτύου είναι σημαντικές και συνεχώς αυξανόμενες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κυρίως για λόγους επικοινωνίας, διασκέδασης, ενημέρωσης και προετοιμασίας των σχολικών εργασιών. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου απασχολεί εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του όμως, το Internet, όπως κάθε ανθρώπινη δράση, εμπεριέχει κινδύνους και αρνητικές παραμέτρους που προκαλούν προβληματισμό και απαιτούν προσοχή και ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Ιδιαίτερα τα παιδιά, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη σε κάθε ερέθισμα ηλικία, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους κίνδυνους του διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

Για να διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση, κάντε κλικ εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...