5 Μαΐ 2012

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής, Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

Του Χαράλαμπου Μουζάκη

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες θεωρητικές αρχές και η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και και στις αλλαγές που επιφέρει στο πεδίο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσεγγίζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών και μελετών περίπτωσης.

Το κείμενο του Χαράλαμπου Μουζάκη, είναι διαθέσιμο εδώ

Βιβλιογραφική Αναφορά:
Μουζάκης Χ. (2006). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής. Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Μαΐ 2012

Έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου στρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών‏

Τ
ο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής τoυ Πανεπιστημίου Αθηνών, διενεργεί έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου στρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η έρευνα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη και η διαχείριση των πληροφοριών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα την εμπιστευτικότητα.

Δείτε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του εργασιακού σας στρες!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο TSI (TEACHER STRESS INVENTORY του M. Fimian), για την έρευνα που διεξάγεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη του στρες των εκπαιδευτικών.
Παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε μόνο εφόσον ασκείτε διδακτικό έργο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η βαθμολογία σας, μαζί με διευκρινιστικά στοιχεία για τη βαθμολογική σας κατάταξη.
Κατόπιν, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε σε μορφή PDF χρήσιμες πληροφορίες για το στρες και τη διαχείρισή του.

Σας ευχαριστούμε.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, εδώ:
http://www.teacherstress-survey.gr/Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Μαΐ 2012

Ερωτηματολόγιο Barefoot Trainer‏

Αγαπητές κυρίες, κύριοι,

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Barefoot Trainer" (Leonardo Da Vinci) στο οποίο συμμετέχουμε, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση ώστε να μας βοηθήσετε με την ανάλυση των αναγκών της ομάδας-στόχου του προγράμματος, που είναι οι εκπαιδευτές.


Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε λιγότερο από 5 λεπτά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην παρούσα διεύθυνση e-mail.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη στήριξή σας,

Δημήτρης Μυλωνάς
ΚΕΚ Άποψη
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Μαΐ 2012

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων "Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Τ
α πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με θέμα "Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" που πραγματοποιήθηκε 27-29 Απριλίου 2012 στην Αθήνα

είναι διαθέσιμα εδώ (αρχείο pdf, 4 Mb, 549 σελίδες).Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Μαΐ 2012

Εκπαίδευση και οικονοµία

Της Κωνσταντίνας Κολλιοπούλου
Σχολική Σύµβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Μεσσηνίας
Στο Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 14, - ∆εκέµβριος 2010Εκπαίδευση και οικονοµία
Ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην οικονοµία υπάρχει µια διαδικασία συνεχών προσαρµογών και έντονης αλληλεξάρτησης: αλλαγές στη λειτουργία της οικονοµίας, όπως π.χ. η βιοµηχανική επανάσταση, θέτουν σε κίνηση δυνάµεις που µεταβάλλουν ριζικά το χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και αντιστρόφως: νέες τεχνολογίες που προέρχονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα και την εξέλιξή του επενεργούν καταλυτικά στις οικονοµικές σχέσεις (Γλαµπεδάκης, 1990· Αργυρός, 1994: 46). Χωρίς προηγµένη παιδεία δεν υπάρχει προηγµένη οικονοµία, αλλά χωρίς προηγµένη οικονοµία δεν υπάρχει προηγµένη παιδεία (Παπανούτσος, 1982: 183). Καµιά οικονοµική και τεχνολογική πρόοδος δεν συντελείται χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Από οικονοµική άποψη, η εκπαίδευση θεωρείται ότι: α) αποτελεί προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, β) επιτρέπει τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και γ) αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της διαρθρωτικής ανεργίας (∆εδουσόπουλος, 1993).

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Κων/νας Κολλιοπούλου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Απρ 2012

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Τ
ων Θανάση Καραλή (Καθηγητής - Σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και Δημήτρη Βεργίδη (Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το δίκτυο της Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΛΕ), η κεντρική υπηρεσία (ΓΓΛΕ) και οι 54 Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), αποτέλεσε για περισσότερα από σαράντα έτη ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, τόσο από την άποψη του όγκου των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, όσο και από την άποψη της γεωγραφικής διασποράς.

Στην εργασία διερευνώνται η δραστηριότητα και η φυσιογνωμία του δικτύου κατά την περίοδο 1989-1999, υπό το πρίσμα των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου, και ειδικότερα της θεσμοθέτησης του β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η θεσμοθέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού είχε ως αποτέλεσμα την αποκέντρωση και τη μεταφορά του επιπέδου λήψης αποφάσεων από την κεντρική υπηρεσία στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Οι ΝΕΛΕ από φορείς υλοποίησης της πολιτικής της κεντρικής υπηρεσίας μετατρέπονται σταδιακά σε φορείς εκπόνησης επιμορφωτικής πολιτικής σε νομαρχιακό επίπεδο.

Με βάση την ανάλυση γραπτών τεκμηρίων και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν στην πορεία του δικτύου, θα δείξουμε ότι η μεταφορά του επιπέδου λήψης αποφάσεων από το κεντρικό στο νομαρχιακό επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της δραστηριότητας του δικτύου στο σύνολό του και τη μετατροπή ενός σημαντικού αριθμού ΝΕΛΕ σε φορείς υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Καραλή και Βεργίδη, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Απρ 2012

2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 16-18 ∆εκεµβρίου 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων - «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CD:
Θ. Καραλής, Σ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης

Για να δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Το ιστολόγιο του Κ. Κιουρτσή


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...