5 Μαρ 2011

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Χρήσιμες οδηγίες

Της Κατερίνας Κεδράκα συμβούλου ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Το κείμενο περιέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου Α και Εντύπου Β που που αφορούν τις προτάσεις για το θέμα της διπλωματικής εργασίας, χρονοδιάγραμμα εργασιών, μεθοδολογία υποστήριξης της διπλωματικής ενώπιον της επιτροπής, επικοινωνία με το επιβλέποντα, συχνά προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη συγγραφή της διπλωματικής κ.ά.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Μαρ 2011

TC*Teacher: Τεχνο-συνδεδεμένος Εκπαιδευτικός

Πρόκειται για την εξαιρετική ιστοσελίδα του σχεδίου:
TC*Teacher: Τεχνο-συνδεδεμένος Εκπαιδευτικός


με αριθμό σχεδίου 142203-LLP-1-2008-1-LT-Grundtvig-GMP

Συμβατική περίοδο: 2008-2010

Στο Πρόγραμμα της ΕΕ: Grundtvig Πολυμερή σχέδια

Με ανάδοχο: Kaunas University of Technology

Στη συγκεκριμένη διεύθυνση περιλαμβάνεται πλήθος ηλεκτρονικού υλικού (ηλεκτρονικά μαθήματα, λογισμικό, κ.ά) όπως:

* Οπτικό εκπαιδευτικό υλικό
o Σπουδαιότητα της Online Επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών εργαλείων
o Συνεργατικότητα
o Δοκιμή και Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης
o Εργαλεία ΤΠΕ για ανάπτυξη περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης
o Εκπαιδευτικά παιχνίδια – προκλήσεις για διδασκαλία
o Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
o Εικονικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
o Τηλεσυνδιάσκεψη

Αλλά και:

Εγχειρίδιο και μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς (πολύγλωσσος, σε 6 γλώσσες: Αγγλικά (EN), Λιθουανικά (LT), Ιταλικά (IT), Πολωνικά (PL), Ελληνικά (EL), Ισπανικά (ES))

Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και τους ενήλικες μαθητές σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διδασκαλία

και πολλά άλλα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Μαρ 2011

Εργασίες Φοιτητών στην ΘΕ ΕΚΠ65 - Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του ΕΑΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο του καθηγητή - συμβούλου στη ΘΕ ΕΚΠ65 του ΕΑΠ κατά την περίοδο 2000 (ΕΚΠ81 την περίοδο 2000) Λέανδρου Περιβολαρόπουλου θα βρείτε τις 4 εργασίες όσων φοιτητών δέχθηκαν να "ανεβούν" οι απαντήσεις τους στο διαδίκτυο


Για να δείτε τις εργασίες πατήστε εδώ

Για να δείτε την ιστοσελίδα του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λέανδρου Περιβολαρόπουλου πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Η συμβολή της παιδαγωγικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Του Νικήτα Πολεμικού

Πολεμικός, Νικήτας (1994). Η συμβολή της παιδαγωγικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 20-21, 7-32. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.Πηγή:
multiplication


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Φεβ 2011

Επικοινωνία Καθηγητή – Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Της Χρυσούλαε Ηλιάδου (Μ.Ed., Εκπαιδευτικός) και του Παναγιώτη Αναστασιάδη (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Τόμ. 6, Αρ. 1,2 (2010)

Περίληψη

Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα και το καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός προγράμματος εξΑΕ που στοχεύει στο να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε μία ευρετική πορεία της γνώσης.
Μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας ο διδάσκων διευκολύνει την αλληλεπίδραση και ενεργητική εμπλοκή του φοιτητή με το εκπαιδευτικό υλικό, κινητοποιεί το ενδιαφέρον του για εμβάθυνση στη μελέτη και συμβάλλει σημαντικά στη προσπάθεια του φοιτητή να διερευνήσει και να οικοδομήσει τις γνώσεις του. Επίσης, η ποιοτική επικοινωνία μεταξύ συμβούλου και φοιτητή λειτουργεί υποστηρικτικά με τη σαφή και επαρκή ανατροφοδότηση που πληροφορεί τον φοιτητή για την πρόοδό του και υπηρετεί τον εμψυχωτικό ρόλο του συμβούλου.
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη στους φοιτητές της Θεματικής ενότητας ΕΚΠ65 (Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) του Ε.Α.Π. Σκοπός της ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη συχνότητα, το αντικείμενο και τους τρόπους επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, καθώς και οι απόψεις τους για τη συνεισφορά της επικοινωνίας αυτής στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μέσα από τις απαντήσεις τους, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πλαίσιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και Κ.Σ. και να συνθέσουμε το προφίλ του επιτυχημένου Κ.Σ. σύμφωνα με τη γνώμη των φοιτητών.

Πλήρες Κείμενο: PDF


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Διασφάλιση της ισότητας της πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης στις απομακρυσμένες περιοχές

Της Χ. Σοφιανοπούλου (Λέκτορας στο Χαροκόποειο Πανεπιστήμιο)
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...