23 Δεκ 2011

Καλά Χριστούγεννα


Τ
ο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" εύχεται σε όλες τις φίλες αναγνώστριες και όλους τους φίλους αναγνώστες 

Καλά και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα


Στη δύσκολη σημερινή συγκυρία που ζούμε όλοι μας η προσφορά, το χαμόγελο και αισιοδοξία είναι τρία πράγματα που πρέπει πάση θυσία να προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε ζωντανά σε πείσμα όλων όσων έχουν βάλει σκοπό τους την ηθική και οικονομική μας εξαθλίωση

Δεν κάνουμε τη χάρη σε κανέναν να λυγίσουμε και να σκύψουμε το κεφάλι

Καλές Γιορτές με αγάπη, υγεία και αισιοδοξία

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων θα λειτουργεί με πιο αργούς ρυθμούς αυτές τις γιορτινές μέρες με αραιότερη ανανέωση περιεχόμενου μέχρι τις 7/1/2012

Με τις θερμότερες ευχές μου

Βασίλης ΣωτηρούδαςΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Δεκ 2011

Συναισθήματα και Διαδικτυακή – εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Κύπρου

Τ
ων Δρ. Μιχαλίνου Ζεμπύλα (Επίκουρος Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ. Μάμα Θεοδώρου (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ. Ανδρέα Παυλάκη (Λέκτορας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Στο: Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 5, Number 1, 2009 © Open Education ISSN: 1791-9312

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα μελετά το ρόλο των συναισθημάτων των συμμετεχόντων φοιτητών σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Ειδικότερα, αξιολογείται η εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από τα συναισθήματα των φοιτητών, όπως αυτά αποτυπώνονται σε συνεντεύξεις, μηνιαία ημερολόγια συναισθημάτων και ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν την πολλαπλότητα των πεδίων στα οποία μπορούν τα συναισθήματα να εκταθούν, καθώς και τη σπουδαιότητα των ερμηνειών που αποδίδουν οι φοιτητές σε σχέση με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μάθησης. Τα ζητήματα κοινωνικής και συναισθηματικής επικοινωνίας και επαφής αναδεικνύονται ως κρίσιμης σημασίας στη διερεύνηση των συναισθημάτων για την εμπειρία της εξ αποστάσεως μάθησης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Δεκ 2011

Διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων

Των Αναστάσιου Κοντάκου και Χρήστου Γκόβαρη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.1 Η έννοια της Διδακτικής
Σε μια πρώτη προσέγγιση η Διδακτική μπορεί να ορισθεί ως οργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας-μάθησης με την έννοια της επιλογής και αξιολόγησης περιεχομένων, στόχων και μεθόδων. Αντικείμενο της Διδακτικής είναι το "τι" και "για ποιο σκοπό" οφείλει να διδαχθεί κάτι.
Πέραν αυτού, η Διδακτική προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την αιτιολόγηση των επιλογών μας ως προς τα περιεχόμενα και τους στόχους που αυτά εμπεριέχουν, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο των Κοντάκου και Γκόβαρη, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Δεκ 2011

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία στα Πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικής Δικτύωσης «Quantitative Methods in Social Sciences 2» του Οργανισμού ESF

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε καλοκαιρινό σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικής Δικτύωσης (Research Networking Programme) με θέμα «Quantitative Methods in Social Sciences 2 (QMSS 2)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού European Science Foundation (ESF).

Το καλοκαιρινό σχολείο για το 2012 έχει ως θέμα «Surveying Immigrants and Minorities» και θα λάβει χώρα από τις 27 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2012 στο Παρίσι.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή ή σε κατόχους Διδακτορικού οι οποίοι έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τη διατριβή τους και η οποία σχετίζεται με το θέμα του Σχολείου για το έτος 2012. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πολίτες ή να εργάζονται σε ευρωπαϊκή χώρα η οποία υποστηρίζει το Πρόγραμμα QMSS2...

Κατάλογος με τις χώρες που συμμετέχουν βρίσκεται στην ηλεκτρονική σύνδεση http://www.ccsr.ac.uk/qmss. Επισημαίνεται ότι η Κύπρος υποστηρίζει το Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το σύντομο Βιογραφικό τους Σημείωμα συνοδευμένο με επιστολή η οποία θα εξηγεί τα ερευνητικά πλάνα του ενδιαφερόμενου και πως αυτά συνδέονται με το Πρόγραμμα και το Καλοκαιρινό Σχολείο. Η επιστολή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει τεθεί η 9η Ιανουαρίου 2012.

Οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.esf.org/index.php?id=4858 αλλά και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.ccsr.ac.uk/qmss. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ruth.durrell@manchester.ac.uk). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή (cmakri@research.org.cy, 22205054).

Call-12_v3

Πηγή:
Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Δεκ 2011

"Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στην διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel"

Δ
ημοσιεύθηκε στο τεύχος 17, σελ. 247-256, του Περιοδικού "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η εργασία μου με θέμα "Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στην διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel".


Για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 17 του Περιοδικού "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την εργασία μου (αρχείο pdf), πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...