19 Μαΐ 2012

Συμμετοχή σε έρευνα του καθηγητή Ιορδανίδη Γεωργίου

Αγαπητή/έ συνάδελφε,
το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διεξαγωγής έρευνας σχετικής με τη συμβολή της «μικροπολιτικής» στη διαμόρφωση απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».
Αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες μπορεί να σηματοδοτούν τις αιτίες και τις μορφές της αντίστασής τους στην εφαρμογή της.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:
...α) Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα να σημειώσετε ό,τι εκφράζει περισσότερο την προσωπική σας στάση ή άποψη, υπεύθυνα και με ειλικρίνεια. 
β) Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δε χρειάζεται να γράψετε πουθενά το όνομα σας, ούτε να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα σας. 
γ) οι απαντήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. 
Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. Η συμπλήρωση και η επιστροφή του ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή της συμμετοχής σας στην έρευνα.

Τα ηλεκτρονικά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορούν να
αποστέλλονται στη διεύθυνση:


Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά κάνοντας διπλό
κλικ πάνω στο τετραγωνάκι που επιλέγει καθένας και επιλέγοντας στη
συνέχεια την ένδειξη "Επιλογή".

Τα ερωτηματολόγια που, ίσως, συγκεντρώσετε σε έντυπη μορφή μπορούν να
αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Ιορδανίδης Γιώργος
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
3ο χλμ ΕΟ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα
Τηλ. 2385055062

Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση, 
Ιορδανίδης Γεώργιος
Επίκουρος καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας
Τηλ. 2385055062 / Email: giordanidis@uowm.gr

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας, βρίσκεται διαθέσιμο εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Μαΐ 2012

Σχεδίαση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης


Δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού "albatross: An eye on Workplace Learning", το άρθρο μου με τίτλο "Σχεδίαση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης".

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Βασίλειος Σωτηρούδας

ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Με τον όρο «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση» μπορούμε να προσδιορίσουμε την εκπαίδευση που παρέχει μία επιχείρηση στους εργαζομένους της μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης, προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και της οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας τους (Γκαγιαλής, 2008). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων και οργανισμών καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι προκλήσεις της εποχής στον εργασιακό βίο (Βαλκάνος, 2009).

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εκδότης: DigiMagix (ISSN: 2241-2263)Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Μαΐ 2012

Ημερίδα για τη δια βίου μάθηση - 17 Μαϊου 2012, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ημερίδα με θέμα:


«Το μέλλον σου στην απασχόληση: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση»


Πέμπτη 17 Μαΐου 2012
Έναρξη: 16.00
Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος)

16.00 - 16.10 Χαιρετισμοί
Α΄ Μέρος: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση
Προεδρείο:
Βασίλειος Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βίκη Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια

16.10 - 16.20 Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης
Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
16.20 - 16.35 Πρακτική Άσκηση: η γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας
Παμπούρη Αναστασία, Μέλος Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

16.35 - 16.50 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Κουλαουζίδης Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σύμβουλος Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

16.50 - 17.05 Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων
Ντιγκπασάνης Γεώργιος, Φυσικός, Καθηγητής Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης

17.05 - 17.20 Κοινωνικοί φορείς και προσφορά ευκαιριών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης
Τζώνη Αρίστη, Προϊσταμένη Τμήματος Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της ΧΑΝΘ

17.20 - 17.30 Συζήτηση

17.30 - 17.45 Διάλειμμα

Β΄ Μέρος: Εκπαίδευση ενηλίκων, απασχόληση και αγορά εργασίας
Προεδρείο:
Αθηνά Σιπητάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής

17.45 - 18.05 Εκπαίδευση ενηλίκων και Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Παπακωνσταντίνου Μαριάνα, Διοικητική Υπάλληλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

18.05 - 18.25 Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Βέργος Ευάγγελος, Διευθυντής Κέντρου Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

18.25 - 18.45 Εκπαίδευση ενηλίκων και επιμόρφωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις
Βράνης Γεώργιος, Πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)

18.45 - 19.05 Εκπαίδευση ενηλίκων και επιχειρηματικότητα
Παπαγιάννης Γιώργος, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

19.05 - 19.20 Εκπαίδευση ενηλίκων και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ο ρόλος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας
Καλέας Μάριος, Σύμβουλος Αγωγής και Σταδιοδρομίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

19.20 - 19.35 Ο ρόλος της ασύγχρονης επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
Νεοφώτιστος Βασίλης, Μηχανικός Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

19.35 - 20.00 Συζήτηση Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

14 Μαΐ 2012

VIDEOCONFERENCE

Του Παναγιώτη Μπαμπούλα, Υπεύθυνου Πωλήσεων της Media Plan

Ανακτήθηκε από http://www.synedrio.gr/arthra/a003.asp

H υλοποίηση της οπτικής επικοινωνίας μεταξύ στελεχών που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία γίνεται, στη συντριπτική της πλειοψηφία, με τη γνωστή μέθοδο της μετακίνησης μέσω αεροπορικών ταξιδιών. Όμως, η τεχνολογία προσφέρει, εδώ και αρκετά χρόνια, λύση και σε αυτό τον τομέα μέσω των συστημάτων βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης (videoconference), με σημαντικότατα μάλιστα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τι είναι όμως το videoconference και τι προσφέρει;
Ουσιαστικά η χρήση του videoconference είναι παρόμοια με τη χρήση του τηλεφώνου με την ουσιώδη διαφορά ότι μπορούμε να βλέπουμε τον ή τους συνομιλητές μας. Ένα σύστημα videoconference αποτελείται από μια κάμερα, ένα μικρόφωνο, μια οθόνη και έναν κωδικοποιητή (codec) του συστήματος video. Για την σύνδεση μεταξύ διαφορετικών σημείων απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον ISDN, ενώ πλέον η τεχνολογία προσφέρει και άλλους τρόπους υλοποίησης λύσεων videoconference

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου πατήστε εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Μαΐ 2012

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»‏

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
που θα γίνει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στις 10-12 Μαΐου 2013.

Πληροφορίες: http://www.ask4research.info/etpe2013

Σας υπενθυμίζουμε επίσης τη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", στις 27-30 Σεπτέμβρη 2012 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πληροφορίες: http://hcicte2012.uth.gr/

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η ΕΤΠΕ οργανώνει επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΤΠΕ
Α. ΜικρόπουλοςΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...