29 Σεπ 2012

Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών


Η
εργασία με θέμα "Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών" παρουσιάστηκε στο 8 Πανελλήνιο, Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012


Ακολουθεί η εργασία όπως περιλαμβάνεται στα πρακτικά του συνεδρίου


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Σεπ 2012

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

T
ο 8 Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), και στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Όλες οι εργασίες που παρουσιάζονται και περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου κρίθηκαν με σύστημα κριτών για την πρωτοτυπία, τη σημασία και την ποιότητά τους.

Στο 8 Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" το Σάββατο 28/9/2012 στην πρωινή συνεδρία 9.00-11.00, παρουσιάζω με το συνάδελφο εκπαιδευτικό και υποψήφιο διδάκτορα Γιάννη Γαρίτση την εργασία με θέμα:
"Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών".

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ

Η παρουσίαση της εισήγησης θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή 30/9/2012 στο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων"
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Free Authoring Tools for eLearning


Ι
n this post I will present you a list of Free Authoring Tools that you can use in your eLearning design and development process.

If anyone of you have used these authoring tools I will very much appreciate if he/she share with us a demo of the final output!

If you know a free authoring tool that is not included in the list I will highly appreciate if you leave a comment with a link!
...

retrieved from http://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/item/207-free-authoring-tools-for-elearning


 • authorPOINT by authorGEN Technologies
  authorPOINT is an authoring tool that allows users to capture presentations and add pre-recorded audio/video, all inside of Microsoft PowerPoint. authorGEN also offers authorPOINT Lite, which converts PowerPoint presentations to Flash.


 • Dipity by Dipity
  From what we can glean from their website, Dipity is an online timeline creator. Users, known as Dipsters, can create their own content on subjects that are meaningful to them and share them with other users. Dipsters can also integrate social media into their timeline, utilizing real-time updates.


 • Document Suite 2008 by JetDraft Software
  Document Suite 2008 is an authoring tool that helps transform documents into online help modules.


 • Izzui by QuickLessons LLC
  Izzui is a hybrid social learning application that can be linked with QuickLessons. Izzui usesFacebook as an LMS to track and deliver courses. Izzui also has an e-Commerce capabilityallowing users to charge and pay for courses that they have created.


 • Jackdaw by e-Learning WMB
  Jackdaw produces SCORM 1.2 compliant content that is easily integrated into any LMS. Users can create interactive content either from scratch or with the the help of over 100 templates. Jackdaw also lets users create content that they can then sell on the Open Elms webstore.


 • LessonWriter by Lesson Writer
  From what we can gather from their website, LessonWriter is a tool for teachers that allows them to create lessons from any passage. These courses allow teachers to be creative with their lesson plans and also saves them a great deal of time.


 • MOS Solo by MindOnSite
  MOS Solo offers a way for users to create content on the go without having to rely on a constant Internet connection. Even though they are using an offline content creation tool, they do not lose any of the functionality or power to create their multimedia content.


 • myUdutu Course Authoring Tool by Udutu Online Learning Solutions
  A free online authoring tool with a suite of WSIWYG tools, allowing users to create courses in an approachable environment. Claims to export SCORM 1.2/2004 conformant courses to be used in a 3rd party LMS or integrate into social media sites, such as Facebook.


 • QuickLessons Authoring Tool by QuickLessons LLC
  QuickLessons was built from the ground up to be a completely SaaS based content authoring tool, requiring the user to only have access to a web-browser. QuickLessons comes equipped with quizzes, games, characters, out-of-the-box animations and other customizable content to allow users to create truly unique and interactive flash-based content to meet their needs. Users can either use QuickLessons for free, publishing their content only to Facebook, or they can buy an individual, corporate or academic account.


 • Scratch by MIT Media Lab
  From what we can gather from their website, Scratch is a creative tool that helps users create content that is beyond the barriers of traditional page-turners. Scratch users can create interactive stories, animation, music, and art, then share their creations on the web.


 • xtimeline by Famento Inc
  xtimeline is a tool that allows users to create timeline based content for free. Users can also share their timelines with other users, creating a community.


 • Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

  27 Σεπ 2012

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εκπαιδευτικών & Ερευνητών Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας


  Ε
  κ μέρους της διακρατικής κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου «NEST» που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή κοινότητα εκπαιδευτικών και ερευνητών της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καλούμε συλλογικά όργανα αλλά και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο ως εκπαιδευτές, παιδαγωγοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, διαμορφωτές πολιτικών, κι έχουν να επιδείξουν σχετική εμπειρία, να εμπλακούν ως μέλη της ελληνικής ομάδας εστίασης (εμπειρογνώμονες), μέρος της ευρωπαϊκής κοινότητας, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας που θα βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη και το συντονισμό πρωτοβουλιών στην προσχολική εκπαίδευση και την ερευνητική κοινότητα.


  Το πλέγμα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυπικών και άτυπων μορφών παροχής υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από έντονο βαθμό διαφοροποίησης και ποικιλίας πρακτικών, με ασαφή όρια μεταξύ των πλαισίων της κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην παρούσα φάση απουσιάζουν τόσο ένα σαφές πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών, όσο και ένα ομοιογενές σύστημα αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές κοινότητες στην Ευρώπη να βρίσκονται σε καθεστώς απομόνωσης...


  Για τους λόγους αυτούς η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου NEST στοχεύει στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, ενός ευρωπαϊκού δικτύου, που θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη και το συντονισμό πρωτοβουλιών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας επιδιώκοντας:

  την έξοδο από την απομόνωση με τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών, επαγγελματιών και απασχολούμενων στο χώρο τη συγκέντρωση εκπαιδευτικών πρακτικών για τους εκπαιδευτές της προσχολικής ηλικίας τη συγκριτική αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή υλικού και μελετών με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων και των διαμορφωτών πολιτικής, καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή τους στις διεργασίες

  Η εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον του συγκεκριμένου τομέα. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών περνά μέσα από την κατάλληλη προετοιμασία εκπαιδευτών και φροντιστών, ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνική, γνωσιακή και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Η πρωτοβουλία «NEST» επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των όρων πρόσβασης στο σώμα της πληροφορίας, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και των καλών πρακτικών για τους απασχολούμενους στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και την ερευνητική κοινότητα.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να είστε ένα από τα μέλη της ελληνική ομάδας εστίασης (εμπειρογνωμόνων), παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής  επισημαίνοντας τα ειδικότερα ενδιαφέροντά σας και την εμπειρία σας.

  Τα μέλη της ομάδας θα συμμετέχουν σε μια αρχική φυσική συνάντηση, καθώς και σε επαναληπτικές φυσικές συναντήσεις ανά εξάμηνο, μέχρι το πέρας του έργου το Νοέμβριο του 2015. Επίσης, προβλέπονται ενδιάμεσες συναντήσεις μέσω skype. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης όταν συγκροτηθεί η τελική σύνθεση της ομάδας εστίασης. Ο συντονιστής του ελληνικού δικτύου θα επιλέξει έναν επικεφαλής για την ομάδα εστίασης ο οποίος σε συνεργασία με τον συντονιστή θα έχει ενδεικτικά τα εξής καθήκοντα:

  Σύνταξη περιοδικών, περιληπτικών αναφορών στα Αγγλικά σχετικά με το περιεχόμενο των φυσικών συναντήσεων των ομάδων, όσο και των διαδικτυακών (skype, online forum κλπ). Έλεγχο της προόδου των εργασιών της ομάδας

  Ο επικεφαλής κάθε ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα εστίασης και φροντίζει για τη διάχυση των εργασιών και των αποτελεσμάτων της στα Αγγλικά, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά ευρύτερα ακροατήρια.

  Ο αριθμός των μελών της ομάδας θα είναι περιορισμένος και θα αποτελούν μέλη του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου NEST. Για όλα τα μέλη προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού συμμετοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

  Ευελπιστούμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα και αποδοτική
  συνεργασία.

  Με εκτίμηση,

  Κυριάκος Λίγκας
  Συντονιστής του ελληνικού δικτύου
  Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες

  Λίγα λόγια για το έργο
  Το ευρωπαϊκό έργο «NEST» (Network of Staff and Teachers in Childcare Services) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτικών και ερευνητών στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα. Δεδομένης της απουσίας κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς στο πεδίο της παιδικής φροντίδας, καθώς και της διασποράς και απομόνωσης των εθνικών συστημάτων, το δίκτυο θα συμβάλει στη δημιουργία κοινών σημείων αναφοράς και δράσης, καθώς και στη συγκρότηση μόνιμων μηχανισμών συνέργειας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση (LLP 2007-2013, Comenius).


  Η διακρατική κοινοπραξία του έργου «NEST» αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

  Innovation in Learning Institute, Friedrich Alexander University, Erlangen – Nürnberg,
  Germany / Thomas Kretschmer , Thomas.Kretschmer@fim.uni-erlangen.de (Co-
  ordinator)

  Militos Emerging Technologies, Athens, Greece
  George Drogoudis, drogoudis@militos.org

  University of Macerata, Macerata, Italy
  Laura Fedeli, laura.fedeli@unimc.it

  Amitié Research Center, Bologna, Italy
  Svenja Pokorny, spokorny@amitie.it

  Scienter Espana, Granada, Spain
  Begona Arenas, barenas@scienter.es

  AMEI WAECE – World Association of Early Childhood Educators, Madrid, Spain
  Elvira Sanchez Igual, comunicacion@waecemail.org

  IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information Technologies,
  Velenje, Slovenia / Vojko Strahovnik, vojko.strahovnik@gmail.com

  EDUCODE National Center for Professional Development in Education, Tampere,
  Finland / Marko Lahtinen, marko.lahtinen@educode.fi

  European Distance and E-Learning Network - EDEN, Milton Keyes, United Kingdom
  Eva Szalma, szalma@eden-online.org

  Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
  Denes Zarka, zarkakis@edu-inno.bme.hu

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
  Πρόγραμμα για την Διά Βίου Μάθηση (LLP, Comenius)


  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

  24 Σεπ 2012

  Δημοσίευση Διπλωματικής Εργασίας για τα Εκπαιδευτικά Ιστολόγια


  Η διπλωματική μου εργασία με θέμα:


  "Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες"
  είναι διαθέσιμη σε όλους τους αναγνώστες

  10 ειδικοί επιστήμονες (Έλληνες και ξένοι)
  519 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
  231 σελίδες στατιστικής ανάλυσης
  268 σελίδες κείμενο μελέτης

  επιχειρούν να δώσουν απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας:

  • Ποια ιστολόγια θεωρούνται εκπαιδευτικά;
  • Αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικό για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη κατηγορία;
  • Ποια είναι τα στοιχεία δημοσιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο;
  • Με βάση ποια κριτήρια μπορεί να αξιολογηθεί ένα ιστολόγιο ως επιστημονικό;
  • Ποια είναι η σημαντικότητα κάθε μιας κατηγορίας κριτηρίων;


  Για να δείτε και να κατεβάσετε τη διπλωματική μου εργασία, κάντε κλικ εδώ  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...