2 Φεβ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»


Xώρος Διεξαγωγής: ΟΤΕ Academy, Σπάρτης & Πέλικα 1, Μαρούσι
Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου 2013

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες πολιτικές και δράσεις σε όλους τους τομείς. Η εκπαίδευση ενηλίκων προβάλλεται από πολλές και συχνά διαφορετικές πλευρές ως απάντηση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσον, και κυρίως υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης, στην οικονομική ανάπτυξη, στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Το 5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων εστιάζει στα παραπάνω θέματα με στόχο τη διερεύνηση των όρων, των προϋποθέσεων και των πολιτικών που θα καταστήσουν την εκπαίδευση ενηλίκων ‘εργαλείο’ διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων για την επίτευξη των προσδοκιών της κοινωνίας και των στόχων της Πολιτείας ...Στο Συνέδριο συμμετέχουν με εισηγήσεις τους οι εκπρόσωποι των κυριότερων φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και εκπρόσωποι όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο από διάφορες θέσεις (εκπαιδευτές, συντονιστές προγραμμάτων, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευόμενοι). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με όλους τους παραπάνω, να αποκτήσουν επίκαιρη και συγκροτημένη πληροφόρηση, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ιδιαίτερα στην τελευταία συνεδρία, οι συμμετέχοντες να επεξεργαστούν σε ομάδες την εμπειρία του Συνεδρίου, προκειμένου να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις και σχέδια δράσης για μελλοντικές παρεμβάσεις.


ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
9.30—10.00 Έναρξη, Χαιρετισμοί
10.00—12.10 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – Ο ρόλος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
• Άννα Δαλλαπόρτα, Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
• Γιάννης Κυριακού, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
• Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) ΓΣΕΒΕΕ
• Χρήστος Γούλας, Διευθυντής Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ
Συντονισμός: Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών
12.10 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 14.30 Πιστοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτών ενηλίκων
• Κωνσταντίνος Καλτσάς, Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ
• Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
• Νίκος Φωτόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητής Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕΕ
• Γεωργία Μέγα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, επιτελικό στέλεχος του Μείζονος Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Συντονισμός: Δημήτρης Πατρώνας, μέλος ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
14.30 – 15.30 Ελαφρύ γεύμα
15.30 –18.00 Ποιότητα εκπαίδευσης – καινοτομία – εθελοντισμός
«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: καινοτομικές εφαρμογές»: Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Η αξιοποίηση της Τέχνης στη διαχείριση του άγχους: ισορροπία επαγγελματικής προσωπικής ζωής»: Γιούλη Τεντούρου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος «Εθελοντισμός και Εκπαίδευση»: Ξένια Κουτεντάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων «Ποιος μπορεί να γίνει Ραδιοφωνικός Παραγωγός; Καλές Πρακτικές και Στοιχεία Ποιότητας σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Απεξαρτημένων Ατόμων»: Παναγιώτης Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση: Εκπαιδευόμενοι προγραμμάτων
Συντονισμός: Άννα Τσιμπουκλή, Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
09.30 – 12.00 Ενδυνάμωση μέσα από τη μάθηση: Ο ρόλος της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
• Ελένη Καραντζόλα, Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης
• Χάρης Κοκκώσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
• Μαρία Τσαούση, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής Παρεμβάσεις: Εκπαιδευόμενοι Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, φοιτητές
Συντονισμός: Γιώργος Κουλαουζίδης, Καθηγητής-Σύμβουλος στο ΕΑΠ
12.30—15.00
Αναστοχασμός των συνέδρων (ομάδες) και Τελική Ολομέλεια
Συντονισμός : Αλέξης Κόκκος
12.00—12.30 Διάλειμμα

Εγγραφές
Για να δηλώσετε συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που
θα βρείτε στη διεύθυνση https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

Κόστος του Συνεδρίου
Η Ένωση προσπάθησε με κάθε τρόπο να περιορίσει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο: Για τα μέλη της Ένωσης και για τους φοιτητές κάτω των 25 ετών το κόστος είναι 40 ευρώ. Για μη μέλη το κόστος είναι 45 ευρώ. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Συνέδριο, θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό που σας αντιστοιχεί στους παρακάτω λογαριασμούς της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εθνική Τράπεζα 146/29607533, Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας στο έντυπο κατάθεσης της Τράπεζας.
Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής στην Τράπεζα, θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα δήλωσης της συμμετοχής.
Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εγγραφών είναι η Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2106012297 και 6979724757 (Χριστίνα Κόκκου)
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την OTE ACADEMY για τη δωρεάν φιλοξενία του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ : http://oteacademy.com/contact-us
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Οικονόμου 12, Αθήνα, 10683
Τηλέφωνο: 2106012297
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Φεβ 2013

Free Tools for eLearning Development


Free Tools for eLearning Development

23 Microsoft Free Teaching Tools for Educators
http://elearningindustry.com/23-microsoft-free-teaching-tools-for-educators-education

List of 18 Free Tools to Create Infographics for your Learners
http://elearningindustry.com/list-of-free-tools-to-create-infographics-for-your-learners

15 Social Learning Tools Every Online Educator Should Know About
http://elearningindustry.com/social-learning-tools-every-online-educator-should-know-about

List of 17 Free Screen Capturing Tools
http://elearningindustry.com/list-of-free-screen-capturing-tools

15 Free Podcast Tools
http://elearningindustry.com/free-podcast-tools
...


Ultimate List of 34 Free Music for eLearning Development
http://elearningindustry.com/ultimate-list-free-music-elearning-online-education

27 Free Survey Polls Quizzes Tools for eLearning
http://elearningindustry.com/free-survey-polls-quizzes-tools-for-elearning

List of 32 Free Photo and Image Editing Tools
http://elearningindustry.com/list-of-free-photo-and-image-editing-tools

15 Free Testing and Quizzing Tools for Online Education
http://elearningindustry.com/free-testing-tools-for-online-education

19 Free Text To Speech tools for Educators
http://elearningindustry.com/19-free-text-to-speech-tools-educators-tts-teachers

You may also find useful:

Authoring Tools

Free Authoring Tools for eLearning - 13 Authoring Tools
http://elearningindustry.com/free-authoring-tools-for-elearning

List of Authoring Tools: Part 1 - 50 Authoring Tools

http://elearningindustry.com/list-of-authoring-tools-part-1

List of Authoring Tools: Part 2 - 40 Authoring Tools
http://elearningindustry.com/list-of-authoring-tools-part-2

List of Authoring Tools: Part 3 - 37 Authoring Tools
http://elearningindustry.com/37-authoring-tools

Learning Management Systems

The Ultimate list of Open Source Learning Management Systems
http://elearningindustry.com/top-open-source-learning-management-systems

List of Learning Management Systems: Part 1 - 70 LMSs
http://elearningindustry.com/list-of-learning-management-systems-part-1

List of Learning Management Systems: Part 2 - 50 LMSs
http://elearningindustry.com/list-of-learning-management-systems-part-2

List of Learning Management Systems: Part 3 - 30 LMSs
http://elearningindustry.com/list-of-learning-management-systems-part-3


Posted By Christopher Pappas


Would you like to stay updated and get 1st the eLearning News?
Get the eLearning Professional Badge and Show your support to the "Leading Source for Professionals involved in the eLearning Industry" Just copy the HTML code or customize the eLearning Industry Pro badge for you site or blog by following the instructions!
http://elearningindustry.com/badge
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

31 Ιαν 2013

Adult Education Wikibook


T
he purpose of this wikibook is to build an online textbook that addresses the unique needs of adult learners in an agricultural and extension education context. This wiki is being created by adult learners for future generations of adult learners.


Table of Contents:
Adult Education Foundations
The Need for Adult Education
The Adult Learner
Adult Education Theory
Adult Education Philosophies
Best Practices in Adult Education
Adult Education Perspectives
Planning Programs for Adults
Program Planning Models
Planning Programs in Context: Agriculture and Extension Education
Building Support for Adult Programs
Knowing What to Teach Adults: Program Ideas and Priorities
Knowing How to Teach Adults: Program Objectives and Instructional Plans
Transferring Lessons to Life
Evaluating Adult Education for Organizational Learning
Managing Adult Education: Staffing, Budgeting, and Marketing
Personal Experiences in Educating Adults

Adult Education in Specific Situations

Read the Wikibook hereΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Ιαν 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ Β΄ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ».


Η
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης Σείριος θα πραγματοποιήσουν τριήμερο εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 15 ωρών για εκπαιδευτικούς Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης με θέμα « Η χρήση του Διαδικτύου: κίνδυνοι, αντιμετώπιση και πρόληψη». Η μεθοδολογία του σεμιναρίου στηρίζεται σε βιωματικές τεχνικές με βάση το ψυχοκοινωνικό μοντέλο πρόληψης το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.


Η θεματολογία αφορά την...


• Κατανόηση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου της εξάρτησης από το διαδίκτυο
• Ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού στην προαγωγή και πρόληψη του νέου από εξαρτητικές συμπεριφορές
• Συζήτηση διαχείρισης περιπτώσεων παιδιών εξαρτημένων από το διαδίκτυο 
• Σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος πρόληψης από το διαδίκτυο στη σχολική κοινότητα
Στόχος των σεμιναρίων είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν:
α) Τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του διαδικτύου 
β) Τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της χρήσης
γ) Το ρόλο των κοινωνικών δικτύων και των διαδικτυακών παιχνιδιών 
δ) Τους κινδύνους της μη ασφαλούς χρήσης (πχ cyber bulling, εξαπάτηση, παρενόχληση, διαδικτυακός τζόγος, κακόβουλο λογισμικό)
ε)Τους τρόπους ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ( προφύλαξη προσωπικών δεδομένων, κανόνες ασφάλειας, φίλτρα, κ.τ.λ )
στ) Τις συνέπειες της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου: τη συμπτωματολογία εξάρτησης που μπορεί κάποιος να αναπτύξει και τις επιπτώσεις αυτής στη ζωή και τις σχέσεις του.
ζ) Τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου που να βοηθάει την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και κατά συνέπεια να προλαμβάνει την ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως αυτή της κατάχρησης του διαδικτύου. 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες :
Σάββατο 23/02/2013 ώρα 10.00-15.00
Κυριακή 24/02/2013 ώρα 10.00-15.00
Δευτέρα 25/02/2013 ώρα 16.00-21.00
Θα συμμετάσχουν έως 20 εκπαιδευτικοί και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ» Ανατολικού Τομέα, διεύθυνση Καραμανλή 60,Θεσ/νίκη.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ η συμμετοχή και η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική όλες τις ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνα στελέχη εκπαίδευσης είναι ο κος Παπασταϊκούδης Γιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός και ο κος Τσούνης Ανδρέας, Κλινικός Ψυχολόγος. Τηλέφωνα επικοινωνίας για περαιτέρω ενημέρωση: 2310260715, 23102435169 (9.00-15.00μ.μ)
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με το πέρας της εκπαίδευσης. 
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή αποστέλλοντας με e-mail συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που σας που σας επισυνάπτουμε, στην Δ/νση Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ταχ.Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38β, τ.κ.: 54639, τηλ: 2310840295, Πληροφορίες:Α.Χασίδου, email: a.chasidou@thessaloniki.gr το αργότερο μέχρι την 08/02/2013. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Οι Έλληνες (ξανα)γράφουμε την ιστορία μας...


Σ
τη σελίδα http://edu4adults.titanpad.com/1? συνεχίζετε η συγγραφή της ιστορίας των 4 τελευταίων ετών. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορεί ο κάθε ένας και η κάθε μία από τους φίλους/ες αναγνώστες να συνεχίσει τη συγγραφή της ιστορίας από το σημείο που την άφησε ο προηγούμενος. Μέχρι τώρα πλήθος αναγνωστών έχουν καταθέσει την προσωπική τους άποψη για τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία.

Σημειώνεται, ότι η κατάθεση της άποψης μπορεί να γίνει είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι να συνεχίζετε την ιστορία από το σημείο που την άφησε ο τελευταίος συγγραφέας.

Ελάτε λοιπόν να (ξανα)γράψουμε όλοι μαζί τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Ιαν 2013

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»


Τ
ο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών».

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεωργία Ανδρέου, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που διέπουν την αποτελεσματική συγγραφή και ολοκλήρωση εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου...
Διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες/1 μήνας. Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κάθε Μάρτιο (έναρξη Μάρτιος 2013) και όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά. 

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, ο
κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το
εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.

Σκοπός του προγράμματος:
Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα έρευνας, συγγραφής και ολοκλήρωσης εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εργαλείων για τη σύνταξη περιλήψεων και επιστημονικών εργασιών καθώς
και την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αφετέρου παραδείγματα εφαρμογής του θεωρητικού πλαισίου στην ακαδημαϊκή πράξη.

Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
 Τεχνικές περίληψης
 Ακαδημαϊκή δεοντολογία και λογοκλοπή
 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών

Διδάσκοντες:
Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες.

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στο αντικείμενο «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»

Κόστος συμμετοχής:
Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 60 € και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις των τριάντα ευρώ (30€) η καθεμία. Η 1η δόση θα καταβληθεί με την εγγραφή (τέλη Φεβρουαρίου), ενώ η 2η στο μέσον του Προγράμματος (15 Μαρτίου).
Καταβολή Διδάκτρων (με την έναρξη του προγράμματος):
Τα δίδακτρα θα καταβληθούν στην Alpha Bank, στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935
ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935
Κωδικός έργου: 4165.0024

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος) από τη Δευτέρα 14/01/2013 έως και την Παρασκευή 22/02/2013, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
(Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από τη διεύθυνση: www.kek.uth.gr)
 Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 Αποδεικτικό Τίτλου/ων Σπουδών (απλή φωτοτυπία) (για ήδη πτυχιούχους) ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος (για προπτυχιακούς φοιτητές)
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με το χρόνο απόσυρσης δικαιούνται επιστροφή διδάκτρων. Οι χρεώσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Πριν την έναρξη των μαθημάτων 0%
1η εβδομάδα μαθημάτων 25%
2η εβδομάδα μαθημάτων 50%
3η εβδομάδα μαθημάτων 75%
Μετά από την 3η εβδομάδα μαθημάτων 100%

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις :
 galantomos@aegean.gr & andreou@uth.gr (κατά προτίμηση) ή στο τηλέφωνο 00357 99105036 ή
6945 719410 (Δρ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Παρασκευή έως Κυριακή 11:00-14:00)
 Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail: kek@uth.gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Ιαν 2013

«Mobile Learning, Η Μάθηση μέσω Κινητών Συσκευών»


Του Νίκου Αμανατίδη, (Δάσκαλος, 3/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ., Υποψήφιος Διδάκτορας LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY), στο 2 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείμενο αυτό επιχειρεί να ορίσει αλλά και να εξετάσει πολύπλευρα την έννοια της μάθησης με τη χρήση φορητών συσκευών, handheld devices, mobile devices, portable technologies. Η μάθηση με τη χρήση των συσκευών αυτών αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια διεύρυνσης και ανάπτυξης του μαθησιακού ορίζοντα στη σημερινή σύγχρονη, έντονα ανταγωνιστική κοινωνία της διαρκούς μετακίνησης πληθυσμών αλλά και μαθητικού δυναμικού, πτώσης συνόρων αλλά και εμφάνισης νέων πολύμορφων καθώς επίσης και πολυσύνθετων μαθησιακών και διδακτικών αναγκών. Για μια ισότιμη, παραγωγική και επιτυχή συμμετοχή στο σύγχρονο ,ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό κόσμο, γεννάται μια έντονη ανάγκη για δια βίου μάθηση καθώς και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε μια αέναη προσπάθεια για ομαλή, απρόσκοπτη και παραγωγική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Σημαντικό ρόλο στη χρήση της μορφής αυτής εκπαίδευσης παίζει το κατάλληλο παιδαγωγικό μοντέλο μάθησης, διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης που θα αποτελέσει επιτυχή επιλογή με εμφάνιση απτών, αναγνωρίσιμων και καρποφόρων γνωστικών
αποτελεσμάτων από τους μαθητές. Εξετάζονται τα μέσα, μοντέλα, δυνατότητες, προοπτικές, χρήσεις, σχέδια διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης, καθώς και τα εκπαιδευτικά σενάρια με το συγκεκριμένο είδος μάθησης,(mobile learning), μελλοντικές προοπτικές αλλά και προβλήματα καθώς και δυνατότητες επίλυσης και αντιμετώπισής τους. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην προσέλκυση αλλά και ενσωμάτωση των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες τόσο σε γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο αλλά και σε δυνατότητες προσαρμογής στο σχολικό και γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον με την υιοθέτηση και χρήση προσαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης,(tailor made instruction and learning processes), στο επίπεδο και ανάγκες των μαθητών αυτών. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών έχει αποδειχθεί ότι ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλλει, με τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων, και των μοντέλων μάθησης και διδασκαλίας, στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων από τους μαθητές, αναγκαίων για το σύγχρονο κόσμο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φορητές συσκευές, παιδαγωγικό μοντέλο, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, εκπαιδευτικά σενάρια

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Ιαν 2013

Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Τ
ων Στυλιανής Γιαγλή (Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Γεώργιου Γιαγλή (Νευρολόγος-Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιo) και Μαρίας Ι. Κουτσούμπα (Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)


Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Volume 6, Number 1 & 2, 2010 Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

Περίληψη
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδιαίτερη δομή και στόχους όπου ο εκπαιδευόμενος είναι ανεξάρτητος από τη συνεχή παρουσία του διδάσκοντα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα την ύπαρξη αυτονομίας στη μάθηση. Η έννοια της αυτονομίας αφορά στο δικαίωμα που έχει το εκπαιδευόμενο άτομο να αναλαμβάνει την ευθύνη της μαθησιακής του πορείας και, πιο συγκεκριμένα, να ορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και την αξιολόγηση της μαθησιακής του διαδικασίας. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της αυτονομίας στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, διερευνάται η έννοια της αυτονομίας σε σχέση με την εκπαίδευση από απόσταση, αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που εμφανίζονται στην προσπάθεια εφαρμογής της αυτονομίας σε τριτοβάθμια ιδρύματα και παρουσιάζεται μια πρόταση για τον τρόπο επίτευξής της. Διαπιστώνεται ότι η κληρονομιά που έχει αφήσει το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση της αυτονομίας. Ωστόσο υπάρχει αισθητή αισιοδοξία για τη στροφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προς παιδαγωγικές προσεγγίσεις περισσότερο μαθητοκεντρικές και αυτόνομες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τα παραπάνω επιτρέπουν την ανάδειξη μελλοντικών τάσεων, προβληματισμών, συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του από απόσταση εκπαιδευτικού συστήματος με τη βοήθεια της αυτονομίας στη μάθηση.

Έννοιες κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτονομία στη μάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, κάντε κλικ εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...