21 Μαΐ 2011

19 Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Παρουσίαση Εργασίας

Τ
ο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διοργανώνει το 19 Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή στις 20-22 Μαϊου 2011.


Την επίσημη σελίδα και το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να τα δείτε εδώ

Στο διεθνές συνέδριο, οι Γαρίτσης ,Ι.*, Κουθούρης, Χ.**, Καρακατσάνης, Κ.*, Σωτηρούδας, Β.***
*Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή
** Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τρίκαλα
*** Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
παρουσιάζουμε εργασία μας με θέμα:
Διαφοροποίηση των παραγόντων μάθησης, κοινωνικής και ψυχικής υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικής "πράσινης διαμόρφωσης" των σχολικών αυλών.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Μαΐ 2011

Blended Learning

Μεταπτυχιακή εργασία των Μαρίνας Χαραλαμπίδη και Μαριλένας Μαυρουδή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση
Νοέμβριος 2007

Εισαγωγή
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας και η αυξανόμενη παραγωγή νέων
γνώσεων δεν άφησε φυσικά ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης (Κόκκινος, 2005). Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης προκειμένου να συμβαδίσει με τις σύγχρονες τάσεις αποτελεί αναγκαιότητα αφού μέσω αυτής ο αυριανός πολίτης προετοιμάζεται κατάλληλα για την ένταξη του στην κοινωνία. Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση σήμερα είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών, διαμορφώνονται συνεχώς νέα περιβάλλοντα μάθησης που αξιοποιούν την τεχνολογία, άλλα με βάση τεχνοκεντρικές και άλλα με βάση μαθητοκεντρικές αντιλήψεις (Αναστασιάδης, 2007).
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο διδασκαλίας που κάτω από ορισμένες παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής (Αναστασιάδης, 2007).

Για να δείτε την πλήρη εργασία (αρχείο doc) κάντε κλικ εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Μαΐ 2011

Οι εκπαιδευόμενοι βγαίνουν κερδισμένοι από την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα

Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2011
Για άμεση δημοσίευση
www.cedefop.europa.eu

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζουν έχουν πολλά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα:
- αυξάνουν το κίνητρο των εκπαιδευομένων για μάθηση,
- σφυρηλατούν ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής μάθησης,
- αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση και
- βελτιώνουν τις προοπτικές των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας.
Για να διασφαλιστεί όμως η επιτυχία τους, τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με προσοχή, και να πραγματοποιείται σωστή αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων και καλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών...


Στο ενημερωτικό σημείωμα αυτού του μήνα σκιαγραφούνται οι βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάζονται τα δυνητικά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους.  Τέτοιου είδους αναλυτικά προγράμματα αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη – όχι μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και στην ανώτερη εκπαίδευση, και σταδιακά στη γενική εκπαίδευση. Για να διερευνήσει το θέμα αυτό, το Cedefop ξεκίνησε συγκριτική έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε 32  ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εκπόνηση των νέων αυτών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών εξετάστηκαν στο πλαίσιο της 2ης διεθνούς διημερίδας του Cedefop με τίτλο «Curriculum innovation and reform: an inclusive view to curriculum  change (Καινοτομία και μεταρρύθμιση στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: μια συνολική θεώρηση των αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών) που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2011  στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 45 εμπειρογνωμόνων από 20 ευρωπαϊκές χώρες. 


Περισσότερες πληροφορίες
1. Ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop: Στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κάθε εκπαιδευόμενος μετράει
2. Διεθνής διημερίδα για την καινοτομία και μεταρρύθμιση στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: παρουσιάσεις και εργασίες
Επικοινωνία:
Ιωάννα Νέζη: Γραφείο Τύπου, τηλ. +30 2310 490186, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
ioanna.nezi@cedefop.europa.eu
Gerd Oskar Bausewein: Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνίας και πληροφοριών, 
τηλ. +30 2310 490288, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Μαΐ 2011

Θέματα Εξετάσεων στη θεματική ενότητα ΕΚΠ51 του ΕΑΠ

Κατηγορίες θεμάτων:

1. Έλεγχος, σχολιασμός και τεκμηρίωση της πληρότητας και καταλληλότητας του σχεδιασμού, υλοποίησης και συγγραφής μίας ερευνητικής εργασίας που είναι στη διάθεση των εξεταζόμενων φοιτητών (για παράδειγμα άρθρο εμπειρικής έρευνας).

2. Δόμηση σχεδίου εμπειρικής έρευνας για τη διερεύνηση μιας διάστασης του θεματικού πεδίου: «…..» (για παράδειγμα του θεματικού πεδίου: «Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού»).

3. Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των ακόλουθων αξόνων: διάσταση προς διερεύνηση, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας, μέθοδος συλλογής δεδομένων.

4. Σύνταξη απάντησης σε δραστηριότητα/-ες του Εγχειριδίου Μελέτης.

...

Παραδείγματα θεμάτων:
 1. Μία έρευνα ενδιαφέρεται να εξετάσει τη χρήση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές Λυκείου σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική τους προέλευση. Από τις απαντήσεις 200 μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας. Σε ποια συμπεράσματα θα οδηγηθεί ο/η ερευνητής/τρια;

Χρήση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών
Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Μέτρια/Μεγάλη Καθόλου/Μικρή Σύνολο
Χαμηλό 20 40 60
Μεσαίο 50 40 90
Υψηλό 33 17 50
Σύνολο 103 97 200

2. Πάνω από 30 θέματα σε ένα αρχείο Word. Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο

3. Θέματα Εξετάσεων 2007

4. Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων 2007


Ενημέρωση: Σχετικά κυκλοφορεί το βιβλίο μου με τίτλο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας"  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Μαΐ 2011

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τ
ου Αθανάσιου Νταραντούμη, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)


Παρουσίαση σε ημερίδα του ΤΕΙ Λαμίας, 17/12/2007

Για την παρουσίαση σε μορφή pdf πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Μαΐ 2011

Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτών στη Διαδικτυακή Μάθηση - Παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται στην ομαδική εργασία που εκπονήθηκε στο πρόγραμμα του ΙΔΕΚΕ με τίτλο "Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτών στη Διαδικτυακή Μάθηση" διάρκειας 25 ωρών.Την εκφώνηση και τις προδιαγραφές της εργασίας μπορείτε να τις δείτε εδώ
Την πλήρη εργασία μπορείτε να τη δείτε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...