22 Οκτ 2011

Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες!!!


Σε λίγες μέρες εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις πρότυπες εκδόσεις


το βιβλίο μου με τίτλο 

"Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας"

Περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση και τη βιβλιοπαρουσίαση που θα ακολουθήσει, σε λίγες μέρες... Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Οκτ 2011

Το παιχνίδι στη θεωρία του Βυγκότσκι

Των Κοτσακώστα Μ., Καρανταΐδου Στ., Μιχαλόπουλος Γ., Σωμαράκης Σ.

Εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων της Θ. Ανθογαλίδου.
Επιμέλεια, διορθώσεις Θ. Ανθογαλίδου

Πηγή:
Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 2, τεύχος 1, Μάιος του 2000
http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/Praxis/Kotsakosta.html

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικά
1.1 Γενικά για το Παιχνίδι
1.2 Θεωρίες του Παιχνιδιού
1.3 Οι αντιλήψεις του Vygotsky για το Παιχνίδι
1.4 Ιστορική και Πολιτισμική προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Vygotsky
Συμπεράσματα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Οκτ 2011

Ο ρόλος της/του εκπαιδεύτριας/-τη ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Των Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ιωάννας (1) και Δημητρόπουλου Ανδρέα (2)
1. Λέκτορας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Δρ.Φ. Ειδικής Αγωγής. Εκπαιδευτικός-Εκπαιδευτής Ενηλίκων Σ.Ε.Π.-Ε.Α.Π.

Περίληψη
Οι μεταβολές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία, έχουν τεράστια επίδραση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον και η προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης πέρα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρουν δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σ’ ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να εφοδιάσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-νους με προσόντα, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του χώρου της απασχόλησης. Κεντρικό πρόσωπο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η/ο εκπαιδεύτρια/-τής ενηλίκων, που καλείται να παίξει ένα διαρκώς διευρυνόμενο συμβουλευτικό ρόλο. Η παρούσα έρευνα οριοθετεί τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου
της/του εκπαιδεύτριας/-τή ενηλίκων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικά με την άσκηση του ρόλου αυτού από τις/τους διδάσκουσες/διδάσκοντές τους Συμβούλους-Καθηγήτριες/-τές.

Λέξεις Κλειδιά: Διά βίου Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο των Παπαβασιλείου και Δημτρόπουλου, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Οκτ 2011

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

Του Χαράλαμπου Μουζάκη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια
1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά
25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις θεωρητικές αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και και στις αλλαγές που επιφέρει στο πεδίο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας προσεγγίζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών και μελετών περίπτωσης.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο του Χράλαμπου Μουζάκη, πατήστε εδώ


Πηγή Ανάκτησης:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/790 Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Οκτ 2011

“I DON’T KNOW WHAT TO BELIEVE...”

Making sense of science stories

This leaflet is for people who follow debates about science and medicine in the news. It explains how scientists present and judge re s e a rch and how you can ask questions of the scientific information presented to you.

SUMMARY
•Science has a system for assessing the quality of research before
it is published. This system is called peer review.

•Peer review means that other scientific experts in the field
check research papers for validity, significance and originality –
and for clarity.

•Editors of scientific journals draw on a large pool of suitable
experts to scrutinise papers before deciding whether to publish
them.

•Many of the research claims you read in newspapers and
magazines, find on the internet, or hear on television and the
radio are not published in a peer-reviewed journal.

•Some of this research may turn out to be good but much of it is
flawed or incomplete. Many reported findings, such as claims
about “wonder cures” and “new dangers”, never come to anything.

•Unpublished research is no help to anyone. Scientists can’t repeat
or use it and as a society we can’t base decisions about our public
safety – or our family’s health for example – on work that has a
high chance of being flawed.

•So, no matter how exciting or compelling new scientific or medical
research is, you must always ask…
Is it peer reviewed? If not, why not?
If it is peer reviewed, you can look for more information on what
other scientists say about it, the size and approach of the study and
whether it is part of a body of evidence pointing towards the same
conclusions

To read the hole leaflet click here Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Οκτ 2011

Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο

Των Αγγελικής Κοτζαμάνη, Γιώργου Λαφαζάνη και Κωνσταντίνας Σκλάβου

Επιστημονική Ευθύνη: Πέτρος Μπερερής, Παιδαγωγός Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.).

Γενικός Στόχος:

Σκοπός της πρώτης Ενότητας αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται στις αρχικές συναντήσεις μιας ομάδας συμβουλευτικής ενηλίκων αλλοδαπών και παλιννοστούντων για τη γνωριμία των μελών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή, αλλά και για την περιγραφή του στόχου και των επιμέρους σκοπών της ομάδας...


Για να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο (αρχείο pdf, 250 σελ.) πατήστε εδώ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Οκτ 2011

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Των Χριστίνας Κυριαζή (1), , Μαρίας Μιχαλοπούλου (1), , Βασιλικής Ζήση(2), Γιάννη Θεοδωράκη (2) & Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου (1)

(1) ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(2) ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, τόμος 5 (2), 264 – 272
Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007

Περίληψη
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή και αξιολόγηση των λειτουργικών ικανοτήτων ατόμων τρίτης ηλικίας και η σύγκριση των στοιχείων που παρέχονται από τη χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς και δοκιμασίας πεδίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 447 άτομα τρίτης ηλικίας (166 γυναίκες και 281 άνδρες), ηλικίας 60 ετών και άνω (ΜO=73.3, TA = 6.2 έτη), τα οποία διαβίωναν ανεξάρτητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου που εξέταζε τη δυνατότητα πραγματοποίησης βασικών (ΒΔΚΔ) και επικουρικών (ΕΔΚΔ) δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης (ΟΑRS, McCusker et al., 1999) και μέσω δοκιμασιών πεδίου οι οποίες αξιολογούν την απόδοση κατά την εκτέλεση δεξιοτήτων που προσομοιάζουν αυτές της καθημερινής διαβίωσης (Physical Performance Test, Reuben & Siu, 1990). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν σε θέση να εκτελέσουν δίχως βοήθεια βασικές (78.1%) και επικουρικές (73.2%) δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και παρουσίασαν πολύ καλό επίπεδο φυσικής απόδοσης (59.7%) κατά την προσομοιωμένη εκτέλεση στη δοκιμασία πεδίου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη δημοσίευση, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...