13 Οκτ 2012

Albert - e-learning : Παιχνίδι για ενηλίκους αναφορικά με το elearning


T
o δίκτυο e-ruralnet ανέπτυξε την αγγλική έκδοση του Παιχνιδιού που αποτελεί μια εισαγωγή στο τι είναι η ηλεκτρονική μάθηση και πως μπορεί κάποιος να βρει εκπαιδευτικά προγράμματα βάση των αναγκών του


Δοκιμάσετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ και επιλέξτε ως γλώσσα την Ελληνική

Πηγή Ανάρτησης:
https://sites.google.com/site/morethangames23/to-dos


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Οκτ 2012

Δωρεάν εργαλείο ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων


T
o Xerte είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων (authoring tool), που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Νότινγκαμ.

Προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων, είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση και σχετικά απλό στη χρήση.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Οκτ 2012

Δύο εξαιρετικοί τόμοι για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη συμβουλευτική


Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο του Κωνσταντίνου Κιουρτσή

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε δύο εξαιρετικούς τόμους (φυσικά δεν είναι οι μοναδικοί) για όσους εμπλέκονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη συμβουλευτική. Ο ένας τόμος υποστήριξε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο άλλος τόμος υποστήριξε την εκπαίδευση των στελεχών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) όπως είναι τα Σχολεία 2ης Ευκαιρίας, οι Σχολές Γονέων κά. Είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω (σ.σ. ο Κωνσταντίνος Κιουρτσής) το εκπαιδευτικό υλικό και των δύο τόμων αφενός ως επιμορφωτής του ΜΠΕ για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και αφετέρου ως εκπαιδευτής των στελεχών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δομές της ΓΓΔΒΜ.
Οι δύο αυτοί τόμοι είναι διαθέσιμοι στα έγγραφα:
sxeseis_sxolikh_taxh &
syy ylikoΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Οκτ 2012

ARTiT: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


Δ
ημοσιεύθηκε το 5ο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTiT: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ», όπου η Eπιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ο Συντονιστής του Προγράμματος.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.artit.eu

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Οκτ 2012

Η συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Διπλωματική εργασία της συναδέλφου ΠΕ03 Χριστίνας Ζουρνά
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Θεσσαλονίκη, 2012

Βασικός σκοπός αυτής της εμπειρικής ποιοτικής έρευνας ήταν να μελετήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το ποιοτικό υλικό συγκεντρώθηκε αρχικά με ομάδα εστίασης, όπου αναδύθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα και διευκρινίστηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους διαμορφώθηκε ο πιλοτικός οδηγός συνέντευξης και στη συνέχεια, με εστιασμένες συνεντεύξεις σε βάθος, εκπαιδευτικών που γνώρισαν το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μαθητευόμενοι και το έχουν υιοθετήσει ως διδακτική μέθοδο στην πράξη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν το Εκπαιδευτικό Δράμα καθοριστικό για την επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη που βίωσαν από τότε που το γνώρισαν, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό εργαλείο στη διδακτική τους πρακτική, ουσιαστικό βοήθημα στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας, μία μέθοδο καινοτόμα, ολιστική, βιωματική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική, διεπιστημονική, μια προσέγγιση κατάλληλη για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους με το Εκπαιδευτικό Δράμα ενίσχυσε την πίστη τους στην αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης, ενδυνάμωσε το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών, ισχυροποίησε την επαγγελματική τους ταυτότητα, τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες, συνεργασίες και ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσα και έξω από το σχολικό χώρο, συνέβαλε στην αυτογνωσία τους, στη γενικότερη ωφέλειά τους ως προσωπικοτήτων και στην κοινωνική τους αφύπνιση. Υπακούοντας στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο κοινωνικής κατασκευής της μάθησης, σύμφωνο προς τις σύγχρονες θεωρίες εγκαθιδρυμένης γνώσης, αυθεντικής μάθησης, αλλαγής και επικοινωνίας, το Εκπαιδευτικό Δράμα προτείνεται από τους συμμετέχοντες να εισαχθεί ως μέθοδος προσέγγισης του Αναλυτικού Προγράμματος στην τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία του 21ου αιώνα, ένα χώρο μάθησης, ανάπτυξης, δημιουργίας.

Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικό δράμα
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ομαδοσυνεργατική βιωματική μέθοδος
Educational drama
Professional development of secondary teachers

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Χριστίνας Ζουρνά, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Οκτ 2012

Εκπαίδευση εμψυχωτών ομάδων με τη μη κατευθυντική παρεμβατική μέθοδο του Michel Lobrot


Διπλωματική εργασία της Κυριακής Δούδη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κατεύθυνση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη, 2012

Για να διαβάσετε τη μεταπτυχιακή εργασία της Κυριακής Δούδη (αρχείο pdf, 126 σελίδες), πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Οκτ 2012

Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών


Τ
ων Νικόλαου Σκίκου, Βιργινίας Λουκά, Ευστάθιου Ζωγόπουλου & Άγγελου Μοσχούδη από τα πρακτικά του 2oυ Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την επανάσταση στο χώρο των νέων τεχνολογιών, την παγκοσμιοποίηση και τη ψηφιοποίηση της πληροφορίας. Ειδικά η διάχυση της πληροφορίας με ηλεκτρονικά μέσα δημιούργησε νέα δεδομένα και επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία και φυσικά στην εκπαίδευση. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθίσταται αυτονόητη και αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η εφαρμογή, επομένως, καινοτόμων μεθόδων, όπως, αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που θα παρέχει δια βίου επιμόρφωση, με αποτελεσματικό, ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο, είναι πλέον αναγκαιότητα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, καταργεί τους περιορισμούς της συμβατικής διδασκαλίας, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν για άμεση επικοινωνία και πρόσβαση σε πηγές γνώσης και πληροφόρησης, δίνουν τη δυνατότητα για την αναζήτηση και την ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της επιμόρφωσης. Κυρίως όμως, βοηθούν στην αξιοποίηση και περαιτέρω ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επιμόρφωση, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...