19 Μαΐ 2019

Η Ερασιτεχνική Ενασχόληση με το Θέατρο ως Εργαλείο Μάθησης για τους Ενήλικες - Διπλωματική Εργασία


Διπλωματική εργασία της Μαρίας Φλεσσα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Ατυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα που διεξήχθη στην παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στο να διερευνήσει εάν το θέατρο λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, θέλει να διερευνήσει εάν η ερασιτεχνική ενασχόληση των ενηλίκων με το θέατρο αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία. Προϋπόθεση για το εγχείρημα αυτό ήταν η συλλογή πληροφοριών ποσοτικού χαρακτήρα και γι' αυτό επιλέξαμε ως τεχνική/εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εξήντα επτά ενηλίκους ερασιτέχνες ηθοποιούς, οι οποίοι είναι μέλη Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων του Δήμου Κορινθίων...

Για να δείτε/κατεβάσετε την εργασία της Μαρίας Φλέσσα...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Απρ 2019

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών - Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης


Π
ράξη: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Δράση 6:Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου

Υποδράση 6.1: Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης
Υπεύθυνη: Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Απρ 2019

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής


Τ
α πρακτικά του 2ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Απριλίου 2018 μπορείτε να τα κατεβάσετε...κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Απρ 2019

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα


Τ
α πνευματικά δικαιώματα της παρούσας έκδοσης ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανένα μέρος της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αναμεταδοθεί για εμπορικό σκοπό σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικό (CD-Rom, διαδίκτυο, κ.λπ.) είτε μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, της καταγραφής ή κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών ή συστήματος ανάκτησης δεδομένων, χωρίς την έγγραφη άδεια του Τμήματος παραγωγής εγγράφων και δημοσιεύσεων (publishing@coe.int), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (με αντίγραφο στο European Youth Centre Budapest, 1-3 Zivatar utca, H-1024 Βουδαπέστη, Ουγγαρία, email: eycb.secretariat@coe.int).


Η αναπαραγωγή υλικού της παρούσας έκδοσης επιτρέπεται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ορθή αναφορά της πηγής.

Η παρούσα έκδοση έγινε με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού  οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009–2014 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα
ISBN 978-960-85913-2-5

Για να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Απρ 2019

Πλήθος βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης για την "Εκπαίδευση Ενηλίκων"


Σ
τον παρακάτω σύνδεσμο της "Ανοικτής Βιβλιοθήκης" 


υπάρχει πλήθος βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή την Εκπαίδευση Ενηλίκων.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα:
«Εγχειρίδιο εκπαιδευτή ενηλίκων»
«Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων»
«Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων» – Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής
«Διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων»

Για να κατεβάσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία...


κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...