ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Μαρ 2010

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Φύλλο Προσδοκιών είναι ανώνυμο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση των εκπαιδευομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτή η προσφορά του από τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με όσο το δυνατό περισσότερη ειλικρίνεια. Οι απαντήσεις σας είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικές...

1. Το συγκεκριμένο μάθημα το επέλεξα διότι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Οι στόχοι αυτού του μαθήματος πιστεύω πως πρέπει να είναι:
3. Αυτό που πιστεύω πως θα με διευκολύνει σε αυτό το μάθημα θα είναι:

4. Αυτό που πιστεύω πως θα με δυσκολέψει σε αυτό το μάθημα θα είναι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Αυτό που προσδοκώ από το συγκεκριμένο μάθημα είναι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν σημειώνοντας
στο κουτάκι με την
απάντηση που πιστεύεις πως σε αντιπροσωπεύει (μπορείς να σημειώσεις περισσότερες από
μία). Στις ερωτήσεις χωρίς κουτάκι απαντήστε περιφραστικά.
6. Σε αυτό το μάθημα αυτό θα ήθελα να:
χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους διδακτικές μέθοδοι
γίνεται εργασία κατά ομάδες
γίνουν μικρά projects
χρησιμοποιηθούν κυρίως εποπτικά μέσα
συμμετέχω ενεργά στον τρόπο διδασκαλίας
γίνεται μόνο διάλεξη
γίνονται παρουσιάσεις των εργασιών των εκπαιδευομένων
συμμετέχουν και άλλοι επισκέπτες-εκπαιδευτές
Ποια είναι η άποψή σου για τις διδακτικές μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο
συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Στο μάθημα αυτό, θα ήθελα ο εκπαιδευτής μου:
να ανταποκριθεί στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα μου
να με βοηθήσει να κατανοήσω τα όσα λέγονται σε κάθε σεμινάριο
να θέτει ο ίδιος τους στόχους στην αρχή κάθε σεμιναρίου χωριστά
να μου παρέχει σε κάθε σεμινάριο το κατάλληλο υλικό για να κατανοώ τα όσα λέγονται
να είναι δημοκρατικός και να μου συμπεριφέρεται ως ίσος προς ίσο
να μην κάνει πολλές ερωτήσεις
να έχει όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους
Ποια είναι η άποψή σου για το ρόλο του εκπαιδευτή στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Στο μάθημα αυτό ο ρόλος μου θα ήθελα να είναι:
πολύ ενεργός και να συμμετέχω σε ό,τι λέγεται
ουδέτερος και να συμμετέχω μόνο όταν θα μ’ ενδιαφέρει κάτι που λέγεται
όσο το δυνατό πιο μικρός και διακριτικός
διευκολυντικός στις σχέσεις μου με τους άλλους εκπαιδευόμενους
καθοδηγητικός σε σχέση με τον εκπαιδευτή μου
Ποια είναι η άποψή σου για το ρόλο των εκπαιδευομένων στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Στο μάθημα αυτό θα προτιμούσα να:
μου δοθεί ένα σχετικό σύγγραμμα στην αρχή των σεμιναρίων για να κατανοώ καλύτερα τα όσα
λέγονται
κρατώ σημειώσεις και να μου δοθεί σχετικό σύγγραμμα στο τέλος του μαθήματος
μου δίνεται έγγραφο πληροφοριακό υλικό σε κάθε σεμινάριο χωριστά
μου δώσει ο εκπαιδευτής σχετική βιβλιογραφία για το μάθημα την οποία θα ψάξω στη
συνέχεια μόνος/η μου
μου προτείνει ο εκπαιδευτής μου το θέμα της εργασίας μου
να επιλέξω μόνος/η μου το θέμα της εργασίας μου
μου προτείνει ο εκπαιδευτής μου τη σχετική με το θέμα της εργασίας μου βιβλιογραφία
να επιλέξω μόνος/η μου τη σχετική με το θέμα της εργασίας μου βιβλιογραφία
να παρουσιάσω την εργασία μου
να μην παρουσιάσω την εργασία μου
Ποια είναι η άποψή σου για την παροχή πληροφοριακού υλικού και τον τρόπο επιλογής, οργάνωσης
και συγγραφής της εργασίας σου στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Η αξιολόγηση αυτού του μαθήματος θα ήθελα να γίνει:
σε σχέση με τους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους
σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας
σε σχέση με το περιεχόμενο των ενοτήτων και το διδακτικό υλικό που μου παρέχεται
σε σχέση με το ρόλο του εκπαιδευτή
στο τέλος του μαθήματος συνολικά
σε κάθε σεμινάριο χωριστά
στο τέλος κάθε ενότητας
Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Η αξιολόγηση μου στο μάθημα αυτό θα προτιμούσα να γίνει:
με βάση την εργασία και τη συμμετοχή μου στο μάθημα
με ένα τελικό υποκειμενικό τεστ αξιολόγησης
με βάση την εργασία μου και ένα τελικό υποκειμενικό τεστ αξιολόγησης
σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος με υποκειμενικό τεστ σε κάθε σεμινάριο χωριστά
με τη χρήση μεθόδων αυτό-αξιολόγησης
με ετερο-αξιολόγηση
με ένα τελικό αντικειμενικό τεστ αξιολόγησης
με βάση ένα τελικό αντικειμενικό τεστ αξιολόγησης και την επίδοσή μου στην εργασία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου έως 40% στην τελική βαθμολογία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου έως 50% στην τελική βαθμολογία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου από 60% και πάνω στην τελική βαθμολογία
Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο αξιολόγησης σου στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Η ημέρα και οι ώρες συνεργασίας μου με τον εκπαιδευτή μου θα πρότεινα να είναι:
Ημέρα: -------------------------------- Ώρες: από---------------------πμ/μμ - έως---------------------πμ/μμ
12. Από την εμπειρία σου ως εκπαιδευόμενος/η, τί επιπλέον θέλεις να πεις στον εκπαιδευτή που θα
τον διευκόλυνε στην επιλογή των στόχων, του περιεχομένου, των τρόπων μεθόδευσης της
διδασκαλίας και των τρόπων αξιολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να πεις για τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του
συγκεκριμένου μαθήματος και δεν το είπες μέχρι τώρα, σημείωσέ το εδώ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...