ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

20 Μαρ 2010

Πρόγραμμα: Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων-2»


Το πρόγραμμα «Ήρων-2» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό δημόσιο...

Στόχος

Οι συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών, η διαρκής ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στην απασχόληση για διεύρυνση της χρήσης εργαλείων πληροφορικής δημιουργούν μια νέα ευαίσθητη ομάδα πολιτών, τους «ψηφιακά αναλφάβητους». Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν κατέχει βασικές δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες, αδυνατεί να συμμετάσχει ενεργά στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακό αυτό χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει το πρόγραμμα «Ήρων-2».
Συμμετέχοντες
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην πληροφορική, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω των 18 ετών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατό περισσότερα άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μετανάστες, φυλακισμένοι, άτομα με αναπηρία, αθίγγανοι και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει δωδεκαετή βασική εκπαίδευση.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι, να διδαχθεί αρχικά ένας βασικός κορμός ύλης που είναι απαραίτητος σε όλους τους εκπαιδευόμενους (Λειτουργικό Σύστημα Windows) και οι υπόλοιπες ενότητες (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου και προγράμματα παρουσιάσεων) να διδάσκονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.
Συγκεκριμένα διδάσκονται:
• Βασικές έννοιες πληροφορικής
• Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
• Η χρήση κειμενογράφου (Word)
• Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
• Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
• Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση κ.λπ.)
• Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
• Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών, ασφαλής χρήση από ανήλικους και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα παιδιά τους από πιθανούς κινδύνους κ.λπ.)

Διάρκεια – Πιστοποίηση του προγράμματος – Αιτήσεις συμμετοχής

Η εκπαίδευση διαρκεί 50 ώρες και ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εβδομάδων (5 ώρες ανά εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος. Τα μαθήματα, γίνονται κατά κύριο λόγο στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας και παρέχονται δωρεάν.

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες 76.800 άτομα μέσω της δημιουργίας 4.960 τμημάτων πανελλαδικά. Για τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο (2009-10) τα προβλεπόμενα τμήματα ανά περιφέρεια είναι:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΉΡΩΝ 2" ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2009-2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ 147
ΑΤΤΙΚΗΣ 608
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47
ΗΠΕΙΡΟΥ 70
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 134
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 49
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 347
ΚΡΗΤΗΣ 105
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 71
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 144
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 95
ΣΥΝΟΛΟ 1976

Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Εθνικής Αμύνης 8,
ΤΚ 54621
Τηλ: 2310 229582
E-mail: heron@dide-a.thess.sch.grRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...