28 Απρ 2012

Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;

Του Χρήστου Γκόβαρη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι μια πρώτη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και μια σκιαγράφηση των γενικών ευρωπαϊκών επιδιώξεων αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Επίσης, επιδιώκεται η λημματική ανάδειξη των πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, διδακτικής μεθοδολογίας, κινήτρων συμμετοχής, δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και γενικότερων παιδαγωγικών θεωριών.
Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή του οδηγού των επιμορφωτών ενηλίκων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση:
• Να ορίσετε την Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• Να προσδιορίσετε τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
• Να περιγράψετε τις πτυχές του επαγγελματικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Να κατανοήσετε τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες
• Να περιγράψετε τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Απρ 2012

Πρακτικά συνεδρίου "Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση"

Τ
α πρακτικά του συνεδρίου "Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση", που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την Ενική Σχολή Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας, στην Αθήνα, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, με συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων και Γάλλων εισηγητών μπορείτε να τα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Απρ 2012

Έχω κάνει 100 συνεντεύξεις. Τι να τις κάνω;

Της Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, αναπληρώτρια καθηγήτρια Προφορικής Ιστορίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακτήθηκε από το επιστημονικό περιοδικό του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Περίληψη

Παρά την αυξανόμενη χρήση συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας από Έλληνες επιστήμονες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, πολύ λίγα από αυτό το πλούσιο εμπειρικό υλικό ενσωματώνονται στην τελική έκδοση της δημοσίευσής τους. Κατά συνέπεια, χάνεται έτσι μια μοναδική ευκαιρία για μεγαλύτερη εμβάθυνση στην εμπρόθετη δράση ατομικών και συλλογικών υποκειμένων στις κοινωνικές και ιστορικές διαδικασίες. Αντ’ αυτού, υποστηρίζω, ότι οι προφορικές πηγές μπορούν να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο τόσο στην ανασύσταση του παρελθόντος όσο και στην ανάλυση της κοινωνικής μνήμης ως σημαντικού στοιχείου του παρόντος. Αυτό το άρθρο ερευνά τους λόγους αυτής της απροθυμίας εκ μέρους των Ελλήνων επιστημόνων να ενσωματώσουν προφορικό υλικό στις ερμηνείες τους και προτείνει δύο διαφορετικές μεθόδους για την ανάλυση των προφορικών συνεντεύξεων: την αφηγηματική μέθοδο που εισήγαγαν οι Gabriele Rosenthal και Fritz Schütze, μεταξύ άλλων, και την εθνο-κοινωνιολογική μέθοδο που προτείνεται από τον Daniel Bertaux.

Λέξεις-κλειδιά: προφορική ιστορία, ιστορίες ζωής, αφηγηματική μέθοδος, εθνο-κοινωνιολογική μέθοδος

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Απρ 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Των Peter Alheit & Stefania Bergamini

Στην αρχική  του μορφή το  παρόν άρθρο έχει περιληφθεί, στο Skevos Papaioannou κ.α.(Eds): Education, Culture and Modernization, Anogia Workbook:, vol. 1 Roskilde University, 1995


"Τη ζωή μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο προς τα πίσω. Στο μεταξύ πρέπει να τη ζούμε προς τα εμπρός". Αυτό το απόσπασμα από τα Φιλοσοφικά Κείμενα του Soren KIERKEGAARD (1 έχει γραφτεί εδώ και 150 χρόνια περίπου, αλλά ακόμα και σήμερα διατηρεί τη θεματική και φιλοσοφική του συνάφεια. Την περίοδο ακριβώς που οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης ενηλίκων) επιζητούν να κατανοήσουν τι είναι "βίος" - τροχιά ζωής (life course), καταγραφή του βίου (life record, βιογραφία (biography) (δες Alheit & Dausien 1992) - το ποικιλόνυμο αυτό φαινόμενο είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Πριν καλά καλά αποκτήσουμε μια σαφή αντίληψη για το τι θα μπορούσε να σημαίνει ο όρος σύγχρονη ζωή (modern life), τα δεδομένα έχουν αλλάξει κι έτσι τα προηγούμενα συμπεράσματα μας πρέπει να εξεταστούν εκ νέου (Evans 1993 σελ 5κ.ε ). Οι σύγχρονες "τροχιές ζωής" φαίνεται ότι έχουν γίνει πιο περίπλοκες: η εναλλαγή των φάσεων της ζωής κατά ένα προβλέψιμο τρόπο, τα γνωστά ως παραδοσιακά σχέδια ζωής (traditional life plans), έχουν αναδιαταχθεί και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συγκεκριμένες πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις από εκπαιδευτική πλευρά, τις οποίες δεν είναι δυνατό πλέον να τις παραβλέπουμε.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Απρ 2012

Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής"

Τ
α πρακτικά (αρχείο pdf, 23.7 Mb, 622 σελίδες) του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής" που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα 20-22 Απριλίου 2012, μπορείτε να τα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ

Στις σελίδες 373-380 των πρακτικών μπορείτε να βρείτε την εργασία που παρουσίασα στο συνέδριο με τίτλο "Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευόμενων Γονέων στους Κινδύνους του Διαδικτύου. Μια Μελέτη Περίπτωσης"
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...