13 Απρ 2013

Έρευνα: Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα


Των Ο. Γιωτάκου, Δ. Καράμπελα, Α. Καυκά
Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα

* Η εργασία αυτή βραβεύθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 5–8 Μαΐου 2011.

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης επίπτωσης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα, διερευνήθηκε η συσχέτιση των οικονομικών δεικτών ανεργία και μέσο εισόδημα της τελευταίας 20ετίας και των εξής δεικτών ψυχικής υγείας: εισαγωγές σε ψυχιατρική κλινική, επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα ψυχιατρικών κλινικών, αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες, θνησιμότητα και διαζύγια, την τελευταία 10ετία. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και από τα Νοσοκομεία Αιγινήτειο, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Γενικό Κρατικό Αθηνών και Ευαγγελισμός. Έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης. Δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας, αλλά και του μέσου εισοδήματος, και των νοσηλειών σε ψυχιατρική κλινική. Βρέθηκε...

Για να διαβάσετε τη συνέχεια της έρευνας πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Η “Ομπρέλα”
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Απρ 2013

Υλοποίηση του 6ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΑΠ


Τ
ο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 6ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες...Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του 6ου Κύκλου είναι τα εξής:

1. Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)

2. Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

4. Ανάλυση Επενδύσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

5. Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

7. Λογιστική Εταιρειών (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

8. Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

9. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

10. Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

11. Διοίκηση Μάρκετινγκ (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

12. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 22/4/2012

Καταβολή Διδάκτρων: μέχρι 2/5/2013

Έναρξη Παρακολούθησης: 10/5/2013

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι τη Δευτέρα 22/04/2013 την αίτηση που επισυνάπτεται σε αρχείο WORD (.doc) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (ως συνημμένο αρχείο) στη διεύθυνση eapkatartisi@gmail.com. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Ø να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την Γραμματεία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689391, ή

Ø να στέλνουν e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο eapkatartisi@gmail.com, ή

Ø να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το γραφείο του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη, Σταδίου 5, 2ος όροφος, Αθήνα 105 62.


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,


Δημήτρης Βασιλείου

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τραπεζικής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Απρ 2013

Εξαιρετικά χρήσιμα και δωρεάν προγράμματα για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων


Σ
τις σελίδες που αναφέρονται παρακάτω υπάρχουν εξαιρετικά χρήσιμες και ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογές για καθηγητές όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πλήρης μηχανογράφηση σχολείων

Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος

Διαχείριση Σχολικού Εργαστηρίου

Υπολογισμός Μορίων

Διαχείριση απουσιών

Διαχείριση Βαθμολογίας

Διαχείριση διδακτές ύλης

Αυτόματη δημιουργία και ΔΙΟΡΘΩΣΗ τεστ

Πολυτονική Γραφή

Διαχείριση Project

κ.ά.

Για να δείτε και κατεβάσετε απολύτως ΔΩΡΕΑΝ τις παραπάνω εφαρμογές...

κάντε κλικ για τη
Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος και τη Διαχείριση Σχολικού Εργαστηρίου εδώ

και για όλες τις υπόλοιπες εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Απρ 2013

Επιπολιτισμός και προσαρμογή μεταναστών μαθητών στα ελληνικά σχολεία: Η οπτική των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών


Του Βασίλη Παυλόπουλου (Επίκουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)
Προσκεκλημένη ομιλία στο 6ο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γονείς «Ψυχο-...παιδία», Αθήνα, Απρίλιος 2013

Περίληψη
Τα παιδιά και οι έφηβοι μετανάστες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη διπλή πρόκληση που συνεπάγονται οι διεργασίες της ανάπτυξης και του επιπολιτισμού. Εκτός από τους ενδοατομικούς παράγοντες, η προσαρμογή των μαθητών αυτών συναρτάται επιπλέον από τα σημαντικά κοινωνικά πλαίσια με τα οποία αλληλεπιδρούν καθημερινά, όπως η οικογένεια και το σχολείο. Επομένως, η έκβαση αυτής της πορείας δεν αφορά αποκλειστικά τους ίδιους τους μετανάστες μαθητές, αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στην παρουσίαση συνοψίζονται τα αποτελέσματα σειράς ερευνών που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από μέλη ΔΕΠ και επιστημονικούς συνεργάτες του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τον επιπολιτισμό και την προσαρμογή των παιδιών και εφήβων μεταναστών στη χώρα μας. Τα δεδομένα διαρθρώνονται σε τρεις άξονες: τα μεταναστόπουλα, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Διαπιστώνεται ότι τα παιδιά και οι έφηβοι μετανάστες, συγκριτικά με τους γηγενείς συμμαθητές τους, υστερούν σε τομείς της σχολικής προσαρμογής (επίδοση, επιμέλεια, διαγωγή, δημοτικότητα), αλλά όχι στην ψυχολογική προσαρμογή (αυτοεκτίμηση, ψυχική υγεία). Επίσης, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένη αντιξοότητα. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν το συνδυασμό των πολιτισμικών στοιχείων της χώρας καταγωγής και της ελληνικής κουλτούρας, ως τη στρατηγική επιπολιτισμού με τη θετικότερη έκβαση. Προς παρόμοια κατεύθυνση κινούνται τα ευρήματα που προκύπτουν από τη μελέτη των διεργασιών επιπολιτισμού των γονέων και των στάσεων των εκπαιδευτικών. Η ισχύς των παραπάνω συμπερασμάτων δεν αναμένεται να διαφοροποιείται την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπαγορεύοντας έτσι την ανάγκη για υιοθέτηση ανάλογων δράσεων σε επίπεδο ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και μεταναστευτικής πολιτικής.

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το αρχείο της προσκεκλημένης ομιλίας του Βασίλη Παυλόπουλου...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Ημερίδα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ»


Την Τρίτη 9/4/2013 θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ημερίδα με θέμα:
«Η Εκπαίδευση/Επιμόρφωση σε μια Διοίκηση που αλλάζει».

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις εργασίες της ημερίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ...

http://www.ekdd.gr/ekdda/stream/live.php

Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Απρ 2013

Ημερίδα: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΡΥΒΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ;»


Η
μερίδα με θέμα "«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΡΥΒΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ;» διοργανώνει η Νορβηγική Πρεσβεία στις 10 Απριλίου 2013 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο «Ι. Κρανιδιώτη» Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1

Το πρόγραμμα της ημερίδας...

μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Απρ 2013

9ο Τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα»


Δ
ημοσιεύθυηκε το 9 τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» στη διεύθυνση του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, στο οποίο έχω τιμή να αποτελώ πλέον, μέλος της συντακτικής ομάδας.

Editorial
Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, παραφράζοντας το ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζεται ένα περιοδικό σε μικρόψυχους καιρούς; Δεν έχουμε πρόχειρη απάντηση σε αυτό, αν και συνεχίζοντας να ‘εκδίδουμε’ το περιοδικό μας/σας νομίζουμε ότι βλέπουμε τη θετική πλευρά του ερωτήματος, δηλαδή την αναγκαιότητα της συνέχισης του περιοδικού, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ‘κρίση’. Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε «όλοι μαζί […] Και στο εξής να μάθομε γνώση, αν θέλουμε να φκιάσομε χωριό να ζήσομε όλοι μαζί». Η κρίση μπορεί να πλήττει καθέναν ξεχωριστά, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας. Και ο καθένας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Συνεπώς, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνέχισης της έκδοσης του περιοδικού μας ως μια απάντηση της κοινότητάς μας απέναντι στην κρίση. Ναι, ακόμα και σε περιόδους κρίσης εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό και εκπαίδευση.
Τώρα, το 9ο τεύχος του περιοδικού είναι ένα πολυθεματικό τεύχος.

Για να διαβάσετε τα εξαιρετικά άρθρα του περιοδικού...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...