22 Δεκ 2012

1 χρόνος κυκλοφορίας για το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας"


Τ
ο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" συμπλήρωσε 1 χρόνο κυκλοφορίας. Από τις 15/12/2011 που έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" διήνυσε μια εντυπωσιακή πορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από την Κύπρο μέχρι τα Ιωάννινα και από την Ρόδο μέχρι την Κοζάνη, το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" αποτέλεσε τον πολύτιμο βοηθό σε όλους όσους ασχολούνται με τις ερευνητικές εργασίες.

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της δεοντολογίας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας που αποτελούν το βασικό τρίπτυχο μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή μιας ερευνητικής εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά στις έννοιες της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, της δειγματοληψίας, των μεταβλητών και των συσχετίσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για την ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το πρότυπο APA. Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένο παράδειγμα μια πλήρης πιλοτική έρευνα, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ΕΚΠ51 (Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη) του ΕΑΠ.

Για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα περιεχόμενα του βιβλίου, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το αποκτήσετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του βιβλίου εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Δεκ 2012

Κριτικός Στοχασμός: Ένα κρίσιμο ζήτημα


Στο Δ. Βεργίδης και Α. Κόκκος (Επιμ.) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς Προσεγγίσεις και Ελληνικές Διαδρομές, Αθήνα: Μεταίχμιο: 2010, σ. 65-93

Πηγή: Η ιστοσελίδα του καθηγητή Αλέξη Κόκκου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σύγχρονη εποχή πληθαίνουν οι γνώμες, που θεωρούν ότι η ικανότητά μας να στοχαζόμαστε κριτικά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση για να μπορούμε να προσανατολιζόμαστε μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών που μας πολιορκούν, να διακρίνουμε τα επωφελή για εμάς μηνύματα και να απορρίπτουμε όσα επιχειρούν να μας ποδηγετήσουν, να επανεξετάζουμε τις προβληματικές καταστάσεις μέχρι τη ρίζα τους και να αναζητούμε λειτουργικές λύσεις. Αρκετοί μάλιστα θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη διεργασιών κριτικού στοχασμού στο πλαίσιό της αποτελεί κρίσιμο ζήτημα τόσο και για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της όσο και για τη δυνητική συμβολή της στη βελτίωση των όρων της ζωής μας. Συγκεκριμένα έχει υποστηριχθεί ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων – και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση – είναι να βοηθάει τους συμμετέχοντες να αμφισβητούν μέσα από κριτικό στοχασμό τις παραδοχές που είναι δυσλειτουργικές και να γίνονται ικανοί να σκέφτονται αυτοδύναμα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο του Αλέξη Κόκκου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Δεκ 2012

Η σχέση τοπικού και παγκοσμίου στη συγκριτική έρευνα στο χώρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης


Του Γιώργου Ζαρίφη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
Συλλογή: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 037/2004

In this paper I look at the whys and the how’s or legitimizing comparative research in Continuing Education that focuses on the study of the local and the specific, as part of a micro-social research paradigm that emphasizes the importance of contextualized experience. My basic argument is that the study of the local -although bouncing andnon-general sable- can east new light on the interpretation of the global. In continuing education, an area in which personal experience – as a locality- is valued greatly, the study of the local can help us understand the global and relate it to our own experience. I support my argument by suggesting that legitimating of comparison between different personal experiences (localities) is possible through Leotard’s assumption of production of ideas as part of his more general approach to 'language games' rather than generalizations. To emphasize the practical side of my argument 1 present aresearch model for case-oriented comparison that I used to study different learning experiences based on personal biographies.

Για να δείτε ολόκληρη την εργασία του Γιώργου Ζαρίφη, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Δεκ 2012

Τι ισχύει πραγματικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών


Τ
0 Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της ΟΛΜΕ δημοσιοποίησε συγκριτική μελέτη για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη το Δεκέμβριο του 2012

Η ανάγνωση της μελέτης προκαλεί απογοήτευση, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην τελευταία τριάδα των χωρών και χωρίς μάλιστα να υπάρχει διαφορά στο διδακτικό ωράριο όπως θα έσπευδαν πολλοί να ισχυριστούν.

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ και εδώ


Υ.Γ. όπως έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα, παιδεία με εξαθλιωμένους εκπαιδευτικούς δε μπορεί να υπάρξει και ένα κράτος χωρίς αξιοπρεπή παιδεία δε μπορεί να έχει κανένα μέλλον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Δεκ 2012

Συμμετοχή σε διδακτορική έρευνα ...


Η
παρούσα έρευνα, με τη μορφή ερωτηματολογίου, αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την επίδοση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες όπως αποτυπώνεται στις πρακτικές βαθμολόγησης που ακολουθούνται.

Επιπλέον, διερευνάται εάν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως επίσης και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, επιδρούν στη διαμόρφωση των ακολουθούμενων πρακτικών βαθμολόγησης.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει μόνο η προσωπική σας άποψη.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωση και παρουσίασή της, παρακαλώ συμπληρώστε στο τέλος του ερωτηματολογίου στο πεδίο “E-mail” τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ και στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
Ο Ερευνητής
Τεντζέρης Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Πρόσκληση παρακολούθησης της Παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης Διά Βίου Μάθησης


Σ
ας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, στις 10 η ώρα, θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - 2012. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο http://iptv.sch.gr/live


Συµβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση, 18/12/2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη», ανοικτή συνεδρίαση ]
9:30 - 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 - 10:15 Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου

10:15 - 10:30 Παρουσίαση της έκθεσης 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα
από τη Γενική Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
κα Ελένη Καραντζόλα

10:30 – 12:00 Τοποθετήσεις μελών Συμβουλίου / καλεσμένων

12:00 - 12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

[ Αίθουσα «Έλλη Παππά», κλειστή συνεδρίαση ]
12:15 – 13:45 Βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης

13:45 - 14:00 Συμπεράσματα
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Δεκ 2012

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία


Π
ρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς


7085/14-05-2010 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου
20213/29-10-2010 Απόφαση ανάθεσης του έργου
 I-RED ΙΔΙΕτερο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Σοφία Τριλίβα
Τάνια Αναγνωστοπούλου
Θανάσης Μαρβάκης
Μίλτος Παύλου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Πρότυπος Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να προωθήσουν ζητήματα διαφορετικότητας, αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και ενταξιακής πολιτικής στο σχολείο τους ή την κοινότητά τους. Πιο συγκεκριμένα ο Οδηγός προσφέρει εξειδικευμένο υλικό, το οποίο βασίζεται στην ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση να υλοποιήσουν προγράμματα για τη διαφορετικότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας στα σχολεία και να προωθήσουν την ενταξιακή εκπαίδευση. Απώτερος στόχος του Οδηγού είναι να δώσει κατευθύνσεις που μπορούν να αποτελέσουν πηγή γόνιμου προβληματισμού για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το κάθε σχολείο και όχι να λειτουργήσει σαν ευρετήριο που έχει τη λύση για κάθε πρόβλημα. Η κάθε περιοχή, το κάθε σχολείο και η κάθε τάξη αντιμετωπίζουν ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους προβλήματα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεκτείνουν και να τροποποιούν τα συμπεράσματα του Οδηγού, με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο, για να τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά με βάση την πραγματικότητα του συστήματος μέσα στο οποίο εργάζονται.

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Δεκ 2012

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων που υποστηρίζεται από ΤΠΕ


Του Σπύρου Παπαδάκη
Πάτρα, Αύγουστος 2008

Πρόλογος
Η αξιοποίηση της μαθησιακής τεχνολογίας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ενίσχυση των σπουδών με την παροχή περισσότερων και αποτελεσματικότερων μαθησιακών εμπειριών είναι ζητούμενο. Η ηλεκτρονική μάθηση μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως για την ενίσχυση των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας και τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι σπουδαστές μπορούν μέσω του Διαδικτύου να επωφελούνται από την πρόσβαση σε ένα μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως: πανεπιστημιακές σημειώσεις, διαφάνειες παραδόσεων και άλλους επιλεγμένους ψηφιακούς πόρους, γεγονός που τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις σπουδές τους.
Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας» μελετώνται οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης (e-leαrning) και ιδιαίτερα η αξιοποίηση διεθνών τυποποιήσεων για την ανάπτυξη, προσαρμογή, εμπλουτισμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων που υποστηρίζεται από ΤΠΕ.
Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να δώσει στοιχεία από τη θεωρία και να περιγράψει τις γενικές αρχές σχεδιασμού, ανάπτυξης, διανομής εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου ή ψηφιακού) και δραστηριοτήτων για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance education) και προγράμματα μικτής μάθησης (blendedlearning).
Με βάση αυτή τη μελέτη, έμπειροι και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί της πράξης, σχεδιαστές, δημιουργοί ψηφιακού υλικού, συγγραφείς και αξιολογητές, με σημαντική διδακτική και συγγραφική πείρα στην συμβατική εκπαίδευση, θα μπορούν ευκολότερα να ελέγχουν κατά πόσο το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθησιακές δραστηριότητες πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για να είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη του Σπύρου Παπαδάκη, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...