20 Μαρ 2010

Πρόγραμμα: Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων-2»


Το πρόγραμμα «Ήρων-2» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό δημόσιο...

Στόχος

Οι συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών, η διαρκής ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στην απασχόληση για διεύρυνση της χρήσης εργαλείων πληροφορικής δημιουργούν μια νέα ευαίσθητη ομάδα πολιτών, τους «ψηφιακά αναλφάβητους». Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν κατέχει βασικές δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες, αδυνατεί να συμμετάσχει ενεργά στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακό αυτό χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει το πρόγραμμα «Ήρων-2».
Συμμετέχοντες
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην πληροφορική, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω των 18 ετών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατό περισσότερα άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μετανάστες, φυλακισμένοι, άτομα με αναπηρία, αθίγγανοι και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει δωδεκαετή βασική εκπαίδευση.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι, να διδαχθεί αρχικά ένας βασικός κορμός ύλης που είναι απαραίτητος σε όλους τους εκπαιδευόμενους (Λειτουργικό Σύστημα Windows) και οι υπόλοιπες ενότητες (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου και προγράμματα παρουσιάσεων) να διδάσκονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.
Συγκεκριμένα διδάσκονται:
• Βασικές έννοιες πληροφορικής
• Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
• Η χρήση κειμενογράφου (Word)
• Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
• Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
• Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση κ.λπ.)
• Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
• Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών, ασφαλής χρήση από ανήλικους και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα παιδιά τους από πιθανούς κινδύνους κ.λπ.)

Διάρκεια – Πιστοποίηση του προγράμματος – Αιτήσεις συμμετοχής

Η εκπαίδευση διαρκεί 50 ώρες και ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εβδομάδων (5 ώρες ανά εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος. Τα μαθήματα, γίνονται κατά κύριο λόγο στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας και παρέχονται δωρεάν.

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες 76.800 άτομα μέσω της δημιουργίας 4.960 τμημάτων πανελλαδικά. Για τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο (2009-10) τα προβλεπόμενα τμήματα ανά περιφέρεια είναι:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΉΡΩΝ 2" ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2009-2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ 147
ΑΤΤΙΚΗΣ 608
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47
ΗΠΕΙΡΟΥ 70
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 134
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 49
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 347
ΚΡΗΤΗΣ 105
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 71
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 144
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 95
ΣΥΝΟΛΟ 1976

Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Εθνικής Αμύνης 8,
ΤΚ 54621
Τηλ: 2310 229582
E-mail: heron@dide-a.thess.sch.gr

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Mη Εξουσιοδοτημένη Ιστοσελίδα ERASMUS‏


Τμήμα Εκπαίδευσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Γραφείο ERASMUS

Παρακαλώ όπως σημειώσετε πως, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του ΙΚΥ, η ιστοσελίδα www.erasmusprogramme.com δεν είναι εξουσιοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς εάν λάβετε e-mail, με το οποίο σας ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία του Ιδρύματός σας, παρακαλώ αγνοήστε το.


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Μαρ 2010

Βιογραφικό ΣημείωμαΕπίθετο: Σωτηρούδας
Όνομα: Βασίλειος
Όνομα πατέρα: Σωκράτης

E-mail: vsotirudas@hotmail.com
Ημερομηνία γέννησης : 17/05/1970
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Εκπαίδευση
10/2008 – σε εξέλιξη:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1988-1994:
Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά (1986: Cambridge Lower
Γερμανικά (1992: Mittelstufe Zertificat)
Αραβικά (1994: Βεβαίωση μέσου επιπέδου, φροντιστηριακού οργανισμού Ξυνή )

Επαγγελματική Εμπειρία:
14/8/1995-21/06/1996
Διαχείριση Δικτύου Novell 3.11 εξήντα χρηστών, ανάπτυξη και συντήρηση προγράμματος σε Clipper για τη διαχείριση συμβάσεων, ανάπτυξη στατιστικής εφαρμογής σε Access για την παρακολούθηση των συμβάσεων του Ελληνικού Στρατού στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΓΕΣ (ΔΠΜ/ΓΕΣ)
01/01/1997- 31/07/1998:
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης στην Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ, (Λ. Ηρακλείου 414 Αθήνα) τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας και γραφικών τεχνών στην Ελλάδα η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
03/08/1998 – 09/09/2001:
Υπεύθυνος περιοχής (βόρειας Ελλάδας) στην BTI Hellas S.A. (Λ. Κηφισού 48, Αθήνα) για τις μηχανές Prepress and Direct Imaging της Heidelberg.
H BTI (από την Ολλανδία) και η Heidelberg (από τη Γερμανία) είναι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγαλύτερες στον κόσμο στις μηχανές γραφικών τεχνών και εκτύπωσης
10/09/2001 – έως σήμερα:
Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και από 01/09/2004 – 31/08/2008 Αναπληρωτής Διευθυντής στο 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Άλλες Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
-Αξιολογητής έργων πληροφορικής του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. όπου έχω ήδη συμμετάσχει σε τρεις επιτροπές αξιολόγησης έργων πληροφορικής διαφόρων φορέων του δημοσίου μεγάλης αξίας
-Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ιδιωτικών ΙΕΚ στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας με συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όπου έχω ολοκληρώσει τρεις κύκλους επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής ενηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης του Υπουργείου Εργασίας (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) όπου έχω ολοκληρώσει πολλά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην πληροφορική σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο επιμορφωτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Πληροφορικής όπου έχω ήδη πραγματοποιήσει εκπαίδευση στη χρήση ΤΠΕ σε στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο συνεργατών πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
-Εισηγητής της θεματικής ενότητας «Πληροφοριακά Συστήματα» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής EUCIP το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών
-Εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) για τη βόρεια Ελλάδα

Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους και Ενώσεις:
Τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), στην Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), στον Πενελλήνιο Σύνδεσμο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΑΣΕΕ), Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) με συμμετοχή σε διάφορες ομάδες εργασίας και πάρεδρο μέλος στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)


Επαγγελματικές Εφαρμογές:
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και την ανάλυση κόστους παραγγελιών εξωτερικού
-Ανάπτυξη εφαρμογής για την πλήρη διαχείριση συναλλαγματικών – υποσχετικών εξωτερικού
-Στατιστική εφαρμογή για την παρακολούθηση πωλήσεων και κινήσεων πελατών
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των εξεταστικών επιτροπών πιστοποίησης πρακτικού μέρους των ΙΕΚ
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των υποψηφίων πιστοποίησης πρακτικού μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών»

Ειδικές Γνώσεις:
-Λειτουργικά Συστήματα και Δίκτυα: Windows NT, 2003, ΧΡ, Vista, Novell ,As/400,
-Γλώσσες προγραμματισμού και Rdbms: Oracle, Access, Rpg/400, Power Builder,

Σεμινάρια:
“As/400 System and Rpg Programming Language” στην Online Computer Services (1996)
“Microsoft Office 97” στην Microsoft Hellas (1997)
“Uniface 7.0” στην Compuware Hellas (1997)
“Millenium Bug and EURO” στην SAP Hellas (1998)
“Sales Strategy” στο Κίελο της Γερμανίας (1999)
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” 1ο ΠΕΚ Θεσ/νίκης (2001)
“Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Comenius” στην Κατερίνη (2003)
“Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση” στο 2o TEE Κατερίνης (2004)
“Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση” Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Θεσσαλονίκη 2005)

Εξειδικεύσεις:
“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών” Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), διάρκειας 300 ωρών (2006-2007)
“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση” Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, διάρκειας 70 ωρών (Θεσσαλονίκη 2008)

Συνέδρια και ημερίδες:
“Development of the European South” (Το σπίτι της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1988)
“People of Europe” (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο – Δανία 1989)
“Port of Thessaloniki-Prospects of Development” (Το σπίτι της Ευρώπης–Θεσνίκη 1990)
“Microsoft Developers Conference” (Microsoft Hellas – Αθήνα 1997)
“Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών” (Παράρτημα ΟΕΕΚ, Θεσσαλονίκη (2004)
“Νέες Τεχνολογίες στη δια βίου Μάθηση” (Λαμία 17-18 Απριλίου 2005)
-Συμμετοχή επίσης σε δεκάδες συνέδρια και ημερίδες στα πλαίσια των δράσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σε όλη την Ελλάδα

Συμμετοχές ως εκθέτης σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις:
“GRAPHICA 1998”
Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στην Ελλάδα στο εκθεσιακό κέντρο ΜΕΚ στην Αθήνα
“BTI HELLAS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999”
Open House που διοργανώθηκε από τη BTI HELLAS S.A στο υποκατάστημα βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη
“DRUPA 2000”
Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στον κόσμο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
“CEBIT 2001” Η μεγαλύτερη έκθεση πληροφορικής στον κόσμο στο Ανόβερο της Γερμανίας
“69η , 70η , 71η και 72η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2004 - 2007”
Περίπτερο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εκπρόσωπος του 1ου ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις:
Η συνεργατική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων, ένα παράδειγμα εφαρμογής
Περιοδικό Online της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ), Τεύχος 27, Ιούλιος 2010

Επαγγελματικές Επιτυχίες:
-Στην Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ:
Οργάνωσα και ολοκλήρωσα την πλήρη αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Συγκεκριμένα το δίκτυο της εταιρείας από Novell 3.12 άλλαξε σε Windows NT και το πρόγραμμα εμπορικής οικονομικής διαχείρισης, παραγωγής και λογιστικής που ήταν σε DOS περιβάλλον αντικαταστάθηκε από εφαρμογή ERP (της Logic Dis) γραμμένη σε Visual Basic με χρήση Oracle σαν RDBMS. Σχεδίασα δε τη σύνδεση με το εργοστάσιο της εταιρείας που ήταν στη Χαλκίδα με τη χρήση του Oracle Advanced Replication Manager
-Στην BTI Hellas S.A:
Ανέλαβα από την αρχή την οργάνωση του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει το χώρο, τα άτομα, το πελατολόγιο, τον έλεγχο των υπολοίπων των πελατών, το πρόγραμμα πωλήσεων και τέλος την οργάνωση του intranet. Από τον Αύγουστο του 1998 πραγματοποίησα πάνω από 25 εγκαταστάσεις ψηφιακών συστημάτων προεκτύπωσης ορισμένα εκ των οποίων ήταν τα πρώτα που εγκαταστάθηκαν στην βόρεια Ελλάδα και οργάνωσα δύο απόλυτα επιτυχημένα open house στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με συμμετοχή εκατοντάδων πελατών από όλη τη βόρεια Ελλάδα.
-Ως Εκπαιδευτικός και Αναπληρωτής Διευθυντής στο 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης:
Από 01/09/2004 έως 31/08/2008 ήμουν μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ) κεντρικής Μακεδονίας που έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης όλων των αποφοίτων των ΙΕΚ της κεντρικής Μακεδονίας
Το ίδιο χρονικό διάστημα ήμουν τακτικό μέλος στην Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ) όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εργοδοτών, των Εργαζομένων και του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και η οποία έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων που θα προταθούν στην κεντρική διοίκηση προκειμένου να προκηρυχθούν στο εαρινό ή φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης στα ΙΕΚ της κεντρικής Μακεδονίας.
Συμμετείχα επίσης στην ειδική ομάδα εργασίας του παραρτήματος του ΟΕΕΚ στη βόρεια Ελλάδα με αντικείμενο τη σύνταξη κανονιστικής διάταξης για τα «Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας»
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ


Η εμπειρία του έργου Τηλε-εκπαίδευσης των Ε.Μ.Π., Παν. Αθηνών, Οικονομικού Παν. Αθηνών.
Ανακτήθηκε από www.teleteaching.gr

1.Εισαγωγή
Η αλματώδης ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών την τελευταία δεκαετία έχουν ανοίξει καινούριους ορίζοντες και έχουν προσφέρει καινούριες δυνατότητες. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και προσφέρουν καινούριους τρόπους επικοινωνίας. Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει διασυνδέσει περισσότερες από 193 χώρες και αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών...

Η χωρητικότητα των γραμμών διασύνδεσης έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών. Είναι προφανές ότι οι δυνατότητες αυτές δεν θα άφηναν ασυγκίνητο το χώρο της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δώσουν μία άλλη διάσταση στη μάθηση.
Έτσι τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται συχνά ο όρος τηλεκπαίδευση (e-learning).
1.1. Τι είναι τηλεκπαίδευση;
Τι εννοούμε όμως ακριβώς όταν χρησιμοποιούμε τον όρο e-learning; Η ελληνική μετάφρασή του όρου, τηλεκπαίδευση (εκπαίδευση από μακριά), δεν αποτυπώνει ακριβώς την έννοια, ίσως πιο σωστή θα ήταν η μετάφραση ηλεκτρονική μάθηση. Η έννοια e-learning είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για να προσδιορίσουμε καλύτερα την έννοια της τηλεκπαίδευσης έχουν καθοριστεί τρεις διαφορετικές μορφές :
i. Η τηλεκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό (self-paced training). Σε αυτή την περίπτωση προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο συνδυασμός εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία, αναφορές στο δίκτυο, μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, σημειώσεις, προγράμματα εκμάθησης βασισμένα σε υπολογιστή κτλ), συνήθως χωρισμένα σε ενότητες (μαθήματα), τα οποία χρησιμοποιεί με το δικό του ρυθμό, αποφασίζει δηλαδή ο ίδιος πότε και που θα τα χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει επικοινωνία με διδάσκοντα ή με άλλους μαθητές.
ii. Η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η περίπτωση αυτή μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη. Παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχοντας όμως παράλληλα δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη του μαθήματος αλλά μπορεί να προσφέρεται τους εκπαιδευόμενους σταδιακά. Ο ρυθμός διεξαγωγής καθορίζεται από τον εκπαιδευτή σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευόμενους.
iii. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα γίνεται κανονικά αλλά οι μαθητές και ο καθηγητής μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να βρίσκονται όλοι σε μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Η διεξαγωγή του μαθήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες με αυτές που προσφέρονται σε μία κανονική αίθουσα.

Στο παράρτημά υπάρχει γλωσσάριο με όλους τους σχετικούς όρους .
1.2. Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τηλεκπαίδευση;
Υπάρχει η εντύπωση ότι οι τεχνολογίες της τηλεκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ακαδημαϊκούς χώρους και να ενταχθούν μόνο στην υπάρχουσα διαδικασία εκπαίδευσης. Η εντύπωση αυτή είναι προφανώς λανθασμένη. Η τηλεκπαίδευση δίνει μία τελείως διαφορετική διάσταση στην έννοια της μάθησης. Με τη χρήση της τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι γλυτώνουν πολύτιμο χρόνο μετακινήσεων και τους δίνεται η ευλιξία για να διαλέξουν μόνοι τους το χρόνο που θα διαθέσουν.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες κάνουν ελκυστική την τηλεκπαίδευση και στον επιχειρησιακό χώρο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να παίρνουν μέρος σε σεμινάρια, να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να χρειάζεται να σπαταλάνε χρόνο σε μετακινήσεις και χωρίς να χρειάζεται να λείπουν από τη δουλειά τους. Οι επιχειρήσεις δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τέτοιες τεχνολογίες αφού τους προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση των στελεχών τους με μικρό κόστος.


2. Προϋποθέσεις - Απαιτήσεις
2.1. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
2.1.1 Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System LMS).
Ως πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί και μία απλή ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζει ο καθηγητής το υλικό του μαθήματος και στη συνέχεια οι μαθητές παραδίδουν τις εργασίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν και κάτι τέτοιο ίσως εξυπηρετούσε τις βασικές ανάγκες, δεν θα ήταν αποτελεσματικό.
Μία πλατφόρμα για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις :
• Να υποστηρίζει χωρισμό των χρηστών σε ομάδες έτσι ώστε η ίδια πλατφόρμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα μαθήματα. Προφανώς θα πρέπει να υποστηρίζει κάποιου είδους πιστοποίηση των χρηστών.
• Να υποστηρίζει τη δημιουργία βημάτων συζήτησης (discussion forums) για την επικοινωνία των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή ασύγχρονα.
• Να υποστηρίζει «δωμάτια συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη) και ανταλλαγή απόψεων.
• Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για την καλύτερη επικοινωνία των χρηστών.
• Εύκολο τρόπο τόσο για τον καθηγητή για να τοποθετεί το υλικό του μαθήματος όσο και για το μαθητή για την τοποθέτηση των εργασιών του.
• Να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές τοπικής αποθήκευσης του υλικού του μαθήματος, για επεξεργασία εκτός του δικτύου.
Αν και τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την αποκτηθείσα εμπειρία και τους ολοένα πιο απαιτητικούς χρήστες έχουν αρχίσει να προστίθενται και άλλα χαρακτηριστικά όπως:
• Να υπάρχει το υλικό του μαθήματος και σε εύκολα εκτυπώσιμη μορφή για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό
• Το περιβάλλον να είναι προσβάσιμο από απλό web browser ώστε να μη χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισμικού και για να είναι προσβάσιμο από παντού (π.χ. Internet café) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.
• Να έχει φιλικό περιβάλλον τόσο για το χρήστη/μαθητή όσο και για το χρήστη/καθηγητή.
• Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος ανάλογα με το χρήστη. Επίσης να κρατάει πληροφορίες (δημιουργία profiles) για το χρήστη για να τον «βοηθάει» κατά την πλοήγηση.
• Να έχει ημερολόγιο με τις προθεσμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
• Να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών.
• Να υποστηρίζει την εύκολη δημιουργία διαγωνισμάτων (online tests)
• Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυμεσικών υλικών όπως βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες πλατφόρμες που υλοποιούν όλα τα παραπάνω, όπως το WEST, το WebCT, το Blackboard.
2.1.2 Πρότυπα
Πολύ γρήγορα φάνηκε η ανάγκη ύπαρξης ανοικτών προτύπων για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων περιγραφής μαθησιακών αντικειμένων είναι :
• Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση του μαθησιακού υλικού. Είναι πολύ σημαντικό μετά τη δημιουργία ενός μαθήματος για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το υλικό αυτό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα διδαχθεί το μάθημα και να είναι απαραίτητες μόνο ενημερώσεις και βελτιώσεις. Οι εξελίξεις στον τομέα της τηλεκπαίδευσης είναι ραγδαίες και οι ανάγκες που καλείται να καλύψει μία πλατφόρμα για Ασύγχρονη Tηλεκπαίδευση είναι συνεχώς αυξανόμενες με αποτέλεσμα να βγαίνουν συνεχώς καινούριες εκδόσεις και να αναπτύσσονται καινούριες πλατφόρμες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό μία αναβάθμιση της πλατφόρμας ή μία μετάβαση από μία πλατφόρμα σε μία άλλη, να μη συνεπάγεται και επαναδημιουργία του μαθησιακού υλικού.
• Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ Συστημάτων Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού. Οι εκπαιδευτές πολλές φορές θέλουν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν μαθησιακό υλικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του μαθησιακού υλικού και να μπορούν διαφορετικές πλατφόρμες να συνεργαστούν για ανταλλαγή μαθησιακού υλικού.
• Η ανάγκη για διαθεσιμότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης. Είναι σημαντικό οι χρήστες να μπορούν να ψάξουν εύκολα στο μαθησιακό υλικό και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει.

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στη δημιουργία προτύπων για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένωνκαι τα μεταδεδομένα (metadata) μαθησιακών δεδομένων. Τα κυριότερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής είναι:
• Το πρότυπο της AICC (Aviation Industry CBT(Computer Based Training) Committee). H AICC προσφέρει πιστοποίηση συμβατότητας με το AGR 010 (AICC Guidelines and Recommendations). Ακόμα και τα LMS’s που είναι AICC certified δε σημαίνει ότι είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους και ότι η μεταφορά από τη μία πλατφόρμα στην άλλη γίνεται αυτόματα.
• Το πρότυπο της IMS Global Learning Consortium. H IMS αναπτύσσει προδιαγραφές για συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι προδιαγραφές βασίζονται στην XML (eXtensve Markup Language).
• SCORM(Sharable Content Object Reference Model). Το SCORM αναπτύχθηκε από το ADL(Advanced Destributed Learning), πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής(Department of Defense). Σκοπός του SCORM είναι να συνενώσει τα υπόλοιπα πρότυπα. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο δημοφιλή πρότυπο. Βασίζεται και αυτό στην XML.
2.2. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
2.2.1 Απαιτήσεις
Όπως αναφέρθηκε και στον ορισμό της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση μαθήματος μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα πρέπει η εικονική αίθουσα να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις δυνατότητες που προσφέρει και μία κανονική αίθουσα :
• Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας. Ο πίνακας είναι το σημαντικότερο μέσο που χρησιμοποιούν οι καθηγητές για τη διδασκαλία στην αίθουσα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δίνεται αυτή η δυνατότητα στον καθηγητή και σε μία εικονική αίθουσα.
• Αλληλεπιδραστική (δύο δρόμων) οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του μαθήματος να υπάρχει πολύ καλής ποιότητα επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων έτσι ώστε να εξαλείφεται η απόσταση και να δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο. Προφανώς προτεραιότητα δίνεται στον ήχο αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί η αναγκαιότητα του βίντεο αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν πέφτει η ποιότητα του βίντεο χάνεται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
• Δυνατότητα για από κοινού χρήση εφαρμογής (application sharing). Είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να μπορεί να παρουσιάσει ψηφιακό υλικό στους σπουδαστές (power point presentation, web browser, word document, κτλ). Όπως στην κλασική τάξη ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δείξει διαφάνειες στους μαθητές, είναι απαραίτητο για τον καθηγητή να μπορεί να παρουσιάσει το υλικό του μαθήματος και στην εικονική τάξη (power point presentation). Με αυτή τη δυνατότητα δίνεται και η ευκαιρία για εκμάθηση μίας εφαρμογής μέσα από την τηλεκπαίδευση.

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες που πρέπει να ικανοποιεί μία εικονική αίθουσα. Απ’ τη στιγμή όμως που προσφέρονται στην υπηρεσία του καθηγητή προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες μπορεί να τις εκμεταλλευτεί για να εμπλουτίσει το μάθημα του και με άλλα στοιχεία. Π.χ.
• Προβολή βίντεο
• Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους
• Χρησιμοποίηση και άλλων εφαρμογών εκτός από εφαρμογές για παρουσιάσεις.
• Χρησιμοποίηση προγραμμάτων προσομοίωσης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν και εικονικά εργαστήρια (virtual laboratories)
• Να μπορεί γενικά να μιλά και να κινείται με φυσικό τρόπο, όπως θα έκανε και σε μία παραδοσιακή διάλεξη. Να μην χρειάζεται να ασχοληθεί με την τεχνική πλευρά των συστημάτων, ώστε να μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή του στο καθαυτό αντικείμενο της διάλεξης.
2.2.2. Προϋποθέσεις
Όπως φαίνεται και από την προηγούμενη παράγραφο δεν μπορεί οποιοδήποτε μάθημα να γίνει με τη μορφή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα βίντεο και ήχου και να είναι εφικτή η από κοινού χρήση εφαρμογών.
Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον ένα άτομο για τεχνική υποστήριξη στο μάθημα, προκειμένου να ασχολείται με δικτυακά και άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών και να υποστηρίζει τον καθηγητή ο οποίος μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος με τα τεχνολογικά μέσα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετά προηγμένο εξοπλισμό για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Τουλάχιστον ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για να καλύπτει ανάγκες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
2.2.3 Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Για να υλοποιηθεί μία εικονική αίθουσα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα εργαλεία που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υλοποίησης.

2.2.3.1 Τηλεδιάσκεψη
Για την Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, απαιτούνται συστήματα τηλεδιάσκεψης (videoconference) τα οποία μεταφέρουν εικόνα, ήχο και δεδομένα μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης όσον αφορά στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή που χρησιμοποιείται, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
• Συστήματα συμβατά με το πρότυπο H.320 της ITU-T, για επικοινωνία πάνω από συνδέσεις ISDN.
• Συστήματα συμβατά με το πρότυπο H.323 της ITU-T, για επικοινωνία πάνω από δίκτυα TCP/IP.
• Συστήματα συμβατά και με τα δύο παραπάνω πρότυπα (H.320/H.323).
Το Η.320 και το Η.323 είναι πρωτόκολλα «ομπρέλες» δηλαδή πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλα για μετάδοση video, ήχου, εφαρμογές χρήσης από κοινού.
Συγκεκριμένα για την από κοινού χρήση εφαρμογών χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Τ.120.
Έχουν αναπτυχθεί και άλλες πλατφόρμες για τηλεδιάσκεψη οι οποίες δεν βασίζονται στα παραπάνω πρότυπα. Ένα παράδειγμα αποτελεί το VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing Systems), πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από το CalTech (California Institute of Technology). Το VRVS αποτελεί μία online πλατφορμα στην οποία υπάρχουν εικονικές αίθουσες και μπορεί οποιδήποτε μέλος να κλείσει μία αίθουσα και οι υπολοιποι να συμμετέχουν στην συνάντηση αυτη. Το VRVS για την από κοινού χρήση εφαρμογών χρησιμοποιεί το VNC (λογισμικό σε JAVA).
2.3. Ολοκλήρωση Σύγχρονης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση έχει αξία και πέραν της χρονικής στιγμής διεξαγωγής της και είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική αν συνοδεύεται και από ασύγχρονη. Χρειάζονται επομένως αυτοματοποιημένοι τρόποι για να μεταφέρουμε το υλικό του μαθήματος σε περιβάλλον για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Η καταγραφή του μαθήματος καθίσταται έτσι απαραίτητη για να είναι προσβάσιμο από τους μαθητές για μετέπειτα μελέτη και από τους εκπαιδευόμενους που δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επόμενα μαθήματα και σαν πηγή γνώσης και για άλλους.
Για να είναι πιο αποτελεσματικό και εύχρηστο το υλικό που παράγεται πρέπει να συγχρονίσουμε το βίντεο αυτό με τα υπόλοιπα μαθησιακά υλικά που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτής. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει γρήγορα, εύκολα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα μόνο το κομμάτι του μαθήματος που τον ενδιαφέρει.
Αυτό βέβαια απαιτεί ακόμα πιο εξειδικευμένη αίθουσα τηλεκπαίδευσης για τον καθηγητή και κάνει ακόμα πιο αναγκαία την ύπαρξη ενός τουλάχιστον τεχνικού καθώς επίσης και ειδικό λογισμικό για τον συγχρονισμό των εφαρμογών.

3.Διεθνής – Ευρωπαϊκή Εμπειρία
3.1. Αμερική
Προς απάντηση στις τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που δημιουργούνται με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας το 1996 ανακοινώθηκε το πρώτο σχέδιο για χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας (Department of Education). Το σχέδιο έθεσε τέσσερις στόχους :
i. Όλοι οι εκπαιδευτές θα έχουν την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν χρησιμοποιώντας υπολογιστές και την λεωφόρο των πληροφοριών (διαδίκτυο).
ii. Όλοι οι εκπαιδευτές και οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους υπολογιστές με υποστήριξη πολυμέσων στις αίθουσες διδασκαλίας
iii. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα είναι συνδεδεμένη με την λεωφόρο των πληροφοριών.
iv. Αποτελεσματικό λογισμικό και μαθητικό υλικό που βρίσκεται στο δίκτυο θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σχολείου.

Λόγω της μεγάλης αύξησης της εθνικής, πολιτειακής, τοπικής και ιδιωτικής επένδυσης σε τεχνολογίες εκπαίδευσης υπήρξε μεγάλη πρόοδος ως προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη του εικονικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Virtual High School VHS). To 1997 το VHS προσέφερε μαθήματα μέσω του δικτύου σε 500 μαθητές από 27 σχολεία από 10 πολιτείες, το 200 το VHS προσέφερε 87 διαφορετικά μαθήματα σε 1700 μαθητές από 112 σχολεία από 29 πολιτείες. Το σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει το VHS είναι η δυνατότητα σε μικρά ή απομακρυσμένα σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από μαθήματα και δεν έχουν και το εξειδικευμένο προσωπικό να δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν εκπαιδευτές η να χτίσουν καινούριες εγκαταστάσεις.
Το 1999 το υπουργείο παιδείας αναθεώρησε το σχέδιο για την τεχνολογία στην εκπαίδευση και έθεσε τους παρακάτω στόχους :
i. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορικής στις αίθουσες διδασκαλίας, στα σχολεία, στα σπίτια.
ii. Όλοι οι καθηγητές θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά για να βοηθήσουν τους μαθητές να φτάσουν σε υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα.
iii. Όλοι οι μαθητές θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής
iv. Η έρευνα και η αξιολόγηση θα βελτιώσουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
v. Το ψηφιακό περιεχόμενο και οι δικτυακές εφαρμογές θα μεταμορφώσουν την διαδικασία της εκπαίδευσης.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω η τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει μόνο στα σχολεία. Συγκεκριμένα στην Αμερική τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια δημιουργούν μαθήματα τα οποία κοστολογούν. Η μορφή αυτή της τηλεκπαίδευσης, κυρίως ασύγχρονη, είναι πολύ ανεπτυγμένη στην Αμερική από παλιά, στην αρχή γινόταν, και γίνεται ακόμη, με τη χρήση βιντεοκασετών, προφανώς οι νέες τεχνολογίες και το γρήγορο δίκτυο έχουν δώσει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες.
3.2. Ευρώπη
Στην Ευρώπη η τηλεκπαίδευση δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στην Αμερική, και κυρίως στον επιχειρησιακό τομέα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό αφού στην Ευρώπη δεν υπάρχει ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα, η παιδεία σε πολλές χώρες είναι δημόσια και υπάρχει διαφορετική κουλτούρα. Παρ’ όλα αυτά η ευρωπαϊκή ένωση έχει δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη της τηλεκπαίδευσης και θα δεσμεύσει το 10% του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει προγράμματα σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Για πολλά χρόνια στο πλαίσιο της τηλεματικής υπήρχε το ειδικευμένο πρόγραμμα “Delta” για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Το πρόγραμμα “Delta” μετεξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών” (IST- Information Society Technologies) σε ειδικό άξονα που εντάχθηκε στο θέμα “Εκπαίδευση και Κατάρτιση” (Education and Training) με τις εξής κατευθύνσεις:
• Το σχολείο του αύριο (School of tomorrow)
• Ο διδασκόμενος πολίτης (The learning citizen)
• Δοκιμές και καλύτερη πρακτική όσον αφορά προηγμένες λύσεις για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε ΜΜΕ (Trials and best practice addressing advanced solutions for on-the-job in SMEs)
Επίσης, στο πρόγραμμα INFO-2000 υπήρξαν δράσεις για δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού με έμφαση στο περιεχόμενο.

Μετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη Λισσαβόνα το 2000 έγινε ένα σχέδιο δράσης το οποίο ονομάζεται eLearning: designing tomorrow's education (τηλεκπαίδευση: σχεδιάζοντας την εκπαίδευση του αύριο)
Το σχέδιο δράσης για την τηλεκπαίδευση που υιοθετήθηκε από την Commission τον Μάρτιο του 2001 έχει τους εξής σκοπούς :
• Να αποκτήσουν όλα τα σχολεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε πολυμεσικές πηγές μέχρι το τέλος του 2001 και η σύνδεση αυτή να μεγαλώσει μέχρι το τέλος του 2002.
• Να συνδεθούν όλα τα σχολεία με το ερευνητικό δίκτυο μέχρι το τέλος του 2002
• Να επιτευχθεί μία αναλογία 5-15 μαθητές ανά υπολογιστή που να υποστηρίζει πολυμεσικές εφαρμογές μέχρι το 2004
• Να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υπηρεσιών στήριξης και εκπαιδευτικών πηγών στο Διαδίκτυο μαζί με διασυνδεδεμένες (online) μαθησιακές πλατφόρμες για του εκπαιδευτές τους μαθητές και τους γονείς μέχρι το τέλος του 2002.
• Υποστήριξη για αξιολόγηση των σχολείων με στόχο την ολοκληρωμένη ένταξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων βασισμένες σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής μέχρι το τέλος του 2002.
Οι στόχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης eEurope περιλαμβάνουν ακόμα:
• Εξασφάλιση μέχρι το 2003 ότι όλοι οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις πληροφορικής
• Κατάλληλη κατάρτιση σε όλους τους εκπαιδευτές, υιοθετώντας προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών
• Κίνητρα που να ενθαρρύνουν τους καθηγητές να κάνουν πραγματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα μαθήματά τους μέχρι το τέλος του 2002
• Δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αποκτήσει βασικές γνώσεις πληροφορικής μέσα από προγράμματα δια βίου κατάρτισης μέχρι το τέλος του 2003.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci περιέχουν επίσης εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά η έμφαση δεν είναι στον τεχνολογικό μέρος. Τα διάφορα λογισμικά που παράγονται δημιουργούνται ως παραδείγματα και στο πλαίσιο ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης.

Στο νέο πρόγραμμα EUMEDIS μία από τις πέντε δράσεις είναι εκπαιδευτικής φύσεως, αλλά η έμφαση είναι στη χρήση κάπως ώριμων τεχνολογιών και όχι στην ανάπτυξη νέων.

3.3. Διεθνή Forums
Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης και της σημαντικότητας της τηλεκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως διάφορα forums που ασχολούνται με θέματα προτυποποίησης και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Τα βασικότερα είναι :
• ADL (Advanced Distributed Learning). Η ADL είναι μία προσπάθεια από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και το ακαδημαϊκό περιβάλλον της Αμερικής για να στοιχειοθετήσουν ένα κατανεμημένο μαθησιακό περιβάλλον που να επιτρέπει την συνεργασιμότητα μαθησιακών εργαλείων και μαθησιακών υλικών. Η ADL είναι η ομάδα που έφτιαξε το SCORM.
• AICC (Aviation Industry CBT Committee). H AICC είναι μία διεθνή ένωση για εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία επαγγελματιών. Η AICC αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανία της αεροπλοΐας για την ανάπτυξη παράδοση και αξιολόγηση CBT προγραμμάτων.
• ARIADNE Το ίδρυμα αυτό δημιουργήθηκε για να εξερευνήσει και να επεκτείνει τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ARIADNE και ARIADNE II, τα οποία ανέπτυξαν εργαλεία και μεθοδολογίες για την παραγωγή, διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση παιδαγωγικών πηγών και εκπαιδευτικών τεχνολογιών που βασίζονται στην τηλεματική.
• CETIS Metadata Special Interest Group. Το CETIS Metadata Special Interest Group ιδρύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία για εκείνους που χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν metadata για την εκπαίδευση. Είναι ένα forum ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσεων των μελών.
• Dublin Core Metadata Initiative είναι μία οργάνωση με σκοπό την προώθηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή των προτύπων metadata και την δημιουργία εξειδικευμένων λεξιλογίων metadata για περιγραφή πληροφοριακών πηγών που να επιτρέπει την ανάπτυξη «εξυπνότερων» συστημάτων ανακάλυψης πληροφορίας.
• IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) H LTCS δημιουργήθηκε από την IEEE Computer Society Standards για να αναπτύξει διαπιστευμένων τεχνικών προτύπων, συνιστώμενες πρακτικές και οδηγίες για την εκπαιδευτική τεχνολογία. Η LTSC συνεργάζεται επίσημα και ανεπίσημα με άλλες οργανώσεις που αναπτύσσουν προδιαγραφές και πρότυπα για παρόμοιους σκοπούς
• IMS [The Instructional Management System] Global Learning Consortium, Inc. Η IMS είναι μία διεθνή κοινοπραξία με μέλη από εκπαιδευτικές, επιχειρησιακές και κυβερνητικές οργανώσεις. Σκοποί της IMS είναι να καθορίσει τεχνικές προδιαγραφές για την συνεργασία εφαρμογών και υπηρεσιών στη κατανεμημένη μάθηση και να υποστηρίξει την υιοθέτηση των προδιαγραφών από προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίως.
• IST - Fifth Framework Programme. Το IST είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που βασίζεται στη σύγκλιση της επεξεργασίας πληροφορίας, των επικοινωνιών και των πολυμεσικών τεχνολογιών.

4.Αξιολόγηση
4.1. Πλεονεκτήματα
Η τηλεκπαίδευση έφερε επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα, η κλασσική μορφή εκπαίδευσης ήταν «δασκαλοκεντρική» (σχ 1), επικεντρωνότανε δηλαδή στις ανάγκες του διδάσκοντα και οι εκπαιδευόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν σε αυτές. Αν σκεφτούμε όμως τους μαθητές σαν πελάτες θα δούμε ότι η σχέση θα έπρεπε να είναι η ανάποδη, η εκπαίδευση πρέπει να είναι «μαθητοκεντρική» (σχ. 2). Η τηλεκπαίδευση φέρνει το μαθητή στο κέντρο.

Σχ. 1

Μέσω του διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό (διεθνή πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες κλπ). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρμόσει τα μαθήματά του και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες του. Έτσι είναι εφικτή πλέον η δια βίου κατάρτιση αφού το μάθημα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις και το χρόνο του μαθητή.

Σχ. 2
Χάρη στην τηλεκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθεί το μάθημα από παντού και όποτε θέλει. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο.
Με τη βοήθεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης κερδίζεται πολύτιμος χρόνος και μειώνεται το κόστος από άσκοπες μετακινήσεις. Δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους να παρακολουθήσουν, εύκολα και χωρίς κόστος, διαλέξεις ειδικών και να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το μαθησιακό υλικό, να χρησιμοποιήσει καινούριες τεχνολογίες (πολυμέσα κλπ) που κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες. Σε έρευνες που έχουν γίνει, κυρίως σε σχολεία στην Αμερική, έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές κατανοούν και αφομοιώνουν πολύ πιο εύκολα το μαθησιακό υλικό όταν αυτό τους δίνεται με παραστατικό τρόπο, κάτι το οποίο με τη χρήση των υπολογιστών και των προσφερόμενων τεχνολογιών είναι πλέον εφικτό για όλα τα μαθήματα.
Το υλικό που παράγεται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ασχολείται μόνο με την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό του υλικού και όχι με την εκ νέου δημιουργία του κάθε φορά που διδάσκεται το μάθημα.
Επίσης από τη στιγμή που το μαθησιακό υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί μία κοινή βάση για πολλά θέματα και μία ενιαία πηγή πληροφόρησης. Το υλικό αυτό θα είναι μία προσφορά στην κοινότητα του διαδικτύου.
Είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών από τον καθηγητή και σωστότερη η αξιολόγησή τους. Επίσης είναι πιο αντικειμενική η αξιολόγηση των καθηγητών και των μαθημάτων που προσφέρονται όπως επίσης και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων από τη στιγμή που το υλικό είναι προσβάσιμο από όλους.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι η ουσιαστικά «άπειρη» δυνατότητα επέκτασης. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση βέβαια υπάρχει φυσικός περιορισμός από το εύρος ζώνης του δικτύου που χρησιμοποιείται αλλά επειδή η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται συνήθως από ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, τόσο για τον καθηγητή όσο και για το μαθητή και άρα πρακτικά μπορεί μεγάλος αριθμός φοιτητών να παρακολουθήσει το μάθημα.
Επίσης μέσα από την τηλεκπαίδευση δίνεται σε άτομα πιο συνεσταλμένα η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά. Κυρίως στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση που η επικοινωνία είναι ως επί το πλείστον ασύγχρονη δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να πάρουν μέρος και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις που αφορούν το μάθημα.

4.2. Μειονεκτήματα
Με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντα. Ακόμα και στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει την φυσική παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό είναι μεγαλύτερο καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η έλλειψη εξοικείωσης των συμμετεχόντων με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δημιουργεί μία αμηχανία και κάνει τις σχέσεις πιο «τυπικές».
Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται έκτος από το χρόνο του μαθήματος να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία και συντήρηση του ψηφιακού υλικού καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές (συμμετοχή σε βήματα συζητήσεων, απαντήσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα κλπ).
Είναι επίσης απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό δημιουργείται η ανάγκη για την ύπαρξη ενός τεχνικού/διαχειριστή που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
Εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του εξοπλισμού όσο και για την συντήρηση του είναι αρκετά υψηλό.
Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος χρειάζεται πρόσβαση σε δίκτυο υψηλού εύρους ζώνης.

4.3. Ευκαιρίες
Η τηλεκπαίδευση ανοίγει νέους δρόμους και δημιουργεί καινούριες ευκαιρίες οι οποίες αν εκμεταλλευτούν σωστά μπορούν αν βοηθήσουν τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές και τα ιδρύματα.
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και γενικότερα οι υποδομές για τηλεκπαίδευση που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να εμπλουτίσουν και να βοηθήσουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για να ικανοποιήσουν ανάγκες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και να αποτελέσουν μία πηγή εσόδων για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Είναι προφανείς οι ευκαιρίες που προσφέρονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τη χρήση της τηλεκπαίδευσης. Η δημιουργία μαθημάτων σε ολοκληρωμένα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προσφέρει ένα πλήρες περιβάλλον που προσφέρει εύκολη αξιολόγηση και βαθμολόγηση και έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας.
Επίσης, η αποθήκευση του μαθησιακού υλικού σε ψηφιακή μορφή και η πρόσβαση σε αυτά μέσω του δικτύου θα αναδείξουν τον πλούτο γνώσης που υπάρχει συσσωρευμένος στα ιδρύματα. Θα αναβαθμιστεί η εικόνα των ιδρυμάτων της χώρας μας και θα γίνει εμφανή και στον υπόλοιπο κόσμο η καλή δουλειά που γίνεται στα πανεπιστήμια.
Δίνεται η δυνατότητα, μια και το υλικό των μαθημάτων θα είναι προσβάσιμο από το δίκτυο, στο υπουργείο να κάνει σωστότερη, πιο αντικειμενική και πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού έργου. Από τη στιγμή που το υλικό όλων των πανεπιστημίων θα είναι προσβάσιμο από όλους θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης και θα δημιουργηθεί ένας υγιής «ανταγωνισμός» μεταξύ των ιδρυμάτων για προσφορά υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές τους.
Επίσης με τη βοήθεια της τηλεκπαίδευσης θα γίνει εφικτή η άμεση στελέχωση καινούριων πανεπιστημίων ή καινούριων τμημάτων από καθηγητές άλλων πανεπιστημίων καθώς και η άμεση αντικατάσταση καθηγητών σε περιπτώσεις ανάγκης. Η μεγάλη επεκτασιμότητα των μαθημάτων που γίνονται με τηλεκπαίδευση καθιστά αυτή τη διαδικασία πολύ απλή για ιδρύματα με υποδομές τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση δίνει επίσης τη δυνατότητα από όλους να παρακολουθούν ομιλίες και μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται από αυθεντίες και μέχρι τώρα περιορίζονται μόνο στα ιδρύματα τους.
Λύσεις μπορεί να προσφέρει η τηλεκπαίδευση και σε κατανεμημένα πανεπιστήμια (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) που έχουν σχολές σε διαφορετικά μέρη και οι συνεχείς μετακινήσεις είναι απαραίτητες.
Δίνονται επίσης δυνατότητες για διαπανεπιστημιακές συνεργασίες τόσο μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων όσο και με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο φοιτητής έχει λοιπόν την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με άλλους καθηγητές, με άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες και να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες.

4.4. Κίνδυνοι
Όπως κάθε τεχνολογικό επίτευγμα του ανθρώπου έτσι και η τηλεκπαίδευση εκτός από τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει κρύβει και κινδύνους.
Η ευρεία χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται μπορεί να οδηγήσει σε άδειασμα των πανεπιστημιακών αιθουσών και την αποξένωση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σπουδαστών και διδασκόντων).
Η εμπειρία δείχνει ότι όταν γίνεται αλόγιστη χρήση της τηλεκπαίδευσης (όταν δηλαδή χρησιμοποιούνται τέτοιου ίδους τεχνολογίες χωρίς να υπάρχει ανάγκη και χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικά στην ποιότητα του μαθήματος) οδηγεί στην απώλεια του ενδιαφέροντος και της προσοχής από τους εκπαιδευόμενους.
Νομικά προβλήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και άρα «αντιγράψιμο». Αναφέρεται το παράδειγμα του MIT, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσει ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό του υλικό, μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, χωρίς βέβαια να παρέχει πιστοποιητικά εκπαίδευσης με αυτό τον τρόπο. Αυτή η εξέλιξη, ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της, δείχνει ότι η κατεύθυνση είναι προς την απελευθέρωση της πρόσβασης στη γνώση, και ότι οι περιορισμοί με βάση παραδοσιακές πρακτικές δεν θα μπορέσουν τελικά να επιβιώσουν μακροχρόνια.
Ο υπερβολικός αριθμός από ειδικούς σε μερικά γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαγκωνισμοί και διαξιφισμοί που θα βλάψουν την εικόνα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τα ελλείμματα που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ/ΤΕΙ, που αφορούν κυρίως την «επιχειρηματική» δραστηριότητα των Ιδρυμάτων με σκοπό την ανεύρεση πόρων για τη συντήρησή τους, μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στην διάδοση της τηλεκπαίδευσης καθώς επίσης και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη γλώσσα στην οποία πρέπει να διδάσκονται τα μαθήματα μπορεί να κάνει απαγορευτικές τις συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια και να περιορίσει την χρήση της τηλεκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο.
Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτρέψει τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους διδασκόμενους από τη χρήση της τηλεκπαίδευσης. Οι καθηγητές, σε μία μεγάλη πλειοψηφία τους, δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η χρησιμοποίηση τους από ένα περιβάλλον πολύπλοκο μπορεί να τους φοβίσει και να τους αποτρέψει.
Η έλλειψη κινήτρων (όχι μόνο οικονομικών) για τους διδάσκοντες στην φάση εκκίνησης της διαδικασίας ανάπτυξης της τηλεκπαίδευσης, μπορεί να επιφέρει δυσκολίες, αφού οι διδάσκοντες είναι αυτοί που θα πρέπει να επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης της ανάπτυξης αυτής.
Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος της εγκατάλειψης των υπαρχόντων υποδομών λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Οι υποδομές τηλεκπαίδευσης που δημιουργούνται χρειάζονται συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για να είναι λειτουργικές και όχι απλά υποδομές που υπάρχουν στα «χαρτιά».

5. Συμπεράσματα
Μια και η ανάπτυξη των δικτύων στη χώρα μας είναι αλματώδης τα τελευταία χρόνια και παρέχονται στα ιδρύματα υψηλές ταχύτητες πρόσβασης και προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής δημιουργούνται στη χώρα μας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα η χώρα μας να αναλάβει δράση και να μεριμνήσει για τη διάδοση και εξάπλωσή της τόσο στην Τριτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αυτή τη στιγμή πάνω από 5.000 σχολεία έχουν πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό).
Για να είναι μία τέτοια κίνηση επιτυχής και για να επιφέρει θετικά αποτελέσματα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η τηλεκπαίδευση δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον τωρινό τρόπο διδασκαλίας ούτε να χρησιμοποιηθεί για να γίνονται τα μαθήματα με τις ίδιες δυνατότητες, αλλά μέσω του υπολογιστή. Η τηλεκπαίδευση έρχεται να συμπληρώσει την παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει το διδάσκοντα να προσφέρει περισσότερη, πιο πλήρη και σφαιρική γνώση στους μαθητές. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εμπλουτίσουν το μάθημα και να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Σκοπός της τηλεκπαίδευσης είναι να λύσει προβλήματα και να προσφέρει καινούριες δυνατότητες που με την κλασσική εκπαίδευση δεν υπάρχουν, πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί που είναι απαραίτητη και για να δώσει καινούριες προοπτικές.
Οι διεθνείς τάσεις και εξελίξεις δείχνουν ότι η τεχνολογία έχει εισβάλλει παντού και η εξοικείωση με αυτή είναι απαραίτητη για όλους και ειδικά για τους αυριανούς πολίτες και εργαζόμενους. Είναι λοιπόν αναγκαίο για τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες, να μάθουν να τις χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους δίνουν. Μέσα από την τηλεκπαίδευση η επαφή και εξοικείωση αυτή γίνεται με τρόπο φυσικό και ευχάριστο για τους μαθητές.
Για να είναι όμως θετικές οι εμπειρίες της τηλεκπαίδευσης στους μαθητές είναι απαραίτητη η σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτών τόσο με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες όσο και με τη νέα φιλοσοφία που εισάγει στο χώρο της εκπαίδευσης η τηλεκπαίδευση. Η γνώση είναι πλέον ανοιχτή και προσβάσιμη από όλους, οι πρωτοπόροι σε αυτές τις εξελίξεις θα είναι και αυτοί που θα έχουν τον πρώτο λόγο στα εκπαιδευτικά δρώμενα στο μέλλον. Πρέπει επίσης ο εκπαιδευτής να δει την τεχνολογία σαν εργαλείο που τον βοηθά να κάνει πιο εύκολα και καλύτερα τη δουλειά του και όχι σαν εχθρό που έρχεται να τον επιφορτώσει με επιπλέον ευθύνες. Θα πρέπει να δοθούν στον εκπαιδευτικό εργαλεία πολύ εύχρηστα και που να απαιτούν από αυτόν την λιγότερη δυνατή εργασία και γνώση πάνω σε αυτά.
Η πολιτεία θα πρέπει επίσης να μεριμνήσει και να λύσει τα θεσμικά κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών τηλεκπαίδευσης καθώς επίσης και να βρεθεί λύση για την οικονομική επιβάρυνση που θα υπάρξει για την συντήρηση και υποστήριξη των υποδομών που δημιουργούνται.
Γίνεται λοιπόν προφανές ότι ο ρόλος της πολιτείας στα θέματα της τηλεκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός. Η ευθύνη που έχει απέναντι στον πολίτη για την καλύτερη εκπαίδευσή του και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα η οποία πρέπει να γίνει με υπεύθυνα και σταθερά βήματα αλλά και γρήγορα αφού οι εξελίξεις στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο είναι ραγδαίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
CBT, CBL(Computer Based Training/Learning), είναι ο προάγγελος του e-learning. Πρόκειται για εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία των Η/Υ και αναπτύχθηκε πριν την εμφάνιση του διαδικτύου. Έχει απλοϊκή μορφή (σε σύγκριση με τα σημερινά συστήματα). Περιεχόμενο και επικοινωνία. Κατά κύριο λόγο αφορά αυτοεκπαίδευση (self – paced εκπαίδευση).

Computer-assisted instructions (CAI) - ο υπολογιστής χρησιμοποιείται σαν αυτόνομη μηχανή διδασκαλίας για την παρουσίαση ξεχωριστών μαθημάτων.

Computer-managed instructions (CMI) - ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για την οργάνωση των διδακτικών οδηγιών και την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευόμενων. Οι ίδιες οι οδηγίες δεν χρειάζεται να διανεμηθούν διαμέσου υπολογιστή, αν και συχνά τα CAI συνδυάζονται με τα CMI.

Computer-mediated education (CME) - περιγράφει εφαρμογές υπολογιστή που υποβοηθούν τη διανομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέτοιες είναι:

Content ή περιεχόμενο είναι το πνευματικό αντικείμενο και γνώσεις που μεταδίδονται κατά την διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπορεί να είναι βιβλία, CD-ROMs, multimedia, συμβουλές οδηγίες κτλ.

Discussion Forum : Βήμα συζήτησης. Ένα πρόγραμμα στο οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι και να το δουν οι υπόλοιποι που συμμετέχουν και να απαντήσουν

Distance – Learning περιλαμβάνει όλα τα είδη εκπαίδευσης όταν o εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή και τα δύο). Περιλαμβάνει το e-learning αλλά και άλλες μορφές (π.χ. μέσω κλασσικής αλληλογραφίας).

E – Learning: Τηλεκπαίδευση ή Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση, είναι ένας εξαιρετικά ευρύς όρος που καλύπτει τα παραπάνω καθώς και οτιδήποτε αφορά την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΤΒΤ), ανεξάρτητα αν υλοποιείται online, offline ή με συνδυασμό τους. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά ευρύ (δίκτυα, video, PCs, Interactive TV, Satellite, Broadcasts etc.).

E – Traning ή Ηλεκτρονική Επαγγελματική Εκπαίδευση ή Technology Based Training (TBT), είναι μέρος του e-learning που αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς σε αντιπαράθεση με το e-learning που αφορά μαθησιακή εκπαίδευση σε ΑΕΙ, Σχολεία κτλ.

Instructor Led Training (ILT) ή C-learning (Classroom), είναι η εκπαίδευση όπου εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και χρόνο κατά την εκπαίδευση.

IΤ Training, αφορά την εκπαίδευση σε ΙΤC τεχνολογίες με χρήση ΤΒΤ (Hardware, Networks, ERP, Software etc.).

Knowledge Management, αναφέρεται στην δημιουργία, σύλληψη, οργάνωση και αποθήκευση γνώσης και εμπειριών, ατόμων ή ομάδων, ενός οργανισμού με σκοπό την διάδοση και αξιοποίηση τους με όλα τα διαθέσιμα μέσα (παραδοσιακά ή τεχνολογικά).

Learning Portal, κάθε Web Site που μεταξύ άλλων προσφέρει γνώσεις πέραν από πληροφορίες, βασισμένες σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και τρόπο παράδοσης /μετάδοσης στους χρήστες του.

Learning Service Provider (LSP), είναι η εξειδίκευση του ASP που προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, μέσα από την δική του υποδομή, με αμοιβή ανάλογα με τις υπηρεσίες (ολοκληρωμένη λύση, περιεχόμενο, εργαλεία κτλ.).

Methods of Delivery, είναι ο τρόπος που υλοποιείται η εκπαίδευση, δηλαδή:
Self-paced ή αυτοεκπαίδευση (μόνος, ατομικός αριθμός).
Asynchronous, όπου οι συμμετέχοντες συνήθως απέχουν μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν αλλά με διαφορά χρόνου (βλέπε και Τι είναι το e-leaning).
Synchronous, όπου οι μετέχοντες εργάζονται και μαζί ανεξάρτητα χώρου π.χ. Virtual classrooms (βλέπε και Τι είναι το e-leaning).


Online – Training ή Web – Based Training (WEΒ) ή Internet Training, είναι η εκπαίδευση που σαν πλατφόρμα χρησιμοποιεί τα δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet etc). Αποτελεί μέρος του e- learning και εξαπλώνεται ταχέως.


Soft skills Training, αφορά εκπαίδευση κυρίως επαγγελματικού χαρακτήρα που δεν έχουν σχέση με ΙΤ Training, δηλαδή σε περιοχές όπως: διοίκηση, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, υπηρεσίες, λογιστικά, οικονομικά κτλ.

Text – Based Traning, είναι η κλασσική εκπαίδευση μέσω βιβλίων και εγχειριδίων.
Virtual Blackboard : Εικονικός πίνακας. Συνήθως εννοείται ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης


Από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 Το ΙΝ.ΕΠ. και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. εφαρμόζουν μικτό μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης(blended learning) το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μετωπική(F2F) εκπαίδευση, με εκείνη που βασίζεται σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
 Τα επιμορφωτικά προγράμματα ολοκληρώνονται σε 3 φάσεις & είναι διάρκειας 35 ωρών κατανεμημένων από 5 έως 12 ημέρες ανάλογα με το είδος του προγράμματος.
...

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Α’ φάση:
 Έναρξη, με F2F εκπαίδευση όπου:
 Παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος
 Εξηγούνται οι βασικές θεωρητικές έννοιες - περιεχόμενο
 Παρουσιάζονται τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης
 Δημιουργία ομάδων για εργασία
 Ενίσχυση δεσμών μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών
 Διάρκεια από 14 έως 35 ώρες Β’ φάση:
 Το κυρίως μέρος του προγράμματος, έχοντας ως μέσο:
 Σύστημα τηλεδιασκέψεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα
 Πλατφόρμα «σύγχρονης» τηλεκπαίδευσης
 Πλατφόρμα «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης
 Διάρκεια από 21 έως 35 ώρες

 Α’ μέσο: Τηλεδιάσκεψη
 Σύνδεση(MCU) συστημάτων τηλεδιάσκεψης ΙΝ.ΕΠ.-Π.ΙΝ.ΕΠ. μέσω ευρυζωνικού δικτύου(ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για audio/video & data διάσκεψη
 Εισηγητής σε μια από τις αίθουσες τηλεδιάσκεψης, υποστηριζόμενος από τεχνικό. Οι άλλες αίθουσες υποστηρίζονται επίσης από τεχνικούς.
 Αριθμός αιθουσών: 3
 Αριθμός εκπαιδευομένων: 20 ανά αίθουσα

Μοντέλο Α: σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Απαιτήσεις εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης


 Β’ μέσο: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
 Χρήση πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης-Centra Symposium
 Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν από απόσταση και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσω Η/Υ συνδεδεμένου στο διαδίκτυο, κάνοντας χρήση web κάμερας.
 Αριθμός εκπαιδευομένων: 20

Μοντέλο Β: Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
CentraOne 7.0 - Symposium

 Γ’ μέσο: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
 Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μέσω κατάλληλα παραμετροποιημένης πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης(Moodle)
 Η μελέτη γίνεται στο χρόνο και στο ρυθμό που εξυπηρετεί τον κάθε εκπαιδευόμενο χωριστά
 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κρεμασμένο στην πλατφόρμα, σε μορφή ‘learning objects’
 Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.
 Υπάρχει τεχνικός ο οποίος συνεργάζεται & υποστηρίζει εκπαιδευτή & εκπαιδευόμενουςΜοντέλο Γ: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Γ’ φάση:
 Αξιολόγηση του προγράμματος:
 Από εκπαιδευτές
 Από εκπαιδευόμενους
 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων:
 Τεστ
 Μελέτες περίπτωσης
 Άλλοι τρόποι
 Διάρκεια: 1 έως 2 ώρες
 Τρόπος: F2F ή εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας

AΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΙΝ.ΕΠ. - Π.ΙΝ.ΕΠ.
 Αύξηση ρυθμού κατάρτισης Δ.Υ. - αναβάθμιση προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης
 Ενίσχυση συνεργατικής μάθησης
 Κατάργηση περιορισμών τόπου & χρόνου
 Συμμετοχή ειδικών-συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς
 Δυνατότητα επιμόρφωσης ΑΜΕΑ


Κόστος προγραμμάτων σe online-learning
 Δύο κατηγορίες για κοστολόγηση:
 Σταθερά κόστη
 Διοικητικός χρόνος
 Βοηθητική υποστήριξη
 Εξοπλισμός
 Υποστήριξη δικτύου
 Υποστήριξη από Servers Μεταβλητά κόστη(εξαρτώμενα από τον αριθμό επαναλήψεων των προγραμμάτων):
 Αμοιβή εισηγητών
 Αμοιβή τεχνικών
 Εκπαιδευτικό υλικό
 Έξοδα ταχυδρομείου


Κόστη που μετρώνται στα προγράμματα των ΙΝ.ΕΠ. – Π.ΙΝ.ΕΠ.:
 Αμοιβή Εισηγητών & Τεχνικών
 Έξοδα μετακινήσεων – διαμονών
 Έξοδα Courier
 Έξοδα αναπαραγωγής υλικού
 Αναλώσιμα
 CateringΔεν υπολογίζονται κόστη που σχετίζονται με:
 Τεχνικό εξοπλισμό(Servers, H/Y, κάμερες κ.α.)
 Τηλεδιάσκεψη (υποστηρίζεται από ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’)
 Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης(υποέργο8 ΚτΠ)
 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης( Ανοικτού κώδικα)
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έως τώρα χωρίς δαπάνη)Δημήτριος Τσιμάρας
Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ.
:2131306410
Ε-mail: dtsimaras@ekdd.gr
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΜΕΤΡΙΚΕΣ E-LEARNING
 TC (Classroom)-TC (e-Learning)=TS from e-learning ,
όπου TC=total costs και TS=total savings (εξοικονόμηση)
 Break Even analysis: υπολογίζει ακριβώς το σημείο από το οποίο αρχίζει το e-learning project εξοικονομεί χρήματα για την επιχείρηση
 Cost/Benefit Ratio: αναλογία που αντικατοπτρίζει την απόδοση κάθε μονάδας χρήματος που επενδύεται
 Return on Investment (ROI): απεικόνιση συνολικής απόδοσης της επένδυσης σε ποσοστό «%»
 Internal Rate of Return – IRR: υπολογίζει το συνολικό εσωτερικό επιτόκιο που αποδίδει η επένδυση. Βοηθάει στη σύγκριση με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.
ΜΕΤΡΙΚΕΣ ROI OF LEARNING
 TACP - TACNP = PNS
 TCT / number of students = CPS
Εκφράζει το συνολικό κόστος ανά εκπαιδευόμενο
 TB (in $) * 100 / TTC = ROI
Η απόδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «%»
 BCR = Program benefits / Program costs
Αναλογία απόδοσης
 Payback Period = Investment / Benefits-Investment Months
«Πότε η αρχική μου επένδυση θα καλυφθεί οικονομικά από τις μελλοντικές οικονομικές εισροές;»ΤΑ 4+1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Reaction and Planned Action
 Learning
 Job Application Kirkpatrick (1975)
 Business Results

 Return on Investment (ROI) J.J. Phillips (1996)
«Η απεικόνιση των κερδών σε χρηματικές μονάδες, που απορρέουν από την εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης» .
ΜΟΝΤΕΛΟ ROI
ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
 π.χ. οργανωσιακή δέσμευση, αίσθημα αδικίας, βελτίωση επικοινωνίας, μείωση συγκρούσεων, ανύψωση ηθικού εργαζομένων
 Δεν μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.
 Εξίσου σημαντικά με τα μετρήσιμα.
 Εντοπισμός (4 τρόποι)
 Ποιοτικά δεδομένα, υποστηρικτικά στοιχεία
 Μετατροπή τους σε χρηματικές μονάδες μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Φύλλο Προσδοκιών είναι ανώνυμο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση των εκπαιδευομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτή η προσφορά του από τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με όσο το δυνατό περισσότερη ειλικρίνεια. Οι απαντήσεις σας είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικές...

1. Το συγκεκριμένο μάθημα το επέλεξα διότι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Οι στόχοι αυτού του μαθήματος πιστεύω πως πρέπει να είναι:
3. Αυτό που πιστεύω πως θα με διευκολύνει σε αυτό το μάθημα θα είναι:

4. Αυτό που πιστεύω πως θα με δυσκολέψει σε αυτό το μάθημα θα είναι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Αυτό που προσδοκώ από το συγκεκριμένο μάθημα είναι:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν σημειώνοντας
στο κουτάκι με την
απάντηση που πιστεύεις πως σε αντιπροσωπεύει (μπορείς να σημειώσεις περισσότερες από
μία). Στις ερωτήσεις χωρίς κουτάκι απαντήστε περιφραστικά.
6. Σε αυτό το μάθημα αυτό θα ήθελα να:
χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους διδακτικές μέθοδοι
γίνεται εργασία κατά ομάδες
γίνουν μικρά projects
χρησιμοποιηθούν κυρίως εποπτικά μέσα
συμμετέχω ενεργά στον τρόπο διδασκαλίας
γίνεται μόνο διάλεξη
γίνονται παρουσιάσεις των εργασιών των εκπαιδευομένων
συμμετέχουν και άλλοι επισκέπτες-εκπαιδευτές
Ποια είναι η άποψή σου για τις διδακτικές μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο
συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Στο μάθημα αυτό, θα ήθελα ο εκπαιδευτής μου:
να ανταποκριθεί στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα μου
να με βοηθήσει να κατανοήσω τα όσα λέγονται σε κάθε σεμινάριο
να θέτει ο ίδιος τους στόχους στην αρχή κάθε σεμιναρίου χωριστά
να μου παρέχει σε κάθε σεμινάριο το κατάλληλο υλικό για να κατανοώ τα όσα λέγονται
να είναι δημοκρατικός και να μου συμπεριφέρεται ως ίσος προς ίσο
να μην κάνει πολλές ερωτήσεις
να έχει όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους
Ποια είναι η άποψή σου για το ρόλο του εκπαιδευτή στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Στο μάθημα αυτό ο ρόλος μου θα ήθελα να είναι:
πολύ ενεργός και να συμμετέχω σε ό,τι λέγεται
ουδέτερος και να συμμετέχω μόνο όταν θα μ’ ενδιαφέρει κάτι που λέγεται
όσο το δυνατό πιο μικρός και διακριτικός
διευκολυντικός στις σχέσεις μου με τους άλλους εκπαιδευόμενους
καθοδηγητικός σε σχέση με τον εκπαιδευτή μου
Ποια είναι η άποψή σου για το ρόλο των εκπαιδευομένων στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Στο μάθημα αυτό θα προτιμούσα να:
μου δοθεί ένα σχετικό σύγγραμμα στην αρχή των σεμιναρίων για να κατανοώ καλύτερα τα όσα
λέγονται
κρατώ σημειώσεις και να μου δοθεί σχετικό σύγγραμμα στο τέλος του μαθήματος
μου δίνεται έγγραφο πληροφοριακό υλικό σε κάθε σεμινάριο χωριστά
μου δώσει ο εκπαιδευτής σχετική βιβλιογραφία για το μάθημα την οποία θα ψάξω στη
συνέχεια μόνος/η μου
μου προτείνει ο εκπαιδευτής μου το θέμα της εργασίας μου
να επιλέξω μόνος/η μου το θέμα της εργασίας μου
μου προτείνει ο εκπαιδευτής μου τη σχετική με το θέμα της εργασίας μου βιβλιογραφία
να επιλέξω μόνος/η μου τη σχετική με το θέμα της εργασίας μου βιβλιογραφία
να παρουσιάσω την εργασία μου
να μην παρουσιάσω την εργασία μου
Ποια είναι η άποψή σου για την παροχή πληροφοριακού υλικού και τον τρόπο επιλογής, οργάνωσης
και συγγραφής της εργασίας σου στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Η αξιολόγηση αυτού του μαθήματος θα ήθελα να γίνει:
σε σχέση με τους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους
σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας
σε σχέση με το περιεχόμενο των ενοτήτων και το διδακτικό υλικό που μου παρέχεται
σε σχέση με το ρόλο του εκπαιδευτή
στο τέλος του μαθήματος συνολικά
σε κάθε σεμινάριο χωριστά
στο τέλος κάθε ενότητας
Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Η αξιολόγηση μου στο μάθημα αυτό θα προτιμούσα να γίνει:
με βάση την εργασία και τη συμμετοχή μου στο μάθημα
με ένα τελικό υποκειμενικό τεστ αξιολόγησης
με βάση την εργασία μου και ένα τελικό υποκειμενικό τεστ αξιολόγησης
σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος με υποκειμενικό τεστ σε κάθε σεμινάριο χωριστά
με τη χρήση μεθόδων αυτό-αξιολόγησης
με ετερο-αξιολόγηση
με ένα τελικό αντικειμενικό τεστ αξιολόγησης
με βάση ένα τελικό αντικειμενικό τεστ αξιολόγησης και την επίδοσή μου στην εργασία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου έως 40% στην τελική βαθμολογία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου έως 50% στην τελική βαθμολογία
με ποσοστό συμμετοχής της εργασίας μου από 60% και πάνω στην τελική βαθμολογία
Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο αξιολόγησης σου στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Η ημέρα και οι ώρες συνεργασίας μου με τον εκπαιδευτή μου θα πρότεινα να είναι:
Ημέρα: -------------------------------- Ώρες: από---------------------πμ/μμ - έως---------------------πμ/μμ
12. Από την εμπειρία σου ως εκπαιδευόμενος/η, τί επιπλέον θέλεις να πεις στον εκπαιδευτή που θα
τον διευκόλυνε στην επιλογή των στόχων, του περιεχομένου, των τρόπων μεθόδευσης της
διδασκαλίας και των τρόπων αξιολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να πεις για τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του
συγκεκριμένου μαθήματος και δεν το είπες μέχρι τώρα, σημείωσέ το εδώ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Μαρ 2010

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας


Ανακτήθηκε από http://www.relabs.org/

Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας:
Η φύση της έρευνας

Η αναζήτηση της αλήθειας
 Ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει το περιβάλλον και τα διάφορα φαινόμενα που αντιμετωπίζει μέσα από:
 Την εμπειρία
 Τη λογική σκέψη
 Την έρευνα (συστηματική και ελεγχόμενη)
Η εμπειρία προς αναζήτηση της αλήθειας
 Προσωπική: μια συλλογή γνώσεων και δεξιοτήτων...

 Η εμπειρία των άλλων ανθρώπων, ειδικά κάποιων που είναι «αυθεντίες», με πείρα, με εξειδίκευση, με ηγετική προσωπικότητα, με θρησκευτικό χάρισμα κλπ.
 Σημαντικές πηγές υποθέσεων και απαντήσεων, αλλά θεωρίες με περιορισμούς:
 Χωρίς εμπειρικό έλεγχο, συστηματική και κριτική εξέταση
 Που επηρεάζονται από προκαταλήψεις, προτιμήσεις, τυχαία γεγονότα, προσωπικές αδυναμίες
 Παραδείγματα: confirmation bias (2,4,6 experiment), representativeness (Tom W.) & availability heuristics ('Are there more words with "r" as the first letter than with "r" in the third position?' )
Η λογική σκέψη προς αναζήτηση της αλήθειας
 Απαγωγική λογική (Αριστοτέλης)
 Από το γενικό στο ειδικό  έγκυρο συμπέρασμα
 Επαγωγική λογική (Bacon)
 Από μια σειρά εμπειρικών περιπτώσεων σε μια υπόθεση και μετά σε μια γενίκευση
 Βοήθησε στην αποφυγή των γενικών προτάσεων-προκαταλήψεων
 Συνδυασμός απαγωγής-επαγωγής
 Επαγωγικά από παρατηρήσεις σε υποθέσεις και ακολούθως απαγωγικά για έλεγχο εγκυρότητας. Συλλογή περισσότερων δεδομένων
Η λογική σκέψη προς αναζήτηση της αλήθειας
 “I never came upon any of my discoveries through the process of rational thinking.”
- Albert Einstein
Η έρευνα προς αναζήτηση της αλήθειας
 Η έρευνα είναι:
 Συστηματική και ελεγχόμενη (όχι τυχαία γεγονότα) στο μοντέλο επαγωγής-απαγωγής
 Εμπειρική, όχι υποκειμενική
 Κριτική. Έχει ενσωματωμένους μηχανισμούς για αυτοδιόρθωση
Η εκπαίδευση και η έρευνα
 Η εκπαίδευση τείνει να επηρεάζεται από την εμπειρία, την αυθεντία, ιδιαίτερα παλαιότερα. Πιο πρόσφατα αυξάνεται η επίδραση της έρευνας
 Σύγκρουση μεταξύ της παραδοσιακής άποψης που βλέπει τις κοινωνικές επιστήμες όπως τις φυσικές, και μιας πιο νεωτεριστικής προσέγγισης που υποστηρίζει πως οι άνθρωποι διαφέρουν από τα άψυχα αντικείμενα των φυσικών επιστημών
Η κοινωνική πραγματικότητα: δύο (ακραίες) θεωρήσεις. Οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές
 Η κοινωνική πραγματικότητα είναι εξωτερική ως προς το άτομο – το άτομο έχει ανεξάρτητη ύπαρξη (ρεαλισμός)

 Η γνώση είναι «σκληρή», αντικειμενική και μπορεί να μεταδοθεί. Ο ερευνητής είναι παρατηρητής και χρησιμοποιεί τις μεθόδους των φυσικών επιστημών (θετικισμός)
Η κοινωνική πραγματικότητα: δύο (ακραίες) θεωρήσεις. Ανθρώπινη φύση και μεθοδολογία
 Οι άνθρωποι αντιδρούν μηχανικά-ντετερμινιστικά στο περιβάλλον τους (ντετερμινισμός)


 Μέθοδοι φυσικών επιστημών: όπως πείραμα και επισκόπηση για εξαγωγή κανόνων, γενικών νόμων: νομοθετική


Αντικειμενική/θετικιστική
Θετικισμός
 Γνώση που στηρίζεται στην εμπειρία μέσω των αισθήσεων
 Πείραμα και παρατήρηση οι κατάλληλες μέθοδοι
 Οι φυσικές επιστήμες είναι το μοντέλο για τις κοινωνικές επιστήμες
 Νομοθετικός προσανατολισμός: διατύπωση νόμων και κανονικοτήτων
 Η ανθρώπινη συμπεριφορά όμως είναι πολύπλοκη, ακαθόριστη και άτακτη σε σύγκριση με το φυσικό κόσμο
Παραδοχές της επιστήμης
 Ντετερμινισμός
 Αιτιακές συνδέσεις μεταξύ γεγονότων
 Κανονικότητα
 Καθορισμός νόμων για πρόβλεψη και έλεγχο
 Εμπειρισμός (εμπειρία, ταξινόμηση, ποσοτικοποίηση, ανακάλυψη σχέσεων και προσέγγιση αλήθειας)
 Αρχή της φειδούς (parsimony)
 Προτίμηση μιας απλής παρά μιας περίπλοκης θεωρίας
 Γενικότητα
 Σκοπός η εξήγηση γενικών φαινομένων
Στόχος της επιστήμης
 Στατική άποψη
 Πληροφόρηση, συσσώρευση ευρημάτων
 Δυναμική άποψη
 Η δραστηριότητα των επιστημόνων, ανακάλυψη
 Απώτερος στόχος: η θεωρία
 Η θεωρία οργανώνει μεμονωμένα κομμάτια εμπειρικών δεδομένων σε ένα χρήσιμο πλαίσιο για κατανόηση φαινομένων
 Και πηγή νέων υποθέσεων
Χαρακτηριστικά μιας θεωρίας
 Επιτρέπει απαγωγικά βήματα για εμπειρική επιβεβαίωση – υποθέσεις υπό δοκιμασία. Αν μια υπόθεση επαληθευτεί, προσθέτει κύρος στην θεωρία
 Η θεωρία θα πρέπει να είναι συμβατή με την παρατήρηση και θεωρίες που έχουν επικυρωθεί – μπορεί να ενσωματώσει και να εξηγήσει περισσότερα φαινόμενα  γενίκευση
 Απλότητα και με φειδώ
 Προσωρινότητα: συχνά οι θεωρίες αντικαθίστανται με πιο επεξηγηματικές θεωρίες
Τα εργαλεία της επιστήμης
 Έννοιες (concepts)
 Η σχέση μεταξύ μιας λέξης και μιας ιδέας
 Οι έννοιες βοηθούν να δοθεί νόημα στον κόσμο
 Λειτουργικοί ορισμοί (operational definitions)  μεταβλητές
 Οι έννοιες είναι ανθρώπινες επινοήσεις (constructs)
 Για παράδειγμα, τι είναι η ευφυΐα;
 Υποθέσεις (hypotheses)
 Εικασίες που προκύπτουν από μια θεωρία και συσχετίζουν μεταβλητές
 Μπορούν να δοκιμαστούν εμπειρικά ή πειραματικά
Η επιστημονική μέθοδος
 Δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά στον τρόπο που οι επιστήμονες θέτουν ερωτήματα και αναζητούν απαντήσεις με μέθοδο και ορθολογισμό
 Σκεπτική στάση
 Εμπειρική βάση
 Συλλογή πολλών εμπειρικών δεδομένων ενδυναμώνει μια θεωρία
 Περιγραφή, συσχέτιση και πρόβλεψη, αιτιότητα μέσω ελέγχου μεταβλητών
Κριτικές κατά του παραδοσιακού θετικισμού
 Η μηχανιστική και αναγωγιστική άποψη της επιστήμης αποκλείει την προσωπική επιλογή, ελευθερία, ατομική υπευθυνότητα
 Μπορεί μια ακριβής μέτρηση να ποσοτικοποιήσει μια εμπειρία ζωής;
 Πλάνη της αντικειμενικότητας (Kierkegaard): η επιβολή κανόνων σκέψης και συμπεριφοράς μετατρέπει τον άνθρωπο σε παρατηρητή και «ελεγχόμενο»
 Όταν η ποσοτικοποίηση γίνεται αυτοσκοπός: απο-ανθρωποποίηση των κοινωνικών επιστημών
 Η μελέτη των εξωτερικών, αντικειμενικών συμπεριφορών δίνει μια περιορισμένη εικόνα των ανθρώπων
 Τα ανθρώπινα προβλήματα ανήκουν στον υποκειμενικό κόσμο των ανθρώπων, όχι στον αντικειμενικό
 Ο άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύει τα φαινόμενα που τον αφορούν
Αντι-θετικιστικές προσεγγίσεις
 Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν περιγράφεται επαρκώς με γενικότητες και κανονικότητες
 Ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί από τα άτομα που τον αποτελούν
 Ο ερευνητής συμμετέχει στην έρευνα, δεν είναι αντικειμενικός παρατηρητής
 Η έρευνα ως υποκειμενικό εγχείρημα
 Προτίμηση προς τις ιδιογραφικές, αντί προς τις νομοθετικές προσεγγίσεις
Αντι-θετικισμός στην κοινωνιολογία
 Φαινομενολογία - Phenomenology
 Μελέτη της άμεσης εμπειρίας και ερμηνεία της συμπεριφοράς άμεσα (τι κρύβεται πίσω από τις εμπειρίες)
 Εθνομεθοδολογία - Ethnomethodology
 Εκ των ένδον κατανόηση του καθημερινού κόσμου των ανθρώπων (πώς οι άνθρωποι βιώνουν τις εμπειρίες τους)
 Συμβολική αλληλεπίδραση – Symbolic Interaction
 Μελέτη των υποκειμενικών νοημάτων και συμβόλων γιατί οι άνθρωποι δρουν με βάση τα νοήματα που έχουν και όχι με βάση εξωτερικές πραγματικότητες, στάσεις, χαρακτηριστικά
 Μελετούν την «ακέραια», πολύπλοκη ανθρώπινη πραγματικότητα
Κριτική κατά των νεώτερων οπτικών
 Παραίτηση από τις επιστημονικές διαδικασίες επαλήθευσης και την ανακάλυψης χρήσιμων γενικεύσεων
 Οι μέθοδοι τους είναι ακόμα πιο ανακριβείς από τις θετικιστικές μεθόδους συλλογής δεδομένων
 Κάποιοι έχουν δύναμη να επιβάλουν απόψεις, ορισμούς σε άλλους
Κανονιστικά παραδείγματα (paradigms) (Σχολές)
 Κανονιστικά μοντέλα (θετικισμός)
 Η ανθρώπινη συμπεριφορά διέπεται από κανόνες
 Νομοθετικό μοντέλο, αιτιακές σχέσεις
 Έρευνα με τις μεθόδους των φυσικών επιστημών
 Αντικειμενικότητα, εργαστηριακή προσέγγιση
 Αφαιρετική προσέγγιση, γενίκευση για ανάπτυξη θεωρίας που επεξηγεί επαρκώς τη συμπεριφορά
 Ποσοτικοποίηση, μεγάλη κλίμακα, έλεγχος μεταβλητών
Ερμηνευτικά παραδείγματα (interpretative paradigms) (Σχολές)
 Ερμηνευτικά μοντέλα
 Εστιάζονται στη δράση, όχι τη συμπεριφορά
 Έρευνα στο φυσικό περιβάλλον
 Κατανόηση του υποκειμενικού νοήματος
 Ιδιογραφική προσέγγιση, η γενίκευση δεν είναι αυτοσκοπός
 Οικοδόμηση θεωρίας μέσα από τα μάτια αυτών για τους οποίους ισχύει, ερμηνεία της εμπειρίας
 Πολλαπλές προσεγγίσεις

Μέθοδοι έρευνας
 Οι ερευνητικές προσεγγίσεις για συλλογή δεδομένων προς εξαγωγή συμπερασμάτων και ερμηνείας, περιγραφής, εξήγησης και πρόβλεψης
 Σκοπός της εκπαιδευτικής έρευνας: πορεία επίτευξης αξιόπιστων λύσεων σε εκπαιδευτικά προβλήματα μέσα από συστηματική και προγραμματισμένη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
 Βασική (basic) έρευνα
 Περιγραφή, πρόβλεψη, εξήγηση φαινομένων
 Μπορεί να μην είναι άμεσα εφαρμόσιμη
 Εφαρμοσμένη (applied) έρευνα
 Περιγραφή, πρόβλεψη, εξήγηση φαινομένων ΚΑΙ
 Προτάσεις με λύσεις σε άμεσα, πρακτικά προβλήματα
Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
 Homework Review

Εκπαιδευτική έρευνα
 Η εκπαιδευτική έρευνα είναι μια συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την κατανόηση φαινομένων και επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση
 Η επιστημονική εκπαιδευτική έρευνα:
 Στηρίζεται σε θεωρητική βάση
 Διεξάγεται με αξιόπιστη και έγκυρη μεθοδολογία
 Συνεισφέρει στη βιβλιογραφία
 Εκτελείται με ευαισθησία σε θέματα δεοντολογίας
Προσεγγίσεις στην εκπ/κή έρευνα: Ποσοτική και ποιοτική
 Διαφέρουν αλλά αλληλοσυμπληρώνονται
 Οι ερευνητές συλλέγουν δεδομένα προσεκτικά, μελετούν σχέσεις και προσπαθούν να εξηγήσουν φαινόμενα
 Διαφέρουν ως προς:
 Το σκοπό
 Τη μορφή των δεδομένων
 Σε εργαλεία ανάλυσης
 Στην έμφαση στο γενικό ή στη λεπτομέρεια
 Σε φιλοσοφικές παραδοχές και σχολές
Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα
 Σκοπός είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών-έμφαση στην διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων-θεωριών
 Πιο δομημένη και γραμμική μορφή της ερευνητικής διαδικασίας
 Μεγάλο δείγμα
Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα
 Προσπάθεια γενίκευσης σε μεγαλύτερους πληθυσμούς
 Μεταξύ του ερευνητή και των υποκειμένων παρεμβάλλεται το όργανο συλλογής δεδομένων
 Στατιστική ανάλυση
 Ουδέτερο ύφος, χρήση τρίτου προσώπου, ‘επιστημονικό’ στυλ
Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα
 Επισκόπηση (Ερωτηματολόγια και τεστ)
 Πειραματικός Σχεδιασμός
 Ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα παρατηρήσεων, συνεντεύξεων κ.τ.λ.
 Ανάλυση Περιεχομένου
Μεικτές προσεγγίσεις
 Συνήθως, τα πλείστα πλεονεκτήματα των ποσοτικών ερευνών αποτελούν μειονεκτήματα για τις ποιοτικές έρευνες και το αντίστροφο
 ‘Μικτές’ προσεγγίσεις συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κατά το μεθοδολογικό τους σχεδιασμό για να αξιοποιούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες της κάθε μιας
 Παράδειγμα: Επισκόπηση (survey) και ακολούθως συνεντεύξεις
 Με την επισκόπηση σχηματίζεται μία γενική εικόνα, διαμορφώνονται υποθέσεις που ερευνούνται σε βάθος στις συνεντεύξεις
 Ακόμα και κάποιος που αντιτίθεται στη χρήση αριθμών στην έρευνά του, χρησιμοποιεί ποσοτικούς χαρακτηρισμούς
Συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε μια έρευνα
 Το πρόβλημα της μίας ή πολλών περιπτώσεων μελέτης
 Η έρευνα μπορεί να κινηθεί σε γενικό επίπεδο αλλά να επικεντρωθεί και σε μερικές περιπτώσεις
 Τριγωνοποίηση
 Χρήση πολλαπλών μεθόδων και δεδομένων
 Ποιοτικές προσεγγίσεις γεννούν υποθέσεις για ποσοτικές έρευνες
 Ποιοτικές προσεγγίσεις βοηθούν στην εξήγηση ποσοτικών ευρημάτων και γενικών σχέσεων
 Π.χ. Σχέση εθνικότητας και εισοδήματος; Γιατί υπάρχει;
Συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε μια έρευνα
 Τριγωνοποίηση
 Δεδομένων (triangulation of data)
 Ερευνητών (triangulation of investigators)
 Μεθοδολογίας (triangulation of methodologies)
Συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε μια έρευνα
 Μελέτη δομής έναντι μελέτης διαδικασίας
 Προοπτική του ερευνητή έναντι προοπτικής του υποκειμένου της έρευνας
 Το πρόβλημα της γενίκευσης για την ποιοτική έρευνα: υιοθέτηση μετρήσεων για πιο αντικειμενική μελέτη
 Συνδυασμός των δύο για δημιουργία μιας γενικής εικόνας
 Μελέτη σε μικρο- και μάκροεπίπεδα δε συνεπάγεται χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων αντίστοιχα
Συνδυασμός προσεγγίσεων στην ίδια περιοχή έρευνας (Bryman, 1990)
 Πολλές μελέτες βασισμένες σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες σε μια περιοχή έρευνας
 Οι ποσοτικές μπορεί να επικεντρώνονται σε διαφορετικά υπο-ερωτήματα από τις ποιοτικές
 Όταν τα ευρήματα μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων δεν έρχονται σε αντίθεση  τριγωνοποίηση (triangulation)
 Όταν διαφέρουν όμως;
 Ερευνούν το ίδιο ακριβώς ζήτημα ή διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου; (π.χ. εμπειρία ή απόψεις;)
 Υπάρχουν μεθοδολογικές αδυναμίες σε κάποιες μελέτες;
 Αν η έρευνα επαναλήφθηκε (replication), μήπως δεν ακολουθήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες;
 Προκατάληψη λόγω δημοσιεύσεων (publication bias)
«Πέρα από τους αριθμούς...» (Hanafin, 1994)
 Σεξουαλική παρενόχληση (σ.π.) σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης
 Υπάρχουν στοιχεία στην Ιρλανδία για σ.π.;
 Επισκόπηση με ερωτηματολόγιο σε μεγάλο στρωματοποιημένο δείγμα μαθητριών
 Αποτελέσματα: ναι, δίνονται ποσοστά
 Καλή ως πρώτη έρευνα για το θέμα στην Ιρλανδία
 Αλλά δεν εξηγεί τη διαδικασία, γιατί γίνεται σ.π., ποιες είναι οι επιπτώσεις...
 Χρειάζεται διαδραστική σχέση, εμπιστοσύνη, εξερεύνηση μέσα από διάλογο για να απαντήσεις τέτοιες ερωτήσεις
 Πέρα από την ποσοτική προσέγγιση χρειάζεται και ποιοτική
«Πέρα από τους αριθμούς...» (Hanafin, 1994)
 Δυναμικές διάδρασης στην τάξη (classroom dynamics)
 Διαφορετική μεταχείριση αγοριών και κοριτσιών; Αναλόγως με τη δραστηριότητα;
 Βιντεοσκόπηση 10 δασκάλων σε 3 σχολεία
 Η καταγραφή των βιντεοσκοπήσεων αφήνει εντυπώσεις, αλλά όχι με βεβαιότητα
 Το πρωτόκολλο ή κλείδα κωδικοποίησης (coding scheme) επέτρεψε ποσοτικοποίηση των γεγονότων στην τάξη και την εξαγωγή μοτίβων συμπεριφοράς
 Η ποσοτική προσέγγιση αποκάλυψε διαστάσεις του φαινομένου
 Ποιοτικές προσεγγίσεις θα απαντήσουν στο γιατί υπάρχουν διαφορετικές δυναμικές μεταξύ δασκάλου και κάθε μαθητή
«Πέρα από τους αριθμούς...» (Hanafin, 1994)
 Διαφέρει η ακαδημαϊκή επίδοση κοριτσιών σε μεικτά σχολεία και σε σχολεία θηλέων;
 Όργανα: Τελικές εξετάσεις, ερωτηματολόγια, ημιδομημένες συνεντεύξεις
 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση ανάλογα με τον τύπο σχολείου
 Αλλά προχωρημένη πολυμεταβλητή ανάλυση επιτρέπει την εξέταση πολλών παραγόντων (δημογραφικών, σχολικών, κοινωνικο-ψυχολογικών) μαζί και πώς επηρεάζουν την επίδοση
 Επιβεβαίωσε υπάρχουσες θεωρίες για την πολλαπλή επίδραση παραγόντων στην επίδοση
Boaler, Open and closed math
 Εθνογραφική μελέτη (κυρίως ποιοτική) που συνδυάζει πολλά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα:
 Συμμετοχική παρατήρηση
 Συνεντεύξεις
 Ερωτηματολόγια και άλλα αρχεία
 Σημειώσεις πεδίου (field notes)
 Εξετάσεις και δοκίμια
 Περιγραφή δύο σχολείων και σύγκριση μεθόδων διδασκαλίας και αποτελεσμάτων
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Η Έκθεση e-Learning Expo


Μετά την πολύ μεγάλη οργανωτική επιτυχία και αθρόα προσέλευση του κοινού διοργανώνεται και φέτος η e-Learning Expo, η κύρια έκθεση για την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) στην Ελλάδα. Το διήμερο 2 & 3 Οκτωβρίου 2010, στο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Γλυφάδα θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες τεχνολογικές παρουσιάσεις, ανοιχτές ...

συζητήσεις, επιδείξεις εκπαιδευτικού λογισμικού, προβολή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικής μάθησης.

Εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς ανερχόμενη αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης θα δώσουν το παρών. Δείτε τη λίστα των εκθετών της έκθεσης e-Learning Expo 2009 (πάνω από 30 εκθέτες και πλέον των 20 χορηγών και υποστηρικτών).

Επισκέπτες - γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, στελέχη κατάρτισης και δια βίου μάθησης, σύμβουλοι εκπαίδευσης, στελέχη ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού - θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις νέες τάσεις της χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Σημαντική καινοτομία στη φετινή έκθεση είναι η διοργάνωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων “elearning Match 2010” σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου(PDF) της έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.elearningexpo.gr/
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Μαρ 2010

Εκπαιδευτικό Υλικό για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Του Θανάση Νταραντούμη

εισαγωγή
• το ΕΥ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να
o καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του
o προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το υλικό (π.χ. με ασκήσεις και εργασίες)
o επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες
o αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό του
o εμψυχώνει και ενθαρρύνει το σπουδαστή να συνεχίσει
o επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και το χρόνο, καθώς και ...

περιεχόμενα
 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών
 καθορισμός των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων
 καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων
 επιλογή διάφορων μορφών υλικού
 εξέταση υπάρχοντος υλικού
 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
 ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης
 πιλοτική δοκιμή
 αξιολόγηση
 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικά ερωτήματα (1/2)
• προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
• προηγούμενη εμπειρία σε εκπαίδευση από απόσταση
• ηλικία
• επαγγελματική απασχόληση
• οικογενειακή κατάσταση
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικά ερωτήματα (2/2)
• διαθέσιμος χρόνος για μελέτη
• κύριοι λόγοι για την παρακολούθηση των σπουδών
• υπάρχουν δίδακτρα?
• τι πρόσβαση μπορούν να έχουν σε μέσα και εγκαταστάσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν?
• πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα διάφορα μέσα?
• τι είδους επικοινωνία μπορούν να έχουν με τους διδάσκοντες?
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικές αρχές (1/2)
• εάν ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι σχετικά μικρός και κατακερματισμένος, τότε το υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει την απολύτως απαραίτητη έκταση, και να είναι και το ίδιο κατακερματισμένο σε μικρά κεφάλαια και ενότητες
• εάν υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, τότε το υλικό θα πρέπει να αναφέρεται και να επικαλείται συχνά αυτήν την εμπειρία
• εάν η επικοινωνία με το διδάσκοντα προβλέπεται να είναι σχετικά αραιή, τότε το υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιo τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη επικοινωνίας (π.χ. να περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα)
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικές αρχές (2/2)
• εάν προβλέπονται δίδακτρα, τότε θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η χρήση δαπανηρών μορφών υλικού
• εάν οι φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με κάποιο συνοδευτικό του υλικού (π.χ. αναζήτηση δεδομένων στο διαδίκτυο), τότε το υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα το οποίο θα κατατοπίζει πλήρως το φοιτητή για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης αυτού του μέσου (με αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές)
2 καθορισμός διδακτικών στόχων
• καθορισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι φοιτητές από το υπό ανάπτυξη ΕΥ
• δηλαδή, τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να προσδοκά ο φοιτητής ότι θα έχει, όταν τελειώσει με τη μελέτη του ΕΥ
• μπορεί να γίνει
o από το δημιουργό του ΕΥ (συγγραφέα)
o από το χρήστη του υλικού (εκπαιδευτή)
3 καθορισμός αναλυτικών περιεχομένων
• αποφασίζονται
o με γνώμονα την ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος σπουδών και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
o μετά από έρευνα που περιλαμβάνει εξέταση της βιβλιογραφίας, συζητήσεις με τους διδάσκοντες, άλλους εμπειρογνώμονες, κλπ
o λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών
o και φυσικά, οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς...
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – κείμενο (1/2)
• είναι οικείο και αποδεκτό από όλους τους εκπαιδευόμενους
• ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καθορίσει άνετα το ρυθμό μελέτης του
• δεν απαιτείται κάποιο χρονοδιάγραμμα ή προγραμματισμός για την αποστολή του
• ο φοιτητής μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα σε αυτό (αν φυσικά έχει σχεδιαστεί αποτελεσματικά)
• είναι φορητό...
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – κείμενο (2/2)
• η παραγωγή και διανομή του έχει σχετικά μικρό κόστος
• είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την παράδοση μεγάλου όγκου ύλης
• είναι πολύ εύκολο να αναθεωρηθεί και να διορθωθεί
• μπορεί να παρουσιάσει ήχο και κίνηση
• η αλληλεπίδραση του χρήστη να είναι πολύ αποτελεσματική
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού - παράγοντες
• κόστος ανάπτυξης
• κόστος χρήσης
• εξοικείωση φοιτητών με διάφορα μέσα
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – απλές συμβουλές
• εξετάστε ποιο είναι το απλούστερο και φθηνότερο μέσο που μπορεί να είναι αποδεκτό
• μην προχωρήσετε σε επιλογή εναλλακτικής μορφής υλικού πριν καθορίσετε με ακρίβεια τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
• μην υιοθετείτε ένα μέσο απλά επειδή είναι διαθέσιμο
• μη θεωρείτε ότι ένα high-tech μέσο είναι κατ’ ανάγκη αποτελεσματικό
5 εξέταση υπάρχοντος υλικού (1/2)
• θα δημιουργήσουμε νέο υλικό?
• θα χρησιμοποιήσουμε υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό που δεν έχει αναπτυχθεί για εξ αποστάσεως εκπαίδευση?
• ή και τα δύο μαζί?
• πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος, ο χρόνος, κλπ
5 εξέταση υπάρχοντος υλικού (2/2)
• δίνεται η δυνατότητα επίτευξης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων?
• απευθύνεται σε παρόμοιο πληθυσμό (π.χ. αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία)?
• είναι σύγχρονο ως προς την παρουσίαση, τις διδακτικές μεθόδους, κλπ?
• καλύπτει διάφορα θέματα με τη διάρκεια, βάθος, κλπ, που χρειάζεται?
• είναι δυνατό να αποκτηθούν τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης?
6 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
• οδηγός μελέτης
o συμβουλές για το πως πρέπει να μελετηθεί το υλικό
o σαφή προσδοκώμενα αποτελέσματα
o κατατοπιστικές εξηγήσεις για τα δύσκολα σημεία
o ασκήσεις και δραστηριότητες, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις τους
o μελέτες περίπτωσης
o περιλήψεις
o υλικό για αυτοαξιολόγηση
7 υλικό αξιολόγησης φοιτητών
• περιλαμβάνει
o εργασίες αξιολόγησης
o κριτήρια βαθμολόγησης
o πρότυπες απαντήσεις των εργασιών αξιολόγησης
o οδηγοί σχολιασμού των εργασιών από τους διδάσκοντες
• περισσότερα σε άλλες διαλέξεις
8 πιλοτική δοκιμή
• για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων πριν από την αξιολόγηση
9 αξιολόγηση του υλικού (1/2)
• δίνει το υλικό τη δυνατότητα στους φοιτητές να πετύχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προσδοκώμενα αποτελέσματα?
• είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διατυπωμένα με σαφή και ικανοποιητικό τρόπο?
• είναι η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται κατάλληλη και αποτελεσματική?
• εξυπηρετούν τα άλλα μέσα που τυχόν χρησιμοποιούνται τους σκοπούς για τους οποίους αναπτύχθηκαν?
• είναι ο χρόνος που προτείνεται (ή και που διαθέτουν οι φοιτητές) αρκετός για τη μελέτη της ύλης?
• δίνει το υλικό τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν?
9 αξιολόγηση του υλικού (2/2)
• παρέχει το υλικό επαρκή και χρήσιμη ανατροφοδότηση στους φοιτητές σχετικά με τις προσπάθειές τους για πρακτική εφαρμογή των όσων μαθαίνουν?
• είναι το συνοδευτικό υλικό κατάλληλο και αποτελεσματικό?
• ανταποκρίνεται το υλικό στις ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών?
• καθοδηγεί το φοιτητή στη μελέτη του, και επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες?
• επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και χρόνο, καθώς και στο ρυθμό μελέτης του?
10 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης
• βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
• ο χρόνος και το κόστος επηρεάζεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
• και φυσικά, από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό
• όσο πιο νωρίς αναγνωρίζουμε ένα σφάλμα, τόσο πιο εύκολο (και οικονομικό) είναι να το επανορθώσουμε
ανακεφαλαίωση
 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών
 καθορισμός των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων
 καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων
 επιλογή διάφορων μορφών υλικού
 εξέταση υπάρχοντος υλικού
 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
 ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης
 πιλοτική δοκιμή
 αξιολόγηση
 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης*
προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
 κατατμημένη παρουσίαση της ύλης
 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 δραστηριότητες και ασκήσεις
 τίτλοι και υπότιτλοι
 επίγνωση δυσκολιών
 αναφορές
1 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα (1/2)
• τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν το σημαντικότερο ίσως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• καθοδηγούν το φοιτητή στη μελέτη του, του δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει μόνος του την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει, και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθειά του, δείχνοντας του την πορεία προς την ολοκλήρωση των σπουδών του
1 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα (2/2)


• η σύνθεση αποτελεσματικών και επωφελών για τους φοιτητές προσδοκώμενων αποτελεσμάτων απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (1/3)
• χρησιμοποιήστε απλή διατύπωση
• προσπαθήστε να γράψετε όπως θα μιλούσατε στους φοιτητές σας σε "δια ζώσης" διδασκαλία
• μην προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τους αναγνώστες σας – σκοπός σας είναι να μάθουν από το κείμενό σας όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, και με όσο το δυνατό λιγότερη βοήθεια από τον καθηγητή
• υιοθετήστε άμεσο και φιλικό προς τους φοιτητές ύφος γραφής
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (2/3)
• έχετε υπόψη σας ότι η μόνη ίσως ευκαιρία για τους φοιτητές σας να καταλάβουν κάποια έννοια ή να αντιληφθούν τη σημασία κάποιου πράγματος είναι το σημείο στο οποίο εσείς αναφέρεστε σε αυτά – εξηγήστε τα με σαφήνεια και πληρότητα
• χρησιμοποιήστε απεικονίσεις όπου αυτές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα εκτενές τμήμα κειμένου
• τοποθετήστε επεξηγήσεις σημαντικών εννοιών, συνόψεις σημαντικών σημείων, περιγραφές διαδικασιών και, γενικότερα, ότι θέλετε να τονίσετε ιδιαίτερα, σε πλαίσια
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (3/3)
• διαμορφώστε το κείμενό σας έτσι ώστε να διευκολύνετε τους φοιτητές τόσο κατά τις επαναλήψεις όσο και για την εύκολη ανεύρεση πληροφοριών – για το σκοπό αυτό
o συγκεντρώστε όλα τα σημαντικά σημεία κάθε κεφαλαίου στην αντίστοιχη σύνοψη
o τονίστε με έντονους χαρακτήρες τους όρους και τις έννοιες που αναφέρετε
o παραθέστε στην αρχή κάθε κεφαλαίου τις έννοιες κλειδιά για το τμήμα της ύλης που παρουσιάζετε
o εφοδιάστε το υλικό σας με κατάλογο αναλυτικό περιεχομένων, ευρετήριο όρων και γλωσσάρι
3 κατατμημένη παρουσίαση ύλης
• η κατατμημένη παρουσίαση τη ύλης (σχετικά μικρά κεφάλαια, μικρές σε έκταση ενότητες, λιγότερες λέξεις ανά σελίδα, κλπ) αποτελεί σαφές γνώρισμα του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• οι φοιτητές είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι, με πολλές υποχρεώσεις - αναγκαστικά, ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν στη μελέτη τους είναι κατακερματισμένος
• η κατατμημένη παρουσίαση της ύλης τους βοηθά να καθορίσουν οι ίδιοι καλύτερα το ρυθμό της μελέτης τους
• επίσης, τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν, αφού ολοκληρώνουν ενότητες της ύλης, και αισθάνονται ότι προχωρούν
4 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (1/2)
• είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, γενικά
• ζητούν από το φοιτητή να κάνει κάτι που σχετίζεται άμεσα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
• συνοδεύονται πάντα από τη σωστή απάντηση, και γενικότερα από την περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει οι φοιτητής
• η απάντηση συμπληρώνεται επίσης και από μια συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και συχνά λάθη, καθώς και από συμβουλές, ώστε να εξαλειφθούν οι τυχόν αδυναμίες
4 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (2/2)

• οι ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν πριν υποστούν κάποια επίσημη αξιολόγηση, και να ρυθμίσουν ανάλογα τις επιδόσεις τους
• όπως και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η σύνθεση των ασκήσεων και των απαντήσεών τους απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική και προσπάθεια

5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (1/3)
• στην παραδοσιακή εκπαίδευση όλοι οι διδάσκοντες, κατά την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία, θεωρούν αυτονόητη τη συχνή χρήση παραδειγμάτων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να καταλάβουν καλύτερα το μάθημα
• το υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να αναπληρώνει και σ’ αυτό το σημείο το διδάσκοντα, προσφέροντας πολλά παραδείγματα, ώστε να αντιληφθούν οι διδασκόμενοι το γνωστικό αντικείμενο, και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους
5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (2/3)
• οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν στην ουσία εκτεταμένα παραδείγματα, που περιγράφουν κάποια πραγματική κατάσταση όπου εφαρμόζονται στην πράξη αυτά που μαθαίνει ο φοιτητής
• ακολουθεί κριτική ανάλυση, καθώς και περιγραφή εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κατάστασης
• οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν σημαντικό διδακτικό εργαλείο, βοηθώντας το φοιτητή να εμπεδώσει τις γνώσεις του και να κατανοήσει καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο, και συγκεκριμένα βοηθούν το φοιτητή να ...
5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (3/3)
• γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις που αποκτά
• αποκτήσει θετική στάση απέναντι σε κάποια θεωρία ή πρακτική, γνωρίζοντας τη χρησιμότητα της εφαρμογής της
• αντιληφθεί τις δυσμενείς συνέπειες λανθασμένων ενεργειών ή εκτιμήσεων
• συνειδητοποιήσει τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων
• εμπεδώσει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των θεωριών
• αποκτήσει εμπειρία και κριτική σκέψη
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (1/4)
• το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό
• γι αυτό είναι απαραίτητο να προτείνει στο φοιτητή πολλαπλές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα – learning by doing
• το είδος των δραστηριοτήτων εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (2/4)
• οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις
o προτείνουν στο φοιτητή να μελετήσει ένα ζήτημα, και να εμβαθύνει στον προβληματισμό σε σχέση με αυτό
o καλούν το φοιτητή να εφαρμόσει όσα έχει μάθει
o υποβοηθούν στην υπόμνηση και αξιοποίηση των εμπειριών του σπουδαστή, καθώς και στη διασύνδεσή τους με το θέμα που μελετά
o βοηθούν το φοιτητή να ελέγξει τις γνώσεις που απέκτησε
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (3/4)
• μπορούν να ζητούν από το φοιτητή
o να συγκεντρώνει και να συνοψίζει τα σημαντικότερα σημεία τμήματος της ύλης
o να εντοπίζει και να αναλύει έννοιες
o να αναλύει δεδομένα, πληροφορίες, πίνακες, διαγράμματα, κλπ
o να συγκρίνει διαφορετικές απόψεις
o να επεξεργαστεί βιβλιογραφικές αναφορές και να προβεί στη σύνθεσή τους
o να λύσει κάποιο πρόβλημα
o να εντοπίζει προβλήματα προς λύση
o να προτείνει ένα σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κάποιας κατάστασης
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (4/4)
• μπορούν να ζητούν από το φοιτητή
o να εντοπίζει λάθη, εσφαλμένα επιχειρήματα ή αδυναμίες σε θεωρίες
o να επεξεργαστεί μελέτες περίπτωσης, διατυπώνοντας προσωπικές κρίσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιας κατάστασης
o να διατυπώνει τεκμηριωμένα δικές του σκέψεις για ένα ζήτημα
o να οικοδομήσει και να χρησιμοποιεί επιχειρήματα
o να ανατρέξει στην εμπειρία του, για να βρει καταστάσεις που είναι όμοιες με την παρούσα κατάσταση
o να ελέγξει κατά πόσο πέτυχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
7 τίτλοι και υπότιτλοι
• οι περισσότεροι ενήλικοι δε μελετούν σειριακά το υλικό (κεφάλαια), αλλά επιλέγουν τι θα μελετήσουν, και το "δρόμο" που θα ακολουθήσουν
• τα κριτήρια για τη σειρά είναι πολλά (ενδιαφέρον, σχέση με την αξιολόγηση, χρόνος, κλπ)
• οι επεξηγηματικοί τίτλοι βοηθούν το σπουδαστή να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα μελετήσει το περιεχόμενο – να βρει το δρόμο του...
8 επίγνωση των δυσκολιών
• η σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των δυσκολιών που πιθανά θα αντιμετωπίσει ο σπουδαστής σε διάφορα σημεία της εκπαίδευσης τον βοηθά να προσπαθήσει περισσότερο, χωρίς να απογοητεύεται
• έχοντας σαφώς αναφέρει στο σπουδαστή ότι κάποιο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αυτός θεωρεί τη δυσκολία δεδομένη και δεν την καταλογίζει στον εαυτό του
• παρόμοια σχόλια είναι χρήσιμο να συνοδεύουν ιδιαίτερα δύσκολες ασκήσεις και δραστηριότητες που προτείνονται στο κείμενο, καθώς και εργασίες αξιολόγησης
9 αναφορές (1/3)
• κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για περαιτέρω διάβασμα, οδηγίες για την ανεύρεση συμπληρωματικών οδηγιών
• κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνθεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικά μέσα
• συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό
• οι συμβουλές μπορούν να δοθούν κυρίως σε τρία σημεία...
9 αναφορές (2/3)
 στον οδηγό σπουδών
o προτείνει στο φοιτητή λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μελέτης
o περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, με συμβουλές για την αποτελεσματική παρακολούθησή του
o αναφέρει τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις που το πρόγραμμα σπουδών θέτει στους φοιτητές, με συμβουλές για να ανταποκριθούν καλύτερα
o πληροφορεί για το συνοδευτικό υλικό, και για τον τρόπο αξιοποίησής του
o αναφέρει λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης
o παρέχει μια γενική περιγραφή της ύλης
9 αναφορές (3/3)
 στις εισαγωγικές παρατηρήσεις σε κάθε κεφάλαιο
o παρουσιάζονται οι στόχοι και η διάταξη της ύλης κάθε κεφαλαίου, πληροφορώντας το φοιτητή για τυχόν τμήματα της ύλης που πρέπει οπωσδήποτε να έχει μελετήσει πριν από κάθε κεφάλαιο
o παρουσιάζεται το συνοδευτικό υλικό που σχετίζεται με το κεφάλαιο, με συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιοποίησή του
 στα διάφορα σχόλια μελέτης
o τα οποία ενσωματώνονται στο κείμενο, και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές
προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
 κατατμημένη παρουσίαση της ύλης
 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 δραστηριότητες και ασκήσεις
 τίτλοι και υπότιτλοι
 επίγνωση δυσκολιών
 αναφορές
βιβλιογραφία
• Ματραλής Χ., Το Έντυπο Υλικό στην Εκπαίδευση από Απόσταση.
o Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ. & Παναγιωτακόπουλος Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Τόμος Γ’ – Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1998.
γενικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσουμε
καλό απόγευμα
για οτιδήποτε χρειαστεί
κτήριο “Θεοφράστειο”,
Θεοφράστου & Αλκαίου, 1ος Όροφος
daradoumis@aegean.gr
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...