23 Δεκ 2012

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013


Σ
ε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύουμε ως χώρα, εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013.

Όπως συνηθίζω να λέω σε κάθε εορταστική περίοδο, εύχομαι επίσης όσοι θα φύγουν αυτές τις ημέρες για να γιορτάσουν μακριά, τόσοι και να γυρίσουν. Ούτε ένας λιγότερος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Δεκ 2012

1 χρόνος κυκλοφορίας για το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας"


Τ
ο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" συμπλήρωσε 1 χρόνο κυκλοφορίας. Από τις 15/12/2011 που έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" διήνυσε μια εντυπωσιακή πορεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από την Κύπρο μέχρι τα Ιωάννινα και από την Ρόδο μέχρι την Κοζάνη, το "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" αποτέλεσε τον πολύτιμο βοηθό σε όλους όσους ασχολούνται με τις ερευνητικές εργασίες.

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της δεοντολογίας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας που αποτελούν το βασικό τρίπτυχο μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή μιας ερευνητικής εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά στις έννοιες της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, της δειγματοληψίας, των μεταβλητών και των συσχετίσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για την ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το πρότυπο APA. Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένο παράδειγμα μια πλήρης πιλοτική έρευνα, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας ΕΚΠ51 (Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη) του ΕΑΠ.

Για να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα περιεχόμενα του βιβλίου, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το αποκτήσετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του βιβλίου εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Δεκ 2012

Κριτικός Στοχασμός: Ένα κρίσιμο ζήτημα


Στο Δ. Βεργίδης και Α. Κόκκος (Επιμ.) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς Προσεγγίσεις και Ελληνικές Διαδρομές, Αθήνα: Μεταίχμιο: 2010, σ. 65-93

Πηγή: Η ιστοσελίδα του καθηγητή Αλέξη Κόκκου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σύγχρονη εποχή πληθαίνουν οι γνώμες, που θεωρούν ότι η ικανότητά μας να στοχαζόμαστε κριτικά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση για να μπορούμε να προσανατολιζόμαστε μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών που μας πολιορκούν, να διακρίνουμε τα επωφελή για εμάς μηνύματα και να απορρίπτουμε όσα επιχειρούν να μας ποδηγετήσουν, να επανεξετάζουμε τις προβληματικές καταστάσεις μέχρι τη ρίζα τους και να αναζητούμε λειτουργικές λύσεις. Αρκετοί μάλιστα θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη διεργασιών κριτικού στοχασμού στο πλαίσιό της αποτελεί κρίσιμο ζήτημα τόσο και για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της όσο και για τη δυνητική συμβολή της στη βελτίωση των όρων της ζωής μας. Συγκεκριμένα έχει υποστηριχθεί ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων – και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση – είναι να βοηθάει τους συμμετέχοντες να αμφισβητούν μέσα από κριτικό στοχασμό τις παραδοχές που είναι δυσλειτουργικές και να γίνονται ικανοί να σκέφτονται αυτοδύναμα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο του Αλέξη Κόκκου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Δεκ 2012

Η σχέση τοπικού και παγκοσμίου στη συγκριτική έρευνα στο χώρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης


Του Γιώργου Ζαρίφη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
Συλλογή: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 037/2004

In this paper I look at the whys and the how’s or legitimizing comparative research in Continuing Education that focuses on the study of the local and the specific, as part of a micro-social research paradigm that emphasizes the importance of contextualized experience. My basic argument is that the study of the local -although bouncing andnon-general sable- can east new light on the interpretation of the global. In continuing education, an area in which personal experience – as a locality- is valued greatly, the study of the local can help us understand the global and relate it to our own experience. I support my argument by suggesting that legitimating of comparison between different personal experiences (localities) is possible through Leotard’s assumption of production of ideas as part of his more general approach to 'language games' rather than generalizations. To emphasize the practical side of my argument 1 present aresearch model for case-oriented comparison that I used to study different learning experiences based on personal biographies.

Για να δείτε ολόκληρη την εργασία του Γιώργου Ζαρίφη, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Δεκ 2012

Τι ισχύει πραγματικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών


Τ
0 Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της ΟΛΜΕ δημοσιοποίησε συγκριτική μελέτη για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη το Δεκέμβριο του 2012

Η ανάγνωση της μελέτης προκαλεί απογοήτευση, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην τελευταία τριάδα των χωρών και χωρίς μάλιστα να υπάρχει διαφορά στο διδακτικό ωράριο όπως θα έσπευδαν πολλοί να ισχυριστούν.

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ και εδώ


Υ.Γ. όπως έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα, παιδεία με εξαθλιωμένους εκπαιδευτικούς δε μπορεί να υπάρξει και ένα κράτος χωρίς αξιοπρεπή παιδεία δε μπορεί να έχει κανένα μέλλον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Δεκ 2012

Συμμετοχή σε διδακτορική έρευνα ...


Η
παρούσα έρευνα, με τη μορφή ερωτηματολογίου, αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την επίδοση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες όπως αποτυπώνεται στις πρακτικές βαθμολόγησης που ακολουθούνται.

Επιπλέον, διερευνάται εάν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως επίσης και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, επιδρούν στη διαμόρφωση των ακολουθούμενων πρακτικών βαθμολόγησης.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει μόνο η προσωπική σας άποψη.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωση και παρουσίασή της, παρακαλώ συμπληρώστε στο τέλος του ερωτηματολογίου στο πεδίο “E-mail” τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ και στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
Ο Ερευνητής
Τεντζέρης Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Πρόσκληση παρακολούθησης της Παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης Διά Βίου Μάθησης


Σ
ας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, στις 10 η ώρα, θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - 2012. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο http://iptv.sch.gr/live


Συµβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση, 18/12/2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη», ανοικτή συνεδρίαση ]
9:30 - 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 - 10:15 Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου

10:15 - 10:30 Παρουσίαση της έκθεσης 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα
από τη Γενική Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
κα Ελένη Καραντζόλα

10:30 – 12:00 Τοποθετήσεις μελών Συμβουλίου / καλεσμένων

12:00 - 12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

[ Αίθουσα «Έλλη Παππά», κλειστή συνεδρίαση ]
12:15 – 13:45 Βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης

13:45 - 14:00 Συμπεράσματα
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Δεκ 2012

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία


Π
ρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς


7085/14-05-2010 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου
20213/29-10-2010 Απόφαση ανάθεσης του έργου
 I-RED ΙΔΙΕτερο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Σοφία Τριλίβα
Τάνια Αναγνωστοπούλου
Θανάσης Μαρβάκης
Μίλτος Παύλου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Πρότυπος Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να προωθήσουν ζητήματα διαφορετικότητας, αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και ενταξιακής πολιτικής στο σχολείο τους ή την κοινότητά τους. Πιο συγκεκριμένα ο Οδηγός προσφέρει εξειδικευμένο υλικό, το οποίο βασίζεται στην ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση να υλοποιήσουν προγράμματα για τη διαφορετικότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας στα σχολεία και να προωθήσουν την ενταξιακή εκπαίδευση. Απώτερος στόχος του Οδηγού είναι να δώσει κατευθύνσεις που μπορούν να αποτελέσουν πηγή γόνιμου προβληματισμού για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το κάθε σχολείο και όχι να λειτουργήσει σαν ευρετήριο που έχει τη λύση για κάθε πρόβλημα. Η κάθε περιοχή, το κάθε σχολείο και η κάθε τάξη αντιμετωπίζουν ποικίλα και διαφορετικά μεταξύ τους προβλήματα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεκτείνουν και να τροποποιούν τα συμπεράσματα του Οδηγού, με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο, για να τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά με βάση την πραγματικότητα του συστήματος μέσα στο οποίο εργάζονται.

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Δεκ 2012

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων που υποστηρίζεται από ΤΠΕ


Του Σπύρου Παπαδάκη
Πάτρα, Αύγουστος 2008

Πρόλογος
Η αξιοποίηση της μαθησιακής τεχνολογίας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ενίσχυση των σπουδών με την παροχή περισσότερων και αποτελεσματικότερων μαθησιακών εμπειριών είναι ζητούμενο. Η ηλεκτρονική μάθηση μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως για την ενίσχυση των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας και τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι σπουδαστές μπορούν μέσω του Διαδικτύου να επωφελούνται από την πρόσβαση σε ένα μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως: πανεπιστημιακές σημειώσεις, διαφάνειες παραδόσεων και άλλους επιλεγμένους ψηφιακούς πόρους, γεγονός που τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις σπουδές τους.
Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας» μελετώνται οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης (e-leαrning) και ιδιαίτερα η αξιοποίηση διεθνών τυποποιήσεων για την ανάπτυξη, προσαρμογή, εμπλουτισμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων που υποστηρίζεται από ΤΠΕ.
Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να δώσει στοιχεία από τη θεωρία και να περιγράψει τις γενικές αρχές σχεδιασμού, ανάπτυξης, διανομής εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου ή ψηφιακού) και δραστηριοτήτων για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance education) και προγράμματα μικτής μάθησης (blendedlearning).
Με βάση αυτή τη μελέτη, έμπειροι και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί της πράξης, σχεδιαστές, δημιουργοί ψηφιακού υλικού, συγγραφείς και αξιολογητές, με σημαντική διδακτική και συγγραφική πείρα στην συμβατική εκπαίδευση, θα μπορούν ευκολότερα να ελέγχουν κατά πόσο το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθησιακές δραστηριότητες πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για να είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη του Σπύρου Παπαδάκη, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Δεκ 2012

“Καλλιτεχνική” Εκπαίδευση Ενηλίκων


Της Μελίνας Παπανέστωρος

Περιοδικό ΘΕΑΤΡΟµάθεια. Τεύχος 10o (Μάιος-Αύγουστος 2005)

Στην Ελλάδα αρχίζουµε δειλά-δειλά να συνειδητοποιούµε τα οφέλη από τη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση αλλά και της ίδιας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία όµως είναι προσανατολισµένη στα παιδιά και κυρίως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Όµως και οι ενήλικες έχουν να ωφεληθούν πολλαπλά από την εµπειρία της µάθησης µέσω των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία για διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα ενηλίκων βλέπουµε ότι τα κίνητρα και οι στόχοι τόσο των εισηγητών όσο και των συµµετεχόντων στην καλλιτεχνική” εκπαίδευση ενηλίκων ποικίλουν. Τα παρακάτω παραδείγµατα αφορούν διαφορετικούς εισηγητές: εκπαιδευτές ενηλίκων (Dirkx, Dreybus, Kazemek & Rigg), καλλιτέχνες/ εκπαιδευτές τεχνών που δουλεύουν µε ενήλικες (Apol & Kambour, Buell) και εκπαιδευτές που χρησιµοποιούν τις τέχνες σε άλλα θέµατα (Alburry).

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

14 Δεκ 2012

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο από την ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π


Η
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.), σας προσκαλεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2012, 9πμ-7μμ. στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

( Καραολή και Δημητρίου, Πειραιάς, 18534) με θέμα :
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση και Απασχόληση: Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του θεσμού στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι

Οι κεντρικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι :

1) Η καταλυτική παρουσία του θεσμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
2) Ο ρόλος του θεσμού στη δυναμική σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη δια βίου μάθηση
3) Ερευνητικές και πρακτικές εφαρμογές του θεσμού
4) Σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές για τη συμβουλευτική - επαγγελματικό προσανατολισμό

Στο συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα παρουσιαστούν σημαντικές εισηγήσεις από διαπρεπείς επιστήμονες από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Με τα ίδια θέματα, θα υπάρξουν επιμέρους συνεδρίες.
Από το Κέντρο Μάθησης και Πολιτισμού Αιγαίου ο Διευθυντής Ανάπτυξης Παναγιώτης Αθανασόπουλος θα παρουσιάσει το θέμα: " Ο Συμβουλευτικός ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Δύο κρίκοι στην ίδια αλυσίδα - μια πραγματική περίπτωση"Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Δεκ 2012

Γιατί συμμετέχω ως υποψήφιος στις εκλογές...


Σ
ήμερα όπως είναι γνωστό γίνονται οι εκλογές για τις τοπικές ενώσεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη (ΕΛΜΕ). Επειδή θεωρώ ότι το χειρότερο στη σημερινή συγκυρία είναι η μεμψιμοιρία και η απάθεια, επειδή πιστεύω ειλικρινά ότι η εποχή του καναπέ τελείωσε, επειδή είμαι βέβαιος ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει δια μαγείας εάν δεν αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτό και επειδή τέλος αποτελεί κοινή λογική ότι εάν δεν συμφωνούμε με αυτούς που εκλέγονται να μας εκπροσωπήσουν, τότε πρέπει ή να εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι, ή να κάνουμε άλλες επιλογές, πάντα όμως μέσα στα συντεταγμένα και θεσμικά όργανα, αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος στις εκλογές για τις τοπικές ενώσεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη (ΕΛΜΕ). Πιο συγκεκριμένα, η υποψηφιότητά μου είναι στην Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, όπου οι εκλογές γίνονται στο κτιριακό συγκρότημα του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης στην Ικτίνου.


Εάν πιστεύετε ότι η υποψηφιότητά μου αξίζει τη στήριξή σας, τότε αναζητήστε το όνομά μου στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που θα παραλάβετε.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Δεκ 2012

Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου eTrees


Η
ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης) διοργάνωσε στην Αθήνα την εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου eTrees, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή 14 αντιπροσώπων από έξι συμμετέχοντες εταίρους στην κοινοπραξία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος Lifelong Learning Programme, και έχει διάρκεια δύο ετών (Νοέμβριος 2012 – Οκτώβριος 2014).


Ο στόχος του έργου είναι διττός:...
Ανάπτυξη μίας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα φιλοξενεί ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης για την εξάσκηση, αξιολόγηση και βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων που απαιτούνται στο χώρο εργασίας.
· Ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει σε εκπαιδευτές, οργανισμούς και επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα αποτελέσματα του έργου...
Το έργο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών.

Τι περιλαμβάνει το eTrees;

· Ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
· Εκπόνηση μελετών και διοργάνωση focus groups (συναντήσεις ομάδων εστίασης).
· Κατάρτιση μεθοδολογιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
· Ανάπτυξη εργαλείων συγγραφής ιστοριών για εκπαιδευτές.
· Διεξαγωγή συνεδριών υβριδικής μάθησης, συνεδριών, εργαστηρίων και εκδηλώσεων.

ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης)
Κωστή Παλαμά 28, Νέο Ψυχικό, 15451
Τηλ.: 210-6420440, Fax: 210-6729216
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Δεκ 2012

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ JOHN DEWEY


Διπλωματική εργασία της Μαρίας Κουσκούκη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη φιλοσοφία της παιδείας του κορυφαίου Αμερικανού φιλοσόφου και παιδαγωγού John Dewey. Αρχικά, θα γίνει μια αναφορά στο φιλοσοφικό ρεύμα του Πραγματισμού, του οποίου ο John Dewey υπήρξε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του. Τα σημεία που θα τονιστούν ιδιαίτερα είναι οι αρχές που διέπουν αυτό το φιλοσοφικό κίνημα, οι παράγοντες που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή του και η επίδραση που άσκησε, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να γίνει πιο κατανοητή η βάση της γενικότερης σκέψης του.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική εργασία της Μαρίας Κουσκούκη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Δεκ 2012

Knowledge mining technology


T
he Ultimate Research Assistant is an advanced Internet knowledge mining technology. To use this tool, simply type in the name of a topic and click the Generate Research Report button. The tool will perform research on your topic and generate a concise research report summarizing your topic.


Το Ultimate Research Assistant είναι μια προηγμένη τεχνολογία εξόρυξης γνωσιακών στοιχείων του Internet. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, απλά πληκτρολογήστε το όνομα του θέματος και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Έρευνας Έκθεσης. Το εργαλείο θα εκτελέσει την έρευνα σχετικά με το θέμα σας και θα δημιουργήσει μια συνοπτική έκθεση που συνοψίζει την έρευνα για το θέμα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξόρυξης, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Δεκ 2012

Περί διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων...


Μ
έσα στα τόσα καινούρια που μας επιφύλαξε το μνημόνιο 3 ήταν και η άμεση θέση σε διαθεσιμότητα, ή πιο σωστά η παύση όσων δημοσίων υπαλλήλων έχουν δικαστικές εκκρεμότητες πειθαρχικές ή ποινικές.


Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αυταρχική, εσφαλμένη και άδικη πολιτική απόφαση εδώ και δεκαετίες, καθώς καταργείται το βασικότερο δικαίωμα μιας "πολιτισμένης" κοινωνίας που είναι το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να τελεσιδικήσει μία υπόθεση.

Να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι ασφαλώς και θα πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα κριθούν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος, χρηματισμό ή άλλα σοβαρά αδικήματα να πληρώσουν για τις πράξεις και παραλείψεις τους.

Από αυτό όμως μέχρι του να θεωρούνται ένοχοι όλοι όσοι έχουν δικαστικές ή πειθαρχικές εκκρεμότητες υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.

Το αντικειμενικό πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι η παραμονή των πιθανώς επίορκων υπαλλήλων στις θέσεις τους. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η αργοπορία στην απόδοση της δικαιοσύνης. Και επειδή η επίσημη πολιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει το βασικό της πρόβλημα έρχεται και εφαρμόζει ένα "οριζόντιο" μέτρο θεωρώντας όλους όσους έχουν πειθαρχικές ή ποινικές παραπομπές ως εξαρχής ένοχους, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου.

Πως είναι δυνατό να καταδικάζονται εξαρχής υπάλληλοι που ενδεχομένως είναι αθώοι και η παραπομπή τους μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές εμπάθειες, μη εξυπηρέτηση συμφερόντων κ.λπ. Πως αυτοί οι άνθρωποι στιγματίζονται μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους; Πως παύονται από τις θέσεις τους με αυτόματες διαδικασίες χωρίς δικαστικές αποφάσεις;

Μπορεί πράγματι οι περισσότεροι από αυτούς να είναι επίορκοι. Αυτό όμως αποτελεί δικαιολογία για την κατάλυση του απώτερου δικαιώματος που είναι το τεκμήριο της αθωότητας; Μπορεί αυτό να αποτελέσει άλλοθι για την ανικανότητα της πολιτείας να επιταχύνει την απόδοση της δικαιοσύνης;

Πως θα διασφαλιστεί ότι από αύριο οι υπάλληλοι δε θα είναι έρμαια στις ορέξεις τις κάθε διοίκησης και εξουσίας, προκειμένου να μη βρεθούν κατηγορούμενοι για πράξεις τους που ενδεχομένως θα είναι σύννομες αλλά μη αρεστές;

Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Πως είναι δυνατό για τους δημοσίους υπαλλήλους να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική απόφαση, όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ δημοσίων οργανισμών που έχουν παραπεμφθεί για κακουργήματα και παραμένουν στις θέσεις τους τοποθετημένοι από τους ίδιους αυτούς που αποφασίζουν με δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουν όσοι νομοθετούν ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος δε γίνεται με το να δημιουργηθεί ένα νέο μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα είναι η αργοπορία στην απόδοση της δικαιοσύνης. Όσοι κατηγορούνται θα πρέπει γρήγορα να αποδεικνύεται εάν είναι ένοχοι όποτε και θα πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους, ή αθώοι οπότε και θα πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε είδους μομφή και υποψία.

Αντί αυτού, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βρέθηκαν πολιτικοί που θεώρησαν ότι η εξαρχής καταδίκη και διαπόμπευση όσων δημοσίων υπαλλήλων κατηγορούνται θα αποτελέσει ΛΥΣΗ στο πρόβλημα της διαφθοράς και της "υπεραριθμίας" του δημοσίου.

Αλίμονο...Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Δεκ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ


Έ
ίναι γενικά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει προκλήσεις που οφείλονται τόσο στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και στις ίδιες τις απαιτήσεις των καιρών και την ανάγκη των εκπαιδευτικών συστημάτων να προσαρμοστούν στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Η φιλοσοφία και οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορούν να έχουν σημαντικές εφαρμογές και στη διοίκηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, ειδικά τώρα με την εφαρμογή της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών. Η Διοίκηση Ολική Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) αποτελεί ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης» που υποστηρίζει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό. Η Δ.Ο.Π. αναγνωρίζει ότι για να είναι ένας οργανισμός αληθινά αποδοτικός, κάθε τμήμα του πρέπει να έχει ομαλή συνεργασία με τα υπόλοιπα, επειδή κάθε άτομο και δραστηριότητα επηρεάζει και επηρεάζεται. Η χρήση και η εφαρμογή τε! χνικών και εργαλείων της Δ.Ο.Π, αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών σε κάθε οργανισμό...
Με βάση τα παραπάνω καθώς και την ολοένα αυξανόμενη επικράτηση της Δ.Ο.Π. σε οργανισμούς κάθε τύπου σε όλο τον κόσμο, δόθηκε αντίστοιχη ώθηση για εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση. Έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διοίκηση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών καθώς επίσης και να συμβάλλει ώστε μια Εκπαιδευτική μονάδα να λειτουργήσει με άριστο και ποιοτικό τρόπο. Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών του εκπαιδευτηρίου και ο στρατηγικός σχεδιασμός των δράσεων του, συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στις αρχές και τα εργαλεία της Δ.Ο.Π. με την απαιτούμενη εμβάθυνση στη περιοχή της εκπαίδευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ: 

Σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Σε Διοικητικά και Παιδαγωγικά Στελέχη της Εκπαίδευσης (Περιφερ. Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους κλπ)
Σε εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, και γενικότερα
Στον οποιονδήποτε εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί στην Εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο 
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 25 Φεβρουαρίου 2013.

Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισής οι συμμετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από μέλος ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με πολυετή εμπειρία σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Το μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ δρα ως Σύμβουλος-Καθηγητής του συμμετέχοντα στη διαδικασία κατάρτισης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Ελένη Σφακιανάκη, Επ. Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια
8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tο πρόγράμμα προσφέρεται με σημαντική μείωση των διδάκτρων προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συμμετοχής να διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

190 €

Στο παραπάνω κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 20 άτομα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο esfakianaki@eap.gr ή
Τηλεφωνόντας στο 2610367455 ή στο 6974471197 καθημερινά 9:00 έως 19:00.
Με επίσκεψή σας (ύστερα από συνεννόηση) στα γραφεία του προγράμματος (3ος όροφος, αίθουσα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου στην Αθήνα, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 23. Θα κλείσετε ραντεβού με μέλος ΔΕΠ, Σύμβουλο που συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης για να συζητήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί πάνω στο πρόγραμμα.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Δεκ 2012

Ο Θεσμός του Μέντορα στην εκπαίδευση


Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο του Ευστράτιου Παπάνη

Της Ειρήνης-Μυρσίνης Παπάνη, MA, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ενώ σε πολλές χώρες του εξωτερικού ο νέος εκπαιδευτικός υποστηρίζεται εδώ και χρόνια από το θεσμό του Μέντορα, στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα έκανε την εμφάνισή του στο εκπαιδευτικό σύστημα, προκαλώντας στους κύκλους των εκπαιδευτικών περισσότερο αναστάτωση, λόγω του μη ξεκάθαρου ακόμη τρόπου εφαρμογής του και της ελλιπούς ενημέρωσης, παρά ανακούφιση και επιδοκιμασία.

Mentoring ονομάζεται η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν έμπειρο εκπαιδευτικό, το Μέντορα, και σε έναν λιγότερο έμπειρο και συνήθως νεοεισερχόμενο στην εκπαίδευση, τον εκπαιδευόμενο, με στόχο την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και ανατροφοδότησης. Ο Μέντορας αποσκοπώντας στο να συμβάλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, διδάσκει, πληροφορεί, εξηγεί, εμπνέει, συμβουλεύει, προκαλεί, ενθαρρύνει το νέο συνάδελφό του. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο διευκολύνεται το δειλό ξεκίνημα του αρχάριου εκπαιδευτικού, αλλά και αναβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας του...Οι σκοποί του mentoring, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, μπορεί να είναι καθαρά εκπαιδευτικοί (σχετικοί με τη διαχείριση της τάξης και την προετοιμασία του μαθήματος), να προσανατολίζονται στην κοινωνική ενσωμάτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στους κόλπους της εκπαίδευσης και στο περιβάλλον του σχολείου ή να αποβλέπουν στην ψυχολογική ενδυνάμωσή τους.

Έρευνες στο εξωτερικό, στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που είχαν εμπλακεί στη διαδικασία του mentoring και εκπαιδευτικοί που δεν έτυχαν συμβουλευτικής υποστήριξης, έδειξαν ότι οι πρώτοι ήταν περισσότερο ενημερωμένοι για το αναλυτικό πρόγραμμα, είχαν καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους και τους γονείς των μαθητών, χρησιμοποιούσαν ποικιλία διδακτικών μέσων και μεθόδων, έδιναν περισσότερα κίνητρα στους μαθητές για μάθηση και συνεργασία, αντλούσαν εργασιακή ικανοποίηση, ενώ την ίδια στιγμή οι δεύτεροι καταγίνονταν ακόμη με προβλήματα πειθαρχίας και οργάνωσης της τάξης.

Η επιτυχία, ωστόσο, του mentoring δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζεται επιφανειακά και με προχειρότητα.

α) Η καλή κατάρτιση του Μέντορα, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας της συμβουλευτικής. Ο Μέντορας δε θα πρέπει να αναπαράγει παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά να είναι γνώστης των πιο σύγχρονων θεωριών μάθησης, να μπορεί να τις εφαρμόζει στην πράξη και να τις μεταλαμπαδεύει στο νέο εκπαιδευτικό. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να θέτει ξεκάθαρους στόχους, να είναι περισσότερο πρακτικός παρά θεωρητικός, να δίνει συχνή εποικοδομητική ανατροφοδότηση, να έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.

β) Η σωστή επιλογή του Μέντορα δεν αφορά μόνο στα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά-επικοινωνιακά του προσόντα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επικοινωνία μεταξύ Μέντορα και εκπαιδευόμενου διευκολύνεται εάν ανήκουν και οι δύο στην ίδια σχολική μονάδα, ώστε η ανταλλαγή απόψεων και η αμοιβαία παρατήρηση να είναι εφικτές ανά πάσα στιγμή. Καλό είναι ο Μέντορας και ο εκπαιδευόμενος να διδάσκουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, για να μπορεί η καθοδήγηση να είναι πιο συγκεκριμένη και στοχευμένη.

γ) Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν άπλετο χρόνο στη διάθεσή τους, ώστε να είναι δυνατή, τόσο η αμοιβαία παρατήρηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όσο και η ακόλουθη εκτενής ανατροφοδότηση. Στο σημείο αυτό, ο Διευθυντής έχει ρόλο διευκολυντή και συχνά οργανωτή των συναντήσεων. Φροντίζει για την αποφυγή προβλημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και για τη διατήρηση κλίματος κατανόησης μεταξύ συναδέλφων.

δ) Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Μέντορα και στο μαθητευόμενο είναι καθοριστικής σημασίας. Η συμβουλευτική δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν μεσολαβεί ανταγωνιστικότητα, έλλειψη κατανόησης ή εάν ο Μέντορας προβάλλεται ως αυστηρός κριτής και αξιολογητής.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Δεκ 2012

Μέθοδοι και τεχνικές συµµετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεω


Εργασία της Σοφίας Κασόλα για το
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έρευνα είναι ένας από τους τρείς τρόπους µέσω των οποίων επιχειρούµε να ανακαλύψουµε την αλήθεια. Οι άλλοι δυο είναι η εµπειρία και η λογική σκέψη. Η έρευνα έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τους δυο προαναφερόµενους τρόπους. Είναι καταρχήν συστηµατική και ελεγχόµενη και βασίζει τις ενέργειές της πάνω στο επαγωγικό-απαγωγικό µοντέλο. Είναι επίσης εµπειρική αλλά το πιο χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι ότι αυτοδιορθώνεται(Cohen, Manion, 1994). Σύµφωνα µε τον Mouly «…αυτή η αυτό-διορθωτική λειτουργία είναι η πιο σηµαντική πλευρά της επιστήµης, καθώς εγγυάται ότι τα µη σωστά αποτελέσµατα µε τον καιρό θα αποκαλυφθούν ως τέτοια και δεόντως θααναθεωρηθούν ή θα παραµεριστούν».

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Σοφίας Κασόλα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την εργασία σε μορφή pdf, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Δεκ 2012

Παρουσίαση εργασίας στο 6 συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ


Τ
ο Σάββατο 1/12/2012 ο συνάδελφος εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας Γιάννης Γαρίτσης κι εγώ, παρουσιάσαμε την εργασία μας με τίτλο "Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών" στο 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. «Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το poster της εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Το πλήρες κείμενο της εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Δεκ 2012

Σαββατοκύριακο και είναι ευκαιρία για γράψιμο...


Ά
ρπαξε την ευκαιρία και μπες στη διεύθυνση http://edu4adults.titanpad.com/1? για να συνεχίσεις την ιστορία. Κατάθεσε ελεύθερα, επώνυμα ή ανώνυμα την άποψή σου και συνέχισε την ιστορία από εκεί που την άφησε ο προηγούμενος. Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία και γίνε για λίγο συγγραφέας...
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Νοε 2012

6ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος με τίτλο "Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών-ARTiT


Τ
ο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα ARTiT, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, μπορείτε να το δείτε παρακάτω. H E.E.E.E. ήταν ο συντονιστής φορέας του προγράμματος. Σε λίγες ημέρες η ιστοσελίδα www.artiti.eu θα είναι πλήρως ενημερωμένη, οπότε μπορείτε να την επισκεφτείτε για να δείτε όλο το υλικό του προγράμματος.


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Νοε 2012

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2013 - 2014‏


Θ
α θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι δεχόμαστε αιτήσεις για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματά μας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από 12 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2013.


Αν έχετε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, τα στοιχεία σας παραμένουν καταχωρημένα στο σύστημα και η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι για εσάς ευκολότερη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο : http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών στην ελληνική γλώσσα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:
...


Προπτυχιακά Προγράμματα : 
-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
-Διοίκηση Επιχειρήσεων 
-Αστυνομικές Σπουδές (αφορά μόνο σε απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου) 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα : 
-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
-Διοίκηση Μονάδων Υγείας
-Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
-Επικοινωνία και Δημοσιογραφία 
-Επιστήμες της Αγωγής
-Θεατρικές Σπουδές 
-Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
-Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
-Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών στην αγγλική γλώσσα (μεταπτυχιακού επιπέδου) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

-Applied Health Informatics
-Business Administration (MBA)
-Educational Leadership Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University
-Theory of Education / Curriculum Development Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University

Παράλληλα, θα προσφερθεί περιορισμένος αριθμός θέσεων σε Διδακτορικό επίπεδο σε συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές και σε ορισμένα από τα προαναφερθέντα Προγράμματα Σπουδών.

Για όλη τη σχετική πληροφόρηση που αφορά στα προαναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps

Σημειώνεται ότι η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τη διαδικασία του αλγόριθμου τυχαίας κατανομής θέσης (κλήρωση). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τα διδακτορικά προγράμματα, η επιλογή των οποίων γίνεται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών. Σε όλες τις περιπτώσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής που έχει θέσει το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου σε κάθε Πρόγραμμα χωριστά.

Επικοινωνία με το Α.Π.ΚΥ. :
στο τηλέφωνο 00357-22411600 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00)
ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Νοε 2012

Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών


Σ
τη σελίδα του Αθανάσιου Νταραντούμη, από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) που ιδρύθηκε το 2000 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης, υπάρχει πλούσιο υλικό για την Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση και το σχεδιασμό μαθημάτων τηλεκπαίδευσης.


Για να δείτε το σχετικό υλικό, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Νοε 2012

Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών


Η
Αναρτημένη Ανακοίνωση με τίτλο "Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών" θα παρουσιαστεί από το Συνάδελφο Γιάννη Γαρίτση και εμένα, το Σάββατο 1/12/2012 17:30-19:00 μ.μ. στο πλαίσιο του 6ου συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. «Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα του συνεδρίου, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Νοε 2012

«Υγεία και μέσα επικοινωνίας σε περίοδο κρίσης»


Τ
ο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για όγδοη χρονιά τη σειρά διαλέξεων «Ζητήματα Επικοινωνίας».

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη δεύτερη εκδήλωσή μας, με θέμα:

«Υγεία και μέσα επικοινωνίας σε περίοδο κρίσης»

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, η υγεία είναι από τα δημόσια αγαθά που υφίστανται τις μεγαλύτερες περικοπές. Οι συνέπειες είναι τεράστιες. Επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, χειροτέρευση της σωματικής και ψυχικής υγείας, μείωση του προσδόκιμου ορίου ζωής, αυτοκτονίες κ.ά. είναι μερικές από αυτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μαζική εμφάνιση ψυχικών ασθενειών λ.χ. κατάθλιψη, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Οι κοινωνικές προεκτάσεις των συνεπειών της κρίσης στην υγεία είναι πολλαπλές. Κατʼ αρχήν εγκυμονούν τον κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης. Κατά δεύτερο λόγο, η επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο, βασική πτυχή του οποίου είναι η υγεία, αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο συντελεστή της σύγχρονης οικονομίας. Ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό, είναι μια προβληματική συνάρτηση...Επιπλέον, μεγάλο ερώτημα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι αν η κρίση γίνεται αφορμή για τον εξορθολογισμό των δαπανών ή μένουν ανέγγιχτες οι στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα το τίμημα για τις υπηρεσίες υγείας να είναι ακόμα βαρύτερο χωρίς τελικά να βρίσκεται λύση. 

Ομιλητές:

Δημήτρης Λινός, Καθηγητής Χειρουργικής

Θεόφιλος Rosenberg, Αν.καθηγητής Χειρουργικής

Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

Σοφία Νέτα, Δημοσιογράφος

Δήμητρα Ευθυμιάδου, Ιατρική συντάκτρια

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Καθηγητής Γιώργος Πλειός, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», ώρα 6:00 μ.μ.

H εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούλα Λάββα, τηλ: 210 3689413, rtsitsop@media.uoa.gr

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Νοε 2012

Γίνε συγγραφέας και γράψε την άποψή σου...


Σ
τη διεύθυνση http://edu4adults.titanpad.com/1 μπορείτε να μπείτε και είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα να συνεχίσετε την ιστορία που έχει ξεκινήσει. Κάντε λοιπόν κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να γίνετε για λίγο συγγραφείς και να καταγράψετε την άποψή σας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Νοε 2012

Μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. με θέμα: «Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών»


Μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. με θέμα:
«Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών»

Αθήνα, Ιούνιος 2012


Για να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Νοε 2012

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων


Των Ιωάννου Νικολέττας και Αθανασούλα – Ρέππα Αναστασίας
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Περίληψη
Η χρήση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κατά τους μελετητές κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική μάθηση, εφόσον σχετίζεται άμεσα με τη βασική αρχή μάθησης ενηλίκων σύμφωνα με την οποία οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διεργασία. Η ενεργητική συμμετοχή προωθείται μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων καθώς και μεταξύ των ίδιων των διδασκομένων και τους δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις, και να μαθαίνουν πράττοντας. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή είναι καθοριστικής σημασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θέση η οποία υποστηρίζεται και από σχετικά ερευνητικά πορίσματα. Στα πλαίσια αυτά κινείται η παρούσα εισήγηση, η οποία μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων αναδεικνύει τη σημασία της χρήσης των ενεργητικών-συμμετοχικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη σε πληθυσμό 39 ενηλίκων εκπαιδευομένων επαλήθευσε τον θεωρητικό ισχυρισμό ότι οι ενεργητικές – συμμετοχικές τεχνικές φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση των ενηλίκων. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει γιατί η χρήση αυτών των εκπαιδευτικών τεχνικών δεν είναι ιδιαίτερα συχνή από τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια της εισήγησης των Ιωάννου και Ρέππα, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Νοε 2012

Δια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγματικότητα Για Όλους


Των Ι. Πανάρετου και Αθ. Κορώνη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Περίληψη
2. Εισαγωγή
3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε
    Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ
4. Σκοποί, Εµπόδια και Στρατηγική για την Υλοποίηση της
    ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για Όλους
5. Οι Βάσεις για την ∆ια Βίου Εκπαίδευση
6. Από το Σχολείο στην Εργασία: Η Αξία της Εκπαίδευσης
    και η ∆ια Βίου Μάθηση
7. Εκπαιδευτική Αυτονοµία και Κυβερνητική Συµµετοχή
8. Στόχοι και Κριτήρια της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
9. Εκπαιδευτικοί Πόροι και Σωστή Εκµετάλλευση Αυτών
10. Τρόποι Χρηµατοδότησης της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
11. Γενικά Συµπεράσµατα
12. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της μελέτης, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Νοε 2012

Η εφαρμογή ανοικτού κώδικα Internet School


Θ
α ήθελα να σας ενημερώσω, πως μετά από πολύ κόπο και αρκετές χιλιάδες γραμμές κώδικα, μέσα σε αρκετούς μήνες έχω δημιουργήσει (σ.σ. ο Ιωάννης Δούρβας) με χρήση κώδικα php και βάση MySQL εφαρμογή (CMS) που παρέχει διαδικασία εγκατάστασης που οδηγεί στην δημιουργία ιστότοπου για οποιοδήποτε σχολική μονάδα επιθυμεί. Ο ιστότοπος που δημιουργείται είναι φυσικά αυτόνομος και διαχειρίσιμος αποκλειστικά απο το ενδιαφερόμενο σχολείο με βασικό κριτήριο την ευκολία στην χρήση ενώ υπάρχει και φορουμ υποστήριξης.


Η εφαρμογή ονομάζεται Internet School, φυσικά είναι ανοιχτού κώδικα.

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί για 18 μήνες στο σχολείο της οργανικής μου θέσης. Δεν έχει προβλήματα ασφαλείας καθώς έχουν αντιμετωπιστεί σε όλους αυτούς τους μήνες.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει διακριθεί παλαιότερα από πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ιστοσελίδες που που συνδιοργάνωσε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με την ένωση εκπαιδευτικών Μιχάλης Δερτούζος.

Σχετική ιστοσελίδα
...


Το Internet School είναι ένα CMS (Context Management System). Δηλαδή, Μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει καταρχάς την δημοσίευση – μέσα από μια διαδικασία εγκατάστασης 7 απλών βημάτων - και στην συνέχεια την αλλαγή του περιεχομένου μιας σειράς από ιστοσελίδες (ιστότοπο), ανάλογα με την επιθυμία του σχολείου που το χρησιμοποιεί, μέσα από μια κεντρική σελίδα διαχείρισης.

Το Internet School σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προαναφερόμενη διαδικασία εγκατάστασης αφορά αποκλειστικά στους servers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όπου όλα τα σχολεία διαθέτουν χώρο για δημοσίευση των ιστοσελίδων τους.

Το Internet School μπορεί να εγκατασταθεί και διαχειριστεί πάρα πολύ εύκολα από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό (δεν χρειάζεται να είναι πληροφορικός) μιας και η δημιουργία του στηρίχτηκε επάνω στην αρχή της ευκολίας της χρήσης.

Παρόλα αυτά, το Internet School είναι εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που σημαίνει πως οποιοσδήποτε σχετικός με διαδικτυακό προγραμματισμό μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κώδικα για να προσθαφαιρέσει αντίστοιχες λειτουργίες.

Το Internet School διαθέτει πλήθος από υπηρεσίες (οι περισσότερες από αυτές ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται από την σελίδα διαχείρισης) που ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό του σχολείου στο έργο του αλλά και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Αφήστε Σημείωμα Σε Τάξη. 

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να συγγράψει το κείμενο που επιθυμεί και να το δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τάξης (τοίχος) του σχολείου στην οποία αναφέρεται. (Όλα τα τμήματα του σχολείου διαθέτουν την δική τους ιστοσελίδα). Το Σημείωμα αυτό θα αποσταλεί επίσης με email στους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής επικοινωνεί με τον μαθητή ακόμα και αν βρίσκεται στο σπίτι του. Επίσης, οι εργασίες και η ύλη που έχει παραδώσει στους μαθητές του για διάβασμα είναι ξεκάθαρες και αναρτημένες δημόσια. Έτσι οι μαθητές, ακόμα και αν δεν τις σημείωσαν σωστά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους γονείς των μαθητών.… Για να χρησιμοποιήσει κάποιος εκπαιδευτικός την υπηρεσία πρέπει πρώτα να συνδεθεί στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό που έχει προμηθευτεί από τον διευθυντή του σχολείου.
Ανεβάστε Σημειώσεις. 

Ο Εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους μαθητές του μέσω του αναφερόμενου ιστοχώρου, μπορεί να ανεβάζει σημειώσεις και ασκήσεις για αυτούς σε διάφορες μορφές αρχείων. Οι μαθητές έτσι, από το σπίτι τους, μπορούν να κατεβάσουν τις σημειώσεις ή τις ασκήσεις αυτές στον υπολογιστή τους. Ακόμα και σε περίπτωση απώλειας των σημειώσεων ή των ασκήσεων ή σε περίπτωση απουσίας τους από το μάθημα, θα μπορούν να τις προμηθευτούν από τον ιστοχώρο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
Δημιουργήσετε Διαγώνισμα αυτοαξιολόγησης. 

Ο Εκπαιδευτικός, ακόμα και από το σπίτι του, αφού συνδεθεί στο σύστημα με τον κωδικό που έχει παραλάβει από τον διευθυντή του σχολείου, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει διαδικτυακά διαγώνισμα για τους μαθητές του. Οι ερωτήσεις που θα θέσει μπορούν να έχουν την μορφή πολλαπλής επιλογής ή σωστού - λάθους. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να εισάγει μια εικόνα έτσι ώστε η εκφώνηση της ερώτησης να αφορά την εικόνα. Ο μαθητής που θα λύσει το διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί αυτόματα από το σύστημα καθώς ο εκπαιδευτικός, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του διαγωνίσματος, όρισε και τις σωστές απαντήσεις.
Καταχώρισε Βαθμολογία. 

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, μπορεί να καταχωρίσει βαθμούς διαγωνισμάτων, τεστ, εργασιών ή επίσημη βαθμολογία τριμήνων, τετραμήνων και τελικών εξετάσεων καθώς και σχόλια που αφορούν τα γραπτά και γενικότερα τους παραπάνω βαθμούς. Ο κάθε μαθητής, με την χρήση του δικού του, προσωπικού κωδικού, ενημερώνεται για τα παραπάνω αποτελέσματα και σχόλια. Έτσι εκπαιδευτικός και μαθητής διαθέτουν ένα πολύ χρήσιμο αρχείο με τους καταχωρισμένους βαθμούς που μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να προσπελάσουν. Η καταχώριση της βαθμολογίας για τον εκπαιδευτικό είναι απλούστατη διαδικασία καθώς επιλέγει από λίστα τον μαθητή που βαθμολογεί, τον βλέπει σε φωτογραφία ώστε να αποφύγει το λάθος ενώ οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εκτυπώσει συγκεντρωτική αναφορά με τους καταχωρισμένους βαθμούς κάθε τάξης στο μάθημά του, ώστε να την χρησιμοποιήσει π.χ σε μια ενημέρωση γονέων.
Εξαγωγή Αναφορών - Καταστάσεων. 

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώσει εύκολα τους μαθητές του σχολείου ανά τμήμα και τις βαθμολογίες αυτών όπως έχουν καταχωριστεί στο σύστημα..
Κατεβάστε Χρήσιμα Έγγραφα. 

Ο Εκπαιδευτικός, έχει πλέον την δυνατότητα να "κατεβάσει" στον υπολογιστή του έγγραφα που διευκολύνουν το έργο του αλλά και άλλα χρήσιμα έγγραφα που τον αφορούν. Αφού πρώτα προμηθευτεί τον προσωπικό του κωδικό από τον διευθυντή του σχολείου, μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα και να ακολουθήσει από το μενού την διαδρομή, Καθηγητής -->Κατέβασε Χρήσιμα Έγγραφα. Εκεί μέσα θα βρει αρχεία που ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει ανεβάσει για την ενημέρωσή . Οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείται απαραίτητο για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού από το σχολείο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Για τους μαθητές

Διαβάστε Τα Σημειώματα. 

Ο Μαθητής έχει την δυνατότητα, μέσω του ιστοχώρου, να διαβάζει όλα τα σημειώματα, τα οποία οι καθηγητές του έχουν αναρτήσει για τα μαθήματά τους. Τα ίδια σημειώματα έχει λάβει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι εργασίες και η ύλη για τα μαθήματά τους έρχονται στην κατοχή τους γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειάζεται κάποιος προσωπικός κωδικός.
Κατεβάστε Αρχεία. 

Ο μαθητής, χωρίς καμία καθυστέρηση και από το σπίτι του, μπορεί να προμηθευτεί τις σημειώσεις και τις ασκήσεις που ο εκπαιδευτικός του ανεβάζει για τα μαθήματά του. Ο μαθητής, με τον τρόπο αυτό, δεν θα έχει κενά στην διδαχθείσα ύλη, ακόμη και αν κάποιος σοβαρός λόγος τον κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα μακριά από τη σχολική αίθουσα.
Γράψτε Ένα Διαγώνισμα. 

Ο μαθητής, είναι πλέον σε θέση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και από το σπίτι. Μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα του σχολείου και να γράψει τα διαδικτυακά διαγωνίσματα που οι εκπαιδευτικοί του δημιούργησαν για εκείνον. Οι σωστές απαντήσεις και η βαθμολογία στο διαγώνισμα θα δίνονται αυτόματα από το σύστημα χωρίς να επιτείνεται η αγωνία των μαθητών.
Εκπαιδευτική Τηλεόραση. 

Ο μαθητής, αλλά και οποισδήποτε χρήστης, μπορεί να παρακολουθήσει τα βίντεο της εκπληκτικής συλλογής του σχολείου μας. Ντοκιμαντέρ επιπέδου με θέματα που αφορούν την Ιστορία, την Επιστήμη, Κοινωνικά και Μυστηρίου...
Δείτε τους Βαθμούς σας. 

Ο μαθητής, αφού πρώτα συνδεθεί στον ιστότοπο με τον προσωπικό του κωδικό που παράλαβε από τον διευθυντή του σχολείου, ενημερώνεται από τους καθηγητές του για βαθμολογίες που αφορούν διαγωνίσματα, εργασίες και τεστς καθώς και τυχόν σχόλια των καθηγητών του για αυτά τα γραπτά αλλά και για επίσημες βαθμολογίες τετραμήνων και τελικών εξετάσεων.
Γράψτε στο μαθητικό ιστολόγιο. 

Ο μαθητής πλέον, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, μπορεί να δημοσιεύσει τις απόψεις του και τους προβληματισμούς του για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, να σχολιάσει τους αντίστοιχες δημοσιεύσεις των συμμαθητών του, να δημοσιεύσει φωτογραφίες και video από το youtube. Το μαθητικό ιστολόγιο είναι κοινό για όλα τα σχολεία που χρησιμοποιούν το Internet School με αποτέλεσμα την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων. Ο μαθητής έχει τον λόγο...
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Δημιουργία και δημοσίευση και αποστολή(αυτόματη) με email 
(newsletter) των τελευταίων ειδήσεων του σχολείου.
Επιλογή των υπηρεσιών που ο ιστότοπος θα διαθέτει. Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξει ο ιστότοπος να μην διαθέτει την υπηρεσία καταχώρισης βαθμολογίας ή μαθητικό ιστολόγιο. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών γίνεται στην κυριολεξία με ένα κλικ.
Εισαγωγή ερωτήσεων και απαντήσεων που αφορούν το σχολείο και αποδίδουν χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες της ιστοσελίδας (FAQ). Για παράδειγμα θα μπορούσε να πληκτρολογήσει την ερώτηση: Είμαι Γονέας και θέλω να ενημερωθώ για την πρόοδο του παιδιού μου. Πότε να έρθω ώστε η ενημέρωση μου να είναι η καλύτερη δυνατή. Απάντηση: Μπλα Μπλα…..
Εισαγωγή κειμένου που αφορά την περιοχή (πόλη – χωριό) που ανήκει το σχολείο. Θα μπορούσε να ανατεθεί εργασία σε μαθητές….
Εισαγωγή - διαχείριση φωτογραφιών που εμφανίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες του ιστότοπου. Οι φωτογραφίες συνήθως απεικονίζουν το σχολείο και την περιοχή που ανήκει. Καλύτερα να αποφύγετε τα παιδικά πρόσωπα.
Εισαγωγή και έκδοση κωδικών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η έκδοση κωδικών για μαθητές μπορεί να γίνει μαζικά ανά τμήμα από αρχείο Excel. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το εξάγεται από εφαρμογές όπως το eschool ή η Δέλτα Βάση ή ο Νέστορας. Έτσι θα γλιτώσετε τον κόπο της πληκτρολόγησης όλων των μαθητών από την αρχή…
Στην αρχή κάθε χρονιάς, δηλώνει το ξεκίνημα κάθε χρονιάς με τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης. Με το πάτημα ενός κουμπιού γίνεται επανεγγραφή όλων των μαθητών στην επόμενη τάξη.
Ανεβάζει αρχεία που μπορούν να κατεβάσουν οι εκπαιδευτικοί.
Αλλάζει την δημοσκόπηση – ερεύνα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του μαθητικού ιστολογίου
Ανεβάζει τις εργασίες των μαθητών στον ιστότοπο. Οι εργασίες μπορούν να είναι παρουσιάσεις, έγγραφα κειμένου ή έγγραφα pdf.


-- 
Ιωάννης Α. Δούρβας
Εκπαιδευτικός, ΠΕ20

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Νοε 2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ


Το νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που αφορά στη Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ είναι το παρακάτω:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

16 Νοε 2012

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό - The 2012 Edublog Awards are a go!


Τ
ο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" συμμετέχει στο διαγωνισμό "The 2012 Edublog Awards". Αν νομίζετε ότι αξίζει να στηρίξετε την προσπάθεια της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" μπορείτε να στηρίξετε το ιστολόγιo με τον ακόλουθο τρόπο: Γράφετε ένα post στο ιστολόγιό σας, στη σελίδα σας, στο Twitter,  ή οπουδήποτε αλλού δημόσια, αναφέροντας σε ποιες από τις κατηγορίες που βλέπετε παρακάτω ψηφίζετε την "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Στη συνέχεια συμπληρώνετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ. Αυτό ήταν όλο...

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αφορά τις κατηγορίες:
  • Best individual blog
  • Best ed tech / resource sharing blog
  • Best library / librarian blog
The "Adult Education" blog participate in the contest of "The 2012 Edublog Awards". If you think it's worth the effort to support the "Adult Education" blog, you can support the blog by the following way: You write a post on your blog, on your website, on Twitter, or anywhere else in public, saying in how many of the categories you see below you vote the "Adult Education" blog. Then fill out the form located here. That's all ...

"Adult Education" participates in the competion for the following categories:
  • Best individual blog
  • Best ed tech / resource sharing blog
  • Best library / librarian blog
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...